Beleidsmedewerker Toerisme

Opleidingsniveau HBO
Contract Tijdelijk / projectbasis
Niveau Ervaren
Branche Provincie
Functiecategorieën Overige
Organisatie JS Consultancy
Bedrijfsomschrijving
Voor een overheidsorganisatie in Zuid-Holland zijn we bij JS Consultancy op zoek naar een Beleidsmedewerker Toerisme.

24 - 36 uur | t/m december 2022 (verlenging bespreekbaar) | per september

Functieomschrijving
De regio in kwestie ontvangt jaarlijks vele bezoekers en dit aantal zal naar verwachting in de toekomst toenemen. Dit biedt (economische) kansen voor de regio, maar zorgt ook voor uitdagingen op diverse schaalniveaus. Om het draagvlak voor toerisme bij de inwoners van de regio te behouden, is het zaak dat die inwoners meeprofiteren van de opbrengsten van toerisme en niet alleen de keerzijde ervaren. Middels het programma ‘Toerisme in balans’ wordt er gewerkt aan duurzaam toerisme en wordt toerisme ingezet als middel om maatschappelijke opgaven te ondersteunen en te realiseren. Dit wordt concreet gedaan door met regionale partijen samen te werken aan toeristische lange termijn visies, gezamenlijke kennisontwikkeling en door concrete uitvoeringsprojecten te ondersteunen.
Het werkveld Toerisme is ondergebracht bij een bureau als onderdeel van de organisatie. Dit is een beleidsbureau dat bestaat uit zo’n 35 medewerkers, verdeeld over verschillende clusters en kennisgebieden, denk aan archeologie, erfgoedlijnen, monumenten en toerisme. De externe inhuur wordt onderdeel van het team Toerisme. Dit kleine team (twee tot drie medewerkers) richt zich, met de Startnotitie Toerisme en het Omgevingsbeleid als beleidskaders, op een drietal speerpunten:
1. Regionale Samenwerking: Samen met de partners in de regio wil deze organisatie komen tot regionale visies en indien mogelijk werken aan de concrete invulling daarvan. Op dit moment loopt een pilot met een park om te komen tot een aanpak voor bezoekersmanagement. Gedachte is om naast deze pilot in een tweede gebied met een dergelijk traject te starten. Parallel daaraan wordt de behoefte aan een toerisme-tafel onderzocht, waarin met de verschillende partijen in de regio wordt afgestemd, kennis wordt uitgewisseld en die issues die duurzaam toerisme belemmeren worden benoemd en besproken. Hier wordt vervolgens een gezamenlijke oplossing voor gevraagd.
2. Kennisontwikkeling: Deze overheidsorganisatie doet veel aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Er is op alle niveaus (provinciaal, regionaal, lokaal) grote behoefte aan goede data ter onderbouwing van (beleids)keuzes om duurzaam toerisme mogelijk te maken en bezoekers op een goede manier te faciliteren. Denk daarbij aan data op het gebied van bezoekersmanagement, digitalisering en verblijfsrecreatie.
3. Subsidies: Deze organisatie kent een eigen subsidieregeling waarmee initiatieven worden ondersteund met een toeristisch oogmerk die bijdragen aan andere opgaven. Deze regeling wordt dit jaar geëvalueerd. Draagt deze op de gewenste wijze bij aan de bredere doelen of zou een andere opzet en invulling daar beter voor geschikt zijn?

Voor meer informatie over de specifieke onderwerpen en het beleid, neem contact op met de recruiter.

Functie-eisen
* Je hebt kennis van en ervaring met het toeristische werkveld;
* Je beschikt over een hands-on mentaliteit en een proactieve houding;
* Je bent een uitstekende verbinder/ netwerker;
* Je beschikt over een integrale visie;
* Je hebt kennis van of affiniteit met data (gedreven werken) en onderzoek.
Wie je verder bent, lezen we graag in jouw motivatie voor deze sollicitatie. Geef hierbij aan welke eigenschappen en vaardigheden jou voor deze functie geschikt maken.
Dit betreft een tijdelijke functie voor 24 tot 36 uur per week. De beoogde inzetperiode is per september, t/m eind december 2022. Verlenging is daarna bespreekbaar. Het is belangrijk dat je per september 2022 beschikbaar bent voor de gevraagde uren, of hier op korte termijn naar toe kunt opbouwen.

Arbeidsvoorwaarden
Wij kunnen je doorbemiddelen in een detacheringsconstructie of middels een interimconstructie (als ZZP’er).

Wat kan je van ons verwachten in een detacheringsconstructie?
Bij een detacheringsconstructie in een dienstverband met JS Consultancy horen goede arbeidsvoorwaarden:

* Salariëring ingeschaald conform CAR/UWO (cao Gemeenten), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring;* Aanvullende opleidingen en trainingen op gebied van inhoudelijke kennis, vaardigheden en competenties, passend bij jouw ambities;
* Intervisie, coaching en periodieke kennissessies over actuele thema’s in het werkveld;
* Devices zoals een mobiele telefoon en laptop in bruikleen voor jou beschikbaar;
* Toegang tot een nationaal netwerk van interim professionals in het publieke domein;
* Een leuke groep collega’s.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure
Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk jouw CV op! Een korte en bondige motivatiebrief volstaat daarnaast. De uiterste datum om te reageren is woensdag 24 augustus.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Carlijn van de Gevel via carlijnvandegevel@jsconsultancy.nl . Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.