Lid Rekenkamer Ridderkerk

Opleidingsniveau WO
Contract Tijdelijk / projectbasis, Parttime
Niveau Ervaren
Branche Gemeente
Functiecategorieën Bestuur en Management
Organisatie Gemeente Ridderkerk

Wilt u uw kennis van overheidsfinanciën inzetten om bij te dragen aan de belangrijke taak van gemeenten? Dan hebben wij een mooie kans voor u. Door het vertrek van een van de leden zijn wij op zoek naar een nieuwe aanwinst voor onze rekenkamer. Voor de Rekenkamer Ridderkerk zoeken wij per direct een lid.

Wat gaat u doen?
De werkzaamheden van de rekenkamer bestaan met name uit:

 • het kiezen van onderzoeksonderwerpen en formuleren van de vraagstelling
 • het opstellen van offerteaanvragen voor onderzoeksbureaus en selecteren van onderzoekers/onderzoeksbureaus voor het verrichten van onderzoek
 • het beoordelen en aansturen van onderzoekers
 • het beoordelen van rapportages
 • het formuleren van heldere en concrete aanbevelingen
 • het aansturen en beoordelen van zijn secretaris

De werkwijze van de rekenkamer is voor een groot deel vastgelegd in de Gemeentewet en in een door de raad vastgestelde Verordening Rekenkamer Ridderkerk 2022. Verder kan deze door de rekenkamer zelf worden bepaald.

De rekenkamer beschikt over een eigen budget om onderzoek te laten doen.

Wat hebben wij u te bieden?
Een lid ontvangt maandelijks een vergoeding van € 230,-. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd bij ministeriële regeling. Daarnaast ontvangt een lid een reiskostenvergoeding.

De Rekenkamer Ridderkerk
Sinds 24 november 2022 heeft de gemeente Ridderkerk een rekenkamer. Daarvóór was er een rekenkamercommissie met 3 externe leden. 2 leden daarvan zijn benoemd tot lid van de rekenkamer. Wij zoeken nog een derde lid.

De rekenkamer heeft tot taak onafhankelijk onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De Ridderkerkse Rekenkamer richt zich op het ‘leren’, niet op het ‘afrekenen’. De rekenkamer voert kwalitatief hoogwaardig onderzoek uit en stelt zich ten doel daarop gebaseerde heldere aanbevelingen uit te brengen die bijdragen aan de kaderstellende en controlerende rol van de raad.
De Rekenkamer Ridderkerk bestaat uit drie leden en wordt ondersteund door een eigen door hem aangetrokken secretaris.

Wat vragen we van u?
Gelet op de huidige aanwezige kennis en ervaring bij de rekenkamerleden, heeft het een sterke voorkeur als het derde lid bekend is/affiniteit heeft met planning en controle en financiën. Bij voorkeur van een overheidsorganisatie. Van u verwachten wij:

 • een academisch werk- en denkniveau
 • een onafhankelijke en analytische instelling
 • een instelling om haar/zijn kwaliteiten voor de publieke zaak te willen inzetten
 • affiniteit met het openbaar bestuur
 • beleidsmatige ervaring en analytisch vermogen
 • de vaardigheid om zich op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te kunnen oriënteren, deze te volgen, aan te voelen en zonodig te vertalen naar de werkzaamheden van de rekenkamer
 • dat u past binnen het huidige team en zich binnen de rekenkamer zal opstellen als teamspeler;

Wanneer kunt u niet solliciteren?
Artikel 81f Gemeentewet bevat een opsomming van functies die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van een rekenkamer. In de Verordening Rekenkamer Ridderkerk 2022 heeft de raad ook een uitzondering gemaakt voor ambtenaren werkzaam bij de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht en bij de BAR-organisatie.

Bent u onze nieuwe aanwinst?
Laat ons dan zo spoedig mogelijk maar vóór vrijdag 27 januari 2023 weten waarom u het nieuwe lid van de rekenkamer wilt worden!

U kunt solliciteren via de website Werken bij BAR-organisatie(externe link).

De selectiegesprekken worden gevoerd op donderdag 9 februari vanaf 17.00 uur in het gemeentehuis van Ridderkerk. De selectiecommissie bestaat uit 2 raadsleden en de voorzitter van de rekenkamer en wordt ondersteund door de (plaatsvervangend) griffier. De benoeming geschiedt door de gemeenteraad op voordracht van de selectiecommissie. De benoeming is voor een periode van 6 jaar.

Meer informatie
Meer informatie over de rekenkamer is te vinden op de pagina Rekenkamer.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer J.J. Démoed of de secretaris, mevrouw C. Garama, 06-48629180 of secretaris@rekenkamerridderkerk.nl.

Heeft u vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kunt u contact opnemen met de griffie via m.slingerland@ridderkerk.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.