of 59123 LinkedIn
Vakgebied:
Financiën en economie,
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo
Branche:
Provincie
Provincie:
Zeeland
Functie:
Lid Rekenkamer
Plaats:
Middelburg
Organisatie:
Provincie Zeeland
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
462288

Lid Rekenkamer

Lid Rekenkamer  

 Context 
De rollen van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zijn gescheiden. 
 Zo hebben Provinciale Staten drie rollen: volksvertegenwoordiging, kaderstellen en controleren. Ter ondersteuning en versterking van, met name, de kaderstellende en controlerende rol hebben Provinciale Staten een Provinciale Rekenkamer ingericht.
 Deze Rekenkamer houdt zich bezig met het doen van onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het Provinciale bestuur gevoerde beleid. Zij rapporteert hierover aan Provinciale Staten. 
 De Rekenkamer Zeeland is een kleine organisatie, het bestuur bestaat uit drie externe leden en het bureau uit 2,5 fte ambtelijke en onderzoeksinhoudelijke ondersteuning. Het tijdsbeslag van de leden bedraagt gemiddeld 16 uur per maand, waarbij in beginsel een dag per maand in Middelburg wordt gewerkt. 
  
 Missie Rekenkamer 
De Rekenkamer onderzoekt Provinciaal beleid om meer inzicht te geven in doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van dit beleid, zodat verbeteringen kunnen worden aangebracht. Door onafhankelijke onderzoeken wil de Rekenkamer het provinciale bestuur in staat stellen verbeteringen op dit punt aan te brengen.
 De Rekenkamer stelt de eis van onafhankelijkheid en integriteit aan zichzelf en aan de onderzoeken. De Rekenkamer heeft de overtuiging en de ambitie dat onderzoeken bruikbaar moeten zijn voor het provinciaal bestuur en de organisatie. Zij moeten ervan kunnen leren en aanbevelingen die overgenomen worden moeten leiden tot verbeteringen.
  
 Resultaten 
De Rekenkamer is verantwoordelijk voor het doen van 2 à 3 onderzoeken per jaar, die voornamelijk door de medewerkers worden uitgevoerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onderzoek (deels) uit te besteden. De Rekenkamer wijst een van haar leden aan als portefeuillehouder voor ieder onderzoek. Dit houdt in dat het lid nauw betrokken zal zijn in de fase van de onderzoeksopzet en de verslaglegging. Het gaat daarbij met name om de inbreng van bestuurlijk/strategische kennis. De onderzoeksrapporten moeten onafhankelijk en kwalitatief hoogwaardig zijn en een leereffect voor het provinciaal bestuur en de organisatie opleveren.
  
 Vacature
 Door het vertrek van een bestuurslid per 1 september 2018 zoeken Provinciale Staten een lid voor de Rekenkamer Zeeland. 
  
 Taken:
 -  Sturing geven in een collegiaal bestuur aan onderzoeksprogramma en onderzoeken;
 -  Optreden als portefeuillehouder in onderzoeken;
 -  Presenteren van de uitkomsten van onderzoeksrapporten aan Provinciale Staten;
  
 Eisen:
 -  Een opleiding en ervaring in de financieel-economische sector, ervaring met het begeleiden van (rekenkamer)onderzoek;
 -  Affiniteit en ervaring met het opereren in een politiek-bestuurlijke context;
 -  Aanwijsbaar beschikt over een onafhankelijke attitude;
 -  Affiniteit met Zeeland en Zeeuwse vraagstukken strekt tot aanbeveling.
  
 Kerncompetenties zijn: bestuurlijk gezag, onafhankelijkheid, teamspeler, politieke sensitiviteit, resultaat- en procesgericht en communicatieve vaardigheden.
  
 Net als het openbaar bestuur opereren de Rekenkamer en haar leden in een dynamische omgeving. U bent zich niet alleen bewust van die dynamische omgeving maar ook van uw invloed daarop en u handelt daar ook naar.
 Affiniteit met Zeeland en Zeeuwse vraagstukken strekt tot aanbeveling.
  
 In voorkomende gevallen zult u ook naar buiten toe de Rekenkamer vertegenwoordigen hetgeen een beroep doet op goede communicatieve vaardigheden.
  
 Omdat een Rekenkamer alleen effectief kan functioneren bij de gratie van haar onafhankelijkheid, zijn andere functies of werkzaamheden die een onafhankelijke oordeelvorming in de weg staan niet gewenst. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan werkzaamheden voor de Provincie Zeeland of door de Provincie gesubsidieerde instellingen. 
  
 Voor benoeming dient een verklaring omtrent gedrag (VOG) overlegd te worden.
  
 Procedure 
De leden worden voor een periode van zes jaar benoemd door Provinciale Staten. De vergoeding bedraagt ca. € 10.000,-- per jaar, exclusief reiskosten. De selectie vindt plaats door een commissie samengesteld uit leden van Provinciale Staten aangevuld met een lid van de Rekenkamer Zeeland. Deze commissie doet een voordracht aan Provinciale Staten. 
  
 Het is de bedoeling om, na een briefselectie, kandidaten te ontvangen op 26 september 2018 in het Provinciehuis in Middelburg. 
  
 Inlichtingen over de sollicitatieprocedure kunt u krijgen bij de voorzitter van de selectiecommissie, statenlid de heer G.D. Roeland, tel. 06-44 65 92 57 en, inhoudelijk, bij de voorzitter van de Rekenkamer, de heer mr. C.M. de Graaf, tel. 06-53 18 48 12.
  
 Solliciteren:
 Heeft u belangstelling voor deze vacature, zorg er dan voor dat uw reactie uiterlijk 1 september 2018 bij ons binnen is via de volgende link https://www.zeeland.nl/lid-rekenkamer-zeeland .
Lid Rekenkamer 

Context
De rollen van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zijn gescheiden.
Zo hebben Provinciale Staten drie rollen: volksvertegenwoordiging, kaderstellen en controleren. Ter ondersteuning en versterking van, met name, de kaderstellende en controlerende rol hebben Provinciale Staten een Provinciale Rekenkamer ingericht.
Deze Rekenkamer houdt zich bezig met het doen van onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het Provinciale bestuur gevoerde beleid. Zij rapporteert hierover aan Provinciale Staten.
De Rekenkamer Zeeland is een kleine organisatie, het bestuur bestaat uit drie externe leden en het bureau uit 2,5 fte ambtelijke en onderzoeksinhoudelijke ondersteuning. Het tijdsbeslag van de leden bedraagt gemiddeld 16 uur per maand, waarbij in beginsel een dag per maand in Middelburg wordt gewerkt.
 
Missie Rekenkamer
De Rekenkamer onderzoekt Provinciaal beleid om meer inzicht te geven in doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van dit beleid, zodat verbeteringen kunnen worden aangebracht. Door onafhankelijke onderzoeken wil de Rekenkamer het provinciale bestuur in staat stellen verbeteringen op dit punt aan te brengen.
De Rekenkamer stelt de eis van onafhankelijkheid en integriteit aan zichzelf en aan de onderzoeken. De Rekenkamer heeft de overtuiging en de ambitie dat onderzoeken bruikbaar moeten zijn voor het provinciaal bestuur en de organisatie. Zij moeten ervan kunnen leren en aanbevelingen die overgenomen worden moeten leiden tot verbeteringen.
 
Resultaten

De Rekenkamer is verantwoordelijk voor het doen van 2 à 3 onderzoeken per jaar, die voornamelijk door de medewerkers worden uitgevoerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onderzoek (deels) uit te besteden. De Rekenkamer wijst een van haar leden aan als portefeuillehouder voor ieder onderzoek. Dit houdt in dat het lid nauw betrokken zal zijn in de fase van de onderzoeksopzet en de verslaglegging. Het gaat daarbij met name om de inbreng van bestuurlijk/strategische kennis. De onderzoeksrapporten moeten onafhankelijk en kwalitatief hoogwaardig zijn en een leereffect voor het provinciaal bestuur en de organisatie opleveren.
 
Vacature
Door het vertrek van een bestuurslid per 1 september 2018 zoeken Provinciale Staten een lid voor de Rekenkamer Zeeland.
 
Taken:
-  Sturing geven in een collegiaal bestuur aan onderzoeksprogramma en onderzoeken;
-  Optreden als portefeuillehouder in onderzoeken;
-  Presenteren van de uitkomsten van onderzoeksrapporten aan Provinciale Staten;
 
Eisen:
-  Een opleiding en ervaring in de financieel-economische sector, ervaring met het begeleiden van (rekenkamer)onderzoek;
-  Affiniteit en ervaring met het opereren in een politiek-bestuurlijke context;
-  Aanwijsbaar beschikt over een onafhankelijke attitude;
-  Affiniteit met Zeeland en Zeeuwse vraagstukken strekt tot aanbeveling.
 
Kerncompetenties zijn: bestuurlijk gezag, onafhankelijkheid, teamspeler, politieke sensitiviteit, resultaat- en procesgericht en communicatieve vaardigheden.
 
Net als het openbaar bestuur opereren de Rekenkamer en haar leden in een dynamische omgeving. U bent zich niet alleen bewust van die dynamische omgeving maar ook van uw invloed daarop en u handelt daar ook naar.
Affiniteit met Zeeland en Zeeuwse vraagstukken strekt tot aanbeveling.
 
In voorkomende gevallen zult u ook naar buiten toe de Rekenkamer vertegenwoordigen hetgeen een beroep doet op goede communicatieve vaardigheden.
 
Omdat een Rekenkamer alleen effectief kan functioneren bij de gratie van haar onafhankelijkheid, zijn andere functies of werkzaamheden die een onafhankelijke oordeelvorming in de weg staan niet gewenst. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan werkzaamheden voor de Provincie Zeeland of door de Provincie gesubsidieerde instellingen.
 
Voor benoeming dient een verklaring omtrent gedrag (VOG) overlegd te worden.
 
Procedure

De leden worden voor een periode van zes jaar benoemd door Provinciale Staten. De vergoeding bedraagt ca. € 10.000,-- per jaar, exclusief reiskosten. De selectie vindt plaats door een commissie samengesteld uit leden van Provinciale Staten aangevuld met een lid van de Rekenkamer Zeeland. Deze commissie doet een voordracht aan Provinciale Staten.
 
Het is de bedoeling om, na een briefselectie, kandidaten te ontvangen op 26 september 2018 in het Provinciehuis in Middelburg.
 
Inlichtingen over de sollicitatieprocedure kunt u krijgen bij de voorzitter van de selectiecommissie, statenlid de heer G.D. Roeland, tel. 06-44 65 92 57 en, inhoudelijk, bij de voorzitter van de Rekenkamer, de heer mr. C.M. de Graaf, tel. 06-53 18 48 12.
 
Solliciteren:
Heeft u belangstelling voor deze vacature, zorg er dan voor dat uw reactie uiterlijk 1 september 2018 bij ons binnen is via de volgende link https://www.zeeland.nl/lid-rekenkamer-zeeland.