of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo
Branche:
Gemeente
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Een voorzitter (M/V) voor de rekenkamer Maassluis
Plaats:
Maassluis
Organisatie:
Gemeente Maassluis
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
460905

Een voorzitter (M/V) voor de rekenkamer Maassluis

 Maassluis, eerste stad aan de Waterweg, ligt centraal in het economische hart van
 Nederland en biedt haar 32.000 inwoners een breed scala aan voorzieningen. Een stad die nieuwe ontwikkelingen stimuleert, maar tegelijkertijd het historische
 centrum koestert.
  
 In verband met het vertrek van de huidige voorzitter is de rekenkamercommissie van de gemeente Maassluis op zoek naar:
  
 Een voorzitter (M/V) voor de rekenkamercommissie Maassluis
  
 Algemeen
 De rekenkamercommissie van de gemeente Maassluis bestaat uit 3 externe leden (de voorzitter en  twee leden) en 2 raadsleden. De ambtelijk secretaris verzorgt de secretariële ondersteuning van de commissie. Vergaderingen van de rekenkamercommissie vinden gemiddeld één keer in de 6 weken plaats. Daarnaast zal de rekenkamercommissie naar schatting 8 uur per maand bezig zijn met het (laten) doen van onderzoek.
  
 Taken van de rekenkamercommissie
 De rekenkamercommissie heeft tot taak de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de activiteiten van de gemeente te onderzoeken en de uitkomst te rapporteren aan de gemeenteraad. 
 De rekenkamercommissie adviseert de raad op basis van onderzoeken. De onderzoeken betreffen alle gemeentelijke activiteiten. De rekenkamercommissie bepaalt zelf de onderwerpen die zij onderzoekt. De raad, het College van Burgemeester en Wethouders maar ook inwoners van en organisaties in de gemeente Maassluis kunnen een verzoek indienen tot het instellen van een onderzoek. 
  
 De rekenkamercommissie streeft er naar om een groot onderzoek en een quick-scan per jaar uit te voeren. 
  
 Rol- en taakverdeling
 Zowel de leden als de voorzitter van de gemeentelijke rekenkamercommissie hebben zitting op basis van deskundigheid. Onder leiding van de voorzitter bepalen zij met elkaar de onderzoeksagenda, verzorgen zij de begeleiding of uitvoering van een onderzoek en ontwikkelen ze de relatie met de raad en andere betrokkenen in de gemeentelijke politiek. Naast een gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid kan voor deelaspecten een onderlinge taakverdeling worden gehanteerd.
  
 De voorzitter van de rekenkamercommissie is eindverantwoordelijke voor het functioneren van de commissie, met name op het gebied van agendasetting en uitvoering van taken. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn daarbij het intern functioneren van de rekenkamercommissie, het contracteren en begeleiden van derden voor het doen van onderzoek en het ontwikkelen van de relatie met de gemeenteraad en andere betrokkenen in de gemeentelijke politiek. Daarnaast stuurt de voorzitter de ambtelijk secretaris aan.
  
 Wij zoeken
 Voor de functie voorzitter van de rekenkamercommissie zoeken wij een kandidaat die:

Beschikt over maatschappelijke en/of politieke betrokkenheid;
 kennis heeft van één of meer beleidsterreinen van de gemeentelijke overheid (cultuur, sociale   zaken, financiën, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening/huisvesting, onderwijs, welzijn);
 kennis heeft van en ervaring heeft met het doen van onderzoek of het begeleiden van onderzoek;
 kennis heeft van en ervaring heeft met het functioneren in politieke verhoudingen en processen;
 een onafhankelijke houding heeft ten opzichte van bestuur en organisatie van de gemeente Maassluis;
 beschikt over minimaal een HBO werk- en denkniveau en
 flexibel beschikbaar is, ook overdag.
 bestuurlijke vaardigheden en bij voorkeur ook bestuurlijke ervaring heeft;
 beschikt over politiek-strategisch inzicht;
 goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en
 goede sociale vaardigheden heeft (bruggenbouwer, netwerker).  
 Wij bieden
 De voorzitter zal worden benoemd voor de komende bestuursperiode. Zoals reeds aangegeven vinden vergaderingen van de rekenkamer gemiddeld één keer in de 6 weken plaats en zal per lid naar schatting 8 uur per maand nodig zijn voor het (laten) doen van onderzoek. Voor het bijwonen van de plenaire vergaderingen wordt voor de voorzitter een vergoeding toegekend van € 218,07 bruto per vergadering.
  
 Sollicitatie/informatie
 Belangstellenden worden bij deze uitgenodigd om vóór 25 juni 2018 te reageren. U dient uw sollicitatiebrief en CV onder vermelding van vacaturenummer 292 te versturen naar: de gemeenteraad van Maassluis, t.a.v. de griffie, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. E-mailen kan ook naar: gemeente@maassluis.nl . Bij voorkeur vragen we u te solliciteren via het sollicitatieformulier op onze website .
 
 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw R.R. Westhoff (raadsadviseur) of de heer R. van der Hoek (griffier). Zij zijn telefonisch bereikbaar via 010-5931831 of 010- 5931985. E-mailen kan ook naar: griffier@maassluis.nl .
  
 Meer informatie over de gemeente Maassluis is terug te vinden op onze website: www.maassluis.nl 
  
 Acquisitie naar aanleiding van het bovenstaande wordt niet op prijs gesteld .
Maassluis, eerste stad aan de Waterweg, ligt centraal in het economische hart van
Nederland en biedt haar 32.000 inwoners een breed scala aan voorzieningen. Een stad die nieuwe ontwikkelingen stimuleert, maar tegelijkertijd het historische
centrum koestert.

 
In verband met het vertrek van de huidige voorzitter is de rekenkamercommissie van de gemeente Maassluis op zoek naar:
 
Een voorzitter (M/V) voor de rekenkamercommissie Maassluis
 
Algemeen
De rekenkamercommissie van de gemeente Maassluis bestaat uit 3 externe leden (de voorzitter en  twee leden) en 2 raadsleden. De ambtelijk secretaris verzorgt de secretariële ondersteuning van de commissie. Vergaderingen van de rekenkamercommissie vinden gemiddeld één keer in de 6 weken plaats. Daarnaast zal de rekenkamercommissie naar schatting 8 uur per maand bezig zijn met het (laten) doen van onderzoek.
 
Taken van de rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie heeft tot taak de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de activiteiten van de gemeente te onderzoeken en de uitkomst te rapporteren aan de gemeenteraad.
De rekenkamercommissie adviseert de raad op basis van onderzoeken. De onderzoeken betreffen alle gemeentelijke activiteiten. De rekenkamercommissie bepaalt zelf de onderwerpen die zij onderzoekt. De raad, het College van Burgemeester en Wethouders maar ook inwoners van en organisaties in de gemeente Maassluis kunnen een verzoek indienen tot het instellen van een onderzoek.
 
De rekenkamercommissie streeft er naar om een groot onderzoek en een quick-scan per jaar uit te voeren.
 
Rol- en taakverdeling
Zowel de leden als de voorzitter van de gemeentelijke rekenkamercommissie hebben zitting op basis van deskundigheid. Onder leiding van de voorzitter bepalen zij met elkaar de onderzoeksagenda, verzorgen zij de begeleiding of uitvoering van een onderzoek en ontwikkelen ze de relatie met de raad en andere betrokkenen in de gemeentelijke politiek. Naast een gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid kan voor deelaspecten een onderlinge taakverdeling worden gehanteerd.
 
De voorzitter van de rekenkamercommissie is eindverantwoordelijke voor het functioneren van de commissie, met name op het gebied van agendasetting en uitvoering van taken. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn daarbij het intern functioneren van de rekenkamercommissie, het contracteren en begeleiden van derden voor het doen van onderzoek en het ontwikkelen van de relatie met de gemeenteraad en andere betrokkenen in de gemeentelijke politiek. Daarnaast stuurt de voorzitter de ambtelijk secretaris aan.
 
Wij zoeken
Voor de functie voorzitter van de rekenkamercommissie zoeken wij een kandidaat die:
 • Beschikt over maatschappelijke en/of politieke betrokkenheid;
 • kennis heeft van één of meer beleidsterreinen van de gemeentelijke overheid (cultuur, sociale   zaken, financiën, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening/huisvesting, onderwijs, welzijn);
 • kennis heeft van en ervaring heeft met het doen van onderzoek of het begeleiden van onderzoek;
 • kennis heeft van en ervaring heeft met het functioneren in politieke verhoudingen en processen;
 • een onafhankelijke houding heeft ten opzichte van bestuur en organisatie van de gemeente Maassluis;
 • beschikt over minimaal een HBO werk- en denkniveau en
 • flexibel beschikbaar is, ook overdag.
 • bestuurlijke vaardigheden en bij voorkeur ook bestuurlijke ervaring heeft;
 • beschikt over politiek-strategisch inzicht;
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en
 • goede sociale vaardigheden heeft (bruggenbouwer, netwerker).
 
Wij bieden
De voorzitter zal worden benoemd voor de komende bestuursperiode. Zoals reeds aangegeven vinden vergaderingen van de rekenkamer gemiddeld één keer in de 6 weken plaats en zal per lid naar schatting 8 uur per maand nodig zijn voor het (laten) doen van onderzoek. Voor het bijwonen van de plenaire vergaderingen wordt voor de voorzitter een vergoeding toegekend van € 218,07 bruto per vergadering.
 
Sollicitatie/informatie
Belangstellenden worden bij deze uitgenodigd om vóór 25 juni 2018 te reageren. U dient uw sollicitatiebrief en CV onder vermelding van vacaturenummer 292 te versturen naar: de gemeenteraad van Maassluis, t.a.v. de griffie, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. E-mailen kan ook naar: gemeente@maassluis.nl. Bij voorkeur vragen we u te solliciteren via het sollicitatieformulier op onze website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw R.R. Westhoff (raadsadviseur) of de heer R. van der Hoek (griffier). Zij zijn telefonisch bereikbaar via 010-5931831 of 010- 5931985. E-mailen kan ook naar: griffier@maassluis.nl.
 
Meer informatie over de gemeente Maassluis is terug te vinden op onze website: www.maassluis.nl
 
Acquisitie naar aanleiding van het bovenstaande wordt niet op prijs gesteld.