of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Brabant
Functie:
Manager Bedrijfsvoering Sociaal Domein
Plaats:
gemeente Helmond
Organisatie:
gemeente Helmond
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
459747

Manager Bedrijfsvoering Sociaal Domein

 Organisatie en context
 Helmond is een stad in beweging; een stad met een hands-on mentaliteit. Dat biedt ruimte voor jou als creatieveling én vernieuwer. Als manager Bedrijfsvoering Sociaal Domein bouw jij mee aan een moderne overheid. Jouw visie én strategische keuzes zorgen ervoor dat de nieuwe structuur van het team waaraan jij tevens leiding geeft, een succes wordt. 
  
 Sociaal Domein 
 In de rol van manager Bedrijfsvoering Sociaal Domein ben je werkzaam binnen het programma Transformatie Sociaal Domein. De gemeentelijke organisatie is volop bezig om invulling te geven aan een nieuwe manier van werken. Plannen worden gemaakt in interactie met inwoners, organisaties en groepen uit de samenleving. De gemeente Helmond heeft de focus meer en meer op doelen en veel minder op regels en systemen. Het sociaal domein is voor de Helmond een van de meest majeure organisatieonderdelen. Dit programma richt zich op het organiseren van kwalitatief excellente dienstverlening en ondersteuning voor inwoners. Denk hierbij aan dienstverlening op het gebied van WMO, Participatie en Jeugd. Credo daarbij: burgers zoveel mogelijk eigen regie geven en waar mogelijk op eigen kracht helpen acteren. Helmond werkt samen met een groot aantal partners om deze hulp optimaal te organiseren en vormt als het ware het cement tussen burgers en zorgaanbieders: Helmond voert regie, verbindt, faciliteert en zorgt dat er met elkaar de gewenste professionaliserings- en efficiencyslag gemaakt wordt. 
  
 De functie 
 Als manager Bedrijfsvoering Sociaal Domein ben je het eerste aanspreekpunt voor de programmadirecteur Sociaal Domein. Je geeft leiding aan het team Ondersteuning dat bestaat uit 45 professionals. De samenstelling van het team is divers en bestaat uit administratieve krachten, procesondersteuners, juridische kwaliteitsmedewerkers, functioneel beheerders, financieel en beleidsmedewerkers. Zij zorgen voor de ondersteuning van de ‘buitenmensen’. Deze ‘buitenmensen’ zijn verantwoordelijk voor het contact met de klanten (burgers) en werken gebiedsgericht. 

 De uitdaging
 Het team Ondersteuning heeft als kernactiviteit ervoor te zorgen dat er tussen de vier uitvoerende teams binnen het programma (WMO, Jeugd, Ontwikkeling en BMS) een goede verbinding en afstemming plaatsvindt met betrekking tot de operationele zaken. Dit betekent dat jij degene bent die met jouw team voor excellente informatie zorgt via goed onderhouden applicaties en optimale bedrijfsvoeringsaspecten. Hierbij is het doel om in control te zijn daar waar het om financiën en kwaliteit van de dienstverlening gaat. Je bent lid van het managementteam Sociaal Domein en vanuit die rol draag je bij aan de verdere doorontwikkeling van het Sociaal Domein. 
 
 De rollen:
Als manager Bedrijfsvoering Sociaal Domein vervul je een aantal rollen

Adviseur bestuur en directie
Sparringpartner van de programmadirecteur Sociaal
MT-lid Sociaal Domein
Leidinggevende
Ambassadeur voor de gemeente Helmond 
Wie jij bent 
 Als dé regisseur van de interne processen pronk jij graag met je opgedane kennis op het gebied van digitaal werken en procesoptimalisatie. Ook heb je verstand van financiële processen. Logisch dat je daarvoor goed in de cijfers moet zitten. Continuous improvement is voor jou een vanzelfsprekendheid en borg je door het zowel in- als extern ophalen van best practices. Je hebt uitstekend gevoel voor ambtelijke en politiek-bestuurlijke processen en bent in staat om deze competentie verder te versterken in jouw omgeving. 
    
 Je bent resultaatgericht en vindt het een uitdaging om jouw visie te delen met je team en de teamleden mee te nemen in de verandering die jij wilt bewerkstelligen. Een verandering die ervoor zorgt dat er nog klantgerichter, maar ook efficiënter gewerkt én besteed kan worden. Dat het soms daarbij nodig is om mensen aan te spreken op taken en verantwoordelijkheden, is voor jou geen probleem. In Helmond wordt gewerkt op basis van gebalanceerd leiderschap. Management neemt in Helmond op de achtergrond verantwoordelijkheid en bouwt aan een organisatie die langdurig investeert in het leveren van prestaties, affectie van medewerkers, innovatie en het bieden van een zekere mate van stabiliteit. 
  
 Qua persoonlijkheid zoekt Helmond iemand met een positieve grondhouding en een dienstverlenende instelling. Daarnaast gelden uiteraard de kernnormen voor de gewenste cultuur die te duiden zijn in vier kernbegrippen:  
  
 Mensen: Verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht  
 Verandering: Aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, om kunnen gaan met tegengestelde belangen  
 Resultaat: Doelgerichtheid, plannen & organiseren  
 (Vak)intelligentie: Nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteit  
 
 Wat je gaat doen:

Je bent verantwoordelijk voor het functioneren van het team Ondersteuning. 
Je ontwikkelt (financiële) managementrapportages om de voortgang op de resultaten te meten en bespreekt deze periodiek met de programmadirecteur en de gemeentesecretaris. 
Je helpt teamleden bij het vormgeven van hun ontwikkeling.
Je zorgt ervoor dat werkprocessen worden geoptimaliseerd. 
Je zorgt ervoor dat de informatievoorziening op orde is. Voor de doorontwikkeling hiervan trek je samen op met de afdeling Informatisering en Automatisering (IVA). 
Je formuleert en implementeert KPI’s en servicenormen om de kwaliteit van de dienstverlening te monitoren en coacht de teamleden om deze te behalen. 
Je zorgt ervoor dat alle producten en diensten die je met je team biedt een meerwaarde hebben voor het primaire proces.
Je zorgt voor prioritering en afstemming bij teamoverstijgende vraagstukken naar organisatieonderwerpen en vraagstukken. 
Je investeert in een goede relatie met al je in- en externe stakeholders waarbij je met name draagvlak creëert voor nieuwe beleids- en procesinitiatieven.   
Functie-eisen

Een afgeronde WO-opleiding bedrijfs- of bestuurskunde of een vergelijkbare opleiding 
Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van financiën, informatisering en werkprocessen 
Ervaring als manager van een dienstverlenende c.q. ondersteunende afdeling in een complexe omgeving 
Arbeidsvoorwaarden
 De functie wordt marktconform beloond met een maximum van € 6.413,-- per maand. Tevens kun je rekenen op 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 6% en een levensloopbijdrage van 1,5%. 
  
 De functie is net als de andere managementfuncties binnen het Sociaal Domein voor drie jaar. In die periode zal beoordeeld worden in hoeverre de transformatie ook tot structurele aanpassingen leidt. Het gaat om een vaste aanstelling.  
 
Meer informatie
 PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met de heer Walter Huurdeman, senior consultant bij PublicSpirit. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kan je terecht bij projectassistente Tineke Frederiks bereikbaar via telefoonnummer (033) 445 90 50. 
 
 Mocht je na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie, maar wel iemand uit je netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan ben je uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.
 
Solliciteren
De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit. 
 
 Jouw sollicitatie kan je indienen via onze website ( www.publicspirit.nl ) met vermelding van vacaturenummer 6511 via de volgende link: https://www.publicspirit.nl/manager-bedrijfsvoering-sociaal-domein-helmond/ . Je kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien jouw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
 
 De vacature wordt opengesteld op 22 mei. Je kunt reageren tot en met 10 juni. Na deze datum wordt jouw sollicitatie in reserve genomen. In de weken 24 en 25 worden er voorselectiegesprekken gevoerd door de consultant van PublicSpirit.
 In week 26 vindt de schriftelijke presentatie van kandidaten plaats bij gemeente Helmond. De eerste selectieronde zal plaatsvinden in week 26 en de tweede selectieronde in week 27.
 
 Het inwinnen van referenties en een assessment maken deel uit van de procedure. 
 
 Je wordt door ons geïnformeerd over het verloop van jouw sollicitatie.
Organisatie en context
Helmond is een stad in beweging; een stad met een hands-on mentaliteit. Dat biedt ruimte voor jou als creatieveling én vernieuwer. Als manager Bedrijfsvoering Sociaal Domein bouw jij mee aan een moderne overheid. Jouw visie én strategische keuzes zorgen ervoor dat de nieuwe structuur van het team waaraan jij tevens leiding geeft, een succes wordt.
 
Sociaal Domein
In de rol van manager Bedrijfsvoering Sociaal Domein ben je werkzaam binnen het programma Transformatie Sociaal Domein. De gemeentelijke organisatie is volop bezig om invulling te geven aan een nieuwe manier van werken. Plannen worden gemaakt in interactie met inwoners, organisaties en groepen uit de samenleving. De gemeente Helmond heeft de focus meer en meer op doelen en veel minder op regels en systemen. Het sociaal domein is voor de Helmond een van de meest majeure organisatieonderdelen. Dit programma richt zich op het organiseren van kwalitatief excellente dienstverlening en ondersteuning voor inwoners. Denk hierbij aan dienstverlening op het gebied van WMO, Participatie en Jeugd. Credo daarbij: burgers zoveel mogelijk eigen regie geven en waar mogelijk op eigen kracht helpen acteren. Helmond werkt samen met een groot aantal partners om deze hulp optimaal te organiseren en vormt als het ware het cement tussen burgers en zorgaanbieders: Helmond voert regie, verbindt, faciliteert en zorgt dat er met elkaar de gewenste professionaliserings- en efficiencyslag gemaakt wordt.
 
De functie
Als manager Bedrijfsvoering Sociaal Domein ben je het eerste aanspreekpunt voor de programmadirecteur Sociaal Domein. Je geeft leiding aan het team Ondersteuning dat bestaat uit 45 professionals. De samenstelling van het team is divers en bestaat uit administratieve krachten, procesondersteuners, juridische kwaliteitsmedewerkers, functioneel beheerders, financieel en beleidsmedewerkers. Zij zorgen voor de ondersteuning van de ‘buitenmensen’. Deze ‘buitenmensen’ zijn verantwoordelijk voor het contact met de klanten (burgers) en werken gebiedsgericht.

De uitdaging
Het team Ondersteuning heeft als kernactiviteit ervoor te zorgen dat er tussen de vier uitvoerende teams binnen het programma (WMO, Jeugd, Ontwikkeling en BMS) een goede verbinding en afstemming plaatsvindt met betrekking tot de operationele zaken. Dit betekent dat jij degene bent die met jouw team voor excellente informatie zorgt via goed onderhouden applicaties en optimale bedrijfsvoeringsaspecten. Hierbij is het doel om in control te zijn daar waar het om financiën en kwaliteit van de dienstverlening gaat. Je bent lid van het managementteam Sociaal Domein en vanuit die rol draag je bij aan de verdere doorontwikkeling van het Sociaal Domein.

De rollen:
Als manager Bedrijfsvoering Sociaal Domein vervul je een aantal rollen
 • Adviseur bestuur en directie
 • Sparringpartner van de programmadirecteur Sociaal
 • MT-lid Sociaal Domein
 • Leidinggevende
 • Ambassadeur voor de gemeente Helmond

Wie jij bent
Als dé regisseur van de interne processen pronk jij graag met je opgedane kennis op het gebied van digitaal werken en procesoptimalisatie. Ook heb je verstand van financiële processen. Logisch dat je daarvoor goed in de cijfers moet zitten. Continuous improvement is voor jou een vanzelfsprekendheid en borg je door het zowel in- als extern ophalen van best practices. Je hebt uitstekend gevoel voor ambtelijke en politiek-bestuurlijke processen en bent in staat om deze competentie verder te versterken in jouw omgeving.
   
Je bent resultaatgericht en vindt het een uitdaging om jouw visie te delen met je team en de teamleden mee te nemen in de verandering die jij wilt bewerkstelligen. Een verandering die ervoor zorgt dat er nog klantgerichter, maar ook efficiënter gewerkt én besteed kan worden. Dat het soms daarbij nodig is om mensen aan te spreken op taken en verantwoordelijkheden, is voor jou geen probleem. In Helmond wordt gewerkt op basis van gebalanceerd leiderschap. Management neemt in Helmond op de achtergrond verantwoordelijkheid en bouwt aan een organisatie die langdurig investeert in het leveren van prestaties, affectie van medewerkers, innovatie en het bieden van een zekere mate van stabiliteit.
 
Qua persoonlijkheid zoekt Helmond iemand met een positieve grondhouding en een dienstverlenende instelling. Daarnaast gelden uiteraard de kernnormen voor de gewenste cultuur die te duiden zijn in vier kernbegrippen: 
 
Mensen: Verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht 
Verandering: Aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, om kunnen gaan met tegengestelde belangen 
Resultaat: Doelgerichtheid, plannen & organiseren 
(Vak)intelligentie: Nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteit  

Wat je gaat doen:
 • Je bent verantwoordelijk voor het functioneren van het team Ondersteuning.
 • Je ontwikkelt (financiële) managementrapportages om de voortgang op de resultaten te meten en bespreekt deze periodiek met de programmadirecteur en de gemeentesecretaris.
 • Je helpt teamleden bij het vormgeven van hun ontwikkeling.
 • Je zorgt ervoor dat werkprocessen worden geoptimaliseerd.
 • Je zorgt ervoor dat de informatievoorziening op orde is. Voor de doorontwikkeling hiervan trek je samen op met de afdeling Informatisering en Automatisering (IVA).
 • Je formuleert en implementeert KPI’s en servicenormen om de kwaliteit van de dienstverlening te monitoren en coacht de teamleden om deze te behalen.
 • Je zorgt ervoor dat alle producten en diensten die je met je team biedt een meerwaarde hebben voor het primaire proces.
 • Je zorgt voor prioritering en afstemming bij teamoverstijgende vraagstukken naar organisatieonderwerpen en vraagstukken.
 • Je investeert in een goede relatie met al je in- en externe stakeholders waarbij je met name draagvlak creëert voor nieuwe beleids- en procesinitiatieven.  

Functie-eisen
 • Een afgeronde WO-opleiding bedrijfs- of bestuurskunde of een vergelijkbare opleiding
 • Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van financiën, informatisering en werkprocessen
 • Ervaring als manager van een dienstverlenende c.q. ondersteunende afdeling in een complexe omgeving

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt marktconform beloond met een maximum van € 6.413,-- per maand. Tevens kun je rekenen op 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 6% en een levensloopbijdrage van 1,5%.
 
De functie is net als de andere managementfuncties binnen het Sociaal Domein voor drie jaar. In die periode zal beoordeeld worden in hoeverre de transformatie ook tot structurele aanpassingen leidt. Het gaat om een vaste aanstelling. 

Meer informatie
PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met de heer Walter Huurdeman, senior consultant bij PublicSpirit. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kan je terecht bij projectassistente Tineke Frederiks bereikbaar via telefoonnummer (033) 445 90 50.

Mocht je na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie, maar wel iemand uit je netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan ben je uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.

Solliciteren
De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit.

Jouw sollicitatie kan je indienen via onze website (www.publicspirit.nl) met vermelding van vacaturenummer 6511 via de volgende link: https://www.publicspirit.nl/manager-bedrijfsvoering-sociaal-domein-helmond/. Je kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien jouw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

De vacature wordt opengesteld op 22 mei. Je kunt reageren tot en met 10 juni. Na deze datum wordt jouw sollicitatie in reserve genomen. In de weken 24 en 25 worden er voorselectiegesprekken gevoerd door de consultant van PublicSpirit.
In week 26 vindt de schriftelijke presentatie van kandidaten plaats bij gemeente Helmond. De eerste selectieronde zal plaatsvinden in week 26 en de tweede selectieronde in week 27.

Het inwinnen van referenties en een assessment maken deel uit van de procedure.

Je wordt door ons geïnformeerd over het verloop van jouw sollicitatie.