of 59244 LinkedIn
Vakgebied:
ICT
Opleiding:
hbo
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Junior/Medior Adviseur informatiebeveiliging bij de IBD
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465558

Junior/Medior Adviseur informatiebeveiliging bij de IBD

Tijdelijke opdracht: Junior/Medior Adviseur informatiebeveiliging bij de IBD
(opdrachtnummer:19.074) 


Aanvullende informatie Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl .
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van twee maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 36 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 6 mei 2019. 


Over VNG Realisatie VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. 


Over de unit Informatiebeveiliging & Privacy De unit Informatiebeveiliging & Privacy richt zich op ondersteuning van gemeenten op de terreinen informatiebeveiliging en privacy. De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) verleent ondersteuning op incidenten bij gemeenten, beheert de BIO ,brengt regelmatig kennisproducten uit en adviseert bij projecten. De IBD faciliteert kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Privacy richt zich op de gevolgen van de AVG. Doel is een ondersteuningsaanbod voor gemeenten bij privacyproblematiek te realiseren.


Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Draagt bij aan de ontwikkeling en realisatie van integrale strategische, tactische en operationele advies- en kennisproducten (gebaseerd op de_BIO) om de doelgroep te ondersteunen;
Draagt bij aan de ontwikkeling en realisatie van integrale strategische advies- en kennisproducten die gericht zijn op preventie, detectie en afhandeling van ICT-kwetsbaarheden, -dreigingen en –incidenten;
Voert (zelfstandig) informatiebeveiliging gerelateerde advieswerkzaamheden uit bij interne VNG Realisatie- of externe projecten, zoals het uitvoeren van een risicoanalyse of een Privacy Impact Assessment, het reviewen van bestekteksten, het opstellen van PvE, het toetsen van beveiligingsmaatregelen;
Volgt relevante trends en ontwikkelingen in het vakgebied en vertaalt deze naar relevante producten en dienstverlening voor gemeenten. Zoals bijvoorbeeld het opstellen van generieke advies- en kennisproducten conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO);
Is in voorkomende gevallen verantwoordelijk voor deelprojecten (bijvoorbeeld een module voor Verhogen Digitale Weerbaarheid of een project samen met een andere CERT);
Draagt bij aan het verhogen van kennis bij gemeenten middels het spreken op bijeenkomsten en het geven van workshops op het gebied van het implementeren van beveiligingsprocessen en –procedures conform de BIO.
Kennis- en ervaringsvereisten

Een recentelijk afgeronde HBO Information Security Management opleiding (afgerond na 2010);
Aantoonbaar werkervaring waarvan minimaal 2 jaar in de rol van IB/Security adviseur/consultant op het gebied van informatiebeveiliging, bij voorkeur binnen de (decentrale) overheid;
Aantoonbaar ervaring (minimaal 2 jaar) met het uitvoeren van risico-analyses en PIAS, adviseren van organisaties bij het implementeren van baselines en standaarden (bv BIR, BIG, BIO, ISO27001/2) en het ondersteunen van de implementatie door het beschrijven van beleid, processen en procedures (binnen deze standaarden en baselines);
Is op de hoogte van de laatste trends en wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging;
Enige ervaring met het ontwikkelen en leiden van workshops en het verzorgen van presentaties;
Enige kennis van de gemeentelijke modelarchitectuur (GEMMA), gemeentelijke processen en de gemeentelijke applicaties en diensten is gewenst. Een recente integriteitsscreening of VoG is vereist.
Doel van de opdracht
De junior/medior adviseur is verantwoordelijk voor de meer tactisch/operationele werkzaamheden binnen de IBD. De adviseur adviseert gemeenten, maar ook VNG Realisatie /IBD intern bij vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging. De nadruk ligt op het ophalen van de behoefte bij gemeenten en het realiseren van producten om de digitale weerbaarheid te vergroten. Daarnaast het uitvoeren van  risicoanalyses en privacy-impact assessments. Een belangrijke bron bij het kunnen adviseren van gemeenten bestaat uit collega’s binnen de eigen IBD die regelmatig contact hebben met de gemeenten en behoeften signaleren op informatiebeveiligingsonderwerpen. De adviseur zal daarnaast inhoudelijke informatiebeveiliging adviezen geven aan projecten welke binnen VNG Realisatie collectief worden uitgevoerd ten behoeve van gemeenten. De adviseur zal waar nodig en waar mogelijk, op verzoek zijn kennis van de inhoudelijke producten van de IBD overdragen aan de doelgroep door individuele gesprekken met gemeenten irt o.a. het IBD Dreigingsbeeld en het dienstverleningsonderzoek.


Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 36 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 85 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.


Procedure U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 23 april 2019, 12.00 uur. 
De eerste gesprekken zijn op 25 april 2019, tussen 13:00 – 15:30 uur. Het eventuele tweede gesprek wordt gehouden op 30 april 2019, van 10:00 – 11:00 uur. 


Reageren? U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Informatiemanagement en Architectuur.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

Registreer op CTMsolution.nl
Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Tijdelijke opdracht: Junior/Medior Adviseur informatiebeveiliging bij de IBD
(opdrachtnummer:19.074)

Aanvullende informatie
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van twee maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 36 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 6 mei 2019.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen.

Over de unit Informatiebeveiliging & Privacy
De unit Informatiebeveiliging & Privacy richt zich op ondersteuning van gemeenten op de terreinen informatiebeveiliging en privacy. De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) verleent ondersteuning op incidenten bij gemeenten, beheert de BIO ,brengt regelmatig kennisproducten uit en adviseert bij projecten. De IBD faciliteert kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Privacy richt zich op de gevolgen van de AVG. Doel is een ondersteuningsaanbod voor gemeenten bij privacyproblematiek te realiseren.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Draagt bij aan de ontwikkeling en realisatie van integrale strategische, tactische en operationele advies- en kennisproducten (gebaseerd op de_BIO) om de doelgroep te ondersteunen;
 • Draagt bij aan de ontwikkeling en realisatie van integrale strategische advies- en kennisproducten die gericht zijn op preventie, detectie en afhandeling van ICT-kwetsbaarheden, -dreigingen en –incidenten;
 • Voert (zelfstandig) informatiebeveiliging gerelateerde advieswerkzaamheden uit bij interne VNG Realisatie- of externe projecten, zoals het uitvoeren van een risicoanalyse of een Privacy Impact Assessment, het reviewen van bestekteksten, het opstellen van PvE, het toetsen van beveiligingsmaatregelen;
 • Volgt relevante trends en ontwikkelingen in het vakgebied en vertaalt deze naar relevante producten en dienstverlening voor gemeenten. Zoals bijvoorbeeld het opstellen van generieke advies- en kennisproducten conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO);
 • Is in voorkomende gevallen verantwoordelijk voor deelprojecten (bijvoorbeeld een module voor Verhogen Digitale Weerbaarheid of een project samen met een andere CERT);
 • Draagt bij aan het verhogen van kennis bij gemeenten middels het spreken op bijeenkomsten en het geven van workshops op het gebied van het implementeren van beveiligingsprocessen en –procedures conform de BIO.

Kennis- en ervaringsvereisten
 • Een recentelijk afgeronde HBO Information Security Management opleiding (afgerond na 2010);
 • Aantoonbaar werkervaring waarvan minimaal 2 jaar in de rol van IB/Security adviseur/consultant op het gebied van informatiebeveiliging, bij voorkeur binnen de (decentrale) overheid;
 • Aantoonbaar ervaring (minimaal 2 jaar) met het uitvoeren van risico-analyses en PIAS, adviseren van organisaties bij het implementeren van baselines en standaarden (bv BIR, BIG, BIO, ISO27001/2) en het ondersteunen van de implementatie door het beschrijven van beleid, processen en procedures (binnen deze standaarden en baselines);
 • Is op de hoogte van de laatste trends en wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging;
 • Enige ervaring met het ontwikkelen en leiden van workshops en het verzorgen van presentaties;
 • Enige kennis van de gemeentelijke modelarchitectuur (GEMMA), gemeentelijke processen en de gemeentelijke applicaties en diensten is gewenst. Een recente integriteitsscreening of VoG is vereist.

Doel van de opdracht
De junior/medior adviseur is verantwoordelijk voor de meer tactisch/operationele werkzaamheden binnen de IBD. De adviseur adviseert gemeenten, maar ook VNG Realisatie /IBD intern bij vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging. De nadruk ligt op het ophalen van de behoefte bij gemeenten en het realiseren van producten om de digitale weerbaarheid te vergroten. Daarnaast het uitvoeren van  risicoanalyses en privacy-impact assessments. Een belangrijke bron bij het kunnen adviseren van gemeenten bestaat uit collega’s binnen de eigen IBD die regelmatig contact hebben met de gemeenten en behoeften signaleren op informatiebeveiligingsonderwerpen. De adviseur zal daarnaast inhoudelijke informatiebeveiliging adviezen geven aan projecten welke binnen VNG Realisatie collectief worden uitgevoerd ten behoeve van gemeenten. De adviseur zal waar nodig en waar mogelijk, op verzoek zijn kennis van de inhoudelijke producten van de IBD overdragen aan de doelgroep door individuele gesprekken met gemeenten irt o.a. het IBD Dreigingsbeeld en het dienstverleningsonderzoek.


Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 36 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 85 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 23 april 2019, 12.00 uur.
De eerste gesprekken zijn op 25 april 2019, tussen 13:00 – 15:30 uur. Het eventuele tweede gesprek wordt gehouden op 30 april 2019, van 10:00 – 11:00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Informatiemanagement en Architectuur.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
 1. Registreer op CTMsolution.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.