of 59179 LinkedIn
Vakgebied:
Juridisch
Opleiding:
universitair
Branche:
Provincie
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Nieuwe leden en plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie provincie Zuid-Holland
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
Provincie Zuid-Holland
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
463739

Nieuwe leden en plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie provincie Zuid-Holland

Nieuwe leden en plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie provincie Zuid-Holland
 
De algemene kamer van de bezwarencommissie is per 1 mei 2019 op zoek naar een aantal nieuwe leden en twee plaatsvervangend voorzitters voor een periode van 4 jaar (met mogelijkheid van herbenoeming).
 
Over de provincie Zuid-Holland
 Zuid-Holland is met 3,6 miljoen inwoners de dichtstbevolkte provincie van Nederland. De unieke ligging aan zee en in de Hollandse Delta maakt dat de provincie van oudsher een belangrijke rol speelt in Nederland. Zij levert een forse bijdrage aan de economie met de haven van Rotterdam, de glastuinbouw in het Westland en de teelt van bollen in de Bollenstreek. Er studeren 74.000 studenten aan drie topuniversiteiten en elk jaar worden 2,4 miljoen toeristen verwelkomd die hier genieten van de zee en de duinen, gevarieerde polderlandschappen met historische dorpskernen en van moderne architectuur en toonaangevende musea. 
 
 Al die bedrijvigheid en al die mensen maken ook dat de provincie voor een aantal uitdagingen staat. Hoe blijf je goed bereikbaar? Hoe ga je om met de schaarse ruimte en energiebronnen? Hoe blijf je innoveren en op kop lopen? De provincie Zuid-Holland werkt samen met medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners aan de beantwoording van dat soort vragen.
 
De functie
 U adviseert over bezwaarschriften die door burgers en bedrijven bij de bestuursorganen van de provincie Zuid-Holland worden ingediend. De commissie bestaat uit een algemene kamer en een rechtspositionele kamer. De bezwaarschriften die in de algemene kamer worden behandeld kunnen een breed terrein beslaan. Het kunnen bijvoorbeeld bezwaren zijn tegen besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, het niet verlenen van een subsidie, tegen handhavingsbesluiten of (niet) verleende vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Samen met twee andere leden van de kamer hoort u tijdens een hoorzitting de betrokken partijen. U beoordeelt de juistheid van het bestreden besluit en geeft een goed gemotiveerd advies. Als plaatsvervangend voorzitter leidt u de hoorzitting.
 
Leden wonen ongeveer één keer per maand op donderdagmiddag hoorzittingen bij en ontvangen daarvoor een aanwezigheidsvergoeding van 2,5 keer het bedrag genoemd in artikel 13 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden en een reiskostenvergoeding op grond van de Reisregeling binnenland.
 
Gewenst profiel
 U bent goed ingevoerd in het algemeen bestuursrecht en kent de actuele ontwikkelingen daarbinnen. Daarnaast bent u inhoudelijk, juridisch of beleidsmatig deskundig op het gebied van omgevingsrecht, milieurecht, de Wet natuurbescherming, handhaving, de Wet openbaarheid van bestuur en/of subsidierecht.
 U bent oplossingsgericht, communicatief sterk en houdt rekening met de politiek-bestuurlijke context van de provincie. Voor de functie van plaatsvervangend voorzitter is ruime ervaring in het leiden van vergaderingen vereist. Indien u beschikt over mediationvaardigheden is dit een pré.
 Om de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen kunnen mensen die voor de provincie werken of de afgelopen vier jaar voor de provincie hebben gewerkt niet reageren. Bestuurders van Zuid-Hollandse gemeenten of gemeenschappelijke regelingen kunnen evenmin reageren.
 
Interesse?
 Solliciteer dan uiterlijk tot 27 januari via onze website 
https://provinciezh.easycruit.com/index.html
 
De sollicatieprocedure bestaat uit twee ronden. De eerste gespreksronde zal plaatsvinden in de periode van 4 februari tot en met 15 februari. Op basis van deze eerste ronde worden kandidaten al dan niet uitgenodigd voor de tweede gespreksronde. De tweede gespreksronde zal plaatsvinden in de periode van 18 februari tot en met 1 maart.
 
Contact
 Voor meer informatie of vragen, Dhr E. Gabriëls, 070-4418611.
 Voor vragen over de sollicitatieprocedure, Team Werving & Selectie, 06-25763776.
 Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
  
Nieuwe leden en plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie provincie Zuid-Holland

De algemene kamer van de bezwarencommissie is per 1 mei 2019 op zoek naar een aantal nieuwe leden en twee plaatsvervangend voorzitters voor een periode van 4 jaar (met mogelijkheid van herbenoeming).

Over de provincie Zuid-Holland
Zuid-Holland is met 3,6 miljoen inwoners de dichtstbevolkte provincie van Nederland. De unieke ligging aan zee en in de Hollandse Delta maakt dat de provincie van oudsher een belangrijke rol speelt in Nederland. Zij levert een forse bijdrage aan de economie met de haven van Rotterdam, de glastuinbouw in het Westland en de teelt van bollen in de Bollenstreek. Er studeren 74.000 studenten aan drie topuniversiteiten en elk jaar worden 2,4 miljoen toeristen verwelkomd die hier genieten van de zee en de duinen, gevarieerde polderlandschappen met historische dorpskernen en van moderne architectuur en toonaangevende musea.

Al die bedrijvigheid en al die mensen maken ook dat de provincie voor een aantal uitdagingen staat. Hoe blijf je goed bereikbaar? Hoe ga je om met de schaarse ruimte en energiebronnen? Hoe blijf je innoveren en op kop lopen? De provincie Zuid-Holland werkt samen met medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners aan de beantwoording van dat soort vragen.

De functie
U adviseert over bezwaarschriften die door burgers en bedrijven bij de bestuursorganen van de provincie Zuid-Holland worden ingediend. De commissie bestaat uit een algemene kamer en een rechtspositionele kamer. De bezwaarschriften die in de algemene kamer worden behandeld kunnen een breed terrein beslaan. Het kunnen bijvoorbeeld bezwaren zijn tegen besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, het niet verlenen van een subsidie, tegen handhavingsbesluiten of (niet) verleende vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Samen met twee andere leden van de kamer hoort u tijdens een hoorzitting de betrokken partijen. U beoordeelt de juistheid van het bestreden besluit en geeft een goed gemotiveerd advies. Als plaatsvervangend voorzitter leidt u de hoorzitting.

Leden wonen ongeveer één keer per maand op donderdagmiddag hoorzittingen bij en ontvangen daarvoor een aanwezigheidsvergoeding van 2,5 keer het bedrag genoemd in artikel 13 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden en een reiskostenvergoeding op grond van de Reisregeling binnenland.

Gewenst profiel
U bent goed ingevoerd in het algemeen bestuursrecht en kent de actuele ontwikkelingen daarbinnen. Daarnaast bent u inhoudelijk, juridisch of beleidsmatig deskundig op het gebied van omgevingsrecht, milieurecht, de Wet natuurbescherming, handhaving, de Wet openbaarheid van bestuur en/of subsidierecht.
U bent oplossingsgericht, communicatief sterk en houdt rekening met de politiek-bestuurlijke context van de provincie. Voor de functie van plaatsvervangend voorzitter is ruime ervaring in het leiden van vergaderingen vereist. Indien u beschikt over mediationvaardigheden is dit een pré.
Om de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen kunnen mensen die voor de provincie werken of de afgelopen vier jaar voor de provincie hebben gewerkt niet reageren. Bestuurders van Zuid-Hollandse gemeenten of gemeenschappelijke regelingen kunnen evenmin reageren.

Interesse?
Solliciteer dan uiterlijk tot 27 januari via onze website
https://provinciezh.easycruit.com/index.html

De sollicatieprocedure bestaat uit twee ronden. De eerste gespreksronde zal plaatsvinden in de periode van 4 februari tot en met 15 februari. Op basis van deze eerste ronde worden kandidaten al dan niet uitgenodigd voor de tweede gespreksronde. De tweede gespreksronde zal plaatsvinden in de periode van 18 februari tot en met 1 maart.

Contact
Voor meer informatie of vragen, Dhr E. Gabriëls, 070-4418611.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure, Team Werving & Selectie, 06-25763776.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.