of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Overig overheid
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Waterschap
Provincie:
Noord-Brabant,
Zuid-Holland,
Utrecht
Functie:
Lid rekenkamercommissie
Plaats:
Breda
Organisatie:
Waterschap Brabantse Delta
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
461110

Lid rekenkamercommissie

Lid rekenkamercommissie

Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en de helft van Nederland kan te maken krijgen met overstromingen; in Nederland leven we met water. Dijken, keringen en kades zorgen voor onze veiligheid. Sluizen, stuwen en gemalen regelen de waterstanden bij droogte of wateroverlast. Rioolwater wordt gezuiverd. Het water in beken, sloten en rivieren blijft van goede kwaliteit. Dát is het werk van het waterschap.

Klantgerichtheid, duidelijkheid en samenwerking zijn kernwaarden van waterschap Brabantse Delta.

Voor de rekenkamercommissie van waterschap Brabantse Delta, die bestaat uit 5 leden te weten een voorzitter, twee leden vanuit het Algemeen Bestuur en twee externe leden zijn wij op zoek naar een extern lid rekenkamercommissie.

Functieomschrijving
De commissie doet onderzoeken naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het waterschapsbestuur gevoerde beleid en bestuur. De rekenkamercommissie rapporteert hierover met bevindingen, conclusies en aanbevelingen. De controle van de jaarrekening van het waterschap behoort niet tot de taken van deze commissie.
Onderwerpen voor onderzoek kunnen zowel door de commissie zelf als door het algemeen en dagelijks bestuur worden voorgedragen.

Functie-eisen
Wij vragen een lid voor de rekenkamercommissie met gevoel voor veranderingen in een bestuurlijke en politieke omgeving.
hbo+ of universitair werk - en - denkniveau is vereist. Voor de huidige functie zoeken wij een kandidaat met ervaring in concerncontrol in brede zin opgedaan bij een waterschap of de gemeentelijke overheid.

De kandidaat

heeft aantoonbaar affiniteit met het thema water (specifieke kennis is een pre);
heeft inzicht in het belang van goed waterbeheer;
is bekend met het werkgebied en de positie van het waterschap daarin;
is bekend met de plaats van het waterschapsbestuur in het gehele overheidsbestel;
is aantoonbaar in staat verslaglegging te analyseren;
heeft analytisch vermogen ten aanzien van vraagstelling en probleemoplossing;
kan samenwerken in teamverband.
U dient te beschikken over de volgende competenties:

Actief luisteren, analyseren en conceptueel denken.
Goede mondelinge en schriftelijke communicatie.
Onafhankelijkheid en oordeelsvorming.
Bestuurlijke sensitiviteit.
Teamspeler.
Ziet verantwoording afleggen over(onderzoeks) resultaten als een vanzelfsprekendheid.
Wij bieden
Per bijgewoonde vergadering ontvangt u een vergoeding gebaseerd op het Besluit vergoedingen externe leden rekenkamercommissie waterschap Brabantse Delta. Deze vergoeding bedraagt € 224,- bruto per vergadering.

Interesse?
De functie is niet verenigbaar met het werknemerschap van waterschap Brabantse Delta en met functies die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van het waterschap en verbonden of gesubsidieerde partijen in de weg staat.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer mr. C. de Graaf, voorzitter van de rekenkamercommissie via telefoonnummer 076-5641018, voor overige informatie met Angela Roos-van den Bliek, HR adviseur 076-5641534. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op  www.brabantsedelta.nl .

Reageren kan tot en met 27 juli 2018 via het online sollicitatieformulier .
De sollicitatiegesprekken staan gepland op 10 september 2018. De tweede ronde vindt plaats op 12 september 2018.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Lid rekenkamercommissie

Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en de helft van Nederland kan te maken krijgen met overstromingen; in Nederland leven we met water. Dijken, keringen en kades zorgen voor onze veiligheid. Sluizen, stuwen en gemalen regelen de waterstanden bij droogte of wateroverlast. Rioolwater wordt gezuiverd. Het water in beken, sloten en rivieren blijft van goede kwaliteit. Dát is het werk van het waterschap.

Klantgerichtheid, duidelijkheid en samenwerking zijn kernwaarden van waterschap Brabantse Delta.

Voor de rekenkamercommissie van waterschap Brabantse Delta, die bestaat uit 5 leden te weten een voorzitter, twee leden vanuit het Algemeen Bestuur en twee externe leden zijn wij op zoek naar een extern lid rekenkamercommissie.

Functieomschrijving
De commissie doet onderzoeken naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het waterschapsbestuur gevoerde beleid en bestuur. De rekenkamercommissie rapporteert hierover met bevindingen, conclusies en aanbevelingen. De controle van de jaarrekening van het waterschap behoort niet tot de taken van deze commissie.
Onderwerpen voor onderzoek kunnen zowel door de commissie zelf als door het algemeen en dagelijks bestuur worden voorgedragen.

Functie-eisen
Wij vragen een lid voor de rekenkamercommissie met gevoel voor veranderingen in een bestuurlijke en politieke omgeving.
hbo+ of universitair werk- en -denkniveau is vereist. Voor de huidige functie zoeken wij een kandidaat met ervaring in concerncontrol in brede zin opgedaan bij een waterschap of de gemeentelijke overheid.

De kandidaat
 • heeft aantoonbaar affiniteit met het thema water (specifieke kennis is een pre);
 • heeft inzicht in het belang van goed waterbeheer;
 • is bekend met het werkgebied en de positie van het waterschap daarin;
 • is bekend met de plaats van het waterschapsbestuur in het gehele overheidsbestel;
 • is aantoonbaar in staat verslaglegging te analyseren;
 • heeft analytisch vermogen ten aanzien van vraagstelling en probleemoplossing;
 • kan samenwerken in teamverband.

U dient te beschikken over de volgende competenties:
 • Actief luisteren, analyseren en conceptueel denken.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatie.
 • Onafhankelijkheid en oordeelsvorming.
 • Bestuurlijke sensitiviteit.
 • Teamspeler.
 • Ziet verantwoording afleggen over(onderzoeks) resultaten als een vanzelfsprekendheid.

Wij bieden
Per bijgewoonde vergadering ontvangt u een vergoeding gebaseerd op het Besluit vergoedingen externe leden rekenkamercommissie waterschap Brabantse Delta. Deze vergoeding bedraagt € 224,- bruto per vergadering.

Interesse?
De functie is niet verenigbaar met het werknemerschap van waterschap Brabantse Delta en met functies die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van het waterschap en verbonden of gesubsidieerde partijen in de weg staat.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer mr. C. de Graaf, voorzitter van de rekenkamercommissie via telefoonnummer 076-5641018, voor overige informatie met Angela Roos-van den Bliek, HR adviseur 076-5641534. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.brabantsedelta.nl.

Reageren kan tot en met 27 juli 2018 via het online sollicitatieformulier.
De sollicitatiegesprekken staan gepland op 10 september 2018. De tweede ronde vindt plaats op 12 september 2018.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.