of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Sociale zaken en werkgelegenheid,
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Holland,
Gelderland,
Utrecht
Functie:
Lid bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid
Plaats:
Veenendaal
Organisatie:
Gemeente Veenendaal
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
461064

Lid bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid

  In verband met tussentijds vertrek van een van de leden is de gemeente Veenendaal is op zoek naar:

Lid bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid (321-MDL).

Samenstelling
De gemeente Veenendaal kent een drietal onafhankelijke bezwaarschriftencommissies. Het betreft de algemene bezwaarschriftencommissie, de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid en de bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden. Deze commissies geven de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad advies over te nemen besluiten op bezwaarschriften.

De bezwaarschriftcommissie sociale zekerheid is belast met de behandeling van bezwaarschriften die betrekking hebben op het sociale zekerheidsrecht, inburgering, minimabeleid, kinderopvang, WMO, schuldhulpverlening, jeugd etc. Verder worden door deze commissie ook de bezwaarschriften in het kader van de sociale zekerheid behandeld van de gemeente Rhenen.

De leden en voorzitters van de adviescommissies worden door het college benoemd. Een lid van de adviescommissie kan geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de gemeente Veenendaal. In het geval van de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid geldt deze eis ook ten aanzien van de gemeente Rhenen.

De hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid vinden plaats op de maandagmiddag vanaf 15:30 uur. De frequentie is 1 maal per 3 weken.
Alle hoorzittingen vinden plaats in het raadhuis van Veenendaal. De commissies worden ondersteund door ambtelijke secretarissen.

Functie-eisen:

Academisch werk- en denkniveau op bestuursrechtelijk terrein.
(Juridische) vaardigheid in het beoordelen van bezwaarschriften, onder meer blijkend uit actuele kennis en ervaring op een van de relevante gebieden.
Kennis van en inzicht in het functioneren van een gemeentelijke organisatie .
Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
Sterk in luisteren, samenvatten en doorvragen.
Analytisch, kritisch en oplossingsgericht.
Vergoeding:
De vergoeding bedraagt € 226,- (voorzitter) en € 182,- (lid) per vergadering. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt.

Inlichtingen
Voor meer informatie over deze vacature kunt u bellen met de heer R. Bekker, teamcoördinator juridische zaken, bereikbaar via telefoonnummer (0318) 538 336. Of kijk voor meer informatie over onze organisatie op  www.veenendaal.nl .

Solliciteren
Spreekt deze functie u aan, dan verzoeken wij u uw sollicitatie met curriculum vitae, voor maandag 16 juli 2018 , te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal. Dit kan alleen via het online sollicitatieformulier .

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 23 juli 2018.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.
 
 
In verband met tussentijds vertrek van een van de leden is de gemeente Veenendaal is op zoek naar:

Lid bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid (321-MDL).

Samenstelling
De gemeente Veenendaal kent een drietal onafhankelijke bezwaarschriftencommissies. Het betreft de algemene bezwaarschriftencommissie, de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid en de bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden. Deze commissies geven de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad advies over te nemen besluiten op bezwaarschriften.

De bezwaarschriftcommissie sociale zekerheid is belast met de behandeling van bezwaarschriften die betrekking hebben op het sociale zekerheidsrecht, inburgering, minimabeleid, kinderopvang, WMO, schuldhulpverlening, jeugd etc. Verder worden door deze commissie ook de bezwaarschriften in het kader van de sociale zekerheid behandeld van de gemeente Rhenen.

De leden en voorzitters van de adviescommissies worden door het college benoemd. Een lid van de adviescommissie kan geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de gemeente Veenendaal. In het geval van de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid geldt deze eis ook ten aanzien van de gemeente Rhenen.

De hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid vinden plaats op de maandagmiddag vanaf 15:30 uur. De frequentie is 1 maal per 3 weken.
Alle hoorzittingen vinden plaats in het raadhuis van Veenendaal. De commissies worden ondersteund door ambtelijke secretarissen.

Functie-eisen:
  • Academisch werk- en denkniveau op bestuursrechtelijk terrein.
  • (Juridische) vaardigheid in het beoordelen van bezwaarschriften, onder meer blijkend uit actuele kennis en ervaring op een van de relevante gebieden.
  • Kennis van en inzicht in het functioneren van een gemeentelijke organisatie.
  • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
  • Sterk in luisteren, samenvatten en doorvragen.
  • Analytisch, kritisch en oplossingsgericht.

Vergoeding:
De vergoeding bedraagt € 226,- (voorzitter) en € 182,- (lid) per vergadering. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt.

Inlichtingen
Voor meer informatie over deze vacature kunt u bellen met de heer R. Bekker, teamcoördinator juridische zaken, bereikbaar via telefoonnummer (0318) 538 336. Of kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.veenendaal.nl.

Solliciteren
Spreekt deze functie u aan, dan verzoeken wij u uw sollicitatie met curriculum vitae, voor maandag 16 juli 2018, te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal. Dit kan alleen via het online sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 23 juli 2018.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.