of 59281 LinkedIn
Vakgebied:
ICT
Opleiding:
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Ontwikkelaar API’s voor Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI)
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465789

Ontwikkelaar API’s voor Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI)

Tijdelijke opdracht: (3 kandidaten) Ontwikkelaar API’s voor Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI)
(opdrachtnummer:19.090) 


Aanvullende informatie Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 40 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 10 juni 2019. 


VNG Realisatie zoekt drie kandidaten voor de functie Ontwikkelaar API’s voor Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI). 

De offerteaanvraag wordt drie keer op het Dynamisch Aankoopsysteem geplaatst, zodat u indien gewenst drie kandidaten kan aanbieden (één per offerteaanvraag). Het drie keer aanbieden van dezelfde kandidaat vergroot de kans niet tot het uitnodigen van deze kandidaat. 


Over VNG Realisatie VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.


Over TWI Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI) is een programma van SZW, waarbij de gegevensuitwisseling in het domein van Werk en Inkomen wordt gemoderniseerd, rekening houdend met AVG en Privacy by Design. Er wordt veel samengewerkt met ketenpartners UWV, SVB, BKWI en Inlichtingenbureau. Een belangrijk aspect is het verifiëren van ontwerpbesluiten via pilots en in het bijzonder het ontwikkelen van API’s, op basis van bedrijfsregels.
Onder aansturing van de projectleider Pilots wordt software voor deze API’s ontwikkeld. We werken Agile. Alle producten worden zoveel als mogelijk Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. 
Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team, op afstand of op een kantoor in Utrecht en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Het aantal uren inzet per week wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van wat nodig is voor de lopende pilots. Overleg vindt voornamelijk plaats via Slack en in dagelijkse stand ups.


Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Borgen van de informatieveiligheid
Toepassen van Privacy by Design
Ontwikkelen van TWI componenten
Participeren in de agile werkwijze
Zelfstandig meedenken over principes en oplossingen t.a.v. Common Ground en architectuur
Documenteren van geproduceerde software


Kennis- en ervaringsvereisten

Afgeronde HBO/WO-opleiding bij voorkeur informatietechnologie of aanverwant;
HBO/WO-werk- en denkniveau, blijkend uit CV/Motivatie;
Aantoonbare zeer ruime kennis van en ervaring, minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar opgedaan, met het onderhouden van API’s en SLA’s, in een DevOps-rol; 
Aantoonbare kennis en ervaring, minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar opgedaan, met software ontwikkeling;
Aantoonbare kennis van en ervaring, minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar opgedaan, met de toepassing van moderne technieken en architectuur voor de ontwikkeling van API’s, zoals microservices;
Aantoonbaar ervaring met het inrichten van bedrijfskritische systemen, zoals primaire processen in de overheid, telecomsector, logistiek en supply chain,  met veel concurrency en hoge beschikbaarheid;
Aantoonbare ervaring met Self-sovereign Identity apps zoals IRMA;
Aantoonbare ervaring met big data analyse en dashboards, zoals de moderne open source technieken;
Aantoonbare ervaring met gebruik van geavanceerde IT-gereedschappen: PHP, Javascript, Golang, C/C++, ELK-stack, Git, CI/CD, Docker; 
Aantoonbare ervaring met Agile; 
Ervaring met moderne ontwikkelingen als Machine Learning, IoT en/of blockchain;
Ervaring met het domein van Werk en Inkomen en Suwinet.
Doel van de opdracht
Mee ontwikkelen van de API’s van TWI-componenten, services die in het domein van Werk en Inkomen voorkomen, zoals toeslagen en bijstandsregelingen.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 40 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 100 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Utrecht. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.


Procedure U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 23 mei 2019, 12.00 uur. 
De eerste gesprekken zijn op 3 juni 2019, tussen 12:30 – 17:00 uur. 


Reageren? U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied ICT Ontwikkeling en Beheer.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

Registreer op CTMsolution.nl
Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Tijdelijke opdracht: (3 kandidaten) Ontwikkelaar API’s voor Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI)
(opdrachtnummer:19.090)

Aanvullende informatie
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 40 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 10 juni 2019.

VNG Realisatie zoekt drie kandidaten voor de functie Ontwikkelaar API’s voor Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI).
De offerteaanvraag wordt drie keer op het Dynamisch Aankoopsysteem geplaatst, zodat u indien gewenst drie kandidaten kan aanbieden (één per offerteaanvraag). Het drie keer aanbieden van dezelfde kandidaat vergroot de kans niet tot het uitnodigen van deze kandidaat.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over TWI
Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI) is een programma van SZW, waarbij de gegevensuitwisseling in het domein van Werk en Inkomen wordt gemoderniseerd, rekening houdend met AVG en Privacy by Design. Er wordt veel samengewerkt met ketenpartners UWV, SVB, BKWI en Inlichtingenbureau. Een belangrijk aspect is het verifiëren van ontwerpbesluiten via pilots en in het bijzonder het ontwikkelen van API’s, op basis van bedrijfsregels.
Onder aansturing van de projectleider Pilots wordt software voor deze API’s ontwikkeld. We werken Agile. Alle producten worden zoveel als mogelijk Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd.
Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team, op afstand of op een kantoor in Utrecht en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Het aantal uren inzet per week wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van wat nodig is voor de lopende pilots. Overleg vindt voornamelijk plaats via Slack en in dagelijkse stand ups.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Borgen van de informatieveiligheid
 • Toepassen van Privacy by Design
 • Ontwikkelen van TWI componenten
 • Participeren in de agile werkwijze
 • Zelfstandig meedenken over principes en oplossingen t.a.v. Common Ground en architectuur
 • Documenteren van geproduceerde software

Kennis- en ervaringsvereisten
 • Afgeronde HBO/WO-opleiding bij voorkeur informatietechnologie of aanverwant;
 • HBO/WO-werk- en denkniveau, blijkend uit CV/Motivatie;
 • Aantoonbare zeer ruime kennis van en ervaring, minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar opgedaan, met het onderhouden van API’s en SLA’s, in een DevOps-rol;
 • Aantoonbare kennis en ervaring, minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar opgedaan, met software ontwikkeling;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring, minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar opgedaan, met de toepassing van moderne technieken en architectuur voor de ontwikkeling van API’s, zoals microservices;
 • Aantoonbaar ervaring met het inrichten van bedrijfskritische systemen, zoals primaire processen in de overheid, telecomsector, logistiek en supply chain,  met veel concurrency en hoge beschikbaarheid;
 • Aantoonbare ervaring met Self-sovereign Identity apps zoals IRMA;
 • Aantoonbare ervaring met big data analyse en dashboards, zoals de moderne open source technieken;
 • Aantoonbare ervaring met gebruik van geavanceerde IT-gereedschappen: PHP, Javascript, Golang, C/C++, ELK-stack, Git, CI/CD, Docker;
 • Aantoonbare ervaring met Agile;
 • Ervaring met moderne ontwikkelingen als Machine Learning, IoT en/of blockchain;
 • Ervaring met het domein van Werk en Inkomen en Suwinet.

Doel van de opdracht
Mee ontwikkelen van de API’s van TWI-componenten, services die in het domein van Werk en Inkomen voorkomen, zoals toeslagen en bijstandsregelingen.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 40 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 100 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Utrecht. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 23 mei 2019, 12.00 uur.
De eerste gesprekken zijn op 3 juni 2019, tussen 12:30 – 17:00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied ICT Ontwikkeling en Beheer.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
 1. Registreer op CTMsolution.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.