Bestuursadviseur

Opleidingsniveau WO
Contract Tijdelijk / projectbasis
Niveau Ervaren
Branche Gemeente
Functiecategorieën Bestuur en Management
Organisatie JS Consultancy

Bedrijfsomschrijving
Gemeente Tilburg is op zoek naar een Bestuursadviseur. Dit betreft een functie voor 36 uur per week, per 10 oktober, tot in eerste instantie 30 april 2023.

Functieomschrijving

Wat ga je doen?

 • Je bent adviseur en klankbord voor bestuurders en directie op alle aspecten van het bestuurlijk besluitvormingsproces. Je werkt hierbij vanuit vakmanschap en met affiniteit voor de inhoudelijke portefeuille; 
 • De bestuurswoordvoerder, bestuurssecretaresse en jijzelf zijn de functionarissen die georganiseerd zijn rond de bestuurder. Je fungeert dan ook als de verbindende schakel tussen de bestuurder en de organisatie onder andere via het agendaoverleg; 
 • Je bewaakt de planning en de voortgang van het bestuurlijk proces en stuurt op de kwaliteit van stukken. Je voert die controlerende rol zo veel als mogelijk aan de voorkant uit. Daarbij kijk je niet alleen naar het eindproduct, maar vooral ook naar het proces van totstandkoming, planning en de vereiste afstemming die nodig en gewenst is. Hierbij werk je op basis van natuurlijk gezag; 
 • Je woont commissie- en raadsvergaderingen bij, zet acties uit naar medewerkers en bewaakt de terugkoppeling van uitgezette opdrachten. Daar waar nodig schakel je met de griffie; 
 • Je hebt zicht op de uitvoering van het coalitieakkoord (lange termijn), de bestuurlijke doelen uit de begroting (middellange termijn) en individuele nota's en blijft hierover in dialoog met de griffie en de organisatie en houdt zo de planning i.r.t. tactiek en strategie ten behoeve van je bestuurder in eigen hand;
 • Je organiseert het portefeuillehoudersoverleg. Dit is een belangrijk overleg in het proces richting besluitvorming. Samen met de Medewerker Ondersteuning Besluitvorming verzorg je de agenda. Tijdens het overleg heb je een proces- en adviesrol en zorg je dat de juiste mensen aan tafel zitten. Desgevraagd neem je het voorzitterschap van het overleg op je; 
 • Je vervult een actieve rol in de professionalisering van medewerkers van onze gemeente. Denk hierbij aan het laten groeien van diverse vaardigheden zoals bestuurlijke sensitiviteit, netwerkvaardigheid en helder mondeling en schriftelijk communiceren.

Hoe ziet je dag eruit?
Maandagmorgen, half negen. Je begint de dag met de wekelijkse stafbespreking met de wethouder, woordvoerder en secretaresse. Gezamenlijk nemen jullie de komende week door. Aansluitend start het portefeuillehoudersoverleg (PHO). De komende uren komen diverse (beleids-)medewerkers aan tafel om de door hen aangeleverde stukken te bespreken. Je zorgt dat het proces gaande blijft, stelt waar nodig vragen of geeft adviezen en ziet er op toe dat conclusies van gesprekken goed meegenomen worden door de betrokken medewerkers. Twaalf uur alweer. De nota’s die zijn besproken in het PHO en door mogen voor besluitvorming in het college zet je klaar in het besluitvormingssysteem, samen met eventuele op- of aanmerkingen voor de betreffende collega. Omdat de wethouder vanmiddag in het kader van een werkbezoek een ontmoeting heeft met de staatssecretaris bespreken jullie tijdens de lunch nog even wat de opbrengst van dit werkbezoek voor Tilburg zou moeten zijn. Na deze werklunch zoek je een vrije werkplek op om de binnengekomen mails door te nemen en te beantwoorden. Op het einde van de middag kom je nog even samen met je wethouder en woordvoerder om de raadsvergadering van die avond voor te bereiden. Jullie discussiëren over het vinden van de juiste toon in het raadsdebat over het netelige dossier dat daar besproken wordt. Tijdens de vergadering zie je dat jullie strategie succes heeft en na een geslaagde behandeling van het dossier pak je samen met de betrokken beleidsmedewerkers en woordvoerder nog een drankje waarna je voldaan naar huis gaat.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding (bestuurskunde, rechten of soortgelijk), hebt ruime ervaring met politieke/bestuurlijke en maatschappelijke processen en je bent op de hoogte van actuele lokale en landelijke wet- en regelgeving;
 • Je hebt ruime, concrete en aantoonbare ervaring met Helder Adviseren, planmatig werken en vakmanschap op het gebied van het bestuurlijk proces;
 • Je bent resultaatgericht en werkt graag in een divers en krachtig speelveld, waarbij je verbinding zoekt, mensen enthousiast maakt en vertrouwen geeft;
 • Je voelt liefde voor het politieke speelveld en bent in hoge mate bestuurlijk sensitief, daarbij kan je flexibel opereren en beschik je in ruime mate over overtuigingskracht, energie en humor, dit alles maakt je bedreven in het onderhouden van netwerken.

Arbeidsvoorwaarden
Dit betreft een tijdelijke functie, per voor circa 7 maanden. De gewenste inzet is 36 uur per week. Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP-constructie (uurtarief in overleg), of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy, inschaling conform schaal 13 CAO opdrachtgever).

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure
Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, daarom ontvangen we graag z.s.m. je cv en korte motivatie via onderstaande sollicitatiebutton.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Daan Konings via daankonings@jsconsultancy.nl.