Afdelingshoofd Financiën

Opleidingsniveau HBO, WO
Contract Fulltime
Niveau Ervaren, Leidinggevend
Branche Overig
Functiecategorieën Bestuur en Management, Financiën en Economie
Organisatie Geerts & Partners namens de GGD Zuid-Limburg

GGD Zuid-Limburg
De GGD is de gezondheidsdienst van de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. De GGD adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en neemt initiatieven om de gezondheid van de Zuid-Limburgers te verbeteren.

Ook zorgt de GGD voor de uitvoering van de taken uit de Wet Publieke Gezondheid en voert zij taken uit die door de gemeenten aan de GGD zijn opgedragen.

De GGD wil eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving. Bij de GGD werken professionals die er dag en nacht voor zorgen dat onze gezondheid wordt beschermd, bewaakt en bevorderd. Een organisatie van mensen, voor mensen!

De Corona pandemie heeft gezorgd voor veel extra dynamiek en extra aandacht voor de publieke gezondheid en de rol van de GGD daarin. Naast de gevolgen van de Corona pandemie heeft de GGD ook te maken met andere veranderingen zoals de voorgenomen fusie van de Ambulancezorg met Noord-Limburg en de uitbreiding van de Jeugdgezondheidszorg. Verder lopen er tal van initiatieven in het kader van de Nota Gezondheidsbeleid 2020-2023 ‘Zuid springt eruit’ zoals ‘de gezonde basisschool van de toekomst’.

Een organisatie in verandering die met een grote mate van flexibiliteit en wendbaarheid de doorontwikkeling aangaat.

Bekijk hier de bedrijfsfilm om meer te zien en horen over de GGD!

De organisatie en de afdeling Financiën
Bij de GGD werken in totaal zo’n 800 medewerkers.

Gewerkt wordt binnen 4 programmalijnen/ afdelingen te weten: GGD, Jeugdgezondheidszorg, Acute Zorg en Veilig Thuis. Daarnaast zijn er ondersteunende diensten waaronder de afdeling Financiën.

Binnen de afdeling financiën zijn de centrale financiële processen belegd zoals de planning en control cyclus en de financiële administratie. De afdeling bestaat uit 11 medewerkers, waaronder financieel adviseurs, salarisadministrateurs en financieel medewerkers.
Voorzien is dat er op korte termijn een coördinator voor de planning en control cyclus aan de afdeling wordt toegevoegd. De afdeling werkt nauw samen met andere afdelingen en Control.

Voor deze afdeling zijn we op zoek naar een nieuw afdelingshoofd. De functie wordt op dit moment waargenomen door een interim-manager.

De uitdaging
Jij gaat met je afdeling richting en sturing geven aan de financiële processen en draagt zorg voor een efficiënte en effectieve inrichting daarvan. Daarbij is een van de opgaven de verdere professionalisering van het planning- en control proces en een verdere modernisering van (digitale) processen en instrumenten.Je adviseert de directie zodat de juiste keuzes gemaakt worden. Je zorgt ervoor dat er een goede en tijdige afstemming en communicatie plaatsvindt met andere afdelingen en met het Managementteam.
Je investeert in de integrale samenwerking met andere afdelingen en bent een stevige gesprekspartner.
Je voelt aan wat er speelt en op de GGD afkomt op financieel vlak en vertaalt dat naar de organisatie en afdeling.

Je hebt begrip en gevoel voor de bestuurlijke context waarbinnen de GGD acteert. Je kunt omgaan met verandering en vernieuwing en weet dat in goede banen te leiden.
Je vindt het leuk om mee te bouwen aan de organisatie en hebt verfrissende ideeën. Binnen je afdeling weet je met jouw leiderschap en enthousiasme medewerkers te ondersteunen, te faciliteren, te stimuleren en te verbinden. Je helpt hen hun talent in te zetten en te ontwikkelen, betrekt ze en inspireert hen. Je zorgt voor een goede sfeer en samenwerking en acteert in een mix van duidelijkheid en mensgerichtheid.

Klik hier voor het uitgebreide wervingsprofiel hoofd Financiën

Wat zoeken we?

Een leider die:

  • Beschikt over minimaal een afgeronde post HBO of WO-opleiding op financieel of bedrijfseconomisch gebied;
  • Ruime ervaring heeft als leidinggevende in complexe organisaties;
  • Ervaring heeft met organisatieverandering;
  • Strategisch inzicht heeft en het vermogen heeft om te schakelen tussen strategie en uitvoering;
  • Omgevings- en organisatiesensitief is;
  • Een verbinder is die proactief samenwerkt;
  • Communicatief sterk is;
  • Daadkrachtig en besluitvaardig is;
  • Enthousiasmeert en inspireert.

Geboden wordt
Een arbeidsovereenkomst met een salaris van maximaal €6.365,- (schaal 13) voor 36 uur per week op basis van de CAO 2020. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Tot de secundaire voorwaarden horen onder meer een eindejaarsuitkering, het kopen en verkopen van verlof, hybride werken met goede balans voor werk en thuis en de mogelijkheid voor het volgen van een opleiding of cursus. Om thuis te kunnen werken ontvang je een IPhone en een notebook. Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van het selectieproces.

Geïnteresseerd?
Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt solliciteer dan uiterlijk 7 februari 2022.

Upload je sollicitatie via onze website: https://www.geerts-partners.nl/vacatures. Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit voor een online voorgesprek. Wil je meer informatie over de functie bel dan met Nicole Ramaekers, 06-101 855 40.