Adviseur Beleid

Opleidingsniveau WO
Contract Tijdelijk / projectbasis
Niveau Ervaren
Branche Rijksoverheid
Functiecategorieën Bestuur en Management
Organisatie JS Consultancy
Bedrijfsomschrijving
Voor J&V/Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) afdeling Beleid zijn we op zoek naar een Adviseur Beleid ( 36 uur | Schaal 12 | z.s.m. | minimaal circa 6 mnd.| Met optie tot verlenging).

Functieomschrijving
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie & Veiligheid en heeft een beleidsafdeling met op elke locatie regionale beleidsadviseurs. Als regionaal beleidsadviseur ontwikkel je samen met de uitvoeringspraktijk het regionaal beleid. En samen met je collega’s van het landelijk team maak je landelijk beleid. In de regio Amsterdam spelen er op dit moment veel beleidsontwikkelingen die om extra inzet van een beleidsadviseur vragen. Een beleidsadviseur die veel ervaring heeft in een politiek-bestuurlijke omgeving en naast de inhoudelijke beleidsdossiers ook de organisatie van het beleid op de locatie helpt verbeteren. Het betreft hier een opdracht tot het eind van 2024. Het beoogde resultaat is kwalitatief hoogwaardige beleidsadvisering aan de locatie en een duidelijke verankering van beleid op de locatie.
Dit ministerie werkt aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Door wetgeving, conflictoplossing, vreemdelingenbeleid, preventie en criminaliteitsbestrijding. De RvdK wordt ingeschakeld wanneer ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen 0 en 18 jaar. De RvdK komt op voor deze kinderen door hun (gezins-)situatie te onderzoeken en te adviseren wat de beste oplossing is of een verzoek in te dienen om ouders te beperken in hun gezag. Bij alle werkzaamheden van de RvdK staat het belang van het kind centraal.
Bij de RvdK werken zo’n tweeduizend medewerkers, verspreid over achttien locaties in het land. De organisatie wordt geleid door de directie en ondersteund door de Landelijke Staforganisatie (LSO). De RvdK werkt sinds 2017 in zelforganiserende en resultaatverantwoordelijke teams. Teams hebben zo de mogelijkheid om het werk grotendeels naar eigen inzicht in te vullen. Ieder team is verantwoordelijk voor het behalen van de teamresultaten en het opstellen van een plan om daar te komen. Medewerkers uit het primaire proces krijgen hierbij ondersteuning van een lokaal supportteam dat bestaat uit een teamcoach, een gebiedsmanager, een adviseur beleid, een HR-adviseur en een werkstroomadviseur. Op dit moment zijn binnen de RvdK verschillen in het tempo waarin gebiedsteams zich ontwikkelen naar de beoogde resultaten. Een aantal locaties en/of gebiedsteams heeft daarbij extra aandacht, sturing en ondersteuning nodig.
De RvdK is erop gericht dat ieder kind dat wordt gemeld tijdig en effectief wordt geholpen met een goed advies of verzoek aan de rechtbank (de juiste interventie op het juiste moment). Daarom richt de RvdK zich op effectiviteit. De specifieke kennis van de RvdK, opgehaald uit casuïstiek, interventies, en wetenschappelijke inzichten, en het gebruik maken van de kennis van onze professionals zijn essentieel. Het effect is meervoudig: het stelt de RvdK in staat om het methodisch handelen van de eigen professionals continu te verbeteren en waardevolle ervaringen uit onder meer data-analyse te delen met ketenpartners.
Samenwerking is gebiedsgericht vormgegeven, zodat de RvdK aan kan sluiten op de specifieke problematiek en omgeving rond het kind. Bovendien ontsluit de RvdK kennis vanuit een helikopterview.

Wat worden jouw taken/verantwoordelijkheden;* Je bouwt, samen met jouw collega beleidsadviseur en de andere staffuncties op de locaties aan een stevige staf waarin het beleidsadvies goed verankerd is. Je denkt mee over een goede inrichting en uitvoering van de beleidsontwikkeling binnen de regio.* Voor de beleidsontwikkeling: je brengt kennis en ervaring in bij regionale en landelijke beleidsoverleg en bent de verbinding met de werkvloer en de keten in de regio over beleid. Je werkt aan beleidsontwikkelingen in bijvoorbeeld proeftuinen en pilots. Met jouw collega
beleidsadviseur op de locatie wordt de portefeuilleverdeling afgestemd.* Je begeleidt de implementatie van (landelijk) beleid binnen jouw locaties. Je communiceert hierover op jouw locaties, organiseert bijv. bijeenkomsten, en zorgt voor monitoring en evaluatie van het beleid. Je zet je in om de samenwerking tussen beleid en de collega’s op de locatie te
versterken en denkt mee over hoe dat het beste kan.* Je maakt samenwerkingsafspraken- en goed op elkaar aansluitende werkprocessen met organisaties in de keten over het primair proces en werkt hierin intensief samen met de gebiedsmanager.* Je ondersteunt vanuit jouw vakgebied de teams op locaties. Je werkt daarvoor samen met je stafcollega’s zoals de controller, teamcoach, HR-adviseur en de gebiedsmanager.
* Je ondersteunt en adviseert de vestigingsmanager over beleidsaangelegenheden.
* Je bent sterk in probleemanalyse en in staat om vraagstukken in een bredere context te zien en te verbinden.* Je bent sterk in het creëren van draagvlak en afstemming over beleidsadviezen, zowel intern als extern met ketenpartners. Je bent in staat hierin een voortrekkersrol te pakken en zo het beleid binnen de locatie goed te positioneren.

Functie-eisen
* Je hebt WO werk- en denkniveau en een afgerond opleiding richting bestuurskunde, rechtsgeleerdheid of pedagogische wetenschappen;* Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid in een politiek-bestuurlijke context;
* Je hebt aantoonbare ervaring in het helpen inrichten van een beleidsafdeling;* Je hebt aantoonbare kennis van het beleidsterrein van de RvdK, zoals het stelsel van jeugdhulp en het justitiële jeugdstelsel;
* Je hebt aantoonbare kennis van jeugdstrafrecht, kinderbescherming en/of familierecht;
* Je hebt kennis van de beleidsontwikkelingen in de regio Amsterdam.

Arbeidsvoorwaarden
Wij kunnen je inzetten op basis van een detacheringsconstructie: op projectcontact of in vaste dienst bij JS Consultancy.
Naast een persoonlijke benadering, horen bij een detacheringsconstructie in een dienstverband bij JS Consultancy, goede arbeidsvoorwaarden. Hierbij kan je denken aan:* Aantrekkelijke salariëring conform cao opdrachtgever (optioneel schaal ...), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring en op basis van een 36-urige werkweek;
* Vakantiegeld van 8,33% en een aantrekkelijke eindejaaruitkering;
* Pensioenregeling bij Stipp. Het 1e jaar nemen wij voor onze rekening;
* Aanvullende relevante opleidingen en trainingen passend bij jouw ambities, volledig op onze kosten;
* Intervisie, coaching en periodieke kennissessies over actuele thema’s in het werkveld;
* Toegang tot het unieke netwerk van JS Consultancy.
* Laptop en een telefoon (die je ook privé mag gebruiken);
* Reiskostenvergoeding, NS Businesskaart of, afhankelijk van je reistijd, de mogelijkheid tot een leaseauto!).
* En natuurlijk een gezellige groep collega’s en regelmatig leuke bijeenkomsten en borrels.
Een ZZP-constructie (uurtarief in overleg), behoort ook tot de mogelijkheden. Naast de persoonlijke benadering en een groot netwerk als preferred supplier binnen het publieke domein, bieden we de volgende voordelen aan:
* Snelle en makkelijke facturatie, middels Reversed Billing en binnen 30 dagen na invoering uren;
* Volledige administratieve ontzorging, waarbij je slechts één keer al je gegevens hoeft aan te leveren (VOG e.d.);* Juridische ondersteuning, waarbij onze juridische afdeling nauwlettend de wet- en regelgeving rondom ZZP-ers volgt en je indien gewenst hierover kan informeren.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure
Ben je enthousiast geworden? Reageer dan direct. Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur uiterlijk 19-04-2024 voor 09.00 uur je motivatie en cv op.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Christine Holierhoek via Christineholierhoek@jsconsultancy.nl of met Sevim Imeci via Sevimimeci@jsconsultancy.nl.