of 59179 LinkedIn
Vakgebied:
ICT
Opleiding:
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Expert Identificatie & Authenticatie
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
463716

Expert Identificatie & Authenticatie

Tijdelijke opdracht: 
 Expert Identificatie & Authenticatie (opdrachtnummer:19.005) 
 
Aanvullende informatie 
 Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl .
 Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
 Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 8 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 februari 2019. 
 
Over VNG Realisatie
 VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.
 
Over de unit Infrastructuur en Collectieve Inkoop
 De unit Infrastructuur & Collectieve Inkoop organiseert collectieve informatievoorzieningen en ICT voor gemeenten. Op tactisch niveau houdt de unit (keten)regie op deze voorzieningen. Daarnaast zorgt de unit voor inkoop, contractmanagement en de daarvoor noodzakelijke expertise.
 Doel van de opdracht
 De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties (en dus ook gemeenten) hun primaire processen kunnen of moeten ondersteunen. Het gaat om verschillende losse componenten op het gebied van onder meer digitale identiteit, toegangsdiensten, basisregistraties en uitwisselingsstandaarden. Door het (al dan niet verplicht) gebruik van deze componenten binnen werkprocessen worden gemeenten (en samenwerkingsverbanden) in toenemende mate afhankelijk van het goed functioneren ervan.
 
 Binnen het team GDI-regie van VNG Realisatie adviseert de expert Identificatie& Authenticatie de themacoördinator concreet bij invulling van deze regierol ten aanzien van de dossiers Identificatie&Authenticatie. 
 Het gaat daarbij onder meer om de volgende (niet uitputtende) activiteiten:

Het adviseren over en ondersteunen van ontwikkelingen en projecten binnen het thema Identificatie&Authenticatie binnen het team GDI.
Het vanuit een expertrol ondersteunen van projecten gericht op een verdere uitwerking van digitale identiteit, het uitwerken van machtigen en de inrichting van een project rondom eIDAS; 
Het zo nodig optreden als vervanger van de themacoördinator voor activiteiten en projecten die plaatsvinden rondom Identificatie&Authenticatie als onderdeel van het GDI thema Identificatie&Authenticatie- en toegangsdiensten.
Ondersteuning bij het uitvoeren van binnen het team GDI voorkomende activiteiten. De expert legt verantwoording af aan de themacoördinator Identificatie&Authenticatie- en toegangsdiensten van GDI-regie.
 
Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Leveren van bijdragen aan de strategische en tactische beleidsvorming rondom de dossiers Identificatie&Authenticatie- en toegangsdiensten door VNG beleid;
Gestructureerd (doen) volgen van en het (samen met de themacoördinator en directie informatiesamenleving van VNG) proactief beïnvloeden van ontwikkelingen rond het thema Identificatie&Authenticatie;
Verder uitbouwen en onderhouden van een strategische (samen met de directie informatiesamenleving van VNG) en tactische regie-organisatie op de dossiers Identificatie&Authenticatie- en toegangsdiensten binnen VNG Realisatie en het gemeentelijk werkveld ten behoeve van gerichte doorontwikkeling (vraagarticulatie en -sturing) van deze onderwerpen en het nemen van structurele invloed op de onderwerpen Identificatie&Authenticatie- en toegangsdiensten;
Mede ontwikkelen en onderhouden van een (strategisch, tactisch en operationeel) relatienetwerk binnen gemeenten, gemeentelijke koepelverenigingen, medeoverheden en beheerorganisaties. 
Kennis- en ervaringsvereisten

Academisch werk- en denkniveau (tenminste Hbo-opleiding en 5 jaar werkervaring op Wo-niveau);
Ruime kennis van en recente (opgedaan in de afgelopen vijf jaar) praktijkervaring (opgedaan in dienst van een gemeente of opgedaan in de rol extern adviseur of projectleider) als  adviseur op het gebied van de GDI-voorzieningen met name de voorzieningen DigiD, Machtigen, eHerkenning/Idensys en  eIDAS in de afgelopen 5 jaar; 
Zeer ruime aantoonbare ervaring (meer dan vijf jaar) in het digitaliserings/e- government domein. Kandidaat kan in het gesprek dan ook ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement en e-overheid schetsen (zowel landelijk als bij gemeenten) en is in staat vragen hieromtrent te beantwoorden en verbanden te leggen; 
Zeer ruime (meer dan vijf jaar) recente en door middel van CV aantoonbare ervaring (opgedaan in de afgelopen zeven jaar) met werken in of met gemeenten in een rol waarin doelen bereikt moesten worden in een krachtenveld van stakeholders waar sprake was van tegengestelde wensen en/of belangen; 
Zeer ruime (meer dan vijf jaar) ervaring (opgedaan in de afgelopen tien jaar) met het werken in multidisciplinaire omgevingen waar het verbinden van de verschillende disciplines en expertises onderdeel van de taak/functie was; 
Ruime aantoonbare ervaring (meer dan drie jaar en blijkend uit het CV) als adviseur waarbij regelmatig geschakeld moest worden tussen praktijk (praktische toepassing/uitvoering) en een meer abstracte manier van kijken naar vraagstukken;
Aantoonbaar actueel netwerk binnen de bij identificatie en authenticatiediensten (zoals DigiD, Machtigen, eHerkenning/Idensys, eIDAS ) en toegangsdiensten (zoals MijnOverheid) betrokken departementen, beheerorganisaties en gemeentelijke koepelorganisaties (blijkend uit relevante projectervaringen in de afgelopen 3 jaar);
Aantoonbare (in een gesprek) actuele kennis van de ontwikkelingen op het terrein van identificatie en authenticatiediensten en digitale identiteit met nadruk op DigiD, eHerkenning, Idensys en eIDAS. 
 
 Vergoeding en meer informatie
 Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 8 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 105 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.
 
Procedure
 U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 24 januari 2019, 12.00 uur. De eerste gesprekken zijn op 30 januari 2019, tussen 9.00-12.00 uur. 
 
Reageren?
 U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
 Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied project en programmamangement.
 
 De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

Registreer op CTMsolutions.nl
Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen. 
 Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .
 
 Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
  
Tijdelijke opdracht:
Expert Identificatie & Authenticatie (opdrachtnummer:19.005)

Aanvullende informatie
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 8 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 februari 2019.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over de unit Infrastructuur en Collectieve Inkoop
De unit Infrastructuur & Collectieve Inkoop organiseert collectieve informatievoorzieningen en ICT voor gemeenten. Op tactisch niveau houdt de unit (keten)regie op deze voorzieningen. Daarnaast zorgt de unit voor inkoop, contractmanagement en de daarvoor noodzakelijke expertise.
Doel van de opdracht
De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties (en dus ook gemeenten) hun primaire processen kunnen of moeten ondersteunen. Het gaat om verschillende losse componenten op het gebied van onder meer digitale identiteit, toegangsdiensten, basisregistraties en uitwisselingsstandaarden. Door het (al dan niet verplicht) gebruik van deze componenten binnen werkprocessen worden gemeenten (en samenwerkingsverbanden) in toenemende mate afhankelijk van het goed functioneren ervan.

Binnen het team GDI-regie van VNG Realisatie adviseert de expert Identificatie& Authenticatie de themacoördinator concreet bij invulling van deze regierol ten aanzien van de dossiers Identificatie&Authenticatie.
Het gaat daarbij onder meer om de volgende (niet uitputtende) activiteiten:
 1. Het adviseren over en ondersteunen van ontwikkelingen en projecten binnen het thema Identificatie&Authenticatie binnen het team GDI.
 2. Het vanuit een expertrol ondersteunen van projecten gericht op een verdere uitwerking van digitale identiteit, het uitwerken van machtigen en de inrichting van een project rondom eIDAS;
 3. Het zo nodig optreden als vervanger van de themacoördinator voor activiteiten en projecten die plaatsvinden rondom Identificatie&Authenticatie als onderdeel van het GDI thema Identificatie&Authenticatie- en toegangsdiensten.
 4. Ondersteuning bij het uitvoeren van binnen het team GDI voorkomende activiteiten.
De expert legt verantwoording af aan de themacoördinator Identificatie&Authenticatie- en toegangsdiensten van GDI-regie.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Leveren van bijdragen aan de strategische en tactische beleidsvorming rondom de dossiers Identificatie&Authenticatie- en toegangsdiensten door VNG beleid;
 • Gestructureerd (doen) volgen van en het (samen met de themacoördinator en directie informatiesamenleving van VNG) proactief beïnvloeden van ontwikkelingen rond het thema Identificatie&Authenticatie;
 • Verder uitbouwen en onderhouden van een strategische (samen met de directie informatiesamenleving van VNG) en tactische regie-organisatie op de dossiers Identificatie&Authenticatie- en toegangsdiensten binnen VNG Realisatie en het gemeentelijk werkveld ten behoeve van gerichte doorontwikkeling (vraagarticulatie en -sturing) van deze onderwerpen en het nemen van structurele invloed op de onderwerpen Identificatie&Authenticatie- en toegangsdiensten;
 • Mede ontwikkelen en onderhouden van een (strategisch, tactisch en operationeel) relatienetwerk binnen gemeenten, gemeentelijke koepelverenigingen, medeoverheden en beheerorganisaties.

Kennis- en ervaringsvereisten
 • Academisch werk- en denkniveau (tenminste Hbo-opleiding en 5 jaar werkervaring op Wo-niveau);
 • Ruime kennis van en recente (opgedaan in de afgelopen vijf jaar) praktijkervaring (opgedaan in dienst van een gemeente of opgedaan in de rol extern adviseur of projectleider) als  adviseur op het gebied van de GDI-voorzieningen met name de voorzieningen DigiD, Machtigen, eHerkenning/Idensys en  eIDAS in de afgelopen 5 jaar;
 • Zeer ruime aantoonbare ervaring (meer dan vijf jaar) in het digitaliserings/e- government domein. Kandidaat kan in het gesprek dan ook ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement en e-overheid schetsen (zowel landelijk als bij gemeenten) en is in staat vragen hieromtrent te beantwoorden en verbanden te leggen;
 • Zeer ruime (meer dan vijf jaar) recente en door middel van CV aantoonbare ervaring (opgedaan in de afgelopen zeven jaar) met werken in of met gemeenten in een rol waarin doelen bereikt moesten worden in een krachtenveld van stakeholders waar sprake was van tegengestelde wensen en/of belangen;
 • Zeer ruime (meer dan vijf jaar) ervaring (opgedaan in de afgelopen tien jaar) met het werken in multidisciplinaire omgevingen waar het verbinden van de verschillende disciplines en expertises onderdeel van de taak/functie was;
 • Ruime aantoonbare ervaring (meer dan drie jaar en blijkend uit het CV) als adviseur waarbij regelmatig geschakeld moest worden tussen praktijk (praktische toepassing/uitvoering) en een meer abstracte manier van kijken naar vraagstukken;
 • Aantoonbaar actueel netwerk binnen de bij identificatie en authenticatiediensten (zoals DigiD, Machtigen, eHerkenning/Idensys, eIDAS ) en toegangsdiensten (zoals MijnOverheid) betrokken departementen, beheerorganisaties en gemeentelijke koepelorganisaties (blijkend uit relevante projectervaringen in de afgelopen 3 jaar);
 • Aantoonbare (in een gesprek) actuele kennis van de ontwikkelingen op het terrein van identificatie en authenticatiediensten en digitale identiteit met nadruk op DigiD, eHerkenning, Idensys en eIDAS.


Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 8 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 105 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 24 januari 2019, 12.00 uur. De eerste gesprekken zijn op 30 januari 2019, tussen 9.00-12.00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied project en programmamangement.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
 1. Registreer op CTMsolutions.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.