of 59281 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Gelderland
Functie:
Lid
Plaats:
Rheden
Organisatie:
Ombudscommissie Rheden
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465792

Lid

Voor de Ombudscommissie Rheden zoeken wij een 


Lid  m/v


De Ombudscommissie onderzoekt schriftelijke klachten van burgers over gedragingen van gemeentelijke bestuursorganen en beoordeelt of het bestuursorgaan zich behoorlijk heeft gedragen. Door een kwalitatief goede klachtbehandeling wordt in concrete gevallen de relatie tussen een bestuursorgaan en burgers verbeterd.
De ombudscommissie functioneert ook als zodanig voor de gemeenten Doesburg en Rozendaal.
De Ombudscommissie is onafhankelijk en is niet aan enig gemeentelijke gezag ondergeschikt. Dat houdt in dat de voorzitter en de leden geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Rheden, Doesburg en Rozendaal.     

Informatie:
Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, mevrouw C.W.A. Even, telefoonnummer (026) 49 76 287. Voor informatie over de Ombudscommissie kunt u ook kijken op de website van de commissie: www.ombudscommissierheden.nl 
De Verordening gemeentelijke Ombudscommissie is te raadplegen op www.mijnoverheid.nl

Solliciteren:
Schriftelijke sollicitaties kunnen vóór 3 juni 2019 worden gericht aan de gemeente Rheden, t.a.v. het secretariaat Ombudscommissie, Hoofdstraat 3, 6994 AB  De Steeg. 

Samenstelling van de commissie
De commissie bestaat uit een voorzitter en drie leden en wordt ondersteund door een secretaris.

Vergadertijden
De vergaderfrequentie is 12 keer per jaar en wordt afgestemd op de werklast. De vergaderingen vinden plaats op maandagmiddag.

Kennis, vaardigheden en competenties:

Goede mondelinge communicatieve vaardigheden;
Brede maatschappelijke belangstelling;
Kennis van en inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, met name de gemeentelijke overheid;
Objectieve oordeelsvorming;
Het hebben van een onafhankelijke en onpartijdige opstelling ten aanzien van de klager en het bestuursorgaan;
Integriteit ten aanzien van informatie die verkregen wordt en hetgeen besproken wordt in de besloten beraadslaging;
Het vermogen zich te kunnen verplaatsen in de gevoelens van een burger die in conflict is geraakt met een bestuursorgaan. Eis

Geen binding of betrokkenheid met het gemeentebestuur of een in de gemeente Rheden, Doesburg of Rozendaal actieve belangenorganisatie;
Flexibele opstelling ten aanzien van de planning van vergaderingen.
Vergoeding
De vergoeding per bijgewoonde vergadering bedraagt € 123,69. Daarnaast wordt er een  reiskostenvergoeding verstrekt.

De Procedure
Na de briefselectie, die plaatsvindt op basis van het functieprofiel, de gestelde functie-eisen en de inhoud van de brief, zullen kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op vrijdagmiddag 14 juni 2019 met:
de heer C. van Eert, burgemeester
mevrouw drs. F. Palstra, plv. voorzitter Ombudscommissie
mevrouw C.W.A. Even, secretaris Ombudscommissie
Voor de Ombudscommissie Rheden zoeken wij een


Lid  m/v


De Ombudscommissie onderzoekt schriftelijke klachten van burgers over gedragingen van gemeentelijke bestuursorganen en beoordeelt of het bestuursorgaan zich behoorlijk heeft gedragen. Door een kwalitatief goede klachtbehandeling wordt in concrete gevallen de relatie tussen een bestuursorgaan en burgers verbeterd.
De ombudscommissie functioneert ook als zodanig voor de gemeenten Doesburg en Rozendaal.
De Ombudscommissie is onafhankelijk en is niet aan enig gemeentelijke gezag ondergeschikt. Dat houdt in dat de voorzitter en de leden geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Rheden, Doesburg en Rozendaal.   

Informatie:

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, mevrouw C.W.A. Even, telefoonnummer (026) 49 76 287. Voor informatie over de Ombudscommissie kunt u ook kijken op de website van de commissie: www.ombudscommissierheden.nl
De Verordening gemeentelijke Ombudscommissie is te raadplegen op www.mijnoverheid.nl

Solliciteren:
Schriftelijke sollicitaties kunnen vóór 3 juni 2019 worden gericht aan de gemeente Rheden, t.a.v. het secretariaat Ombudscommissie, Hoofdstraat 3, 6994 AB  De Steeg.

Samenstelling van de commissie
De commissie bestaat uit een voorzitter en drie leden en wordt ondersteund door een secretaris.

Vergadertijden
De vergaderfrequentie is 12 keer per jaar en wordt afgestemd op de werklast. De vergaderingen vinden plaats op maandagmiddag.

Kennis, vaardigheden en competenties:
  1. Goede mondelinge communicatieve vaardigheden;
  2. Brede maatschappelijke belangstelling;
  3. Kennis van en inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, met name de gemeentelijke overheid;
  4. Objectieve oordeelsvorming;
  5. Het hebben van een onafhankelijke en onpartijdige opstelling ten aanzien van de klager en het bestuursorgaan;
  6. Integriteit ten aanzien van informatie die verkregen wordt en hetgeen besproken wordt in de besloten beraadslaging;
  7. Het vermogen zich te kunnen verplaatsen in de gevoelens van een burger die in conflict is geraakt met een bestuursorgaan.
Eis
  1. Geen binding of betrokkenheid met het gemeentebestuur of een in de gemeente Rheden, Doesburg of Rozendaal actieve belangenorganisatie;
  2. Flexibele opstelling ten aanzien van de planning van vergaderingen.

Vergoeding
De vergoeding per bijgewoonde vergadering bedraagt € 123,69. Daarnaast wordt er een  reiskostenvergoeding verstrekt.

De Procedure
Na de briefselectie, die plaatsvindt op basis van het functieprofiel, de gestelde functie-eisen en de inhoud van de brief, zullen kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op vrijdagmiddag 14 juni 2019 met:
de heer C. van Eert, burgemeester
mevrouw drs. F. Palstra, plv. voorzitter Ombudscommissie
mevrouw C.W.A. Even, secretaris Ombudscommissie