of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management,
Zorg, welzijn en onderwijs
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
ZBO
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Lid Regionale commissie voor de bezwaarschriften Wmo 2015
Plaats:
Maassluis
Organisatie:
ROGplus
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
460895

Lid Regionale commissie voor de bezwaarschriften Wmo 2015

 Lid Regionale commissie voor de bezwaarschriften Wmo 2015
    
 ROGplus is per 15 juli 2018 namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) op zoek naar een nieuw lid voor de Regionale commissie voor de bezwaarschriften Wmo 2015 (commissie).
  
 ROGplus
 ROGplus is een gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die een deel van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) uitvoert. De MVS-gemeenten zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de Wmo 2015. Zij hebben de taken op het gebied van indicatiestelling, inkoop en contractbeheer van de Wmo-maatwerkvoorzieningen gemandateerd aan ROGplus. ROGplus geeft informatie en advies aan cliënten met een hulp- en/of ondersteuningsvraag en besluit of iemand in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening op basis van criteria in de landelijke en lokale wet- en regelgeving. ROGplus biedt zelf ondersteuning aan cliënten in de vorm van advies, uitleg en informatie, en heeft professionele aanbieders gecontracteerd die ondersteuning en hulp(middelen) leveren in opdracht van ROGplus.
  
 De bezwaarschriftencommissie.
 De bezwaarschriftencommissie is ingesteld om advies uit te brengen over de bezwaarschriften aan het bestuur van "het gemeenschappelijk orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord ". Het gaat alleen om bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de beschikkingen van ROGplus.
 De bezwaarschriftencommissie bestaat uit:

 een onafhankelijke voorzitter en leden die geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het gemeenschappelijk orgaan en/of de MVS-gemeenten
 een vertegenwoordiger van "het Regionaal Overleg Gehandicapten Waterweg" (ROGW, dit is een organisatie die de belangen van gehandicapten in de regio behartigt);
 een vertegenwoordiger van het Steunpunt Mantelzorg. De secretaris van de commissie is een medewerker van ROGplus. 
  
 Taken

 het horen van cliënten en verweerder  tijdens hoorzittingen
 het leiden van de hoorzitting als voorzitter
 het adviseren van het bestuur van ROGplus over de bezwaarschriften  
 De hoorzitting
 De bezwaarschriftencommissie nodigt de cliënt uit om zijn bezwaarschrift mondeling toe te lichten. ROGplus wordt uitgenodigd om als verweerder het standpunt waar bezwaar tegen is gemaakt nader toe te lichten en te verdedigen. Daarnaast kan hij/zij uitleg geven over de beschikking en het beleid van ROGplus. Dit kan op een zogenaamde hoorzitting. Hiervoor ontvangen cliënt en verweerder  een uitnodiging.
 Cliënt is niet verplicht om de hoorzitting bij te wonen. Als cliënt wel komt kan hij/zij zo nodig een adviseur meenemen, dit kan  een professionele adviseur, maar ook een familielid of vriend zijn.
 Als cliënt zelf niet kan komen dan kan hij/zij zich laten vertegenwoordigen . Cliënt moet dan wel een schriftelijke machtiging opsturen waaruit blijkt dat hij/zij een bepaalde persoon toestemming geeft om namens hem/haar te komen.
 Bij de hoorzitting zijn behalve cliënt en verweerder  nog twee  andere personen aanwezig, namelijk:

 één lid van de bezwaarschriftencommissie, die de hoorzitting zal leiden als voorzitter;
én notulist, die een verslag van de hoorzitting zal maken.  
 Wanneer vinden de hoorzittingen plaats?
 Afhankelijk van het aantal ingekomen bezwaarschriften, wordt in de regel één keer in de zes weken op de dinsdag en de donderdag een hoorzitting gehouden. De hoorzittingen vinden overdag plaats in de gemeentehuizen van de drie gemeenten. Cliënten komen in hun eigen gemeente naar de hoorzitting.  Op dinsdagochtend vindt de hoorzittingsronde plaats in Vlaardingen, op dinsdagmiddag in Schiedam en op donderdagochtend in Maassluis. In iedere gemeente is een ander lid van de commissie voorzitter. Dit betekent dat u maar één van de drie zittingen hoeft bij te wonen als lid. Ongeveer twee weken na het plaatsvinden van de hoorzittingen, is er op donderdagochtend een overleg met de gehele bezwaarschriftencommissie. Hierbij zijn de voorzitters van de hoorzittingen aanwezig, de voorzitter van de bezwaarschriftencommissie, de vertegenwoordiger van ROGW en de vertegenwoordiger van Steunpunt mantelzorg. Daarnaast is de secretaris van de bezwaarschriftencommissie aanwezig. 
 
 Functie-eisen en profiel

 U heeft een afgeronde HBO of academische juridische opleiding
 U heeft inzicht in gemeentelijke organisaties en besluitvormingsprocessen
 U heeft kennis van en affiniteit met de Wet maatschappelijk ondersteuning 2015
 (Wmo 2015)
 U heeft geen werkgerelateerde binding of betrokkenheid met de gemeente Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of met ROGplus. 
 U  weet zich onafhankelijk op te stellen, past hoor- en wederhoor toe en kunt doordringen tot de kern van de zaak. 
 U kunt het standpunt van de cliënt en verweerder helder samenvatten en de conclusie hiervan overbrengen naar de overige leden van de bezwaarschriftencommissie.  
 Ons aanbod 
 De leden van de commissie ontvangen per ronde van hoorzittingen een vaste vergoeding van 
 € 150,- bruto, daarnaast ontvangen zij per bijgewoond overleg van de bezwaarschriftencommissie € 150,- bruto. De benoeming vindt plaats voor een termijn van 4 jaar met een mogelijkheid van eenmalige verlenging.
  
 Informatie en sollicitatie
 Wilt u meer weten over deze functie of wilt u informatie rond de procedure, neem dan contact op met ROGplus, afdeling juridische zaken. Dit kan per mail ( juridischezaken@rogplus.nl ) of telefonisch: 010-8701160. 
  
 Stuur uw sollicitatiebrief voor 1 juli 2018, met bijgevoegd uw curriculum vitae naar:
 ROGplus NWN
 T.a.v. sollicitatiecommissie van de bezwaarschriftencommissie
 Postbus 234
 3140 AE Maassluis 
 
 Solliciteren kan ook per mail: juridischezaken@ROGplus.nl  t.a.v. de sollicitatiecommissie van de bezwaarschriftencommissie
  
 U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk een schriftelijke reactie op uw sollicitatie, hierin zal worden vermeld of u wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
Lid Regionale commissie voor de bezwaarschriften Wmo 2015
   
ROGplus is per 15 juli 2018 namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) op zoek naar een nieuw lid voor de Regionale commissie voor de bezwaarschriften Wmo 2015 (commissie).
 
ROGplus
ROGplus is een gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die een deel van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) uitvoert. De MVS-gemeenten zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de Wmo 2015. Zij hebben de taken op het gebied van indicatiestelling, inkoop en contractbeheer van de Wmo-maatwerkvoorzieningen gemandateerd aan ROGplus. ROGplus geeft informatie en advies aan cliënten met een hulp- en/of ondersteuningsvraag en besluit of iemand in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening op basis van criteria in de landelijke en lokale wet- en regelgeving. ROGplus biedt zelf ondersteuning aan cliënten in de vorm van advies, uitleg en informatie, en heeft professionele aanbieders gecontracteerd die ondersteuning en hulp(middelen) leveren in opdracht van ROGplus.
 
De bezwaarschriftencommissie.
De bezwaarschriftencommissie is ingesteld om advies uit te brengen over de bezwaarschriften aan het bestuur van "het gemeenschappelijk orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord ". Het gaat alleen om bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de beschikkingen van ROGplus.
De bezwaarschriftencommissie bestaat uit:
 • een onafhankelijke voorzitter en leden die geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het gemeenschappelijk orgaan en/of de MVS-gemeenten
 • een vertegenwoordiger van "het Regionaal Overleg Gehandicapten Waterweg" (ROGW, dit is een organisatie die de belangen van gehandicapten in de regio behartigt);
 • een vertegenwoordiger van het Steunpunt Mantelzorg.
De secretaris van de commissie is een medewerker van ROGplus.
 
Taken
 • het horen van cliënten en verweerder  tijdens hoorzittingen
 • het leiden van de hoorzitting als voorzitter
 • het adviseren van het bestuur van ROGplus over de bezwaarschriften
 
De hoorzitting
De bezwaarschriftencommissie nodigt de cliënt uit om zijn bezwaarschrift mondeling toe te lichten. ROGplus wordt uitgenodigd om als verweerder het standpunt waar bezwaar tegen is gemaakt nader toe te lichten en te verdedigen. Daarnaast kan hij/zij uitleg geven over de beschikking en het beleid van ROGplus. Dit kan op een zogenaamde hoorzitting. Hiervoor ontvangen cliënt en verweerder  een uitnodiging.
Cliënt is niet verplicht om de hoorzitting bij te wonen. Als cliënt wel komt kan hij/zij zo nodig een adviseur meenemen, dit kan  een professionele adviseur, maar ook een familielid of vriend zijn.
Als cliënt zelf niet kan komen dan kan hij/zij zich laten vertegenwoordigen . Cliënt moet dan wel een schriftelijke machtiging opsturen waaruit blijkt dat hij/zij een bepaalde persoon toestemming geeft om namens hem/haar te komen.
Bij de hoorzitting zijn behalve cliënt en verweerder  nog twee  andere personen aanwezig, namelijk:
 • één lid van de bezwaarschriftencommissie, die de hoorzitting zal leiden als voorzitter;
 • én notulist, die een verslag van de hoorzitting zal maken.
 
Wanneer vinden de hoorzittingen plaats?

Afhankelijk van het aantal ingekomen bezwaarschriften, wordt in de regel één keer in de zes weken op de dinsdag en de donderdag een hoorzitting gehouden. De hoorzittingen vinden overdag plaats in de gemeentehuizen van de drie gemeenten. Cliënten komen in hun eigen gemeente naar de hoorzitting.  Op dinsdagochtend vindt de hoorzittingsronde plaats in Vlaardingen, op dinsdagmiddag in Schiedam en op donderdagochtend in Maassluis. In iedere gemeente is een ander lid van de commissie voorzitter. Dit betekent dat u maar één van de drie zittingen hoeft bij te wonen als lid. Ongeveer twee weken na het plaatsvinden van de hoorzittingen, is er op donderdagochtend een overleg met de gehele bezwaarschriftencommissie. Hierbij zijn de voorzitters van de hoorzittingen aanwezig, de voorzitter van de bezwaarschriftencommissie, de vertegenwoordiger van ROGW en de vertegenwoordiger van Steunpunt mantelzorg. Daarnaast is de secretaris van de bezwaarschriftencommissie aanwezig.

Functie-eisen en profiel
 • U heeft een afgeronde HBO of academische juridische opleiding
 • U heeft inzicht in gemeentelijke organisaties en besluitvormingsprocessen
 • U heeft kennis van en affiniteit met de Wet maatschappelijk ondersteuning 2015
 • (Wmo 2015)
 • U heeft geen werkgerelateerde binding of betrokkenheid met de gemeente Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of met ROGplus.
 • U  weet zich onafhankelijk op te stellen, past hoor- en wederhoor toe en kunt doordringen tot de kern van de zaak.
 • U kunt het standpunt van de cliënt en verweerder helder samenvatten en de conclusie hiervan overbrengen naar de overige leden van de bezwaarschriftencommissie.
 
Ons aanbod

De leden van de commissie ontvangen per ronde van hoorzittingen een vaste vergoeding van
€ 150,- bruto, daarnaast ontvangen zij per bijgewoond overleg van de bezwaarschriftencommissie € 150,- bruto. De benoeming vindt plaats voor een termijn van 4 jaar met een mogelijkheid van eenmalige verlenging.
 
Informatie en sollicitatie

Wilt u meer weten over deze functie of wilt u informatie rond de procedure, neem dan contact op met ROGplus, afdeling juridische zaken. Dit kan per mail (juridischezaken@rogplus.nl) of telefonisch: 010-8701160.
 
Stuur uw sollicitatiebrief voor 1 juli 2018, met bijgevoegd uw curriculum vitae naar:
ROGplus NWN
T.a.v. sollicitatiecommissie van de bezwaarschriftencommissie
Postbus 234
3140 AE Maassluis

Solliciteren kan ook per mail: juridischezaken@ROGplus.nl  t.a.v. de sollicitatiecommissie van de bezwaarschriftencommissie
 
U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk een schriftelijke reactie op uw sollicitatie, hierin zal worden vermeld of u wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.