of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Utrecht
Functie:
directeur bedrijfsvoering / loco-gemeentesecretaris
Plaats:
Nieuwegein
Organisatie:
Castanho voor de gemeente Nieuwegein
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
460854

directeur bedrijfsvoering / loco-gemeentesecretaris

Profiel directeur bedrijfsvoering/ loco-gemeentesecretaris
 gemeente Nieuwegein
 
 
Over de gemeente Nieuwegein
 Nieuwegein is een van de jongste steden van Nederland, maar met historische accenten. Er wonen ongeveer 62.000 mensen in de gemeente. Nieuwegein is groot genoeg om allerlei voorzieningen voor haar inwoners te kunnen bieden en klein genoeg om overzichtelijk te blijven. Er is volop werkgelegenheid in Nieuwegein: zo'n 40.000 mensen hebben hier hun werkplek. Nieuwegein wil, samen met haar inwoners, werken aan het versterken van de kracht en de kwaliteit van de stad en haar inwoners.
 Ondernemerschap en werkgelegenheid staan centraal en iedereen wil en kan zijn verantwoordelijkheid nemen. Met een overheid die doet wat ze moet doen, en dat dan ook goed doet, en een samenleving die initiatief neemt. Op dit moment wordt het nieuwe College van B & W geformeerd. In de toekomstvisie en de kadernota 2018 zijn de ambities voor de toekomst van de gemeente geformuleerd. Voor meer informatie www.nieuwegein.nl .
 
 Over de organisatie
 Bij de gemeente Nieuwegein werken zo'n 440 medewerkers (ca. 380 fte). Zij werken verdeeld over verschillende afdelingen. De bedoeling van de organisatie is ‘we dragen bij aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving door ervoor te zorgen dat iedereen zijn/haar steentje kan bijdragen’.  De organisatie wil: integraal werken; duurzame oplossingen bieden in dialoog met diverse partners en een goed proces vormgeven. 
 De organisatie filosofie  heeft de volgende uitgangspunten:

wij zijn 1 organisatie
wij vertonen eigenaarschap
wij werken volgens de bedoeling Het directieteam (naast de gemeentesecretaris/algemeen directeur is dat de directeur Bedrijfsvoering ) stuurt samen met de afdelingshoofden de gemeentelijke organisatie aan. De afdelingshoofden vormen het managementteam. De organisatie kenmerkt zich door enthousiaste en hard werkende medewerkers die graag nieuwe initiatieven ontplooien en die ruimte krijgen voor ontwikkeling. Nieuwe vormen van samenwerken met de inwoners en participatie worden actief ingezet. 
 
 
 
 Organisatieontwikkeling
 Het inspelen op de veranderende rol van de overheid in de samenleving vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit van de medewerkers. Bovendien vraagt de veranderende relatie tussen inwoner en politiek om een nieuwe wijze van samenwerken met de inwoner. Initiatieven uit de stad worden op prijs gesteld, aangemoedigd en gefaciliteerd. De medewerkers nemen het initiatief om actief op zoek te gaan naar nieuwe vormen van participatie en samenwerking. Dit vraagt een andere manier van werken en een nieuwe wijze van beleid maken. Deze ontwikkeling wordt vanuit directie en management ondersteund.
 
 Directeur bedrijfsvoering
 Op dit moment is er een interim directeur bedrijfsvoering actief. De interim-directeur heeft een analyse gemaakt van de ontwikkelopgave van de drie afdelingen binnen het bedrijfsvoeringsdomein. Dit betreft de afdelingen: Financiën; Communicatie, Juridische zaken en Personeel & Organisatie en Support. De directeur geeft daarnaast leiding aan de afdelingshoofden van Stadswinkel en Openbaar domein. 
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur geeft leiding aan de afdelingshoofden van de andere afdelingen. Gemeentesecretaris en directeur bedrijfsvoering vormen samen de directie. Er is een concerncontroller die als onafhankelijk adviseur functioneert.
 
 Wij zijn op zoek naar een:

directeur die in staat is de afdelingshoofden te coachen in de verschillende veranderprocessen die worden doorgemaakt op het gebied van verbetering van dienstverlening en strategisch handelen; ontwikkeling van eigenaarschap en leiderschap en verheldering van rollen binnen en tussen de afdelingen en teams;
bouwer en ontwikkelaar die doorpakt, positie heeft en vanuit een heldere koers vaart maakt en de gemaakte keuzes implementeert binnen het domein bedrijfsvoering. 
besluitvaardige persoonlijkheid die in staat is samen met de gemeentesecretaris enkele trajecten verder te brengen zoals: het realiseren van de dienstverleningsvisie en het implementeren van de organisatievisie.
kandidaat met aandacht voor het verder brengen van het informatiemanagement, ICT, dienstverlening, juridische zaken, HRM, communicatie en inkoop.
directeur die redeneert vanuit de strategische opgave en die in staat is dit te vertalen naar de diverse niveaus en die samenhang en samenwerking bevordert. Bovenstaande informatie vraagt om een directeur met kennis van bedrijfsvoering, die een goede gesprekspartner is van de gemeentesecretaris en het management. Van de directeur wordt verwacht dat deze in staat is richting te geven, te sturen en te coachen.  Een persoonlijkheid die durft te ontwikkelen en tegelijkertijd borgt en implementeert. Een toegankelijk leider die luistert, zichtbaar is bij medewerkers en bestuur en knopen doorhakt waar nodig. En als directeur een prima gesprekpartner is van de portefeuillehouder(s).
 
 Gewenste competenties
 1.  Leidinggeven/samenwerken
 2.  Resultaatgerichtheid
 3.  Inlevingsvermogen 
 4.  Bestuurlijke-en politieke gevoeligheid
 5.  Ondernemerschap
 
 Functie-eisen

academisch werk- en denkniveau;
ruime ervaring als directeur of integraal manager bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving;
aantoonbare ruime kennis van bedrijfsvoering en van de relevante ontwikkelingen binnen het domein;
ervaring met organisatieontwikkeling en implementatie;
kennis van project-, programma-, en lijnmanagement;
kennis van moderne bedrijfsvoering en procesmanagement. 
 Persoonskenmerken
 Integer, verbindend, empathisch, ondernemend, besluitvaardig, relativeringsvermogen. 
 
 Arbeidsvoorwaarden en procedure 
 De functie wordt gehonoreerd in schaal 15. Dan bedraagt het maximale bruto jaarsalaris €98.000,- inclusief vakantietoeslag, levensloopbijdrage en eindejaarsuitkering op basis van een fulltime (36 uur/week) dienstverband. Castanho doet de voorselectie en houdt selectiegesprekken met kandidaten. Daarna vindt een voordracht van kandidaten plaats aan de opdrachtgever. Een delegatie van directie/management, College, medewerkers en OR is betrokken bij de selectie.
 De sollicitatierondes met de selectiecommissie en de adviescommissie zijn gepland op maandag 9 juli de hele dag en donderdag 12 juli van 09.00 uur tot 13.00 uur. Het is de bedoeling om de procedure vóór 15 juli 2018 af te ronden. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
 Solliciteren of meer informatie?
 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ellen Bruin, 
 telnr. 06-20303256. U kunt solliciteren tot 18 juni 2018 via www.castanho.nl/vacatures . Als u uw CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw sollicitatie. Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek.
 
 
  
Profiel directeur bedrijfsvoering/ loco-gemeentesecretaris
gemeente Nieuwegein


Over de gemeente Nieuwegein
Nieuwegein is een van de jongste steden van Nederland, maar met historische accenten. Er wonen ongeveer 62.000 mensen in de gemeente. Nieuwegein is groot genoeg om allerlei voorzieningen voor haar inwoners te kunnen bieden en klein genoeg om overzichtelijk te blijven. Er is volop werkgelegenheid in Nieuwegein: zo'n 40.000 mensen hebben hier hun werkplek. Nieuwegein wil, samen met haar inwoners, werken aan het versterken van de kracht en de kwaliteit van de stad en haar inwoners.
Ondernemerschap en werkgelegenheid staan centraal en iedereen wil en kan zijn verantwoordelijkheid nemen. Met een overheid die doet wat ze moet doen, en dat dan ook goed doet, en een samenleving die initiatief neemt. Op dit moment wordt het nieuwe College van B & W geformeerd. In de toekomstvisie en de kadernota 2018 zijn de ambities voor de toekomst van de gemeente geformuleerd. Voor meer informatie www.nieuwegein.nl.

Over de organisatie
Bij de gemeente Nieuwegein werken zo'n 440 medewerkers (ca. 380 fte). Zij werken verdeeld over verschillende afdelingen. De bedoeling van de organisatie is ‘we dragen bij aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving door ervoor te zorgen dat iedereen zijn/haar steentje kan bijdragen’.  De organisatie wil: integraal werken; duurzame oplossingen bieden in dialoog met diverse partners en een goed proces vormgeven.
De organisatie filosofie  heeft de volgende uitgangspunten:
 • wij zijn 1 organisatie
 • wij vertonen eigenaarschap
 • wij werken volgens de bedoeling
Het directieteam (naast de gemeentesecretaris/algemeen directeur is dat de directeur Bedrijfsvoering ) stuurt samen met de afdelingshoofden de gemeentelijke organisatie aan. De afdelingshoofden vormen het managementteam. De organisatie kenmerkt zich door enthousiaste en hard werkende medewerkers die graag nieuwe initiatieven ontplooien en die ruimte krijgen voor ontwikkeling. Nieuwe vormen van samenwerken met de inwoners en participatie worden actief ingezet.Organisatieontwikkeling
Het inspelen op de veranderende rol van de overheid in de samenleving vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit van de medewerkers. Bovendien vraagt de veranderende relatie tussen inwoner en politiek om een nieuwe wijze van samenwerken met de inwoner. Initiatieven uit de stad worden op prijs gesteld, aangemoedigd en gefaciliteerd. De medewerkers nemen het initiatief om actief op zoek te gaan naar nieuwe vormen van participatie en samenwerking. Dit vraagt een andere manier van werken en een nieuwe wijze van beleid maken. Deze ontwikkeling wordt vanuit directie en management ondersteund.

Directeur bedrijfsvoering
Op dit moment is er een interim directeur bedrijfsvoering actief. De interim-directeur heeft een analyse gemaakt van de ontwikkelopgave van de drie afdelingen binnen het bedrijfsvoeringsdomein. Dit betreft de afdelingen: Financiën; Communicatie, Juridische zaken en Personeel & Organisatie en Support. De directeur geeft daarnaast leiding aan de afdelingshoofden van Stadswinkel en Openbaar domein.
De gemeentesecretaris/algemeen directeur geeft leiding aan de afdelingshoofden van de andere afdelingen. Gemeentesecretaris en directeur bedrijfsvoering vormen samen de directie. Er is een concerncontroller die als onafhankelijk adviseur functioneert.

Wij zijn op zoek naar een:
 • directeur die in staat is de afdelingshoofden te coachen in de verschillende veranderprocessen die worden doorgemaakt op het gebied van verbetering van dienstverlening en strategisch handelen; ontwikkeling van eigenaarschap en leiderschap en verheldering van rollen binnen en tussen de afdelingen en teams;
 • bouwer en ontwikkelaar die doorpakt, positie heeft en vanuit een heldere koers vaart maakt en de gemaakte keuzes implementeert binnen het domein bedrijfsvoering.
 • besluitvaardige persoonlijkheid die in staat is samen met de gemeentesecretaris enkele trajecten verder te brengen zoals: het realiseren van de dienstverleningsvisie en het implementeren van de organisatievisie.
 • kandidaat met aandacht voor het verder brengen van het informatiemanagement, ICT, dienstverlening, juridische zaken, HRM, communicatie en inkoop.
 • directeur die redeneert vanuit de strategische opgave en die in staat is dit te vertalen naar de diverse niveaus en die samenhang en samenwerking bevordert.
Bovenstaande informatie vraagt om een directeur met kennis van bedrijfsvoering, die een goede gesprekspartner is van de gemeentesecretaris en het management. Van de directeur wordt verwacht dat deze in staat is richting te geven, te sturen en te coachen.  Een persoonlijkheid die durft te ontwikkelen en tegelijkertijd borgt en implementeert. Een toegankelijk leider die luistert, zichtbaar is bij medewerkers en bestuur en knopen doorhakt waar nodig. En als directeur een prima gesprekpartner is van de portefeuillehouder(s).

Gewenste competenties
1.  Leidinggeven/samenwerken
2.  Resultaatgerichtheid
3.  Inlevingsvermogen
4.  Bestuurlijke-en politieke gevoeligheid
5.  Ondernemerschap

Functie-eisen
 • academisch werk- en denkniveau;
 • ruime ervaring als directeur of integraal manager bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • aantoonbare ruime kennis van bedrijfsvoering en van de relevante ontwikkelingen binnen het domein;
 • ervaring met organisatieontwikkeling en implementatie;
 • kennis van project-, programma-, en lijnmanagement;
 • kennis van moderne bedrijfsvoering en procesmanagement.

Persoonskenmerken
Integer, verbindend, empathisch, ondernemend, besluitvaardig, relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden en procedure
De functie wordt gehonoreerd in schaal 15. Dan bedraagt het maximale bruto jaarsalaris €98.000,- inclusief vakantietoeslag, levensloopbijdrage en eindejaarsuitkering op basis van een fulltime (36 uur/week) dienstverband. Castanho doet de voorselectie en houdt selectiegesprekken met kandidaten. Daarna vindt een voordracht van kandidaten plaats aan de opdrachtgever. Een delegatie van directie/management, College, medewerkers en OR is betrokken bij de selectie.
De sollicitatierondes met de selectiecommissie en de adviescommissie zijn gepland op maandag 9 juli de hele dag en donderdag 12 juli van 09.00 uur tot 13.00 uur. Het is de bedoeling om de procedure vóór 15 juli 2018 af te ronden. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Solliciteren of meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ellen Bruin,
telnr. 06-20303256. U kunt solliciteren tot 18 juni 2018 via www.castanho.nl/vacatures. Als u uw CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw sollicitatie. Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek.