of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Zorg, welzijn en onderwijs
Opleiding:
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Directeur-Bestuurder
Plaats:
Rotterdam
Organisatie:
Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
459198

Directeur-Bestuurder

Inleiding
 Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) is het kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Rotterdam dat zich sterk maakt voor de plek van kunst en cultuur in het Rotterdamse onderwijs. Onze missie is dat zoveel mogelijk Rotterdamse leerlingen op hun scholen goed cultuuronderwijs krijgen. 

 KCR is de onafhankelijke bruggenbouwer tussen onderwijs en cultuur in Rotterdam. KCR staat voor krachtig onderwijs met cultuur voor alle Rotterdamse leerlingen en doet dat door te vernieuwen, verbinden, inspireren, vragen & luisteren en te agenderen. Scholen en culturele instellingen kunnen bij KCR terecht met vragen over hun cultuuronderwijs. Op onze website www.kc-r.nl staat meer informatie over ons, onze medewerkers en het werk dat we samen met onze partners doen. 

 Sinds 2011 is het KCR een onafhankelijk centrum, gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam. Deskundig en betrouwbaar. Het KCR kan bogen op meer dan 25 jaar inhoudelijke en procesmatige expertise. Alle tweedelijns vraagstukken zijn welkom bij het KCR, zoals advies, begeleiding en professionalisering. Het KCR inspireert, stimuleert en motiveert het onderwijs, culturele instellingen, beleidsmakers en bestuurders. Ook regisseert en faciliteert het KCR het Cultuurtraject Rotterdam, een basisaanbod voor scholen waarin 43 culturele instellingen deelnemen. Het daadwerkelijk aanbieden van lessen behoort tot de verantwoordelijkheid van andere organisaties in de stad.
  
 Het KCR adviseert en ondersteunt scholen bij het inrichten van hun cultuuronderwijs. Het KCR helpt ze met de opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: het ontwerpen en invoeren van langere leerlijnen voor cultuuronderwijs. Dat gebeurt vanuit hun eigen visie en cultuur. En zo, dat ze zelf de regie kunnen nemen. Culturele instellingen worden vanuit het KCR gecoacht om van een aanbod-gestuurde tot een vraag-gestuurde aanpak te komen. Gericht op inbreng en co-creatie in plaats van het afzetten van producten. Met nieuwe methodiek en nieuwe deskundigheid.
  
 Drie uitgangspunten bepalen bij dit alles de richting van het KCR. Ten eerste het kind, dat staat centraal. Ten tweede een creatief samenspel tussen de wereld van de kunsten en leraren, kunstenaars en leerkrachten. En ten derde een duurzame verankering van cultuuronderwijs in het curriculum van scholen.
 Het KCR is een kleine organisatie met 10 fte, bijna 20 medewerkers in vaste dienst en een kring van circa 10 freelance medewerkers/zzp’ers. 
 Voor meer informatie, zoals het meerjarenbeleidsplan 2017-2020, zie www.kcr.nl
 
 De opgave
 Bij het KCR werken zeer betrokken en kundige medewerkers aan kwalitatief goede producten en dienstverlening.
 
 In het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 staat de koers van de organisatie beschreven. Deze koers is ook voor de komende periode richtinggevend.
 De opgaven voor de komende periode betreffen onder andere (naast de opgave zoals omschreven in de inleiding):

 Verdiepen: Werken aan goede kwaliteit en intensiteit, en een goede inbedding van cultuuronderwijs op de Rotterdamse scholen.
 Verbreden: Zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met cultuuronderwijs.
 Vernieuwen: Kwalitatieve ontwikkeling van de vraagstelling van scholen en het aanbod van culturele instellingen. 
 Positionering in Rotterdam. Inspirerend en faciliterend.

 Een open en constructieve relatie met scholen, culturele instellingen en gemeente en fondsen: streven naar meerjarige contracten en convenanten.
 De relatie van het KCR met de betrokken afdelingen van de gemeente nog verder versterken. De koers van KCR inhoudelijk verbinden aan de actualiteit, en andersom, en tegelijk goed richting houden.
 Versterken van de positie van het KCR zodat deze ook na 2020 een zeer gewaardeerde en onmisbare partner is in het versterken van de cultuureducatie. 
 Ondernemerschap

 Visieontwikkeling op de transitie van subsidies/fondsen naar opdrachtgeverschap. 
 Thoughtleadership op het gebied van cultuureducatie en focus aanbrengen waarop in te zetten.
 Kansen zien en mogelijkheden ontwikkelen van vernieuwende inspirerende concepten voor cultuureducatie samen met de partners uit de culturele en het onderwijs.
 Aansluiting houden op landelijke netwerken en aangehaakt zijn op nieuwe ontwikkelingen. 
 De interne organisatie KCR

 De interne bedrijfsvoering doorlichten en waar mogelijk verder professionaliseren.
 Verdere professionalisering medewerkers middels gerichte opleiding en training
 Aansluiten communicatie/branding bij positie in de stad. 
 Functie
 De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het positioneren van de organisatie en het op effectieve en efficiënte wijze stimuleren en bij elkaar brengen van partijen op het terrein van cultuureducatie. 
 
 Als directeur-bestuurder ben je verantwoordelijk voor het besturen en managen van de bedrijfsprocessen en de positie van het KCR in Rotterdam. 
 
 Het ontwikkelen en onderhouden van externe contacten die bijdragen aan de doelstelling, functie, identiteit en plaats van de organisatie vormt een essentieel onderdeel van je functie. Dit betreft contacten met lokale en regionale overheden, scholen, culturele instellingen en andere partners op het gebied van cultuureducatie.
 
 De directeur-bestuurder rapporteert rechtstreeks aan de raad van toezicht (RvT). De RvT hanteert de Governance Code Cultuur.

 Profiel
Je bent een inspirerend leider die vanuit een heldere visie mensen stimuleert, vertrouwen geeft en verantwoordelijkheden kan delegeren. Het KCR is een kleine organisatie; van de directeur-bestuurder wordt ook een hands-on mentaliteit verwacht. Je bent een meewerkend directeur die zelf ook uitvoering geeft aan beleid. Iemand die de handen uit de mouwen steekt en down-to-earth is.
 
 Je communiceert gemakkelijk op verschillende niveaus en hecht aan openheid en transparantie. Je koestert de bestaande professionaliteit en bouwt vanuit de gezamenlijke betrokkenheid verder aan Het KCR.
 Zowel naar buiten als naar binnen toe ben je het gezicht van Het KCR. Je staat voor verbindend en resultaatgericht leiderschap en beseft dat constructieve samenwerking noodzakelijk is om resultaten te boeken. 
 Je beschikt over een uitstekende politieke sensitiviteit, je bent diplomatiek en je vindt de juiste balans tussen stevige onderhandeling en behoud van de relatie. Je bent in staat de verbinding aan te gaan op het niveau van bestuur en beleid met de gemeente en andere stakeholders, scholen en culturele instellingen. Op zakelijke en inspirerende wijze treed je op als ambassadeur, belangenbehartiger en onderhandelaar van de organisatie en daarmee van cultuuronderwijs in Rotterdam. 
 
 Je onderschrijft de ingezette koers en voegt daar eigen ideeën aan toe. Je staat open voor het verbreden en uitbouwen van de huidige dienstverlening en voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en het signaleren van nieuwe doelgroepen. Je doet dit niet alleen, maar in nauwe samenwerking met de medewerkers en met oog voor de omgeving. 
 
 Functie-eisen en persoonskenmerken 

 toont betrokkenheid met en passie voor de doelstellingen van Het KCR;
 kan zich vinden in de missie van de organisatie en kan van daaruit de koers verder ontwikkelen; kan mensen, zowel in- als extern, meekrijgen in de gezamenlijk vastgestelde koers;
 heeft leidinggevende ervaring, bij voorkeur als directeur in een culturele, onderwijs of andere maatschappelijke organisatie;
 heeft een visie op het gebied van cultuuronderwijs en op de rol die cultuur kan spelen in de grootstedelijke context;
 heeft ervaring in een politiek-bestuurlijke context en vindt het aansprekend om daar een actieve rol in te spelen; is bekend met het werken met subsidiestromen;
 is betrokken, inspirerend en sterk gericht op samenwerking;
 is ondernemend en innoverend;
 beschikt over een prettige persoonlijkheid met gevoel voor humor en relativeringsvermogen;
 kan zowel strategisch als operationeel handelen;
 is een besluitvaardige, stevige persoonlijkheid;
 heeft kennis en inzicht in bedrijfskundige principes en financiële bedrijfsvoering;
 beschikt over een WO-opleiding en WO werk- en denkniveau;
 heeft bij voorkeur een netwerk in de regio en anders bereid om snel een relevant netwerk op te bouwen
 Arbeidsvoorwaarden
Een uitdagende functie in een inspirerende omgeving. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Gemeente Rotterdam (gebaseerd op de CAR-UWO). Het bruto all-in jaarsalaris is maximaal € 83.477,-- (salarisschaal 13) op basis van 36 uur. In geval van benoeming wordt een arbeidsovereenkomst voor één jaar afgesloten met de intentie deze na een jaar om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de KCR.
 
 Informatie en solliciteren
Je kan je sollicitatie indienen via de website van PublicSpirit: https://www.publicspirit.nl/directeur-bestuurder-rotterdam/
Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met de heer Walter Huurdeman, senior consultant bij PublicSpirit. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kan je terecht bij zijn assistente Tineke Frederiks bereikbaar via telefoonnummer (033) 445 90 50. 
 
 Mocht je na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie, maar wel iemand uit je netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan ben je uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.
 
 De vacature wordt opengesteld op 29 maart. Je kunt reageren tot en met 15 april. Na deze datum wordt jouw sollicitatie in reserve genomen.
 
 In de weken 16, 17 en 18 worden voorselectiegesprekken gevoerd door de consultant van PublicSpirit.
 Op maandag 14 mei worden de voorgeselecteerde kandidaten aan het KCR gepresenteerd.
 De eerste selectieronde vindt plaats op 18 mei in de middag en de tweede selectieronde vindt plaats op 23 mei in de avond. 
 
 Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
 
 Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
 Je wordt door ons geïnformeerd over het verloop van jouw sollicitatie.
Inleiding
Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) is het kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Rotterdam dat zich sterk maakt voor de plek van kunst en cultuur in het Rotterdamse onderwijs. Onze missie is dat zoveel mogelijk Rotterdamse leerlingen op hun scholen goed cultuuronderwijs krijgen.

KCR is de onafhankelijke bruggenbouwer tussen onderwijs en cultuur in Rotterdam. KCR staat voor krachtig onderwijs met cultuur voor alle Rotterdamse leerlingen en doet dat door te vernieuwen, verbinden, inspireren, vragen & luisteren en te agenderen. Scholen en culturele instellingen kunnen bij KCR terecht met vragen over hun cultuuronderwijs. Op onze website www.kc-r.nl staat meer informatie over ons, onze medewerkers en het werk dat we samen met onze partners doen.

Sinds 2011 is het KCR een onafhankelijk centrum, gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam. Deskundig en betrouwbaar. Het KCR kan bogen op meer dan 25 jaar inhoudelijke en procesmatige expertise. Alle tweedelijns vraagstukken zijn welkom bij het KCR, zoals advies, begeleiding en professionalisering. Het KCR inspireert, stimuleert en motiveert het onderwijs, culturele instellingen, beleidsmakers en bestuurders. Ook regisseert en faciliteert het KCR het Cultuurtraject Rotterdam, een basisaanbod voor scholen waarin 43 culturele instellingen deelnemen. Het daadwerkelijk aanbieden van lessen behoort tot de verantwoordelijkheid van andere organisaties in de stad.
 
Het KCR adviseert en ondersteunt scholen bij het inrichten van hun cultuuronderwijs. Het KCR helpt ze met de opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: het ontwerpen en invoeren van langere leerlijnen voor cultuuronderwijs. Dat gebeurt vanuit hun eigen visie en cultuur. En zo, dat ze zelf de regie kunnen nemen. Culturele instellingen worden vanuit het KCR gecoacht om van een aanbod-gestuurde tot een vraag-gestuurde aanpak te komen. Gericht op inbreng en co-creatie in plaats van het afzetten van producten. Met nieuwe methodiek en nieuwe deskundigheid.
 
Drie uitgangspunten bepalen bij dit alles de richting van het KCR. Ten eerste het kind, dat staat centraal. Ten tweede een creatief samenspel tussen de wereld van de kunsten en leraren, kunstenaars en leerkrachten. En ten derde een duurzame verankering van cultuuronderwijs in het curriculum van scholen.
Het KCR is een kleine organisatie met 10 fte, bijna 20 medewerkers in vaste dienst en een kring van circa 10 freelance medewerkers/zzp’ers.
Voor meer informatie, zoals het meerjarenbeleidsplan 2017-2020, zie www.kcr.nl

De opgave
Bij het KCR werken zeer betrokken en kundige medewerkers aan kwalitatief goede producten en dienstverlening.

In het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 staat de koers van de organisatie beschreven. Deze koers is ook voor de komende periode richtinggevend.
De opgaven voor de komende periode betreffen onder andere (naast de opgave zoals omschreven in de inleiding):
 • Verdiepen: Werken aan goede kwaliteit en intensiteit, en een goede inbedding van cultuuronderwijs op de Rotterdamse scholen.
 • Verbreden: Zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met cultuuronderwijs.
 • Vernieuwen: Kwalitatieve ontwikkeling van de vraagstelling van scholen en het aanbod van culturele instellingen.

Positionering in Rotterdam. Inspirerend en faciliterend.
 • Een open en constructieve relatie met scholen, culturele instellingen en gemeente en fondsen: streven naar meerjarige contracten en convenanten.
 • De relatie van het KCR met de betrokken afdelingen van de gemeente nog verder versterken. De koers van KCR inhoudelijk verbinden aan de actualiteit, en andersom, en tegelijk goed richting houden.
 • Versterken van de positie van het KCR zodat deze ook na 2020 een zeer gewaardeerde en onmisbare partner is in het versterken van de cultuureducatie.

Ondernemerschap
 • Visieontwikkeling op de transitie van subsidies/fondsen naar opdrachtgeverschap.
 • Thoughtleadership op het gebied van cultuureducatie en focus aanbrengen waarop in te zetten.
 • Kansen zien en mogelijkheden ontwikkelen van vernieuwende inspirerende concepten voor cultuureducatie samen met de partners uit de culturele en het onderwijs.
 • Aansluiting houden op landelijke netwerken en aangehaakt zijn op nieuwe ontwikkelingen.

De interne organisatie KCR
 • De interne bedrijfsvoering doorlichten en waar mogelijk verder professionaliseren.
 • Verdere professionalisering medewerkers middels gerichte opleiding en training
 • Aansluiten communicatie/branding bij positie in de stad.

Functie
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het positioneren van de organisatie en het op effectieve en efficiënte wijze stimuleren en bij elkaar brengen van partijen op het terrein van cultuureducatie.

Als directeur-bestuurder ben je verantwoordelijk voor het besturen en managen van de bedrijfsprocessen en de positie van het KCR in Rotterdam.

Het ontwikkelen en onderhouden van externe contacten die bijdragen aan de doelstelling, functie, identiteit en plaats van de organisatie vormt een essentieel onderdeel van je functie. Dit betreft contacten met lokale en regionale overheden, scholen, culturele instellingen en andere partners op het gebied van cultuureducatie.

De directeur-bestuurder rapporteert rechtstreeks aan de raad van toezicht (RvT). De RvT hanteert de Governance Code Cultuur.

Profiel
Je bent een inspirerend leider die vanuit een heldere visie mensen stimuleert, vertrouwen geeft en verantwoordelijkheden kan delegeren. Het KCR is een kleine organisatie; van de directeur-bestuurder wordt ook een hands-on mentaliteit verwacht. Je bent een meewerkend directeur die zelf ook uitvoering geeft aan beleid. Iemand die de handen uit de mouwen steekt en down-to-earth is.

Je communiceert gemakkelijk op verschillende niveaus en hecht aan openheid en transparantie. Je koestert de bestaande professionaliteit en bouwt vanuit de gezamenlijke betrokkenheid verder aan Het KCR.
Zowel naar buiten als naar binnen toe ben je het gezicht van Het KCR. Je staat voor verbindend en resultaatgericht leiderschap en beseft dat constructieve samenwerking noodzakelijk is om resultaten te boeken.
Je beschikt over een uitstekende politieke sensitiviteit, je bent diplomatiek en je vindt de juiste balans tussen stevige onderhandeling en behoud van de relatie. Je bent in staat de verbinding aan te gaan op het niveau van bestuur en beleid met de gemeente en andere stakeholders, scholen en culturele instellingen. Op zakelijke en inspirerende wijze treed je op als ambassadeur, belangenbehartiger en onderhandelaar van de organisatie en daarmee van cultuuronderwijs in Rotterdam.

Je onderschrijft de ingezette koers en voegt daar eigen ideeën aan toe. Je staat open voor het verbreden en uitbouwen van de huidige dienstverlening en voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en het signaleren van nieuwe doelgroepen. Je doet dit niet alleen, maar in nauwe samenwerking met de medewerkers en met oog voor de omgeving.

Functie-eisen en persoonskenmerken
 • toont betrokkenheid met en passie voor de doelstellingen van Het KCR;
 • kan zich vinden in de missie van de organisatie en kan van daaruit de koers verder ontwikkelen; kan mensen, zowel in- als extern, meekrijgen in de gezamenlijk vastgestelde koers;
 • heeft leidinggevende ervaring, bij voorkeur als directeur in een culturele, onderwijs of andere maatschappelijke organisatie;
 • heeft een visie op het gebied van cultuuronderwijs en op de rol die cultuur kan spelen in de grootstedelijke context;
 • heeft ervaring in een politiek-bestuurlijke context en vindt het aansprekend om daar een actieve rol in te spelen; is bekend met het werken met subsidiestromen;
 • is betrokken, inspirerend en sterk gericht op samenwerking;
 • is ondernemend en innoverend;
 • beschikt over een prettige persoonlijkheid met gevoel voor humor en relativeringsvermogen;
 • kan zowel strategisch als operationeel handelen;
 • is een besluitvaardige, stevige persoonlijkheid;
 • heeft kennis en inzicht in bedrijfskundige principes en financiële bedrijfsvoering;
 • beschikt over een WO-opleiding en WO werk- en denkniveau;
 • heeft bij voorkeur een netwerk in de regio en anders bereid om snel een relevant netwerk op te bouwen

Arbeidsvoorwaarden
Een uitdagende functie in een inspirerende omgeving. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Gemeente Rotterdam (gebaseerd op de CAR-UWO). Het bruto all-in jaarsalaris is maximaal € 83.477,-- (salarisschaal 13) op basis van 36 uur. In geval van benoeming wordt een arbeidsovereenkomst voor één jaar afgesloten met de intentie deze na een jaar om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de KCR.

Informatie en solliciteren
Je kan je sollicitatie indienen via de website van PublicSpirit: https://www.publicspirit.nl/directeur-bestuurder-rotterdam/
Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met de heer Walter Huurdeman, senior consultant bij PublicSpirit. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kan je terecht bij zijn assistente Tineke Frederiks bereikbaar via telefoonnummer (033) 445 90 50.

Mocht je na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie, maar wel iemand uit je netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan ben je uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.

De vacature wordt opengesteld op 29 maart. Je kunt reageren tot en met 15 april. Na deze datum wordt jouw sollicitatie in reserve genomen.

In de weken 16, 17 en 18 worden voorselectiegesprekken gevoerd door de consultant van PublicSpirit.
Op maandag 14 mei worden de voorgeselecteerde kandidaten aan het KCR gepresenteerd.
De eerste selectieronde vindt plaats op 18 mei in de middag en de tweede selectieronde vindt plaats op 23 mei in de avond.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Je wordt door ons geïnformeerd over het verloop van jouw sollicitatie.