of 59199 LinkedIn
Vakgebied:
ICT
Opleiding:
hbo
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Medior Functioneel beheerder
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
464973

Medior Functioneel beheerder

Tijdelijke opdracht:
Medior Functioneel beheerder 
(opdrachtnummer:19.043) 

Aanvullende informatie 
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl .
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 40 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 11 maart 2019. 

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Gemeentelijke Telecommunicatie
GT richt zich op de gezamenlijke inkoop van producten en diensten via een aanbesteding. Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) is geïnitieerd door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, bestuursdienst Ommen-Hardenberg, VNG en VNG Realisatie. Het past in het streven van VNG om door gezamenlijk optreden gemeenten te faciliteren bij (beleids-)processen en het past bij de beweging van de VNG om meer collectieve voorzieningen te organiseren, zoals beschreven in ‘Gemeenten op weg naar 2020’.

Sinds maart 2017 maakt het beheer en de ontwikkeling van het initiatief 14+ netnummer onderdeel uit van VNG Realisatie. Het beheer en ontwikkeling spits zich toe op het functioneel onderhouden van het 14+ netnummer concept met daarnaast het productmanagement en de ontwikkelingen binnen de ICT en de diensteverlening van gemeenten.

Vanuit de aanbestedingen voorziet Gemeentelijke Telecommunicatie op dit moment in het contractmanagement en contractbeheer van de contracten mobiele telefonie en vaste data verbindingen. Deze activiteiten vallen binnen de Contract Beheerorganisatie (CBO) als onderdeel van Service Centrum Gemeenten. 

Functioneel beheerder 14+ en GT Vast
De activiteiten binnen 14+Netnummer zoals vastgesteld in het jaarplan 2019 kennen een belangrijke beheercomponent richting de gebruikersgroep. Deze gebruikersgroep bestaat uit meer dan 200 gemeenten die actief gebruik maken van de 14+ oplossing. Uit de aanbesteding GT Vast (vaste telefonie, data en internet voor gemeenten) is voor het onderhoud ook de component functioneel beheer benoemd. De activiteiten nodig voor het functioneel onderhouden van 14+ en GT Vast worden gecombineerd in 1 functie/persoon. De functioneel beheerder zorgt ervoor dat het functioneel beheer voor gebruikersgroep wordt uitgevoerd en is operationeel het contactpersoon naar de leverancier van de dienst. Hiernaast is de functioneel beheerder onderdeel van het CBO en verzorgd samen met de contractbeheerders het beheer op de contracten.

De functioneel beheerder is primair aanspreekpunt voor zowel gemeenten en verantwoordelijken binnen VNG Realisatie. Naast het operationeel beheer levert de beheerder input op strategisch niveau in de ontwikkeling van de beheerde producten van 14+ en GT Vast en adviseert op basis van zijn kennis van technologische ontwikkelingen.

Doel van de opdracht
De Functioneel beheerder  is verantwoordelijk voor het functioneel beheer van producten en diensten van de afdeling GT. De functioneel beheerder levert kennis en expertise op het gebied van telecommunicatie producten de inzet van telecommunicatie producten in het gemeentelijk domein. De Functioneel Beheerder is onderdeel van het Contract Beheer Organisatie van de afdeling GT  en is mede verantwoordelijk voor de resultaten van het CBO.
Op te leveren resultaten:

Het functioneel beheren van de producten 14+ en GT Vast;
Het adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten.
Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de producten 14+ welke in gebruik zijn bij deelnemers van dit contract;
Eerste aanspreekpunt voor (functioneel) gebruikers van de producten 14+;
(Mede) verantwoordelijk voor het organiseren van informatie en kennis sessies richting gebruikersgroepen;
Monitoren dat de beschikbaarheid van de Dienst 14+netnummer;
Sturing op de dienstverleningsafspraken met de leveranciers van de producten 14+ en GT Vast;
Autorisatiebeheer, Incident Management, Change Management en Release Management voeren over de producten 14+ en GT Vast;
Monitoren/ondersteunen technische vraagstukken bij gemeenten en overige deelnemers; 
Het rapporteren op zowel operationeel als management niveau over de prestaties en  voortgang van de activiteiten van de leveranciers;. 
Wijzigingen en dienstverleningsverbeteringen realiseren zowel intern als richting leveranciers en deelnemers;
Het (op strategisch niveau) input leveren voor de ontwikkeling van de beheerde producten van 14+;
Het (op strategisch niveau) adviseren bij mogelijkheden als gevolg van technologische ontwikkelingen.

Kennis- en ervaringsvereisten

HBO werk- en denkniveau;
Minimaal 5 jaar werkervaring binnen de ICT industrie;
Uitgebreide kennis van of ervaring met, 5 jaar +, implementatietrajecten van ICT producten in de gemeentelijke markt; 
Uitvoerige kennis van of ervaring met , 5 jaar +, de werkwijzen en de interne bedrijfsvoering van gemeentelijke klant contact centra;
Kennis van cloudproducten en -diensten in gebruik door contact centra binnen het gemeentelijk domein;
Kennis van wet en regelgeving rondom gegevensbeveiliging en beveiliging persoonsgegevens bij cloud producten en opslag;
Basiskennis van de Aanbestedingswet en van contractrecht;
Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel in woord als geschrift.
Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 40 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 80 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag/Rotterdam. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 26 februari 2019, 12.00 uur. 
De eerste gesprekken zijn op 5 maart 2019 tussen 12:30 en 16:00 uur
Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied ICT Ontwikkeling en Beheer.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

Registreer op CTMsolutions.nl
Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Tijdelijke opdracht:
Medior Functioneel beheerder
(opdrachtnummer:19.043)

Aanvullende informatie

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 40 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 11 maart 2019.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Gemeentelijke Telecommunicatie
GT richt zich op de gezamenlijke inkoop van producten en diensten via een aanbesteding. Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) is geïnitieerd door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, bestuursdienst Ommen-Hardenberg, VNG en VNG Realisatie. Het past in het streven van VNG om door gezamenlijk optreden gemeenten te faciliteren bij (beleids-)processen en het past bij de beweging van de VNG om meer collectieve voorzieningen te organiseren, zoals beschreven in ‘Gemeenten op weg naar 2020’.

Sinds maart 2017 maakt het beheer en de ontwikkeling van het initiatief 14+ netnummer onderdeel uit van VNG Realisatie. Het beheer en ontwikkeling spits zich toe op het functioneel onderhouden van het 14+ netnummer concept met daarnaast het productmanagement en de ontwikkelingen binnen de ICT en de diensteverlening van gemeenten.

Vanuit de aanbestedingen voorziet Gemeentelijke Telecommunicatie op dit moment in het contractmanagement en contractbeheer van de contracten mobiele telefonie en vaste data verbindingen. Deze activiteiten vallen binnen de Contract Beheerorganisatie (CBO) als onderdeel van Service Centrum Gemeenten.

Functioneel beheerder 14+ en GT Vast
De activiteiten binnen 14+Netnummer zoals vastgesteld in het jaarplan 2019 kennen een belangrijke beheercomponent richting de gebruikersgroep. Deze gebruikersgroep bestaat uit meer dan 200 gemeenten die actief gebruik maken van de 14+ oplossing. Uit de aanbesteding GT Vast (vaste telefonie, data en internet voor gemeenten) is voor het onderhoud ook de component functioneel beheer benoemd. De activiteiten nodig voor het functioneel onderhouden van 14+ en GT Vast worden gecombineerd in 1 functie/persoon. De functioneel beheerder zorgt ervoor dat het functioneel beheer voor gebruikersgroep wordt uitgevoerd en is operationeel het contactpersoon naar de leverancier van de dienst. Hiernaast is de functioneel beheerder onderdeel van het CBO en verzorgd samen met de contractbeheerders het beheer op de contracten.

De functioneel beheerder is primair aanspreekpunt voor zowel gemeenten en verantwoordelijken binnen VNG Realisatie. Naast het operationeel beheer levert de beheerder input op strategisch niveau in de ontwikkeling van de beheerde producten van 14+ en GT Vast en adviseert op basis van zijn kennis van technologische ontwikkelingen.

Doel van de opdracht
De Functioneel beheerder  is verantwoordelijk voor het functioneel beheer van producten en diensten van de afdeling GT. De functioneel beheerder levert kennis en expertise op het gebied van telecommunicatie producten de inzet van telecommunicatie producten in het gemeentelijk domein. De Functioneel Beheerder is onderdeel van het Contract Beheer Organisatie van de afdeling GT  en is mede verantwoordelijk voor de resultaten van het CBO.
Op te leveren resultaten:
 • Het functioneel beheren van de producten 14+ en GT Vast;
 • Het adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de producten 14+ welke in gebruik zijn bij deelnemers van dit contract;
 • Eerste aanspreekpunt voor (functioneel) gebruikers van de producten 14+;
 • (Mede) verantwoordelijk voor het organiseren van informatie en kennis sessies richting gebruikersgroepen;
 • Monitoren dat de beschikbaarheid van de Dienst 14+netnummer;
 • Sturing op de dienstverleningsafspraken met de leveranciers van de producten 14+ en GT Vast;
 • Autorisatiebeheer, Incident Management, Change Management en Release Management voeren over de producten 14+ en GT Vast;
 • Monitoren/ondersteunen technische vraagstukken bij gemeenten en overige deelnemers;
 • Het rapporteren op zowel operationeel als management niveau over de prestaties en  voortgang van de activiteiten van de leveranciers;.
 • Wijzigingen en dienstverleningsverbeteringen realiseren zowel intern als richting leveranciers en deelnemers;
 • Het (op strategisch niveau) input leveren voor de ontwikkeling van de beheerde producten van 14+;
 • Het (op strategisch niveau) adviseren bij mogelijkheden als gevolg van technologische ontwikkelingen.


Kennis- en ervaringsvereisten
 • HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring binnen de ICT industrie;
 • Uitgebreide kennis van of ervaring met, 5 jaar +, implementatietrajecten van ICT producten in de gemeentelijke markt;
 • Uitvoerige kennis van of ervaring met , 5 jaar +, de werkwijzen en de interne bedrijfsvoering van gemeentelijke klant contact centra;
 • Kennis van cloudproducten en -diensten in gebruik door contact centra binnen het gemeentelijk domein;
 • Kennis van wet en regelgeving rondom gegevensbeveiliging en beveiliging persoonsgegevens bij cloud producten en opslag;
 • Basiskennis van de Aanbestedingswet en van contractrecht;
 • Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel in woord als geschrift.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 40 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 80 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag/Rotterdam. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 26 februari 2019, 12.00 uur.
De eerste gesprekken zijn op 5 maart 2019 tussen 12:30 en 16:00 uur
Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied ICT Ontwikkeling en Beheer.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
 1. Registreer op CTMsolutions.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.