Vakgebied:
Ruimte en Milieu
Opleiding:
HBO
Branche:
Provincie
Functie:
Ruimtelijke Ordening en Verkeer
Plaats:
Haarlem
Organisatie:
Provincie Noord-Holland
Dienstverband:
Fulltime

Planadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Planadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling
Vacaturenummer BEL-RO-3210-3

De organisatie
Wil jij samen met collega’s bouwen aan de toekomst van ruim 2,5 miljoen Noord-Hollanders? Bij de provincie Noord-Holland werk je onder andere aan technologische innovaties, slimme infrastructuur, energietransitie en natuurontwikkeling. Zo lever jij een bijdrage aan de samenleving!

Bij de provincie werk je bovendien aan jouw éigen toekomst. Je krijgt de ruimte voor het ontwikkelen van jouw talenten, ambities en persoonlijke groei. Net als de provincie blijf je voortdurend in beweging en maken we samen het verschil.

Achtergrond
Bij ruimtelijke ordening gaat het om de juiste functie op de juiste plek. Waar komen nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw en werklocaties? Waar is ruimte voor initiatieven voor duurzame energie? Welke natuurgebieden en kwetsbare landschappen moeten worden beschermd? Van oudsher heeft de provincie Noord-Holland een belangrijke rol op het gebied van RO. Maar die rol is wel in beweging, door wijzigingen in wetgeving en een veranderende werkwijze.

De provincie Noord-Holland heeft ruimtelijk beleid en regelgeving en programma’s met betrekking tot ontwikkelingen op regionaal en provinciaal niveau. Belangrijke instrumenten daarbij zijn de provinciale Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening (die nu wordt opgesteld) en diverse beleids- en samenwerkingsprogramma’s.

Als planadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling werk je binnen de directie Beleid. Hier wordt gewerkt aan alle beleidsontwikkeling bij de provincie. Van economie en cultuur tot en met infrastructuur en natuur. De directie werkt integraal en opgavegericht om tot een goede belangenafweging en advisering voor het College van Gedeputeerde Staten (GS) te komen. De sector Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) van de directie Beleid kent drie beleidsvelden: ruimtelijke ordening, wonen en waterveiligheid. 

Aantal uur
Fulltime (36 uur)

Functie-inhoud
Met de aanstaande invoering van de Omgevingswet treden provincie en gemeenten meer vanuit onderling vertrouwen en met respect voor elkaars belangen ontwikkelingen in het fysieke domein tegemoet. Belangrijk is dat provincie en gemeenten in een zo vroeg mogelijk stadium in het besluitvormingsproces over ruimtelijke ontwikkelingen met elkaar om tafel zitten. Wanneer deze ontwikkelingen concreet in een bestemmingsplan of straks omgevingsplan worden gevat, moeten de provinciale belangen daarin goed zijn geborgd. Daar scherp op zijn en waar nodig ook ons juridisch instrumentarium inzetten, blijft belangrijk voor de provincie. Wij zijn op zoek naar een planadviseur ruimtelijke ordening die juist hieraan met gedegen juridisch-planologische expertise invulling kan geven.

Als planadviseur informeer en adviseer je het college van Gedeputeerde Staten over de concrete plannen van de gemeenten in de fysieke leefomgeving. Je werkt daarvoor samen in een pool van planadviseurs voor Noord-Holland Noord of Noord-Holland Zuid (Backoffice RO). Je brengt in het adviseringsproces jouw expertise in als het gaat om wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening en de provinciale Omgevingsverordening (nu nog provinciale ruimtelijke verordening). Je bekijkt of de gemaakte afspraken ook in de concrete uitwerking een plek hebben gekregen. Daarvoor werk je intensief samen met de verschillende beleidssectoren om te komen tot integrale afwegingen en resultaten. 

De ruimtelijke plannen zijn van diverse aard. Je hebt een breed portfolio aan plannen onder je hoede. Je bent in alle stadia van het bestemmings- of omgevingsplanproces betrokken bij ruimtelijke plannen van gemeenten. Je voert de correspondentie en treedt hierover in overleg met gemeenten en initiatiefnemers. Bovendien help je de gemeenten in een goede taakuitvoering op het gebied van ruimtelijke ordening. Je kan daarnaast ook vanuit je expertise ingezet worden bij opgaven en projecten van andere beleidsprogramma’s en -sectoren binnen de provinciale organisatie.

Binnen het team Ruimte werkt de planadviseur nauw samen met de RO-adviseur gemeenten. Voor de ontwikkelfase van plannen en ruimtelijke visies staat de RO-adviseur gemeenten aan de lat staat. Jij speelt in deze fase een begeleidende en meedenkende rol vanuit jouw expertise over wetten en regels. Je helpt vervolgens bij het goed vastleggen van informatie in deze fase richting de fase van uitwerking in concrete bestemmingsplannen. 

Bij de groep van planadviseurs is verder de juridisch-planologische kennis geborgd. Daarvoor voer je overleg met de sector juridische zaken over eventueel te volgen juridische procedures. Ook ben je op de hoogte van actuele jurisprudentie en kunt deze toepassen. Daarnaast informeer je collega’s over relevante juridisch-planologische ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Je werkt samen met provinciale collega’s mee aan de omvangrijke veranderingen in het ruimtelijke fysieke domein in het licht van de invoering van de Omgevingswet. 

Takenpakket

 • integraal adviseren GS over o.a. bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen (voorontwerp, ontwerp, definitief) op basis van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (later omgevingsverordening);
 • behandeling van Wob-verzoeken, beantwoording van Statenvragen;
 • Het inzetten van ruimtelijke instrumenten/rechtsmiddelen zoals zienswijzen, reactieve aanwijzingen, bezwaar en beroep;
 • aanmaken en onderhouden van overzichtelijke dossiers per plan (o.a. logboek, correspondentie, plannen, adviezen etc.) in het digitale archief (verseon);
 • bijhouden jurisprudentie en juridisch-planologische ontwikkelingen in beleid, wet- en regelgeving en waar nodig inzet van expertise in opgaven/projecten;

Functie-eisen

 • Tenminste hbo werk- en denkniveau;
 • Een opleiding op het gebied van ruimtelijke ordening/juridisch-planologische kennis is een pré;
 • Minimaal 5 jaren relevante werkervaring;
 • Snel kunnen schakelen tussen verschillende dossiers, stressbestendig een no-nonsense mentaliteit, gericht op oplossingen en samenwerking;
 • Ervaring met toezichthoudende processen vanuit provincie op gemeenten;
 • Kwalificeert zichzelf op de competenties: resultaatgerichtheid, initiatief, effectieve communicatie en impact, oordeelsvorming, omgevingsbewustzijn, en klantgerichtheid.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2.911,07 en maximaal € 4.158,69 bruto per maand (functionele schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek.

De provincie Noord-Holland biedt je een inspirerende werkomgeving, waar veel ruimte is voor innovatie en persoonlijke ontwikkeling. Wil je fulltime werken (36 uur per week) of misschien minder? Dat is bespreekbaar. Ons kantoor is gevestigd in het centrum van Haarlem.

De provincie Noord-Holland biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget van ruim 22 procent van het bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van verlofuren en geld. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris.

Bijzonderheden
Bij indiensttreding wordt er om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Deze vacature heeft geen sluitingsdatum.

Informatie 
O
ver de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Tom Smeelen, sectormanager Ruimtelijke Ontwikkeling op tel. (023) 514 34 98 of met Silvia van der Meij, plv. sectormanager Ruimtelijke Ontwikkeling op tel. (023) 514 39 79. 

Voor vragen over de procedure kun je terecht bij de Service Desk, Info Personeel op tel. (023) 514 56 06.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...