of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Groningen
Functie:
Gemeentesecretaris gemeente Westerwolde
Plaats:
Vlagtwedde
Organisatie:
Gemeente Westerwolde
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
461211

Gemeentesecretaris gemeente Westerwolde

Gemeentesecretaris gemeente Westerwolde
 
 De gemeentesecretaris die de gemeente Westerwolde zoekt toont leiderschap. Zijn/haar stijl is richtinggevend, ruimte geven, stellen van duidelijke doelen en kaders. Hij/zij heeft een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit, een goed gevoel voor urgentie, is flexibel waar nodig en zorgt voor resultaat. De gemeentesecretaris weet wat in de Raad speelt en heeft het vermogen om er zorg voor te dragen dat de ambities van het college worden vertaald in plannen en worden uitgevoerd. Daarbij beschikt hij/zij over een groot probleemoplossend vermogen en heeft hij/zij een scherp oog voor de kwaliteit die geleverd dient te worden.
 
 De gemeentesecretaris die gezocht wordt is een bouwer, zichtbaar en benaderbaar. Iemand die met een zekere flair sturing geeft aan de ontwikkelingen die binnen de organisatie gaande zijn en werkend vanuit verbinding, zowel medewerkers als bestuurders mee weet te krijgen in de verandering. Hij/zij heeft een groot empathisch vermogen en heeft een goed ontwikkeld vermogen tot zelfreflectie. De gemeentesecretaris is communicatief sterk, gaat de dialoog aan en is zich goed bewust van de rol die een gemeentesecretaris heeft en is daarin rolvast. Inspirerend, enthousiasmerend en stimulerend zijn woorden die bij hem of haar passen.
 
 Daarnaast wordt van de gemeentesecretaris verwacht dat hij/zij zich in de cultuur en waarden van de regio wil verdiepen en beschikt over:

ruime ervaring met leiding geven in een stevige managementpositie in een politiek-bestuurlijke context binnen de (bij voorkeur gemeentelijke) overheid; 
aantoonbare ervaring met veranderingsprocessen en organisatieontwikkeling, zowel qua processen als  qua beleid en cultuur;
kennis van bedrijfsvoering en procesmanagement;
ervaring met medezeggenschap;
een positieve houding met betrekking tot het gedachtegoed van Cittaslow; 
een academisch werk- en denkniveau. 
 De gemeentesecretaris
 De gemeentesecretaris werkt nauw samen met het College van B&W en vormt zo de schakel tussen het bestuur en de organisatie. De gemeentesecretaris geeft het College van B&W gevraagd en ongevraagd advies, over zowel inhoudelijke als procedurele vraagstukken en draagt bij aan de profilering van de gemeente. De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele ambtelijke organisatie, met uitzondering van de griffie, en daarmee voor de kwaliteit van de dienstverlening die het ambtelijk apparaat aan zowel het college als aan de inwoners biedt. De gemeentesecretaris stuurt de leden van het management team en de bestuursdienst rechtsreeks aan. De gemeentesecretaris legt verantwoording af aan burgemeester en wethouders.
 
 De aandacht van de gemeentesecretaris zal in de komende tijd vooral uitgaan naar het transitieproces dat gaande is. Daarbij gaat het om:

zorgdragen dat van de twee organisaties die bij de fusie betrokken zijn, qua werken en samenwerken, een eenheid wordt gemaakt;
zorgdragen voor externe gerichtheid van het ambtelijke apparaat en het ontwikkelen van een integrale visie op dienstverlening, waarbij de inwoner centraal staat, en daaraan uitvoering geven;
het nauwlettend volgen of de organisatiestructuur waarvoor gekozen is ook daadwerkelijk past bij de doelstellingen en de ambities die de nieuwe gemeente heeft en deze waar nodig bijstellen;
het proces waarin verantwoordelijkheden daar komen te liggen waar dat kan, hetgeen onder meer betekent het helder aangeven van kaders en het maken van afspraken over het afleggen van verantwoording;
zorgen dat het management team een team wordt en de mogelijkheid bieden tot verdere professionalisering op een wijze die past bij de vorm van leiderschap die past bij een organisatie waarin verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. 
 Daarnaast zal de aandacht van de gemeentesecretaris in de komende periode uitgaan naar de huisvesting van de organisatie, het versterken van de samenwerking met de omliggende gemeenten in zowel Nederland als Duitsland en naar het goed vorm geven van de samenwerking tussen de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris. 
 
 Gemeente Westerwolde
 De gemeente Westerwolde bestaat sinds 1 januari 2018 en is ontstaan na de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde.  De gemeente wordt gekenmerkt als toeristisch gebied waar tevens nadruk ligt op de ontwikkeling van innovatieve landbouw en agribusiness- en industrie. Er heerst een uitstekend woonklimaat met goede voorzieningen zoals scholen en sportaccommodaties. Gemeenschapszin, ondernemerschap en duurzaamheid bepalen de identiteit van de nieuwe gemeente. In totaal heeft de gemeente Westerwolde bijna 25.000 inwoners. De gemeente heeft een oppervlakte van 280 km2 en telt elf kernen en ruim tachtig dorpen en gehuchten. De kernen kennen een bloeiend verenigingsleven en in veel dorpen zijn dorpsraden actief. Het gebied kan verder aangeduid worden als een netwerksamenleving. De ambtelijke organisatie van de gemeente is ingedeeld in de volgende afdelingen: Ruimte, Samenleving, Dienstverlening en Programma’s & Projecten. Binnen deze afdelingen zijn in 12 teams ruim 200 medewerkers werkzaam. Dit aantal zal uiteindelijk naar verwachting groeien naar circa 250 medewerkers. 
 
Arbeidsvoorwaarden
 De functie wordt gehonoreerd in schaal 15 van de cao gemeenteambtenaren.
 
 Belangstelling?
 Indien u belangstelling heeft, dan nodigen wij u graag uit om uiterlijk vrijdag 3 augustus a.s. uw CV en begeleidende brief te mailen aan vacature@talent-performance.nl onder vermelding van Westerwolde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499. 
  
Gemeentesecretaris gemeente Westerwolde

De gemeentesecretaris die de gemeente Westerwolde zoekt toont leiderschap. Zijn/haar stijl is richtinggevend, ruimte geven, stellen van duidelijke doelen en kaders. Hij/zij heeft een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit, een goed gevoel voor urgentie, is flexibel waar nodig en zorgt voor resultaat. De gemeentesecretaris weet wat in de Raad speelt en heeft het vermogen om er zorg voor te dragen dat de ambities van het college worden vertaald in plannen en worden uitgevoerd. Daarbij beschikt hij/zij over een groot probleemoplossend vermogen en heeft hij/zij een scherp oog voor de kwaliteit die geleverd dient te worden.

De gemeentesecretaris die gezocht wordt is een bouwer, zichtbaar en benaderbaar. Iemand die met een zekere flair sturing geeft aan de ontwikkelingen die binnen de organisatie gaande zijn en werkend vanuit verbinding, zowel medewerkers als bestuurders mee weet te krijgen in de verandering. Hij/zij heeft een groot empathisch vermogen en heeft een goed ontwikkeld vermogen tot zelfreflectie. De gemeentesecretaris is communicatief sterk, gaat de dialoog aan en is zich goed bewust van de rol die een gemeentesecretaris heeft en is daarin rolvast. Inspirerend, enthousiasmerend en stimulerend zijn woorden die bij hem of haar passen.

Daarnaast wordt van de gemeentesecretaris verwacht dat hij/zij zich in de cultuur en waarden van de regio wil verdiepen en beschikt over:
 • ruime ervaring met leiding geven in een stevige managementpositie in een politiek-bestuurlijke context binnen de (bij voorkeur gemeentelijke) overheid;
 • aantoonbare ervaring met veranderingsprocessen en organisatieontwikkeling, zowel qua processen als  qua beleid en cultuur;
 • kennis van bedrijfsvoering en procesmanagement;
 • ervaring met medezeggenschap;
 • een positieve houding met betrekking tot het gedachtegoed van Cittaslow;
 • een academisch werk- en denkniveau.

De gemeentesecretaris
De gemeentesecretaris werkt nauw samen met het College van B&W en vormt zo de schakel tussen het bestuur en de organisatie. De gemeentesecretaris geeft het College van B&W gevraagd en ongevraagd advies, over zowel inhoudelijke als procedurele vraagstukken en draagt bij aan de profilering van de gemeente. De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele ambtelijke organisatie, met uitzondering van de griffie, en daarmee voor de kwaliteit van de dienstverlening die het ambtelijk apparaat aan zowel het college als aan de inwoners biedt. De gemeentesecretaris stuurt de leden van het management team en de bestuursdienst rechtsreeks aan. De gemeentesecretaris legt verantwoording af aan burgemeester en wethouders.

De aandacht van de gemeentesecretaris zal in de komende tijd vooral uitgaan naar het transitieproces dat gaande is. Daarbij gaat het om:
 • zorgdragen dat van de twee organisaties die bij de fusie betrokken zijn, qua werken en samenwerken, een eenheid wordt gemaakt;
 • zorgdragen voor externe gerichtheid van het ambtelijke apparaat en het ontwikkelen van een integrale visie op dienstverlening, waarbij de inwoner centraal staat, en daaraan uitvoering geven;
 • het nauwlettend volgen of de organisatiestructuur waarvoor gekozen is ook daadwerkelijk past bij de doelstellingen en de ambities die de nieuwe gemeente heeft en deze waar nodig bijstellen;
 • het proces waarin verantwoordelijkheden daar komen te liggen waar dat kan, hetgeen onder meer betekent het helder aangeven van kaders en het maken van afspraken over het afleggen van verantwoording;
 • zorgen dat het management team een team wordt en de mogelijkheid bieden tot verdere professionalisering op een wijze die past bij de vorm van leiderschap die past bij een organisatie waarin verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen.

Daarnaast zal de aandacht van de gemeentesecretaris in de komende periode uitgaan naar de huisvesting van de organisatie, het versterken van de samenwerking met de omliggende gemeenten in zowel Nederland als Duitsland en naar het goed vorm geven van de samenwerking tussen de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris.

Gemeente Westerwolde
De gemeente Westerwolde bestaat sinds 1 januari 2018 en is ontstaan na de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde.  De gemeente wordt gekenmerkt als toeristisch gebied waar tevens nadruk ligt op de ontwikkeling van innovatieve landbouw en agribusiness- en industrie. Er heerst een uitstekend woonklimaat met goede voorzieningen zoals scholen en sportaccommodaties. Gemeenschapszin, ondernemerschap en duurzaamheid bepalen de identiteit van de nieuwe gemeente. In totaal heeft de gemeente Westerwolde bijna 25.000 inwoners. De gemeente heeft een oppervlakte van 280 km2 en telt elf kernen en ruim tachtig dorpen en gehuchten. De kernen kennen een bloeiend verenigingsleven en in veel dorpen zijn dorpsraden actief. Het gebied kan verder aangeduid worden als een netwerksamenleving. De ambtelijke organisatie van de gemeente is ingedeeld in de volgende afdelingen: Ruimte, Samenleving, Dienstverlening en Programma’s & Projecten. Binnen deze afdelingen zijn in 12 teams ruim 200 medewerkers werkzaam. Dit aantal zal uiteindelijk naar verwachting groeien naar circa 250 medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt gehonoreerd in schaal 15 van de cao gemeenteambtenaren.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan nodigen wij u graag uit om uiterlijk vrijdag 3 augustus a.s. uw CV en begeleidende brief te mailen aan vacature@talent-performance.nl onder vermelding van Westerwolde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.