Planologen

Opleidingsniveau HBO
Contract Tijdelijk / projectbasis
Niveau Ervaren
Branche Gemeente
Functiecategorieën Ruimtelijke Ordening en Verkeer
Organisatie JS Consultancy
Bedrijfsomschrijving
Voor een grote gemeente in Zuid-Holland, zijn we bij JS Consultancy op zoek naar planologen. Ben je net afgestudeerd in de richting van sociale geografie en planologie, of heb je juist al (enige, of ruime) ervaring in deze rol? Voel je in elk geval vrij om te solliciteren, wij staan namelijk open voor sollicitanten op junior-, medior- en seniorniveau.

24 - 36 uur | inzetperiode nader overeen te komen | per z.s.m.

Functieomschrijving
Zie je het al voor je? Als het gaat om de toekomst van deze gemeente is een hoofdrol weggelegd voor de afdeling Stedenbouw & Planologie. Zij maken ‘ruimte voor de stad’ en verbinden ontwikkelingen op korte termijn met perspectief op lange termijn. In een sfeer van professionaliteit, openheid, respect, en collegiale en inspirerende samenwerking, omdat de gemeente overtuigd is dat de toegevoegde waarde op die manier het best tot zijn recht komt. Met jouw inbreng inspireer je de afdeling en help je de gemeente om grote stappen te zetten. Jouw collega’s en de inwoners zijn blij met jouw inzet.

Taken Planoloog GebiedsteamDe projecten waar we aan werken doen er dus toe. De stad groeit de komende jaren met meer dan 4.000 inwoners per jaar. Dat betekent woningbouw mogelijk maken en investeren in infrastructuur en de kwaliteit van de buitenruimte. Verdichting combineren we met vergroening en verduurzaming. Van grote gebiedsontwikkelingen in diverse gebieden en versterking van kwaliteit in de bestaande stad en van visie tot realisatie: jouw bijdrage brengt de gemeentelijke stedenbouw naar een hoger niveau.

Je taken zijn: * Als planoloog ben je onderdeel van één of meer multidisciplinaire projectteams waar je de planologische inbreng bij projecten en beleidsprogramma’s die binnen dat gebiedsteam worden opgepakt – van visievorming tot uitvoering – verzorgt;* Samen met andere collega’s stel je bestemmingsplannen op voor stedelijke ontwikkelingen en denk je na over het inrichten van een omgevingsplan op het moment dat de Omgevingswet van kracht is;* Je werkt met een team aan integrale visies voor gebiedsontwikkelingen. Zoals een visie voor een regio in de gemeente, inclusief bijbehorende MER procedure;
* Je levert een bijdrage aan haalbaarheidsstudies en bidbooks voor uiteenlopende nieuwe ontwikkelingen;* Je draagt bij aan het opstellen van kaders voor planontwikkeling in planuitwerkingskaders en nota’s van uitgangpunten;
* Je adviseert over aanvragen (WABO) die niet binnen de geldende bestemmingsplannen passen.

Taken Planoloog Themateam Werken voor deze gemeente betekent woningbouw mogelijk maken en investeren in infrastructuur en de kwaliteit van de buitenruimte. Verdichting wordt gecombineerd met vergroening en verduurzaming. De werkzaamheden hebben als scope de middellange termijn en resulteren veelal in producten voor de directie van de afdelingen in kwestie, de wethouders of het college. Als planoloog weet je de ruimteclaims af te stemmen en te verbinden met ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. Je ontwikkelt kansrijke handelingsperspectieven voor de gemeente, weet de belangen van de stad op de kaart te zetten en combineert dat met een scherp afgestelde politieke antenne. Je weet moeiteloos je weg te vinden binnen en buiten de gemeente.

Je taken zijn: * Het signaleren, verkennen en vertalen van relevante trends en ontwikkelingen in de samenleving naar planologische keuzes en acties voor de stad;
* Het anticiperen en adviseren op politiek gevoelige dossiers richting directie en bestuur; * Het ontwikkelen en onderhouden van het netwerk op stedelijk niveau om af te stemmen over beleidsontwikkelingen waarbij je, in goede afstemming met deskundigen op het gebied van onder meer economie, mobiliteit, en wonen het integrale stedelijke belang op de kaart zet;
* Je krijgt de rol van accounthouder voor één van de beleidsafdelingen waarmee we nauw samenwerken.
Je werkt de aan stadsbrede, thematische planologische verkenningen en analyses, actualisering van beleid, in beeld brengen van diverse ruimteclaims en verkenningen in het kader van het urgentieprogramma betaalbaar wonen.

Functie-eisen
De volgende vacatures komen met regelmaat voorbij;
* Junior Planoloog gebiedsteam (HBO/WO niveau, ten minste 2 jaar ervaring, GIS vaardigheden);
* Medior Planoloog gebiedsteam (HBO/WO niveau, ten minste 5 jaar ervaring, GIS vaardigheden);
* Senior Planoloog gebiedsteam (WO niveau, ten minste 10 jaar ervaring);
* Medior Planoloog themateam (HBO/WO niveau, ten minste 5 jaar ervaring, GIS vaardigheden);
* Senior Planoloog themateam (WO niveau, ten minste 10 jaar ervaring).
Het is in alle genoemde vacatures belangrijk dat je goed Nederlands spreekt en schrijft. Voor een verdere succesvolle invulling van een rol als stedenbouwkundige, gelden er per functieniveau verschillende eisen m.b.t. jouw kennis en ervaring, waarvan verwacht wordt dat je daaraan voldoet.

Wat wordt er op grote lijnen van jou verwacht aan vaardigheden en competenties:

* Je hebt een brede kennis van en ervaring met zowel de inhoud als het proces;
* Je kunt door de schalen heen denken;
* Je hebt overtuigingskracht en een natuurlijke verbinder;
* Je kunt goed feedback geven en ontvangen;
* Je beschikt over een flinke dosis bestuurlijke sensitiviteit;
* Je houdt van dynamiek en snel kunt schakelen;
* Vanuit jouw vakkundigheid kan je goed samenwerken, maar zelfstandig krijg je net zo goed resultaten voor elkaar.
Wie je verder bent, lezen we graag in jouw motivatie voor deze sollicitatie. Geef hierbij aan welke eigenschappen en vaardigheden jou voor deze functie geschikt maken.
Dit betreft een tijdelijke functie voor 24 tot 36 uur per week. De beoogde inzetperiode wisselt per vacature en is aan de hand daarvan bespreekbaar. Het is belangrijk dat je per de (nader te bepalen) beoogde startdatum beschikbaar bent voor de gevraagde uren, of in ieder geval op korte termijn naar het gevraagde aantal uren per week kunt opbouwen.

Arbeidsvoorwaarden
Wij kunnen je doorbemiddelen in een detacheringsconstructie, of als ZZP’er (interimmer, zelfstandige). De gemeente heeft echter de voorkeur van het inzetten van planologen die bij JS Consultancy in loondienst zijn. Met andere woorden: bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een planoloog die in dienst is bij ons, boven een planoloog die als ZZP’er wordt ingezet.

Wat kan je van ons verwachten in een detacheringsconstructie?
Bij een detacheringsconstructie in een dienstverband met JS Consultancy horen goede arbeidsvoorwaarden:

* Salariëring ingeschaald conform CAR/UWO (cao Gemeenten), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring;* Aanvullende opleidingen en trainingen op gebied van inhoudelijke kennis, vaardigheden en competenties, passend bij jouw ambities;
* Intervisie, coaching en periodieke kennissessies over actuele thema’s in het werkveld;
* Toegang tot een nationaal netwerk van interim professionals in het publieke domein;
* Een leuke groep collega’s.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure
Enthousiast geworden? Deze procedure blijft open staan, maar het aanbod in vacatures varieert, dus stuur zo snel mogelijk jouw CV op om te voorkomen dat je de procedure misloopt! Daarnaast ontvangen wij ook graag jouw motivatiebrief, waarin je jouw motivatie en geschiktheid voor deze functie toelicht.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze adviseur MarielvanderBilt@JSConsultancy.nl / 06 13 27 50 50. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.