Drie leden voor de rekenkamer Hillegom en Lisse

Opleidingsniveau WO
Contract Parttime
Niveau Ervaren
Branche Gemeente
Functiecategorieën Bestuur en Management
Organisatie Gemeente Hillegom

Wij zijn op zoek naar
Drie leden voor de rekenkamer Hillegom en Lisse

Per 1 oktober hebben de gemeenteraden van Hillegom en van Lisse gezamenlijk een onafhankelijke rekenkamer (RK). Deze RK bestaat uit een voorzitter en twee leden. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de RK. Voor deze RK zoeken we drie nieuwe leden, waaronder een voorzitter.

Ben jij op zoek naar een nevenfunctie, waarin je een bijdrage kunt leveren aan de lokale gemeenschap en jouw talenten in kwijt kunt? Dan is dit de nevenfunctie die je zoekt!

Dit ga je doen als lid
Als lid van de RK bepaal je samen met de voorzitter de nieuwe onderwerpen voor de onderzoeken van de rekenkamer. Gezamenlijk schrijven jullie de onderzoeksopzet, bepalen de onderzoeksvragen en selecteren het externe bureau dat het onderzoek uitvoert.

Dit doen jullie naast jullie maandelijkse RK-vergadering (op dinsdagavond).

Daarnaast beoordelen jullie offertes en concept-onderzoeksrapportages, stellen jullie conclusies en aanbevelingen op en zijn jullie aanwezig bij de presentaties van onderzoeksresultaten aan de leden van de gemeenteraden. Jaarlijks laten jullie als RK ongeveer twee kwalitatief hoogwaardige onderzoeken uitvoeren.

Om dit alles goed te kunnen doen is het zeer gewenst dat jullie het lokale bestuur globaal volgen. Voor jou als lid van de RK nemen de werkzaamheden gemiddeld 12 tot 16 uur per maand in beslag. In principe ben je voor een periode van zes jaar lid van de RK.

Dit ga je doen als voorzitter
Als voorzitter van de RK ben je het eerste aanspreekpunt en de contactpersoon voor de leden van de rekenkamer, de secretaris, de raden, onderzoekers, griffiers en colleges. Je voert de zakelijke gesprekken met externe bureaus voor de uitvoering en begeleiding van onderzoeken. Je licht naast de onderzoekers de onderzoeksresultaten toe tijdens een presentatie aan de gemeenteraad. Je bewaakt de budgetten die de beide gemeenteraden voor de rekenkamer beschikbaar stellen. Voor jou als voorzitter nemen de werkzaamheden 20 tot 24 uur per maand in beslag. In principe ben je voor een periode van zes jaar lid van de RK.

Dit ben jij
Jij bent maatschappelijk betrokken. Je bent toegankelijk, kan actief luisteren en helder communiceren. Je bent geïnteresseerd effectiviteit en efficiency van het gemeentelijke bestuur.

Je hebt ervaring met het begeleiden van onderzoek. Je hebt een onafhankelijke opstelling en een positief-kritische houding. Je bent incidenteel aanwezig bij een avondvergadering van de gemeenteraad en/of commissie.

Om de onafhankelijke rol van de RK te garanderen, stellen we ook een aantal voorwaarden. Je bent niet in dienst van en je werkt niet voor het gemeentebestuur van Hillegom en/of Lisse. Je werkt ook niet voor HTLsamen en je bent niet in dienst van deze organisatie. Ten slotte ben je sinds 2018 niet (meer) actief in onze gemeenten als burgerlid, commissielid, raadslid, wethouder of burgemeester.

Jij hebt bij voorkeur interesse in het fysiek domein of in financiën en in de P&C-cyclus. We vinden het erg fijn als je een binding hebt met de gemeente Hillegom of de gemeente Lisse of dat je woont in de Bollenstreek. Daarnaast heb je:

  • wo-werk- en -denkniveau;
  • inzicht in de gemeentelijke politiek-bestuurlijke en ambtelijke processen;
  • kennis van/ervaring met onderzoek (conceptueel, methodisch, analytisch, open en onbevooroordeeld denkvermogen).

Als voorzitter heb je leidinggevende vaardigheden om de rekenkamer in positie te brengen en te verankeren.


Ervaring met het werk van een RK(C) is een pre. We vinden het niet wenselijk dat je, naast lidmaatschap van de RK Hillegom en Lisse, nog lid bent van meer dan twee andere RK(C)’s.

Wat wij bieden
Je komt te werken in een team van 2 leden, een voorzitter en een ambtelijk secretaris. Voor de werkzaamheden ontvang je een maandelijkse vergoeding van € 542,21 als lid. Als voorzitter ontvang je een maandelijkse vergoeding van € 580,29. Daarnaast vergoeden wij je reiskosten.

Ja! Dit is mijn nevenfunctie
Meer weten? Stel jouw inhoudelijke vragen aan Esther Loozen, ambtelijk secretaris. Zij is bereikbaar via 06 34 26 68 10. Of solliciteer direct via onze sollicitatiepagina. Tot en met zondag 18 juni kun je ons je cv en een korte motivatiebrief sturen. Zet in je brief welke rol (lid of voorzitter) je voorkeur heeft.

De sollicitatiegesprekken vinden in de avond plaats in het gemeentehuis van Hillegom of van Lisse op 27 juni 2023 (tussen 17 en 22 uur).

Procedure
Voor vragen over het sollicitatieproces kun je contact opnemen met Esther Loozen, de secretaris van de RK (06 34 26 68 10). Algemene informatie over de RKC is te vinden op onze website via de link: rekenkamercommissie

De selectiecommissie bestaat uit een raadslid van Hillegom, een raadslid van Lisse en de één van de griffiers. In de selectieprocedure sluiten we kandidaten die werken bij een onderzoeks- en/of adviesbureau niet bij voorbaat uit. Wel kijken we scherp naar mogelijke belangenverstrengeling en de bereidheid bij de kandidaten daarvoor een oplossing te vinden.

De RK wil een afspiegeling zijn van de samenleving en nodigt daarom uitdrukkelijk kandidaten van diverse achtergronden uit.

Over de rekenkamer
De gemeenteraden van Hillegom en van Lisse hebben per 1 oktober 2023 gezamenlijk een onafhankelijke RK, die onderzoekt of de gemeentebesturen hun werk goed doen. De RK doet dat door na te gaan of het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan tot de beoogde doelen van de gemeenten leidt en of het daarvoor bestemde geld goed wordt besteed. Zij wil het lerend vermogen van de raden en de gemeenten helpen versterken en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het gemeentelijk bestuur. De RK doet gemiddeld twee onderzoeken per jaar. Een onderzoeksbureau voert de onderzoeken uit onder verantwoordelijkheid van de RK.

Met onze onderzoeken bieden we inzicht in de prestaties van de gemeenten Hillegom en Lisse. Ons doel daarbij is dat zij effectiever en efficiënter gaan werken. Leren voor de toekomst is dan ook ons motto.

Daarnaast leveren we met onze onderzoeken een constructieve bijdrage aan de kwaliteit van het bestuur van deze gemeenten. We helpen de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraden versterken. Ook laten we aan de hand van onze onderzoeken de inwoners van Hillegom en Lisse zien op welke manier hun gemeente haar doelstellingen bereikt.

In verband met de implementatie van de nieuwe wet Versterking decentrale Rekenkamers gaat de RKC in 2023 over in een rekenkamer (RK). Deze RK wordt gevormd door een voorzitter en twee leden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.