of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Wonen en verkeer,
Zorg, welzijn en onderwijs
Opleiding:
hbo
Branche:
Gemeente
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Procescoördinator Wonen en Zorg en Prestatieafspraken Woningcorporaties
Plaats:
Zuid-Holland
Organisatie:
JS Consultancy
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
461234

Procescoördinator Wonen en Zorg en Prestatieafspraken Woningcorporaties

Inleiding
Delft is een stad van contrasten. Tot ver in het buitenland is de stad beroemd om de prachtige, historische binnenstad. Maar ook is Delft bekend om innovatieve kenniscentra als de TU, TNO en Deltares. Een stad van monumenten en experimenten. Delft heeft een rijke historie én is, mede door tienduizenden studenten, jong gebleven. De jongste oude stad van Nederland. Vernieuwing is al eeuwenlang onderdeel van het DNA van Delft. Ook vandaag kijkt de stad uit naar morgen. Vernieuwing bepaalt de agenda van het bestuur en de gemeentelijke organisatie. Spraakmakende sociale en bestuurlijke vernieuwing alsmede infrastructurele projecten. De organisatie omarmt nieuwe inzichten en creatieve oplossingen.

De gemeentelijke organisatie van Delft is compact, maar heeft te maken met alle ontwikkelingen die ook in de grootste steden van Nederland een rol spelen. Ontwikkelingen die vragen om een voortvarende en vernieuwende aanpak. Wij zoeken ambitieuze, initiatiefrijke professionals. 

Cluster Samenleving en afdeling Advies
Het cluster Samenleving is verantwoordelijk voor de gemeentelijke doelen op het gebied van samenlevingsvraagstukken en transformatieopgaven in het Sociaal Domein. Het cluster realiseert samen met haar maatschappelijke partners de doelstellingen van de gezamenlijke sociale visie en bestaat uit de afdeling Advies en de afdeling Regie op Uitvoering. De afdeling Advies is het expertisecentrum voor samenlevingsvraagstukken en het sociaal domein. Binnen Advies werken circa 40 werknemers volgens het principe van zelforganisatie en coördinatie door senior adviseurs. De afdeling adviseert, initieert en ontwikkelt extern gericht en integraal beleid op alle kennisvelden zoals Jeugd, Wmo, Participatie, Wonen, Maatschappelijke Voorzieningen (inclusief Onderwijshuisvesting) en de wettelijke/gemeentelijke taken op het gebied van de zgn. Basis waaronder onderwijs, gezondheid, welzijn, sport, cultuur. Ontwikkelgericht, innovatie, visie en partnerschap zijn de sterke punten van de afdeling en de komende jaren staan de volgende ontwikkelopgaven op de agenda: doorontwikkeling van zelforganisatie, kort cyclisch werken (LEAN, Agile) en het verhogen van het zakelijk partnerschap.De afdeling Samenleving Advies heeft voor het onderdeel Wonen een vacature van de nieuw te vormen gecombineerde functie van Procescoördinator Wonen en Zorg & Prestatieafspraken woningcorporaties.De functie van Procescoördinator omvat het integraal sturing geven aan het transformatieproces Langer en Weer Thuis voor senioren en bijzondere doelgroepen. De opgave is een integrale aanpak (fysiek-sociaal en in- en extern) tot langer en weer thuis wonen voor diverse doelgroepen waarbij de integrale aanpak van het langer thuis wonen van senioren en de transformatie BW/MO (beschermd wonen en maatschappelijke opvang) belangrijke opgaves zijn.

Functieomschrijving
Jouw verantwoordelijkheid is het coördineren van de Wonen en Zorg opgave en het integraal sturing geven aan het transformatieproces Langer en Weer Thuis voor senioren en bijzondere doelgroepen. Daarnaast ben jij de spil richting de woningbouwcorporaties. Jij regisseert de meerjarenafspraken en de prestatieafspraken tussen woningcorporaties, gemeente, zorgorganisatie en huurdersorganisaties binnen de gemeente Delft. De integrale aansturing vanuit één functie op beide trajecten is gewenst vanuit de inhoud, de keuzes en de prioriteiten maar ook vanwege de afstemming van en met in- en externe relaties.

Woon- en zorgopgave
In de Wonen-Zorg opgave van de gemeente Delft ligt het accent op het langer en weer zelfstandig wonen. In de transformatie BW/MO is wonen een sleutelopdracht. Hiertoe zijn de prestatieafspraken en de samenwerking tussen woningcorporaties, zorgorganisatie, huurdersorganisaties en gemeente een belangrijke pijler. Het doel is zorgen voor een goede samenwerking tussen betrokken partijen en voor goede resultaten op het gebied van ‘wonen’. 
Jij werkt procesmatig aan een gezamenlijke samenwerking en samenhang tussen gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders, de zogenaamde kernpartners. Deze integrale aanpak is vanuit de wonen-woonomgeving- welzijn-zorg gecombineerde gedachte. 
Jij coördineert en regisseert de afspraken tussen de betrokken partijen en draagt zorg voor de versnelling op de doorstroom (transformatie) naar zelfstandig wonen. Hiertoe ben je alert op ontwikkelingen in het brede sociaal domein en verbind jij de diverse (interne) partijen als goed procesregisseur.

Prestatieafspraken woningcorporaties
Jij maakt prestatieafspraken en meerjarenafspraken met woningcorporaties en regisseert het proces in deze. Intern werk je nauw samen met de inhoudelijke collega’s op de thema’s van de prestatieafspraken. Jij bent namens de gemeente het eerste aanspreekpunt voor externe partners en ziet toe op een goede evaluatie en monitoring van de afspraken. 
Je ondersteunt de wethouder in onderhandelingen in bestuurlijk overleg en bereidt waar mogelijk onderhandelpunten voor. Je vormt coalities en combinaties en brengt partijen bijeen die doelen op het gebied van de sociale woningvoorraad, middeldure huur en koop als ook transformatie kunnen realiseren. 
Je volgt de hoofdlijnen van ontwikkelingen binnen de Delftse woningmarkt en ziet kansen om samen met partners op te trekken. Je spart regelmatig met de interne beleidsadviseurs om mogelijkheden en kansen te realiseren.
Op beide opgaven is het jouw doel te verbinden, versnellen en verbeteren. Zowel in- als extern verbind jij partijen en zorgt voor een goede samenwerking en samenhang. Je draagt zorg voor resultaten op het gebied van ‘wonen’. Kernwoorden in deze zijn snelle besluitvorming en heldere informatievoorziening. Je verbetert en stuurt op het realiseren van gemaakte afspraken dan wel formuleert nieuwe afspraken.

Functie-eisen
Je bent een sterke persoonlijkheid die zijn/haar zaak goed kan presenteren aan interne en externe stakeholders. Je bent overtuigend in jouw wijze van aanpak, een verbinder en regisseur tussen partijen. Je schakelt snel en communiceert gemakkelijk. Je weet de belangen van betrokken partijen goed in te schatten en bent in staat adequaat te onderhandelen. Je opereert op strategisch en tactisch niveau maar bent ook in staat de operatie in te duiken. Jouw inzet is enthousiasmerend en bovenal heb je geen 9 tot 5 mentaliteit.

Profiel: 

Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding. 
Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring binnen één van de twee domeinen wonen of zorg. 
Werkervaring bij of een gemeente en of woningcorporatie is een pre.
Je hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met het regisseren en laten samenwerken van diverse organisaties en organisatieonderdelen.
Je beschikt over een procesmatige werkaanpak.
Je kan goed luisteren.
Je hebt een open houding.
Je hebt een sterke persoonlijkheid en straalt dit ook uit. 
Je bent altijd op zoek naar gemeenschappelijke belangen en bent een geboren verbinder. 
Je beschikt over uitstekende gespreksvaardigheden. 
Bovenal ben jij resultaat gedreven.
Arbeidsvoorwaarden
Je salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5.520,- bruto bij een 36-urige werkweek (schaal 12). Bij goed functioneren wordt het dienstverband na één jaar omgezet naar een vaste aanstelling. 
Door het Individueel Keuze Budget heb je maandelijks de beschikking over een deel van je vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Je kunt een bedrag laten uitbetalen of o.a. gebruiken voor de aanschaf van een fiets of het kopen van bovenwettelijk verlof. Het ouderschapsverlof wordt gedeeltelijk door ons betaald. 
Tot slot: je wekt in ons moderne en duurzame kantoorgebouw boven station Delft. Gemakkelijk per openbaar vervoer te bereiken en midden in de binnenstad. De werktijden zijn flexibel en er zijn thuiswerkmogelijkheden.

Sollicitatieprocedure
De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 28 en 29. 
De gespreksrondes bij de opdrachtgever vinden plaats op 26 juli.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Santje Schaap, telefoonnummer 06-51 57 91 01.

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Procescoördinator Wonen en Zorg en Prestatieafspraken Woningcorporaties of solliciteer online op de vacature Procescoördinator Wonen en Zorg en Prestatieafspraken Woningcorporaties .


Solliciteer
Inleiding
Delft is een stad van contrasten. Tot ver in het buitenland is de stad beroemd om de prachtige, historische binnenstad. Maar ook is Delft bekend om innovatieve kenniscentra als de TU, TNO en Deltares. Een stad van monumenten en experimenten. Delft heeft een rijke historie én is, mede door tienduizenden studenten, jong gebleven. De jongste oude stad van Nederland. Vernieuwing is al eeuwenlang onderdeel van het DNA van Delft. Ook vandaag kijkt de stad uit naar morgen. Vernieuwing bepaalt de agenda van het bestuur en de gemeentelijke organisatie. Spraakmakende sociale en bestuurlijke vernieuwing alsmede infrastructurele projecten. De organisatie omarmt nieuwe inzichten en creatieve oplossingen.

De gemeentelijke organisatie van Delft is compact, maar heeft te maken met alle ontwikkelingen die ook in de grootste steden van Nederland een rol spelen. Ontwikkelingen die vragen om een voortvarende en vernieuwende aanpak. Wij zoeken ambitieuze, initiatiefrijke professionals.

Cluster Samenleving en afdeling Advies
Het cluster Samenleving is verantwoordelijk voor de gemeentelijke doelen op het gebied van samenlevingsvraagstukken en transformatieopgaven in het Sociaal Domein. Het cluster realiseert samen met haar maatschappelijke partners de doelstellingen van de gezamenlijke sociale visie en bestaat uit de afdeling Advies en de afdeling Regie op Uitvoering. De afdeling Advies is het expertisecentrum voor samenlevingsvraagstukken en het sociaal domein. Binnen Advies werken circa 40 werknemers volgens het principe van zelforganisatie en coördinatie door senior adviseurs. De afdeling adviseert, initieert en ontwikkelt extern gericht en integraal beleid op alle kennisvelden zoals Jeugd, Wmo, Participatie, Wonen, Maatschappelijke Voorzieningen (inclusief Onderwijshuisvesting) en de wettelijke/gemeentelijke taken op het gebied van de zgn. Basis waaronder onderwijs, gezondheid, welzijn, sport, cultuur. Ontwikkelgericht, innovatie, visie en partnerschap zijn de sterke punten van de afdeling en de komende jaren staan de volgende ontwikkelopgaven op de agenda: doorontwikkeling van zelforganisatie, kort cyclisch werken (LEAN, Agile) en het verhogen van het zakelijk partnerschap.De afdeling Samenleving Advies heeft voor het onderdeel Wonen een vacature van de nieuw te vormen gecombineerde functie van Procescoördinator Wonen en Zorg & Prestatieafspraken woningcorporaties.De functie van Procescoördinator omvat het integraal sturing geven aan het transformatieproces Langer en Weer Thuis voor senioren en bijzondere doelgroepen. De opgave is een integrale aanpak (fysiek-sociaal en in- en extern) tot langer en weer thuis wonen voor diverse doelgroepen waarbij de integrale aanpak van het langer thuis wonen van senioren en de transformatie BW/MO (beschermd wonen en maatschappelijke opvang) belangrijke opgaves zijn.

Functieomschrijving
Jouw verantwoordelijkheid is het coördineren van de Wonen en Zorg opgave en het integraal sturing geven aan het transformatieproces Langer en Weer Thuis voor senioren en bijzondere doelgroepen. Daarnaast ben jij de spil richting de woningbouwcorporaties. Jij regisseert de meerjarenafspraken en de prestatieafspraken tussen woningcorporaties, gemeente, zorgorganisatie en huurdersorganisaties binnen de gemeente Delft. De integrale aansturing vanuit één functie op beide trajecten is gewenst vanuit de inhoud, de keuzes en de prioriteiten maar ook vanwege de afstemming van en met in- en externe relaties.

Woon- en zorgopgave
In de Wonen-Zorg opgave van de gemeente Delft ligt het accent op het langer en weer zelfstandig wonen. In de transformatie BW/MO is wonen een sleutelopdracht. Hiertoe zijn de prestatieafspraken en de samenwerking tussen woningcorporaties, zorgorganisatie, huurdersorganisaties en gemeente een belangrijke pijler. Het doel is zorgen voor een goede samenwerking tussen betrokken partijen en voor goede resultaten op het gebied van ‘wonen’.
Jij werkt procesmatig aan een gezamenlijke samenwerking en samenhang tussen gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders, de zogenaamde kernpartners. Deze integrale aanpak is vanuit de wonen-woonomgeving- welzijn-zorg gecombineerde gedachte.
Jij coördineert en regisseert de afspraken tussen de betrokken partijen en draagt zorg voor de versnelling op de doorstroom (transformatie) naar zelfstandig wonen. Hiertoe ben je alert op ontwikkelingen in het brede sociaal domein en verbind jij de diverse (interne) partijen als goed procesregisseur.

Prestatieafspraken woningcorporaties
Jij maakt prestatieafspraken en meerjarenafspraken met woningcorporaties en regisseert het proces in deze. Intern werk je nauw samen met de inhoudelijke collega’s op de thema’s van de prestatieafspraken. Jij bent namens de gemeente het eerste aanspreekpunt voor externe partners en ziet toe op een goede evaluatie en monitoring van de afspraken.
Je ondersteunt de wethouder in onderhandelingen in bestuurlijk overleg en bereidt waar mogelijk onderhandelpunten voor. Je vormt coalities en combinaties en brengt partijen bijeen die doelen op het gebied van de sociale woningvoorraad, middeldure huur en koop als ook transformatie kunnen realiseren.
Je volgt de hoofdlijnen van ontwikkelingen binnen de Delftse woningmarkt en ziet kansen om samen met partners op te trekken. Je spart regelmatig met de interne beleidsadviseurs om mogelijkheden en kansen te realiseren.
Op beide opgaven is het jouw doel te verbinden, versnellen en verbeteren. Zowel in- als extern verbind jij partijen en zorgt voor een goede samenwerking en samenhang. Je draagt zorg voor resultaten op het gebied van ‘wonen’. Kernwoorden in deze zijn snelle besluitvorming en heldere informatievoorziening. Je verbetert en stuurt op het realiseren van gemaakte afspraken dan wel formuleert nieuwe afspraken.

Functie-eisen
Je bent een sterke persoonlijkheid die zijn/haar zaak goed kan presenteren aan interne en externe stakeholders. Je bent overtuigend in jouw wijze van aanpak, een verbinder en regisseur tussen partijen. Je schakelt snel en communiceert gemakkelijk. Je weet de belangen van betrokken partijen goed in te schatten en bent in staat adequaat te onderhandelen. Je opereert op strategisch en tactisch niveau maar bent ook in staat de operatie in te duiken. Jouw inzet is enthousiasmerend en bovenal heb je geen 9 tot 5 mentaliteit.

Profiel:
 • Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding.
 • Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring binnen één van de twee domeinen wonen of zorg.
 • Werkervaring bij of een gemeente en of woningcorporatie is een pre.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met het regisseren en laten samenwerken van diverse organisaties en organisatieonderdelen.
 • Je beschikt over een procesmatige werkaanpak.
 • Je kan goed luisteren.
 • Je hebt een open houding.
 • Je hebt een sterke persoonlijkheid en straalt dit ook uit.
 • Je bent altijd op zoek naar gemeenschappelijke belangen en bent een geboren verbinder.
 • Je beschikt over uitstekende gespreksvaardigheden.
 • Bovenal ben jij resultaat gedreven.

Arbeidsvoorwaarden
Je salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5.520,- bruto bij een 36-urige werkweek (schaal 12). Bij goed functioneren wordt het dienstverband na één jaar omgezet naar een vaste aanstelling.
Door het Individueel Keuze Budget heb je maandelijks de beschikking over een deel van je vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Je kunt een bedrag laten uitbetalen of o.a. gebruiken voor de aanschaf van een fiets of het kopen van bovenwettelijk verlof. Het ouderschapsverlof wordt gedeeltelijk door ons betaald.
Tot slot: je wekt in ons moderne en duurzame kantoorgebouw boven station Delft. Gemakkelijk per openbaar vervoer te bereiken en midden in de binnenstad. De werktijden zijn flexibel en er zijn thuiswerkmogelijkheden.

Sollicitatieprocedure
De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 28 en 29.
De gespreksrondes bij de opdrachtgever vinden plaats op 26 juli.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Santje Schaap, telefoonnummer 06-51 57 91 01.

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Procescoördinator Wonen en Zorg en Prestatieafspraken Woningcorporaties of solliciteer online op de vacature Procescoördinator Wonen en Zorg en Prestatieafspraken Woningcorporaties.


Solliciteer

Overige vacatures