of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Personeel en organisatie
Opleiding:
universitair
Branche:
Rijksoverheid
Provincie:
Groningen
Functie:
Mobiliteitsmanager Regio Noord
Plaats:
GRONINGEN
Organisatie:
JS Consultancy
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
459677

Mobiliteitsmanager Regio Noord

Inleiding
Het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (ECO&P) is onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk. Zij levert dienstverlening aan HR-professionals, leidinggevenden en medewerkers in dienst van de Rijksoverheid op het gebied van arbeidsjuridisch advies, organisatie advies, het begeleiden van reorganisaties, hulp bij het vinden van een nieuwe baan bij verplichte of vrijwillige mobiliteit, werving en selectie, arbeidsmarkt-communicatie en bedrijfszorg.Project WorkflowBegeleiding naar werk: in de steeds compacter wordende Rijksoverheid is mobiliteit steeds belangrijker. Workflow is gericht op het begeleiden van rijksmedewerkers naar vast of tijdelijk werk binnen het departement, interdepartementaal of buiten de Rijksoverheid. Workflow voorziet in 4 verschillende 'naar werk'-trajecten. Daarnaast helpt Workflow bij het oriënteren op een mogelijke loopbaanstap in de toekomst.ECO&P/Workflow faciliteert en ondersteunt de Rijksoverheid bij het verwezenlijken van haar ambities op het terrein van mobiliteit en flexibilisering. Het streven naar een ‘continue tijdelijke fit’ is daarbij het aangrijpingspunt. ECO&P/Workflow is gefocust op het ‘naar werk’ begeleiden van mensen, met de mens als uitgangspunt. Het organisatiebelang en de vraagstelling van onze opdrachtgevers is hierbij leidend.

Functieomschrijving
De mobiliteitsmanager werkt vanuit ECO&P/Workflow. De mobiliteitsmanager adviseert het management binnen de Rijksoverheid bij het zoeken naar oplossingen gericht op in-, door- en uitstroom. De mobiliteitsmanager coördineert daarnaast de werkzaamheden inzake het vormgeven en uitvoeren van groepsgerichte, mogelijk interdepartementale mobiliteitscasuïstiek en –dossiers. De mobiliteitsmanager coördineert de uitvoering van complexe mobiliteitsprojecten, zorgt voor adequate bemensing (vanuit ECO&P en daarbuiten), bewaakt de voortgang, de effectiviteit en de zorgvuldigheid van het project en de onderliggende trajecten en fungeert als het aanspreekpunt richting de opdrachtgever. Het adviesterrein waarop de mobiliteitsmanager zich begeeft en de adviesproducten zijn inhoudelijk sterk verweven met en hebben invloed op andere (advies- en beleids)terreinen en (organisatorische) processen. Binnen Workflow is de mobiliteitsmanager tevens belast met de functionele aansturing van de trajectbegeleiders. Deze functionele aansturing betreft inhoudelijke aansturing van eigen en externe medewerkers. De mobiliteitsmanager bewaakt de kwaliteit. Binnen de organisatie van de opdrachtgever neemt de mobiliteitsmanager desgewenst ad interim de managementrol over. De mobiliteitsmanager is een stevige persoonlijkheid, die kan overtuigen op basis van houding, gedrag en expertise. 

Werkzaamheden 

Leiding geven aan omvangrijke en complexe projecten, waarbij meerdere interne en externe medewerkers vanuit verschillende disciplines betrokken zijn;
Adviseren van en overleggen met het topmanagement van ministeries en uitvoerende diensten inzake complexe vraagstukken op het gebied van in-, uit- en doorstroom van personeel;
Input leveren voor beleidsplannen m.b.t. mobiliteitsvraagstukken;
Adviseren van directieraden en managementteams bij het vormgeven en implementeren van organisatiegericht mobiliteitsbeleid;
Adviseren en ondersteunen van de HRM-afdeling bij het vormgeven van mobiliteit vanuit expertise en inspelend op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden; * Het resultaatgericht onderhandelen met velerlei in- en externe partijen (binnen en buiten de Rijksdienst) inzake de plaatsing van medewerkers;
Het leggen en onderhouden van relaties binnen de organisatie van de opdrachtgever mede gericht op acquisitie.
Functie-eisen

Je beschikt over WO-diploma en ten minste vijf jaar leidinggevende ervaring binnen het Rijk;
Je hebt brede HRM-kennis in het algemeen en kennis van personele mobiliteit in het bijzonder;
Je bent aantoonbaar succesvol in (het aansturen van) bemiddeling van (herplaatsings) kandidaten naar ander werk;
Je hebt aantoonbare ervaring met het aansturen van projecten en het samenstellen van teams;
Je bent in staat de rol van makelaar en regisseur te vervullen;
Je hebt een groot netwerk binnen de (Rijks)overheid;* Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden ten behoeve van overleggen met DT-leden, MT-leden en DG’s en het geven van presentaties en het formuleren van adviezen; 
Je beschikt over coachings- en adviesvaardigheden;
Je hebt ervaring met dossieropbouw, het voeren van een digitale administratie en het opstellen van rapportages;
Je kan positieve resultaten van begeleidingstrajecten aantonen en onderbouwen.
Gevraagde competenties
Netwerkvaardigheid, Bestuurssensitiviteit, Strategisch handelen, Leidinggeven, Projectmatig werken, Adviesvaardigheden

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden in eerste instantie een tijdelijk contract/opdracht (detachering of ZZP) tot 31-12-2108, voor 24 uur per week. De opdracht wordt mogelijk verlengd tot uiterlijk eind 2020.
De functie is ingeschaald in schaal 13. De werklocatie is Groningen en omgeving.

Sollicitatieprocedure
Interesse in deze opdracht? Dan kom ik graag met je in gesprek om de mogelijkheden tot een samenwerking te verkennen!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van den Brink, Recruiter, op 06-30278564 of mariekevandenbrink@jsconsultancy.nl . 
Solliciteren kan via onderstaande button.

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Mobiliteitsmanager Regio Noord of solliciteer online op de vacature Mobiliteitsmanager Regio Noord .

Solliciteer
Inleiding
Het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (ECO&P) is onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk. Zij levert dienstverlening aan HR-professionals, leidinggevenden en medewerkers in dienst van de Rijksoverheid op het gebied van arbeidsjuridisch advies, organisatie advies, het begeleiden van reorganisaties, hulp bij het vinden van een nieuwe baan bij verplichte of vrijwillige mobiliteit, werving en selectie, arbeidsmarkt-communicatie en bedrijfszorg.Project WorkflowBegeleiding naar werk: in de steeds compacter wordende Rijksoverheid is mobiliteit steeds belangrijker. Workflow is gericht op het begeleiden van rijksmedewerkers naar vast of tijdelijk werk binnen het departement, interdepartementaal of buiten de Rijksoverheid. Workflow voorziet in 4 verschillende 'naar werk'-trajecten. Daarnaast helpt Workflow bij het oriënteren op een mogelijke loopbaanstap in de toekomst.ECO&P/Workflow faciliteert en ondersteunt de Rijksoverheid bij het verwezenlijken van haar ambities op het terrein van mobiliteit en flexibilisering. Het streven naar een ‘continue tijdelijke fit’ is daarbij het aangrijpingspunt. ECO&P/Workflow is gefocust op het ‘naar werk’ begeleiden van mensen, met de mens als uitgangspunt. Het organisatiebelang en de vraagstelling van onze opdrachtgevers is hierbij leidend.

Functieomschrijving
De mobiliteitsmanager werkt vanuit ECO&P/Workflow. De mobiliteitsmanager adviseert het management binnen de Rijksoverheid bij het zoeken naar oplossingen gericht op in-, door- en uitstroom. De mobiliteitsmanager coördineert daarnaast de werkzaamheden inzake het vormgeven en uitvoeren van groepsgerichte, mogelijk interdepartementale mobiliteitscasuïstiek en –dossiers. De mobiliteitsmanager coördineert de uitvoering van complexe mobiliteitsprojecten, zorgt voor adequate bemensing (vanuit ECO&P en daarbuiten), bewaakt de voortgang, de effectiviteit en de zorgvuldigheid van het project en de onderliggende trajecten en fungeert als het aanspreekpunt richting de opdrachtgever. Het adviesterrein waarop de mobiliteitsmanager zich begeeft en de adviesproducten zijn inhoudelijk sterk verweven met en hebben invloed op andere (advies- en beleids)terreinen en (organisatorische) processen. Binnen Workflow is de mobiliteitsmanager tevens belast met de functionele aansturing van de trajectbegeleiders. Deze functionele aansturing betreft inhoudelijke aansturing van eigen en externe medewerkers. De mobiliteitsmanager bewaakt de kwaliteit. Binnen de organisatie van de opdrachtgever neemt de mobiliteitsmanager desgewenst ad interim de managementrol over. De mobiliteitsmanager is een stevige persoonlijkheid, die kan overtuigen op basis van houding, gedrag en expertise.

Werkzaamheden
 • Leiding geven aan omvangrijke en complexe projecten, waarbij meerdere interne en externe medewerkers vanuit verschillende disciplines betrokken zijn;
 • Adviseren van en overleggen met het topmanagement van ministeries en uitvoerende diensten inzake complexe vraagstukken op het gebied van in-, uit- en doorstroom van personeel;
 • Input leveren voor beleidsplannen m.b.t. mobiliteitsvraagstukken;
 • Adviseren van directieraden en managementteams bij het vormgeven en implementeren van organisatiegericht mobiliteitsbeleid;
 • Adviseren en ondersteunen van de HRM-afdeling bij het vormgeven van mobiliteit vanuit expertise en inspelend op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden; * Het resultaatgericht onderhandelen met velerlei in- en externe partijen (binnen en buiten de Rijksdienst) inzake de plaatsing van medewerkers;
 • Het leggen en onderhouden van relaties binnen de organisatie van de opdrachtgever mede gericht op acquisitie.

Functie-eisen
 • Je beschikt over WO-diploma en ten minste vijf jaar leidinggevende ervaring binnen het Rijk;
 • Je hebt brede HRM-kennis in het algemeen en kennis van personele mobiliteit in het bijzonder;
 • Je bent aantoonbaar succesvol in (het aansturen van) bemiddeling van (herplaatsings) kandidaten naar ander werk;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het aansturen van projecten en het samenstellen van teams;
 • Je bent in staat de rol van makelaar en regisseur te vervullen;
 • Je hebt een groot netwerk binnen de (Rijks)overheid;* Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden ten behoeve van overleggen met DT-leden, MT-leden en DG’s en het geven van presentaties en het formuleren van adviezen;
 • Je beschikt over coachings- en adviesvaardigheden;
 • Je hebt ervaring met dossieropbouw, het voeren van een digitale administratie en het opstellen van rapportages;
 • Je kan positieve resultaten van begeleidingstrajecten aantonen en onderbouwen.

Gevraagde competenties
Netwerkvaardigheid, Bestuurssensitiviteit, Strategisch handelen, Leidinggeven, Projectmatig werken, Adviesvaardigheden

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden in eerste instantie een tijdelijk contract/opdracht (detachering of ZZP) tot 31-12-2108, voor 24 uur per week. De opdracht wordt mogelijk verlengd tot uiterlijk eind 2020.
De functie is ingeschaald in schaal 13. De werklocatie is Groningen en omgeving.

Sollicitatieprocedure
Interesse in deze opdracht? Dan kom ik graag met je in gesprek om de mogelijkheden tot een samenwerking te verkennen!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van den Brink, Recruiter, op 06-30278564 of mariekevandenbrink@jsconsultancy.nl.
Solliciteren kan via onderstaande button.

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Mobiliteitsmanager Regio Noord of solliciteer online op de vacature Mobiliteitsmanager Regio Noord.


Solliciteer

Overige vacatures