Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
HBO
Branche:
Gemeente
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Delft
Organisatie:
Gemeente Delft
Dienstverband:
Parttime

Lid Namens de werkgever


Negen gemeenten zijn per 1 januari 2020 gestart met een gezamenlijke geschillencommissie Haaglanden. Voor deze commissie zoeken wij een


Lid

Namens de werkgever


Geschillencommissie Haaglanden

Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zijn er vanaf 1 januari 2020 geen bezwaarmogelijkheden meer voor medewerkers, zoals dit was geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. De Cao Gemeenten bepaalt dat voor de volgende onderwerpen een geschillencommissie bij elkaar komt:


·     de individuele toepassing van een functiewaarderingssysteem;

·     afspraken in het Van werk naar werktraject;

·     de individuele toepassing van een sociaal plan of een sociaal statuut.


Hiervoor hebben de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Rijswijk, Midden-Delfland, Lansingerland, Westland, Leidschendam-Voorburg en werkorganisatie Duivenvoorde de samenwerking opgezocht en de geschillencommissie regionaal opgezet.


Jouw werkzaamheden

Als lid van de regionale geschillencommissie houd je je bezig met de afhandeling van geschillen tussen werkgever en werknemer over functiewaarderingen, toepassing van sociale plannen en VanWerkNaarWerk-trajecten. Jij leest je snel in en kunt je zonder veel uitleg verplaatsen in situaties, omdat je een goed bekend bent met alle gemeenten. Je draagt in samenwerking met de voorzitter en het werknemerslid zorg voor het onafhankelijk adviseren van het College van B&W van de betreffende gemeente. Tijdens een zitting weet jij de context van het geschil boven tafel te krijgen, door goede voorbereiding en het stellen van de juiste vragen op het juiste moment.


Jouw omgeving

Je werkt nauw samen met de voorzitter en werknemerslid van de commissie. De geschillencommissie werkt oplossingsgericht. In eerste instantie wordt onderzocht of partijen nog tot overeenstemming kunnen komen. Zo niet, dan wordt na de zitting een advies opgesteld waarin een goed gemotiveerde analyse en conclusie wordt gegeven over het geschil. En, welke oplossing mogelijk is volgens de commissie naar inhoud en/of proces. Het College van de desbetreffende deelnemende organisatie krijgt het advies van de geschillencommissie Haaglanden. Van de geschillencommissie wordt verwacht dat zij zich bewust zijn van de diversiteit aan organisaties waarvoor zij gevraagd zijn om geschillen te behandelen. Deze diversiteit vraagt van de voorzitter en de leden een betrokken en actieve houding. Adequate oriëntatie op de geschillen bij de organisaties is essentieel.


Eisen van deze rol


·     Van jou verwachten we dat je in ieder geval beschikt over:

·     Een afgeronde juridische opleiding op minimaal hbo niveau;

·     Expertise op minimaal 2 van de 3 terreinen FUWA, sociale plannen en VWNW-trajecten;

·     Actuele kennis van oude en nieuwe arbeidsvoorwaarden binnen de gemeente;

·     Bekend met de aangesloten gemeenten;

·     Een actieve houding;

·     Sterke communicatieve vaardigheden. Jij durft met een kritische blik een geschil tussen werkgever en werknemer tegen het licht te houden;

·     Een scherp oog voor de belangen en de ontstane tegenstellingen;

·     Analytische vaardigheden. Jij kunt met gemak een analyse op tafel leggen;

·     Een flexibele en oplossingsgerichte instelling.


Wat bieden wij?


·     Een uitdagende en dankbare rol die je als nevenfunctie kunt verrichten eventueel naast je huidige baan;

·     Een zittingstermijn tot 1 januari 2024;

·     Je werkt volgens een daartoe opgesteld reglement;

·     Je ontvangt een vaste vergoeding per geschil. De vergoeding voor de leden is gebaseerd op een beloning op basis van het reglement regionale geschillencommissie Haaglanden.

 

Goed om te weten

In verband met de huidige maatregelen van het RIVM, zullen selectiegesprekken tot nader order op afstand, bijvoorbeeld via Outlook Teams plaatsvinden.


Na de selectieronde, vindt er tweede gesprek plaats met de voorzitter, het werknemers- en plv. werkgeverslid met als doel dat zij volledig overtuigd zijn van de juiste persoon om als werkgeverslid namens de negen deelnemende organisatie op te treden.


De zittingen worden gehouden in Delft, op loopafstand van het station. Alle zittingen zijn aan het eind van de middag en duren in principe tot maximaal 19.00 uur.


Contact

Heb je interesse om lid te worden van de geschillencommissie Haaglanden? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar wnra@delft.nl of via de ‘solliciteer’ button. 


De termijn voor solliciteren sluit op 15 juni 2020. Vervolgens word je geïnformeerd over het vervolg. Dit vervolg kan zijn afwijzing of uitnodiging voor een eerste gesprek en mogelijk een tweede gesprek.


Solliciteren op deze functie