of 59244 LinkedIn
Vakgebied:
Financiën en economie,
Juridisch,
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Lid van de rekenkamercommissie
Plaats:
Zoetermeer
Organisatie:
Gemeente Zoetermeer
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465578

Lid van de rekenkamercommissie

Lid van de rekenkamercommissie


Jouw uitdaging De gemeenteraad van Zoetermeer (100.000+-gemeente) heeft een onafhankelijke rekenkamercommissie (RKC), die onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet. De RKC doet dat door na te gaan of het gevoerde beleid tot de beoogde doelen leidt en of het daarvoor bestemde geld goed wordt besteed. De RKC bestaat uit een voorzitter en twee leden (geen Zoetermeerse raadsleden) en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid.


De leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de RKC en voor het vaststellen van een jaarlijks onderzoeksprogramma. De leden worden geacht in staat te zijn een onderzoeksopzet te maken, de uitvoering van onderzoeken te begeleiden en de resultaten daarvan te presenteren (o.a. aan de gemeenteraad). Verder zijn de leden verantwoordelijk voor een goede terugkoppeling aan degenen die bij het onderzoek betrokken waren. Jaarlijks doet de RKC vier tot vijf (grotere of kleinere) onderzoeken, de uitvoering van onderzoeken wordt in de meeste gevallen uitbesteed.


Functie-eisen U heeft affiniteit en ervaring met het doen van onderzoek en u heeft inzicht in politieke verhoudingen en beleidsprocessen. U heeft een juridisch/bestuurskundige of financieel-economische achtergrond. Daarnaast heeft u een onafhankelijke en kritische instelling. Verder beschikt u over een analytische blik en bent u maatschappelijk betrokken. U kunt goed in een klein team functioneren. U woont bij voorkeur in de Randstad.


Opmerkingen Het tijdsbeslag bedraagt 3 dagdelen per maand. De benoemingsperiode is in eerste instantie 2 jaar, daarna kan maximaal twee keer voor 3 jaar worden herbenoemd. Een lid van de RKC ontvangt een vergoeding van € 490,- per maand. De RKC vergadert 12 tot 14 keer per jaar (in de regel op maandagmiddag). Incidenteel worden de leden bij een raads(commissie)vergadering verwacht (in de avond).

1e gesprek 4 juni, afrondend gesprek 19 juni.

Stuur uw schriftelijke sollicitatie inclusief CV uiterlijk 6 mei 2019 aan de gemeenteraad via rekenkamercommissie@zoetermeer.nl . Per post: Gemeenteraad Zoetermeer, ter attentie van mevrouw A.E.M. de Vries-Asselbergs, secretaris rekenkamercommissie, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.

Meer informatie over de rekenkamercommissie vindt u op de website www.zoetermeer.nl/rekenkamercommissie .
Solliciteer
Lid van de rekenkamercommissie

Jouw uitdaging
De gemeenteraad van Zoetermeer (100.000+-gemeente) heeft een onafhankelijke rekenkamercommissie (RKC), die onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet. De RKC doet dat door na te gaan of het gevoerde beleid tot de beoogde doelen leidt en of het daarvoor bestemde geld goed wordt besteed. De RKC bestaat uit een voorzitter en twee leden (geen Zoetermeerse raadsleden) en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid.

De leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de RKC en voor het vaststellen van een jaarlijks onderzoeksprogramma. De leden worden geacht in staat te zijn een onderzoeksopzet te maken, de uitvoering van onderzoeken te begeleiden en de resultaten daarvan te presenteren (o.a. aan de gemeenteraad). Verder zijn de leden verantwoordelijk voor een goede terugkoppeling aan degenen die bij het onderzoek betrokken waren. Jaarlijks doet de RKC vier tot vijf (grotere of kleinere) onderzoeken, de uitvoering van onderzoeken wordt in de meeste gevallen uitbesteed.

Functie-eisen
U heeft affiniteit en ervaring met het doen van onderzoek en u heeft inzicht in politieke verhoudingen en beleidsprocessen. U heeft een juridisch/bestuurskundige of financieel-economische achtergrond. Daarnaast heeft u een onafhankelijke en kritische instelling. Verder beschikt u over een analytische blik en bent u maatschappelijk betrokken. U kunt goed in een klein team functioneren. U woont bij voorkeur in de Randstad.

Opmerkingen
Het tijdsbeslag bedraagt 3 dagdelen per maand. De benoemingsperiode is in eerste instantie 2 jaar, daarna kan maximaal twee keer voor 3 jaar worden herbenoemd. Een lid van de RKC ontvangt een vergoeding van € 490,- per maand. De RKC vergadert 12 tot 14 keer per jaar (in de regel op maandagmiddag). Incidenteel worden de leden bij een raads(commissie)vergadering verwacht (in de avond).

1e gesprek 4 juni, afrondend gesprek 19 juni.

Stuur uw schriftelijke sollicitatie inclusief CV uiterlijk 6 mei 2019 aan de gemeenteraad via rekenkamercommissie@zoetermeer.nl. Per post: Gemeenteraad Zoetermeer, ter attentie van mevrouw A.E.M. de Vries-Asselbergs, secretaris rekenkamercommissie, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.

Meer informatie over de rekenkamercommissie vindt u op de website www.zoetermeer.nl/rekenkamercommissie.
Overige vacatures