Lid referendumcommissie

Opleidingsniveau WO, HBO
Contract Parttime, Tijdelijk / projectbasis
Niveau Ervaren
Branche Gemeente
Functiecategorieën Bestuur en Management, Juridisch
Organisatie gemeente nijmegen

Lid referendumcommissie
Uren flexibel

Als lid van de referendumcommissie zorgt u voor onafhankelijk advies, voorstellen en toezicht bij een referendum.

De gemeenteraad van Nijmegen heeft op 16 december 2020 een nieuwe referendumverordening vastgesteld. Inwoners, maar ook de gemeenteraad, kunnen een referendum initiëren waarin inwoners zich kunnen uitspreken over een voor de gemeente belangrijk vraagstuk. Een referendumcommissie geeft advies aan de gemeenteraad, doet een voorstel voor de uitvoering en houdt toezicht op het proces.

Wat gaat u doen?
Als lid van de referendumcommissie adviseert u de raad over de toelaatbaarheid van onderwerpen waarvoor een referendumverzoek is ingediend. U houdt toezicht op de uitvoering en de organisatie van het referendum en u adviseert het college over verstrekking van de subsidies.

Andere belangrijke taken:

  • U zorgt ervoor dat voorlichtingen die de gemeente geeft objectief zijn;
  • U evalueert de referenda en verzoeken die niet tot een referendum hebben geleid;
  • U adviseert gevraagd en ongevraagd over de te volgen procedure.

Hoe ziet uw werkomgeving eruit?
De referendumcommissie bestaat uit drie leden en kiest uit haar midden een voorzitter. U levert in deze rol een bijdrage aan een kwalitatief goed bestuur van de 10e gemeente van Nederland die haar oorsprong vindt in de Romeinse tijd. Nijmegen is een stad die de rivier omarmt en die de komende jaren stevig inzet op het versterken van de economische veerkracht, het blijven van een sociale stad, een ingrijpende duurzaamheidsopgave wil realiseren en werkt aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. U heeft mogelijk contact met raadsleden, griffie, het college en de initiatiefnemers van een referendum.

Wat bieden wij?
U ontvangt een vergoeding per vergadering op basis van de Verordening vergoeding bijwonen commissievergaderingen 2020. Per 1 januari 2023 is dit een bedrag van € 190, - per vergadering. De tijdsbesteding is afhankelijk van de vraagstukken. Het is mogelijk dat er geen tot een enkele vergadering is in de benoemingstermijn.

Als lid van de referendumcommissie wordt u aangesteld voor een periode van zes jaar. Na zes jaar is een herbenoeming mogelijk.

Wie zoeken wij?
Als lid van de referendumcommissie bent u onafhankelijk. U vindt het belangrijk om vraagstukken vanuit verschillende oogpunten te bekijken, waarbij u zelf uw eigen autonome afweging kiest. Verder bent u in staat om op gezaghebbende wijze te schakelen tussen de gemeente en de initiatiefnemers van een referendum.

Daarnaast:

  • Bent u sterk in communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
  • Heeft u gevoel voor politiek-bestuurlijke dynamiek en weet u de weg hierin te vinden;
  • Heeft u aantoonbare interesse in en kennis van burgerparticipatie en communicatie;
  • Bent u betrokken bij de stad Nijmegen;
  • Heeft u wo werk- en denkniveau en een achtergrond op het gebied van bestuurskunde, bestuursrecht en/of participatie.

Meer weten en solliciteren?
U kunt solliciteren tot en met 24-9-2023. De gesprekken vinden plaats op donderdag 5 oktober en/of dinsdag 10 oktober. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sandra Ruta, griffier. U kunt haar bereiken via: s.ruta@nijmegen.nl of via 024-3299030.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.