Senior Planeconoom

Opleidingsniveau HBO
Contract Parttime
Niveau Ervaren
Branche Gemeente
Functiecategorieën Ruimtelijke Ordening en Verkeer
Organisatie JS Consultancy
Bedrijfsomschrijving
Voor een gemeente in Zuid-Holland, zijn we bij JS Consultancy op zoek naar een Senior Planeconoom.

24 uur | 6 maanden (waarna verlenging of dienstverband bespreekbaar) | per z.s.m. (voorkeur oktober)

Functieomschrijving
De gemeente in kwestie heeft een grote ontwikkelopgave die zij mede wil realiseren door meer in te zetten op actief grondbeleid. Dit is onderdeel van de strategische lange termijn agenda 2030. De groei van het aantal inwoners en de toename van het aantal banen is een belangrijke doelstelling. Om deze ontwikkelopgave mogelijk te maken, is de gemeente op zoek naar een gedreven en ervaren Planeconoom om het team van gemeentelijke ontwikkelaars te versterken. Maak jij deze gemeente samen met jouw (toekomstige) collega’s nóg mooier?

Waar kom je te werken?
Als planeconoom ga je separaat van het kernteam Grondzaken van het Cluster Stad werken. Het Cluster Stad levert een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de gemeente in kwestie. Grondzaken koopt, verkoopt en exploiteert gronden om daarmee plannen op het gebied van stedelijke vernieuwing mogelijk te maken. Hierbij maken we gebruik van de instrumenten die het grondbeleid biedt. Daarbij ziet de gemeente voor het kernteam Grondzaken een belangrijke rol aan de voorkant van het gebiedsontwikkelingsproces om te adviseren over de uitvoerbaarheid van ontwikkelingen.
In deze gemeente is een brede rol van de senior planeconoom mogelijk. Door de grootte van de stad is er een goede balans tussen jou als specialist en generalist. Vanwege het gemeentelijk grondeigendom kun je vanaf de initiatieffase tot afronding een belangrijke financieel-economische rol vervullen binnen projecten.

De volgende onderwerpen zullen onder meer aan bod komen:

* Verrichten van haalbaarheidsstudies en exploitatieberekeningen;
* Opstellen, actualiseren en bewaken van grondexploitaties en projectbegrotingen;
* Adviseren over financieel-economische aspecten van gebiedsontwikkeling;
* Zorgen voor kostenverhaal bij ontwikkelingen van derden;
* Uitvoeren van risicoanalyses en advisering ten aanzien van risicomanagement;
* Opstellen van businesscases, modellen en waar mogelijk zoeken naar externe dekkingsmiddelen en
financiële verbindingen in de vastgoedketen om plannen haalbaar te maken;
* Leveren van een bijdrage aan contractvorming met betrekking tot planeconomische
aspecten;
* Adviseren aan projectteams en bewaken van financieel-economische belangen;
* Opstellen van beleidsstukken;
* Meewerken bij het opstellen van het MPG;
* Financieel strateeg complexe projecten;
* Adviseren op het vlak van de actuele wet- en regelgeving (BBV, VPB, staatssteun, etc.);
* Het met elkaar verbinden van diverse projecten om tot samenhang te komen;
* Adviseren over uitgiftestrategieën en bewaken van marktconformiteit bij gronduitgifte;
* Sparringpartner en vraagbaak voor planeconomen, juristen en taxateurs.

Functie-eisen
* Afgeronde en voor het vakgebied relevante opleiding op minimaal HBO-niveau, zoals Vastgoedkunde,
Economie, Bouwkunde, of Planologie;
* Kennis en kunde op het gebied van grondexploitaties en vastgoedrekenen;
* Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
* Kennis van actuele wet- en regelgeving op het gebied van planeconomie;
* Een goed cijfermatig inzicht;
* Goede communicatieve vaardigheden;
* Relevante kennis van Excel.
Je hebt een stevige persoonlijkheid met een goed zakelijk inzicht en je beschikt over sterke onderhandelingsvaardigheden. Analytisch ben je goed ontwikkeld en je weet op een juiste manier om te gaan met bestuurlijke en politieke verhoudingen. Je treedt op als verbinder en een ervaren procesbeheerder. Tevens draag je bij aan kennisdeling en het creëren van draagvlak.
Wie je verder bent, lezen we graag in jouw motivatie voor deze sollicitatie. Geef hierbij aan welke eigenschappen en vaardigheden jou voor deze functie geschikt maken.
Dit betreft een tijdelijke functie voor 24 uur per week, afhankelijk van de beschikbaarheid van de kandidaat. De beoogde inzetperiode is per z.s.m. (liefst starten in oktober), voor in ieder geval een periode van 6 maanden. Vervolgens is verlenging van de inzet, of (op de langere termijn) een dienstverband bij de gemeente bespreekbaar.
Het is belangrijk dat je per oktober 2022 beschikbaar bent voor de gevraagde uren, of hier in ieder geval op korte termijn naar toe kunt opbouwen.

Arbeidsvoorwaarden
Wij kunnen je doorbemiddelen in een detacheringsconstructie of middels een interimconstructie (als ZZP’er).

Wat kan je van ons verwachten in een detacheringsconstructie?
Bij een detacheringsconstructie in een dienstverband met JS Consultancy horen goede arbeidsvoorwaarden:

* Salariëring ingeschaald conform CAR/UWO (cao Gemeenten), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring;* Aanvullende opleidingen en trainingen op gebied van inhoudelijke kennis, vaardigheden en competenties, passend bij jouw ambities;
* Intervisie, coaching en periodieke kennissessies over actuele thema’s in het werkveld;
* Toegang tot een nationaal netwerk van interim professionals in het publieke domein;
* Een leuke groep collega’s.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure
Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk jouw CV op! Een korte en bondige motivatiebrief volstaat daarnaast. De uiterste datum om te reageren is donderdag 13 oktober.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze adviseur Mariel van der Bilt, via MarielvanderBilt@JSConsultancy.nl. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.