Omgevingsmanager Dijkversterking

Opleidingsniveau HBO
Contract Tijdelijk / projectbasis
Niveau Ervaren
Branche Hoogheemraadschap / Waterschap
Functiecategorieën Milieu
Organisatie JS Consultancy
Bedrijfsomschrijving
Voor een waterschap in de provincie Noord-Brabant is JS Consultancy op zoek naar een Omgevingsmanager Dijkversterking.
(24 uur, min. 12 maanden, start in december 2022)

Functieomschrijving
24 uur per dag werken zij met water. Dat doen ze voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in de provincie Noord-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan zij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen zij voor nu en later zodat onze kinderen en kleinkinderen hier ook de vruchten van kunnen plukken.
Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden zij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken zij het afvalwater weer schoon. Zij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleert het waterschap de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen zij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Zij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. Ze verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Wat ga je doen? Als Omgevingsmanager Dijkversterking ben je verantwoordelijk voor de acceptatie van het project bij alle (externe) stakeholders en draagt zorg voor de maatschappelijke inbedding van het project. Jij bent de intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de projectomgeving. Binnen deze rol anticipeert je op de omgeving. Je werkt intensief samen met het technisch management.
Jij bent verantwoordelijk voor de volgende werkprocessen:
• binnen het IPM-model voor omgevingsmanagent van het project
• stakeholdermanagement
• interne en externe communicatie
• uitvoeren conditionerende onderzoeken
• vergunningen
• grondverwerving
Je vervult binnen het project een essentiële rol om de belangen van interne en externe stakeholders te behartigen, waarbij communicatie en participatie een speerpunt is. Je geeft leiding aan het omgevingsteam met diverse specialisten en zorgt dat relevante conditionerende onderzoeken tijdig zijn uitgevoerd.
Daarnaast:
* Zorg je dat relevante vergunningaanvragen tijdig worden aangevraagd;* Voer je het benodigd overleg met derden (omwonenden en bevoegde gezagen) en ook interne stakeholders binnen het waterschap voor wat betreft omgeving gerelateerde thema’s.
* Bewaak je risico’s en zet je de bijhorende beheersmaatregelen op gebied van omgeving, stakeholders en milieu in;
* Draag je zorg voor projectcommunicatie;
* Stuur je in overleg de ingenieursbureaus aan op de aspecten van omgevingsmanagement;* Bewaak je de in de overeenkomst vastgelegde afspraken met de betreffende eigenaren en verzorgt daarvoor de nodige administratieve verslaglegging of notulen;
* Ben je namens het waterschat het aanspreekpunt voor de betreffende eigenaren;
* Neem je deel aan in- en externe overleggen;
* Ben je aanwezig op locatie bij de vooropnamen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden;
* Bezoek je tijdens de uitvoering van mitigerende maatregelen regelmatig de betreffende locaties.
Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de toekomst steeds vaker erg hoog staat. De dijken moeten daarom voldoen aan de waterveiligheidseisen voor het beschermen van de inwoners en de economische waarden in het achterland. De normen voor waterveiligheid zijn in 2017 vastgelegd in de Waterwet.
Voor deze dijk geldt dat in 2050 een minimaal beschermingsniveau gegarandeerd dient te zijn met een overstromingskans van 1:10.000 per jaar. Het projectgebied heeft een lengte van ongeveer 21 km en langs het traject liggen een aantal kernen. In 2019 is het waterschap gestart met een voorverkenning. Eind 2022 wordt de verkenningsfase afgerond met het vaststellen van het voorkeursalternatief. In 2023 en 2024 wordt dit nader uitgewerkt zodat in 2025 de realisatie kan starten. Eind 2028 moet de versterkte dijk worden opgeleverd.

Functie-eisen
* HBO/WO werk- en denkniveau;
* Min. 2 jaar werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie in een soortgelijke rol;
* Kennis en ervaring met waterveiligheid, waterbeheer en gebiedsontwikkeling;
* Je hebt ervaring met grote complexe projecten en programma’s in het fysiek ruimtelijk domein;
* Je hebt ervaring met projectmatig werken.
Dit betreft een tijdelijke functie/opdracht. Het is belangrijk dat je op korte termijn beschikbaar bent voor de gevraagde uren.

Arbeidsvoorwaarden
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.
Wij kunnen je op deze opdracht inzetten via een interim - (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform CAO gemeenten) . Dit betreft een opdracht van ongeveer 12 maanden voor 24 uur in de week (verlenging mogelijk). In overleg is hybride werken mogelijk. Het waterschap is gelegen in de omgeving van Noord-Brabant.

Sollicitatieprocedure
Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Shomahry Johnson via shomahryjohnson@jsconsultancy.nl.