Vakgebied:
Digitaal
Opleiding:
WO
Branche:
Overig
Functie:
ICT en Automatisering
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime

inhuur Medior Product Specialist

Tijdelijke opdracht: inhuur Medior Product Specialist

(opdrachtnummer:19.136)

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.

Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

De gepubliceerde offerteaanvraag op CTM Solution met aanbestedingsnummer 219569  is leidend boven elders gepubliceerde documenten. De eisen en wensen zijn bij eventuele discrepanties leidend boven het gestelde in de profieltekst.

De offerteaanvraag staat in het vakgebied Project en Programmamanagement http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie). De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 40 uur per week, de beoogde startdatum is 1 oktober 2019.

Specificatie

Over VNG Realisatie

VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een efficiëntere inzet van middelen.

Over Basisteam Inkoop, Beheer en Infrastructuur

Basisteam Inkoop, beheer en infrastructuur houdt zich bezig met collectieve inkoop, participatie in landelijke digitale infrastructuur, beheer van gerealiseerde voorzieningen.  

Omschrijving van de opdracht

Binnen het basisteam Inkoop, Beheer en Infrastructuur wordt uitvoering gegeven aan diverse gemeentelijke dienstverlening waaronder het project GGI (Gemeenschappelijke Gemeentelijke Infrastructuur) en de Stembureau-app. Voor het beheren van deze landelijke diensten is een service organisatie ‘ServiceCentrum Gemeenten’ (SCG) gerealiseerd. De Product Specialist maakt onderdeel uit van SCG.

De Product Specialist ondersteunt het team van SCG bij het regie voeren op onze producten. Je wordt met name verantwoordelijk voor de producten die de Nederlandse verkiezingen ondersteunen, waaronder bijvoorbeeld de Stembureau-app. De Product Specialist begeleid en coördineert de aansluiting van nieuwe gemeenten op de verschillende producten waar SCG regie over uitvoert, het coördineren van implementatie tests hoort hier ook bij. Je helpt gemeenten met inrichting, configuratie en optimaliseren van de verschillende producten. De Product Specialist denkt mee en coördineert verbetertrajecten op bestaande producten met een optimaal gebruik en afname bij gemeenten als resultaat.

Omschrijving van de opdracht

Gemeenten worden succesvol aangesloten op de diensten en producten van SCG. Coördinatie op testen van nieuwe aansluitingen van gemeenten en nieuwe functionaliteiten binnen bestaande producten wordt gevoerd. De kennis over functioneel gebruik en technisch componenten is geborgd in het kennis systeem van SCG en gebruikershandleidingen zijn beschikbaar voor gemeenten. Je geeft advies en coördineert verbetertrajecten van bestaande producten.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Begeleid gemeentes bij het aansluiten van producten;
 • Borgt kennis voor het gebruik en onderhoud van producten;
 • Geeft training en schrijft gebruikershandleidingen voor producten;
 • Coördineert implementatie testen bij nieuwe aansluitingen;
 • Coördineert technisch en functionele testen bij nieuwe functionaliteit;
 • Het optimaliseren van bestaande producten;
 • Aansturen van leveranciers.


Eisen

De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf.

Kennis en expertise

Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Afgeronde WO opleiding met daarbij behorend WO werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare ervaring met het werken met verkiezingenondersteunende software, bijvoorbeeld stembureauapplicaties en OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen);
 • Aantoonbare kennis van het verkiezingsproces op Europees-, landelijk- en gemeentelijk niveau;


Wensen

Nadat de inschrijvingen zijn gecontroleerd op de eisen, worden de wensen beoordeeld.

De kandidaat heeft aantoonbare relevante ervaring als coördinator op het gebied van ICT-beheer binnen de overheid;

De kandidaat heeft aantoonbare ervaring als testcoördinator op het gebied van ICT-beheer binnen de overheid;

De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van software in een AGILE omgeving;

De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het aansturen van externe ICT-leveranciers;

De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met weerstanden/complexe politieke omgevingen, bijvoorbeeld projecten waar minimaal 5 externe stakeholders bij betrokken zijn.

De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met beheer en releasemanagement

               

Informatie

Het betreft een tijdelijke opdracht met een initiële periode met een omgang van maximaal 40 uur per week. De maximale vergoeding is 85 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 4 september maand 2019, 12.00 uur.

De eerste gesprekken zijn op 10 september 2019, van 9:00 tot 12:00 uur.

Gesprek

Na evaluatie (eisen/wensen/prijs) worden aan de hand van de ranking in CTM één of meerdere (in de regel drie) kandidaten uitgenodigd voor het gesprek. Deze ranking wordt niet meegenomen in de beoordeling van het gesprek: het gesprek is uiteindelijk doorslaggevend.

In dit gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat op het afgesproken tijdstip aanwezig is. Als de kandidaat, zonder voorafgaande afmelding, op de door ons gecommuniceerde datum en tijdstip afwezig is, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek (via CTM Solution), kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt.

Reageren?

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

 1. Registreer op CTMsolution.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...