of 59274 LinkedIn
Vakgebied:
Overig overheid
Opleiding:
universitair
Branche:
Rijksoverheid
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Manager Projectbeheersing Invoeringsondersteuning
Plaats:
den haag
Organisatie:
JS Consultancy
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465718

Manager Projectbeheersing Invoeringsondersteuning

Functieomschrijving
Opdrachtgever 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. 

Directie Aan de Slag (AdS) 
Vanaf 1 januari 2021 is er met de Omgevingswet één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het rijk. De partners gaan samen de uitdaging aan om 380 gemeenten, 12 provincies, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Ook stimuleert en faciliteert het programma interbestuurlijk en integraal werken. Daarnaast ondersteunt het programma maatschappelijke partners, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet. Dat doet het programma door: - te informeren over de bedoelingen van de wet; - hen bewust te maken van de gevolgen van de wet, en - het ontwikkelen van een Digitaal Stelsel Omgevingswet zodat iedereen over dezelfde informatie over de fysieke leefomgeving kan beschikken. 

De directie Aan de Slag bestaat uit de volgende onderdelen: 

Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) 
Invoeringsondersteuning (IVO) 
Veranderopgave Rijk (VO-R) 
Programmabureau (PB). De directie kenmerkt zich door een kleine vaste formatie (ca. 10 fte) en een grote flexibele schil (ca. 60 fte) van (gedetacheerde en ingehuurde) specialisten van de rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen, zzp-ers en bedrijven. 

Programmabureau (PB) Het Programmabureau richt zich op de directie-brede taken en fungeert als de bedrijfsmatige spil van de programmadirectie AdS. Het PB kent de volgende clusters: 

Advies en besluitvorming: o.a. de secretarissen van Programmaraad, Opdrachtgevend Beraad en Bestuurlijk Overleg zijn hier ondergebracht 
Programmabeheersing en -sturing: vanuit de historie zijn hier de Managers Projectbeheersing ondergebracht. 
Kaderstelling en opdrachtgeverschap: o.a. de bewaking van het Globaal Programma van Eisen en de Doelarchitectuur; 
Monitor: ondersteunt het continu toetsen of we voldoen aan de doelstellingen van de Omgevingswet 
Strategische Beheerorganisatie: deze wordt tijdelijk binnen het PB vormgegeven.
Opdrachtomschrijving
Als Manager Projectbeheersing ben je verantwoordelijk voor een goede integrale projectbeheersing. Je maakt het projectverloop voorspelbaar en je creëert rust. Je bent verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van het integrale beheersproces binnen projecten. De processen planning, risico-, kwaliteits-, document- en financieel management hebben jouw volledige aandacht. De projecten waarop jij je richt zijn omvangrijk, multidisciplinair, beeldbepalend en interbestuurlijk. Ze kenmerken zich door een aanzienlijk bestuurlijk risico en een duidelijke impact op de omgeving. Met jouw professionele, proactieve en kritische houding leid je deze projecten in goede banen. De inrichting van beheersprocessen en het verkrijgen van de benodigde verantwoordings- en sturingsinformatie vallen onder jouw taken. Je stelt beheersmaatregelen vast en borgt de implementatie en uitvoering ervan. Als het gaat om projectbeheersing en –sturing ben jij de kritische, onafhankelijke sparringpartner voor de projectmanager en de opdrachtgever. Je bent medeverantwoordelijk voor het projectresultaat en eindverantwoordelijk voor de projectbeheersing. Teamleden beïnvloed je effectief. Dankzij je ervaring met de andere werkvelden binnen projectmanagement treed je sturend op. Indien nodig informeer je ook de lijnorganisatie en schakel je hulp in. Je maakt deel uit van een team van Managers Projectbeheersing. De benodigde projectbeheersingsproducten kun je omschrijven en je bewaakt de aanlevering van deze producten door marktpartijen of collega’s in de programmaorganisatie. Constateer je verbetermogelijkheden? Dan zet je je in om verbeteringen te initiëren en te implementeren binnen het programma. 

De uitdaging van MPB voor IVO 
Na de overgang van het programma Aan de slag met de Omgevingswet van IenM/RWS naar BZK is de functie van Manager Projectbeheersing behouden en daarmee de continuïteit in de programmabeheersing en –besturing geborgd. Gegeven de complexe omgeving en uiteenlopende sturingslijnen (interbestuurlijk, inter- en intradepartementaal) is gebleken dat een stevige invulling deze rol noodzakelijk is om het programma beheersbaar te houden, met name in de verbinding tussen het programma en de P&C-cyclus van BZK. 
Meer specifiek voor het deelprogramma IVO gelden voor de MPB de volgende uitdagingen. 

De focus ligt op het verbeteren en uitvoeren van de reguliere beheersingstaken (financiën, risico’s, planning, capaciteit, kwaliteit), het inkoop- en inhuurproces en een aantal specifieke taken van IVO op gebied van communicatie, monitoring en AVG. 
Tevens ben je verantwoordelijk voor de inventarisatie, analyse en totstandkoming van de sturings- en verantwoordingsinformatie van IVO. 
Ook heb je een belangrijke rol in het programmeren en beheersen van de verschillende activiteiten en projecten binnen IVO. Hiertoe geef je (functioneel) leiding aan een team adviseurs en organiseer je de totstandkoming hiervan. 
Tenslotte sta je aan de lat voor de integratie van Implementatie Omgevingswet in het IVObeheersproces en ben je verantwoordelijk voor de inrichting (en verbetering) van onder meer het inkoopproces, monitoring, communicatie en risicobeheersing daarvan.
Sollicitatieprocedure
Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, daarom ontvangen we graag z.s.m. je reactie! Een CV en korte motivatie volstaat. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Monique de Lepper via 06-82211137. Sollicitaties graag versturen via onderstaande button.

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Manager Projectbeheersing Invoeringsondersteuning of solliciteer online op de vacature Manager Projectbeheersing Invoeringsondersteuning .

Solliciteer
Functieomschrijving
Opdrachtgever 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Directie Aan de Slag (AdS)
Vanaf 1 januari 2021 is er met de Omgevingswet één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het rijk. De partners gaan samen de uitdaging aan om 380 gemeenten, 12 provincies, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Ook stimuleert en faciliteert het programma interbestuurlijk en integraal werken. Daarnaast ondersteunt het programma maatschappelijke partners, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet. Dat doet het programma door: - te informeren over de bedoelingen van de wet; - hen bewust te maken van de gevolgen van de wet, en - het ontwikkelen van een Digitaal Stelsel Omgevingswet zodat iedereen over dezelfde informatie over de fysieke leefomgeving kan beschikken.

De directie Aan de Slag bestaat uit de volgende onderdelen:
 1. Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)
 2. Invoeringsondersteuning (IVO)
 3. Veranderopgave Rijk (VO-R)
 4. Programmabureau (PB).
De directie kenmerkt zich door een kleine vaste formatie (ca. 10 fte) en een grote flexibele schil (ca. 60 fte) van (gedetacheerde en ingehuurde) specialisten van de rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen, zzp-ers en bedrijven.

Programmabureau (PB) Het Programmabureau richt zich op de directie-brede taken en fungeert als de bedrijfsmatige spil van de programmadirectie AdS. Het PB kent de volgende clusters:
 • Advies en besluitvorming: o.a. de secretarissen van Programmaraad, Opdrachtgevend Beraad en Bestuurlijk Overleg zijn hier ondergebracht
 • Programmabeheersing en -sturing: vanuit de historie zijn hier de Managers Projectbeheersing ondergebracht.
 • Kaderstelling en opdrachtgeverschap: o.a. de bewaking van het Globaal Programma van Eisen en de Doelarchitectuur;
 • Monitor: ondersteunt het continu toetsen of we voldoen aan de doelstellingen van de Omgevingswet
 • Strategische Beheerorganisatie: deze wordt tijdelijk binnen het PB vormgegeven.

Opdrachtomschrijving
Als Manager Projectbeheersing ben je verantwoordelijk voor een goede integrale projectbeheersing. Je maakt het projectverloop voorspelbaar en je creëert rust. Je bent verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van het integrale beheersproces binnen projecten. De processen planning, risico-, kwaliteits-, document- en financieel management hebben jouw volledige aandacht. De projecten waarop jij je richt zijn omvangrijk, multidisciplinair, beeldbepalend en interbestuurlijk. Ze kenmerken zich door een aanzienlijk bestuurlijk risico en een duidelijke impact op de omgeving. Met jouw professionele, proactieve en kritische houding leid je deze projecten in goede banen. De inrichting van beheersprocessen en het verkrijgen van de benodigde verantwoordings- en sturingsinformatie vallen onder jouw taken. Je stelt beheersmaatregelen vast en borgt de implementatie en uitvoering ervan. Als het gaat om projectbeheersing en –sturing ben jij de kritische, onafhankelijke sparringpartner voor de projectmanager en de opdrachtgever. Je bent medeverantwoordelijk voor het projectresultaat en eindverantwoordelijk voor de projectbeheersing. Teamleden beïnvloed je effectief. Dankzij je ervaring met de andere werkvelden binnen projectmanagement treed je sturend op. Indien nodig informeer je ook de lijnorganisatie en schakel je hulp in. Je maakt deel uit van een team van Managers Projectbeheersing. De benodigde projectbeheersingsproducten kun je omschrijven en je bewaakt de aanlevering van deze producten door marktpartijen of collega’s in de programmaorganisatie. Constateer je verbetermogelijkheden? Dan zet je je in om verbeteringen te initiëren en te implementeren binnen het programma.

De uitdaging van MPB voor IVO
Na de overgang van het programma Aan de slag met de Omgevingswet van IenM/RWS naar BZK is de functie van Manager Projectbeheersing behouden en daarmee de continuïteit in de programmabeheersing en –besturing geborgd. Gegeven de complexe omgeving en uiteenlopende sturingslijnen (interbestuurlijk, inter- en intradepartementaal) is gebleken dat een stevige invulling deze rol noodzakelijk is om het programma beheersbaar te houden, met name in de verbinding tussen het programma en de P&C-cyclus van BZK.
Meer specifiek voor het deelprogramma IVO gelden voor de MPB de volgende uitdagingen.
 • De focus ligt op het verbeteren en uitvoeren van de reguliere beheersingstaken (financiën, risico’s, planning, capaciteit, kwaliteit), het inkoop- en inhuurproces en een aantal specifieke taken van IVO op gebied van communicatie, monitoring en AVG.
 • Tevens ben je verantwoordelijk voor de inventarisatie, analyse en totstandkoming van de sturings- en verantwoordingsinformatie van IVO.
 • Ook heb je een belangrijke rol in het programmeren en beheersen van de verschillende activiteiten en projecten binnen IVO. Hiertoe geef je (functioneel) leiding aan een team adviseurs en organiseer je de totstandkoming hiervan.
 • Tenslotte sta je aan de lat voor de integratie van Implementatie Omgevingswet in het IVObeheersproces en ben je verantwoordelijk voor de inrichting (en verbetering) van onder meer het inkoopproces, monitoring, communicatie en risicobeheersing daarvan.

Sollicitatieprocedure
Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, daarom ontvangen we graag z.s.m. je reactie! Een CV en korte motivatie volstaat. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Monique de Lepper via 06-82211137. Sollicitaties graag versturen via onderstaande button.

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Manager Projectbeheersing Invoeringsondersteuning of solliciteer online op de vacature Manager Projectbeheersing Invoeringsondersteuning.

Solliciteer

Overige vacatures