Financieel adviseur

Opleidingsniveau WO
Contract Tijdelijk / projectbasis
Niveau Ervaren
Branche Rijksoverheid
Functiecategorieën Financiën en Economie
Organisatie JS Consultancy
Bedrijfsomschrijving
Voor de Autoriteit woningcorporaties is JS Consultancy op zoek naar een Financieel adviseur. Dit betreft een functie voor 12 - 16 uur per week, per 11 juli, tot in eerste instantie 11 juli 2023.

Functieomschrijving
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt toezicht op de sector van woningcorporaties. De ambitie van de Aw is het, in het belang van de volkshuisvesting, bijdragen aan het vertrouwen in een goede taakuitoefening door woningcorporaties. De Aw bestaat uit de afdeling Informatie en programmering, de afdeling Vergunningverlening en de afdeling Toezicht met daaronder vallend twee teams Toezicht. De afdeling Informatie en programmering heeft verschillende taken. Zo verzamelen, ontsluiten, verrijken en analyseren we data. Daarnaast voeren we de regie op het ontwikkelen van processen en (toetsings)kaders, en maken we kennisproducten zoals de Staat van de Corporatiesector en themaonderzoeken. Ook houden we toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Deze taak, het toezicht op WSW, is een speciale taak, naast het reguliere toezicht op individuele corporaties. Het WSW is de organisatie die toegang van corporaties tot leningen op de kapitaalmarkt faciliteert door garant te staan voor rente- en aflossingsverplichtingen van corporaties. Het is een private organisatie die valt onder publiekrechtelijk toezicht. Het bestuurlijk en inhoudelijk toezicht houden op het WSW richt zich op de beheersing van de risico’s in het borgstelsel en op een beheerste en integere bedrijfsvoering. Onlangs is een nieuwe toezichtvisie ontwikkeld waarin vertrouwen en risicogericht toezicht op governance centraal staan. De komende periode wordt deze nieuwe visie geïmplementeerd.
Het toezicht op WSW wordt uitgevoerd door twee specialistische inspecteurs. Zij beoordelen of het WSW zich in de uitvoering houdt aan de eigen beleidsregels en de voorschriften met betrekking tot de borgingsvoorziening. Ze beoordelen de bedrijfsvoering en dan specifiek de inrichting en kwaliteit van de uitvoerende processen, de administratieve en interne organisatie, de informatievoorziening en de communicatie. Bij die beoordeling zijn de beleidsregels die in 2021 zijn ingevoerd leidend. Met deze nieuwe beleidsregels zijn meer open normen geïntroduceerd; meer ‘principle based’ toezicht en er wordt uitgegaan van wederzijds vertrouwen. De dienstverbanden van de twee specialistische inspecteurs zijn in het voorjaar van 2022 verlopen bij de AW en wordt in vervanging voorzien. Om het verlies aan kennis op te vangen, meer inhoud te geven aan de nieuwe manier van toezicht houden en verdieping aan te brengen is behoefte aan financiële advisering. Als financieel adviseur ben je gefocust op coaching en ondersteuning van de twee specialistische inspecteurs. Je bent in staat om die aandachtsgebieden te bedienen waar de kennis, ervaring en capaciteit nog niet op het gewenste niveau is. Je bent dan ook sterk in het leggen van verbinding,
kennisoverdracht en kennisborging.

Functie-eisen
* De kandidaat beschikt over WO-denk- en werkniveau, bij voorkeur in (bedrijfs)economie, aangevuld met een relevante auditopleiding;
* De kandidaat heeft minimaal vijf jaar werkervaring in een financiële functie, als auditor of toezichthouder;* De kandidaat heeft aantoonbare affiniteit en/of ervaring met risicomanagement, governance en finance, bij voorkeur in de context van de rijksoverheid;
* De kandidaat heeft ervaring met het voeren van gesprekken op bestuurlijk niveau;
* De kandidaat is voor minimaal 12 uur per week beschikbaar;
* De kandidaat beschikt over de benodigde voorzieningen voor thuiswerken.

Arbeidsvoorwaarden
Dit betreft een tijdelijke functie, per 11 juli voor circa 12 maanden. De gewenste inzet is 12 - 16 uur per week. Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP-constructie (uurtarief in overleg), of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy, inschaling conform schaal CAO Rijk).
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure
Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, daarom ontvangen we graag z.s.m. je cv en korte motivatie via onderstaande sollicitatiebutton.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Luciën Kraag via lucienkraag@jsconsultancy.nl.