Senior Beleidsadviseur Arbeidsparticipatie

Opleidingsniveau HBO
Contract Tijdelijk / projectbasis
Niveau Ervaren
Branche Gemeente
Functiecategorieën Sociaal
Organisatie JS Consultancy
Bedrijfsomschrijving
De gemeente Tilburg is een grote gemeente met meer dan 200.000 inwoners. De senior Beleidsadviseur Arbeidsparticipatie komt te werken op de afdeling 'Economie en Arbeidsmarkt'. Werk dat er écht toe doet. Dat is werken voor Tilburg. Vind jij ook jouw droombaan bij gemeente Tilburg?

Functieomschrijving
Als Senior Beleidsadviseur Arbeidsparticipatie heb jij de volgende taken en verantwoordelijkheden:
Je gaat zelfstandig aan de slag als contactambtenaar en accounthouder van het dossier Diamantgroep. Daarbij richt je je op:* Het voorbereiden/informeren/koers bepalen/annoteren van de onderwerpen bestuursagenda waar het de bedrijfsvoering/organisatieontwikkeling Diamantgroep betreft. Je bent hierin sparringspartner niet alleen voor de bestuurder maar ook voor de directie Diamantgroep. Je leest mee op voorstellen van de Diamantgroep en geeft waar nodig de kwaliteitsimpuls;* Adviseren van de bestuurder bij projecten die vanuit Diamantgroep opgepakt (moeten) worden met gevolgen voor kwaliteit dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan Praktijkleren. Je zorgt dat deze bij Diamantgroep wordt belegd in haar dienstverlening en hieraan gekoppelde contractomgeving.* Regisseren van de contractonderhandelingen bv rondom TiiP. Je bereidt dit voor met interne partners en de DiamantGroep zelf en zorgt dat de contracten op tijd gereed zijn.* 1ste aanspreekpunt voor de DiamantGroep in de doorverwijsfunctie binnen de gemeente. Je neemt deel aan het contactambtenarenoverleg.

De volgende kernwaarden zijn van belang:· Resultaatgerichtheid: je formuleert de te behalen resultaten en doelstellingen en draagt deze ook uit, je neemt ze als leidraad voor je eigen handelen en grijpt in bij tegenvallende resultaten.· Samenwerken: je draagt actief bij aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing zodat je samen met beleidsontwikkelaars, strategen en stakeholders de bestuurlijke doelen bereikt. Je treedt op als en mentor voor (beleids)medewerkers,en stuurt deze medewerkers vakinhoudelijk aan (=seniorschap).· Initiatief: je signaleert kansen en handelt hiernaar. Je begint liever uit jezelf dan dat je passief afwacht en komt met voorstellen naar de opdrachtgever. Je beschikt over vernieuwingskracht en toont initiatief en voelt goed aan welke koers politiek, bestuur en/of management willen en/of moeten varen. Vanuit dit standpunt benader je het veld.· Bestuurssensitiviteit: je anticipeert op, en onderkent het belang van, gebeurtenissen die van invloed zijn op het bestaande beleid en handelen van politiek/bestuurlijk verantwoordelijken, je acteert als aanspreekpunt voor de bestuurder
· Conflicthantering: weet spanning in (bestuurlijke) relaties te onderkennen en hierop te acteren,· Uitdrukkingsvaardigheden: Je redigeert bestuursdocumenten voor b.v. het college, de raad en commissies Bovendien wordt van je verwacht dat je draagvlak weet te verwerven. Bij mondelinge uitdrukkingsvaardigheid weet je de gemeente Tilburg intern en extern o.a. door samenwerkingsverbanden en projectmatige activiteiten te vertegenwoordigen op het betreffende beleidsterrein, ideeën uit te dragen en beleidsvoorstellen te doen· Zelfstandig: je ontwikkelt concrete activiteiten en adequaat beleid, onderkent problemen, bepaalt doelstellingen en geeft aan langs welke weg deze bereikt moeten worden. Je functioneert volledig zelfstandig op het beleidsterrein, zonder daarbij terug te hoeven vallen op de teammanager en je hebt een antenne- en signaalfunctie voor de gemeente als het b.v. gaat om nieuwe ontwikkelingen op het beleidsterrein

Functie-eisen
· Kennis en ervaring: kennis van en ervaring op het arbeidsparticipatievlak is een pré. Je beschikt niet alleen over de kennis maar hebt de vaardigheden en ervaring waarmee je zowel binnen de gemeente als daarbuiten makkelijk kan instappen. Het adviseren van bestuurders is je niet vreemd.· Opdrachtgestuurd werken: je zorgt voor afgestemde opdrachten op, bespreekt die met (ambtelijk) opdrachtgever (voor) en neemt deze als opdrachtnemer aan, voert regie op processturing, stuurt op resultaten bij medewerkers binnen projecten en looplijnen, weet grote opgaven in onderdelen op te delen en te verdelen.· Beleidsontwikkeling: je formuleert strategisch, geïntegreerde beleidsprogramma’s, bent op de hoogte van maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen, bent in staat om beleidsprogramma´s in beleidsnota´s en notities te verwoorden.· Controle en evaluatie: je hebt ervaring in het toetsen en evalueren van uitgevoerd beleid, het begeleiden en evalueren van ingevoerde werkzaamheden door andere in- en externe organisaties of afdelingen en het schrijven van evaluatierapporten.· Netwerken: Op jouw beleidsterrein onderhoud je een intern en extern netwerk aan variërende contacten met belanghebbenden op het beleidsterrein zoals: het bestuur van de gemeente Tilburg, management van de dienst, andere overheden, vakgenoten binnen de gemeente van meerdere gemeentelijke diensten, projectleiders, collega's van andere gemeenten en organisaties, burgers, adviesbureaus, investeerders etc. Je hebt deze contacten individueel, maar ook via projectmatig werken en samenwerkingsverbanden

Arbeidsvoorwaarden
Wij kunnen je via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) doorbemiddelen. Dit betreft een opdracht van ongeveer 3-6 maanden voor 36 uur in de week.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure
Enthousiast geworden? Stuur dan uiterlijk 28 november 9:00 je CV op! Een korte en bondige motivatie volstaat.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze Recruiter Carlijn van de gevel via CarlijnvandeGevel@jsconsultancy.nl of via 06 – 58 97 58 68. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.