of 59147 LinkedIn
Vakgebied:
Overig overheid
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Brabant
Functie:
Gemeentesecretaris
Plaats:
Reusel-De Mierden
Organisatie:
Gemeente Reusel-De Mierden
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
463163

Gemeentesecretaris

Gemeente  
De gemeente Reusel-De Mierden met 13.000 inwoners en 4dorpskernen, ligt aan de rand van de Kempen tussen Tilburg en Eindhoven en tegen de Belgische grens. Reusel-De Mierden is een prachtige groene gemeente met een groot buitengebied waarin recreatie en ondernemen gezamenlijk georganiseerd worden. Een echte Kempische gemeente met Brabantse gemoedelijkheid.
 
Reusel-De Mierden is een relatief kleine gemeente, maar wel een met grote ambities. We lopen voorop in de transitie van de intensieve dierhouderij, in de nieuwe omgevingsvisie en de afvalinzameling. We zijn samen met 5 andere gemeenten in Nederland geselecteerd om als Kempengemeenten deel te nemen aan de pilot voor het toepassen van het ’ IJslands preventiemodel voor het voorkomen van middelengebruik onder jongeren. We zijn een van de koplopers in Nederland voor  de invulling van het VN-verdrag Handicap en hebben daarmee een sterke focus op de inclusieve samenleving.  
 
We richten de blik naar buiten en gaan onder de noemer Samen Doen actief aan de slag met initiatieven van bewoners, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke partners. De verankering van deze visie en de implementatie hiervan in onze organisatie is een belangrijke opdracht voor de organisatie en de medewerkers. Mooie uitdagingen die vragen om een innovatief boegbeeld die deze zaken samen met ons oppakt en uitdraagt. 
 
We zijn ons bewust dat we dit niet alleen kunnen realiseren en streven daarom naar een efficiënte samenwerking met anderen om de ambities meten voor onze inwoners te kunnen realiseren. Onze gemeentesecretaris/directeuris dus bij voorkeur een verbinder waarvoor het netwerken een tweede natuur is en die de juiste verbindingen binnen en buiten de organisatie weet te leggen.
 
Organisatie  
Informele organisatie die samen met haar inwoners haar taken oppakt
Binnen de gemeente is volop aandacht voor de veranderende samenleving en de nieuwe verhoudingen tussen samenleving en overheid. “Samen Doen” dragen we zowel binnen als buiten de organisatie uit. Onze medewerkers staan volledig achter deze visie en zijn ook nog zoekende naar de praktische invulling ervan. Vanuit onze strategische personeelsplanning genaamd “Werk en Ik!” geven we aan welke talenten hiervoor belangrijk zijn. Kortom we hebben veel aandacht voor de ontwikkeling van de kennis en talenten van onze medewerkers. 
Onze organisatie kent twee afdelingen: ”Bedrijfsvoering” en “Ontwikkeling en Dienstverlening”. De totale organisatie bestaat uit circa  80medewerkers. Onderdelen als sociale dienst, personeel & organisatie, vergunningverlening,toezicht & handhaving, jeugdhulp en informatie-/communicatietechnologie worden voor ons en andere Kempengemeenten uitgevoerd door de Samenwerking Kempengemeenten.
De 5 Kempengemeenten staan voorde grote uitdaging om na afronding van de besluitvorming over de bestuurlijke toekomst de onderlinge samenwerking en die met andere gemeenten in Zuid-Oost Brabant opnieuw in te richten. De nieuwe secretaris zal daarin een voortrekkersrol vervullen.
Samenwerking in de regio

Omdat wij taken met samenwerkingspartners in de regio oppakken, is een belangrijke taak van de gemeentesecretaris het onderhouden van goede contacten met alle samenwerkingspartners, zodat op een prettige manier op basis van vertrouwen kan worden samengewerkt. Het doel is de ambities van de Kempen gemeenten en die van Reusel-De Mierden in het bijzonder in die samenwerking te verwezenlijken.Daarbij staat een efficiënte samenwerking boven de individuele gemeentelijke belangen. Na de besluitvorming over de bestuurlijke toekomst ligt hier een uitdagende opgave. 
DE FUNCTIE
De gemeentesecretaris heeft verschillende taken en rollen. Hieronder wordt weergegeven wat in de verschillende rollen van de secretaris wordt verwacht.  
   
Rollen en taken
Als gemeentesecretaris/algemeen directeur vervul je verschillende rollen met bijbehorende taken. Hieronder wordt weergegeven wat in de verschillende rollen van je wordt verwacht.

College van B&W
 
College
De secretaris is ondersteuner en onafhankelijk adviseur van het college. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies, brengt relevante informatie in en wijst de bestuurders op de implicaties rond besluitvorming. Je bent ook adviseur van de individuele collegeleden, bent een open en toegankelijke gesprekspartner en hebt daarbij een positief-kritische instelling, uiteraard met respect voor ieders rollen en bevoegdheden. Je bent vooral ook gesprekspartner voor de burgemeester, zeker in de uitoefening van je eigen specifieke rollen. Je geeft duidelijk aan wat (de grenzen van) de mogelijkheden van de ambtelijke organisatie zijn en daarmee de haalbaarheid van bestuurlijke ambities. Als schakel tussen college en de ambtelijke organisatiewaarborg je het proces en de kwaliteit van stukken en zorg je dat de organisatie goed geïnformeerd is over de genomen besluiten. 
Raad en Driehoek
Je vormt samen met de burgemeester als voorzitter van de raad en de griffier het driehoeksoverleg. Daarin draag je bij aan een goede samenwerking tussen raad en college en tussen griffie en ambtelijke organisatie. In overleg met de diverse partijen wordt invulling geven aan een zorgvuldig en efficiënt bestuurlijk besluitvormingsproces. Samen onderzoeken wede veranderende rol van alle partijen in het kader van de participatiesamenleving (Samen Doen). 
MT
Het Managementteam bestaat naast de directeur uit twee afdelingshoofden. Samen met de leden van het MT heb je aandacht voor het functioneren en positioneren van het MT binnen de organisatie. 
De span of control van de managers is relatief groot. Naast de verantwoordelijkheid voor een groot team dragen ze ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie.Van jou als algemeen directeur wordt verwacht dat je helder communiceert over je verwachtingen richting de afdelingshoofden, dat je de groei van de afdelingshoofden stimuleert en vertrouwen geeft.
Ondernemingsraad
Als directeur respecteer je de OR in zijn rol. Je gaat ervan uit dat de OR en de organisatie dezelfde intenties hebben met ieder hun eigen accenten. Je bewaakt de rol van de OR en stimuleert tegelijkertijd de informele contacten om zodoende een breed draagvlak te realiseren.
 
FUNCTIE-EISEN
   
Als ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris beschikt u over:  
 •      academisch werk- en denkniveau;  
 •      ruime ervaring met leidinggeven in een eindverantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context bij voorkeur met gemeentelijke ervaring;
 •      aantoonbare ervaring met strategische veranderingsprocessen met samenwerkingsverbanden. 
 •      ruime ervaring met cultuur- en organisatieontwikkeling
Competenties 
Op het gebied van  competenties beschikt de gemeentesecretaris over:  
 •      Je hebt een verbindende stijl van leidinggeven, je creëert ruimte en een veilig klimaat, waarin gewerkt wordt vanuit vertrouwen en vakmanschap van onze medewerkers.
 •      Je bent creatief en komt met nieuwe manieren om zaken aan te pakken. Je beweegt gemakkelijk in het externe krachtenveld van de gemeente en door alle geledingen van de eigen organisatie. Je beschikt over een groot empathisch vermogen en brengt mensen tot elkaar. 
 •      Je bent besluitvaardig en schakelt snel tussen verschillende thema’s. 
 •      Je weet snel hoofd- en bijzaken te onderscheiden en herkent prioriteiten. 
 •      Je kan overzicht bieden en rust bewaken met oog voor het welbevinden en de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie. 
 •      Je bent reflectief ingesteld, naar jezelf en naar anderen en weet dit op een mooie manier te uiten. Door je persoonlijke uitstraling en doortastende optreden geef je inhoud aan de boegbeeld-functie die bij deze functie hoort. 
 •      Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 
ARBEIDSVOORWAARDEN
De gemeente Reusel-De Mierden biedt een bruto maandsalaris van € 6.574,-(schaal 14; salarispeil 1 juli 2018) afhankelijk van kennis en ervaring. Daarnaast biedt de gemeente een vrij besteedbaar budget, een zogenaamd Individueel Keuze Budget (IKB 17,05%). Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levens fase en persoonlijke wensen. Je komt in ieder geval een jaar bij ons werken en bij goed functioneren wordt je dienstverband met onbepaalde tijd verlengd.
 
MEER INFORMATIE  
   
De heer mr. Gert-Jan Jongkind, associé bij PublicSpirit, kan u meer informatie verschaffen over de functie.  
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistent Diana van de Meent. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 44 59 193.   
SOLLICITERENDe search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit. Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website www.publicspirit.nl. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen.  

Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer mr. G.A. Jongkind, senior consultant bij PublicSpirit, onder vermelding van het vacaturenummer 6631.  
 
De planning met data volgt zo snel mogelijk. 
  
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.   
 
Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.    

Gemeente  

De gemeente Reusel-De Mierden met 13.000 inwoners en 4dorpskernen, ligt aan de rand van de Kempen tussen Tilburg en Eindhoven en tegen de Belgische grens. Reusel-De Mierden is een prachtige groene gemeente met een groot buitengebied waarin recreatie en ondernemen gezamenlijk georganiseerd worden. Een echte Kempische gemeente met Brabantse gemoedelijkheid.

 

Reusel-De Mierden is een relatief kleine gemeente, maar wel een met grote ambities. We lopen voorop in de transitie van de intensieve dierhouderij, in de nieuwe omgevingsvisie en de afvalinzameling. We zijn samen met 5 andere gemeenten in Nederland geselecteerd om als Kempengemeenten deel te nemen aan de pilot voor het toepassen van het ’ IJslands preventiemodel voor het voorkomen van middelengebruik onder jongeren. We zijn een van de koplopers in Nederland voor  de invulling van het VN-verdrag Handicap en hebben daarmee een sterke focus op de inclusieve samenleving. 

 

We richten de blik naar buiten en gaan onder de noemer Samen Doen actief aan de slag met initiatieven van bewoners, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke partners. De verankering van deze visie en de implementatie hiervan in onze organisatie is een belangrijke opdracht voor de organisatie en de medewerkers. Mooie uitdagingen die vragen om een innovatief boegbeeld die deze zaken samen met ons oppakt en uitdraagt.

 

We zijn ons bewust dat we dit niet alleen kunnen realiseren en streven daarom naar een efficiënte samenwerking met anderen om de ambities meten voor onze inwoners te kunnen realiseren. Onze gemeentesecretaris/directeuris dus bij voorkeur een verbinder waarvoor het netwerken een tweede natuur is en die de juiste verbindingen binnen en buiten de organisatie weet te leggen.

 

Organisatie  

Informele organisatie die samen met haar inwoners haar taken oppakt

Binnen de gemeente is volop aandacht voor de veranderende samenleving en de nieuwe verhoudingen tussen samenleving en overheid. “Samen Doen” dragen we zowel binnen als buiten de organisatie uit. Onze medewerkers staan volledig achter deze visie en zijn ook nog zoekende naar de praktische invulling ervan. Vanuit onze strategische personeelsplanning genaamd “Werk en Ik!” geven we aan welke talenten hiervoor belangrijk zijn. Kortom we hebben veel aandacht voor de ontwikkeling van de kennis en talenten van onze medewerkers.

Onze organisatie kent twee afdelingen: ”Bedrijfsvoering” en “Ontwikkeling en Dienstverlening”. De totale organisatie bestaat uit circa  80medewerkers. Onderdelen als sociale dienst, personeel & organisatie, vergunningverlening,toezicht & handhaving, jeugdhulp en informatie-/communicatietechnologie worden voor ons en andere Kempengemeenten uitgevoerd door de Samenwerking Kempengemeenten.

De 5 Kempengemeenten staan voorde grote uitdaging om na afronding van de besluitvorming over de bestuurlijke toekomst de onderlinge samenwerking en die met andere gemeenten in Zuid-Oost Brabant opnieuw in te richten. De nieuwe secretaris zal daarin een voortrekkersrol vervullen.

Samenwerking in de regio

Omdat wij taken met samenwerkingspartners in de regio oppakken, is een belangrijke taak van de gemeentesecretaris het onderhouden van goede contacten met alle samenwerkingspartners, zodat op een prettige manier op basis van vertrouwen kan worden samengewerkt. Het doel is de ambities van de Kempen gemeenten en die van Reusel-De Mierden in het bijzonder in die samenwerking te verwezenlijken.Daarbij staat een efficiënte samenwerking boven de individuele gemeentelijke belangen. Na de besluitvorming over de bestuurlijke toekomst ligt hier een uitdagende opgave.

DE FUNCTIE

De gemeentesecretaris heeft verschillende taken en rollen. Hieronder wordt weergegeven wat in de verschillende rollen van de secretaris wordt verwacht. 

  

Rollen en taken

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur vervul je verschillende rollen met bijbehorende taken. Hieronder wordt weergegeven wat in de verschillende rollen van je wordt verwacht.


College van B&W

 

College

De secretaris is ondersteuner en onafhankelijk adviseur van het college. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies, brengt relevante informatie in en wijst de bestuurders op de implicaties rond besluitvorming. Je bent ook adviseur van de individuele collegeleden, bent een open en toegankelijke gesprekspartner en hebt daarbij een positief-kritische instelling, uiteraard met respect voor ieders rollen en bevoegdheden. Je bent vooral ook gesprekspartner voor de burgemeester, zeker in de uitoefening van je eigen specifieke rollen. Je geeft duidelijk aan wat (de grenzen van) de mogelijkheden van de ambtelijke organisatie zijn en daarmee de haalbaarheid van bestuurlijke ambities. Als schakel tussen college en de ambtelijke organisatiewaarborg je het proces en de kwaliteit van stukken en zorg je dat de organisatie goed geïnformeerd is over de genomen besluiten.

Raad en Driehoek

Je vormt samen met de burgemeester als voorzitter van de raad en de griffier het driehoeksoverleg. Daarin draag je bij aan een goede samenwerking tussen raad en college en tussen griffie en ambtelijke organisatie. In overleg met de diverse partijen wordt invulling geven aan een zorgvuldig en efficiënt bestuurlijk besluitvormingsproces. Samen onderzoeken wede veranderende rol van alle partijen in het kader van de participatiesamenleving (Samen Doen).

MT

Het Managementteam bestaat naast de directeur uit twee afdelingshoofden. Samen met de leden van het MT heb je aandacht voor het functioneren en positioneren van het MT binnen de organisatie.

De span of control van de managers is relatief groot. Naast de verantwoordelijkheid voor een groot team dragen ze ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie.Van jou als algemeen directeur wordt verwacht dat je helder communiceert over je verwachtingen richting de afdelingshoofden, dat je de groei van de afdelingshoofden stimuleert en vertrouwen geeft.

Ondernemingsraad

Als directeur respecteer je de OR in zijn rol. Je gaat ervan uit dat de OR en de organisatie dezelfde intenties hebben met ieder hun eigen accenten. Je bewaakt de rol van de OR en stimuleert tegelijkertijd de informele contacten om zodoende een breed draagvlak te realiseren.

 

FUNCTIE-EISEN

  

Als ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris beschikt u over: 

     academisch werk- en denkniveau; 

     ruime ervaring met leidinggeven in een eindverantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context bij voorkeur met gemeentelijke ervaring;

     aantoonbare ervaring met strategische veranderingsprocessen met samenwerkingsverbanden.

     ruime ervaring met cultuur- en organisatieontwikkeling


Competenties 

Op het gebied van competenties beschikt de gemeentesecretaris over: 


     Je hebt een verbindende stijl van leidinggeven, je creëert ruimte en een veilig klimaat, waarin gewerkt wordt vanuit vertrouwen en vakmanschap van onze medewerkers.

     Je bent creatief en komt met nieuwe manieren om zaken aan te pakken. Je beweegt gemakkelijk in het externe krachtenveld van de gemeente en door alle geledingen van de eigen organisatie. Je beschikt over een groot empathisch vermogen en brengt mensen tot elkaar.

     Je bent besluitvaardig en schakelt snel tussen verschillende thema’s.

     Je weet snel hoofd- en bijzaken te onderscheiden en herkent prioriteiten.

     Je kan overzicht bieden en rust bewaken met oog voor het welbevinden en de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie.

     Je bent reflectief ingesteld, naar jezelf en naar anderen en weet dit op een mooie manier te uiten. Door je persoonlijke uitstraling en doortastende optreden geef je inhoud aan de boegbeeld-functie die bij deze functie hoort.

     Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

De gemeente Reusel-De Mierden biedt een bruto maandsalaris van € 6.574,-(schaal 14; salarispeil 1 juli 2018) afhankelijk van kennis en ervaring. Daarnaast biedt de gemeente een vrij besteedbaar budget, een zogenaamd Individueel Keuze Budget (IKB 17,05%). Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levens fase en persoonlijke wensen. Je komt in ieder geval een jaar bij ons werken en bij goed functioneren wordt je dienstverband met onbepaalde tijd verlengd.

 

MEER INFORMATIE 

  

De heer mr. Gert-Jan Jongkind, associé bij PublicSpirit, kan u meer informatie verschaffen over de functie.  

Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistent Diana van de Meent. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 44 59 193.  


SOLLICITEREN


De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit. Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website www.publicspirit.nl. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen.  

Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer mr. G.A. Jongkind, senior consultant bij PublicSpirit, onder vermelding van het vacaturenummer 6631. 

 

De planning met data volgt zo snel mogelijk.

 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.  

 

Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.