Opleiding:
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Spijkenisse
Organisatie:
Castanho namens Gemeente Nissewaard
Dienstverband:
Fulltime

Directeur

Gemeente Nissewaard

Nissewaard is een gemeente met bijna 85.000 inwoners. De gemeente is in 2015 ontstaan uit een fusie van Spijkenisse en Bernisse. In de gemeenteraad zijn 9 partijen actief. ONS Nissewaard, PvdA en VVD vormen het College van B & W. Vijf wethouders en de burgemeester nemen deel aan het College. De burgemeester is in februari 2019 gestart. Het coalitieakkoord ‘Samen voor elkaar!’ ademt ambitie om ‘ samen de keuzes maken en nieuwe wegen in te slaan om Nissewaard verder vooruit te brengen; naar een aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040.  Doel is dat de inwoners zich thuis voelen in de gemeente. Een plek waar je je prettig en veilig voelt, waar je kunt ontspannen, waar de leefomgeving opgeruimd is, waar je tot rust komt en waar je sociale contacten hebt. Een plek die geborgenheid biedt en waar je je talenten kan ontwikkelen, ook als je hiermee een risico neemt. Zo'n plek wil Nissewaard zijn: schoon, heel en veilig. Naar een aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040.’

De gemeente heeft te maken met een aantal vraagstukken van sociaal economische, maatschappelijke en ruimtelijke aard. Nissewaard maakt onderdeel uit van de stedenband MRDH-Drechtsteden en is het entreegebied voor de Zeeuwse delta. De aantakking op het lightrailnetwerk van de regio Rotterdam en de verduurzaming van de haven bieden goede aanknopingspunten om Spijkenisse toekomstbestendig te maken. www.nissewaard.nl

De organisatie

In Nissewaard werken ongeveer 800 medewerkers. De sfeer is informeel met korte lijnen. De organisatie is in transitie naar een lerende organisatie, waarmee bestuur en inwoners maximaal kunnen worden bediend. Het leren van de medewerkers en het meer adaptief zijn als organisatie staat centraal in het concernplan ‘Nissewaard Leert’.  Ook het verder op orde brengen van de processen maakt deel uit van het concernplan.

Een stuurgroep en projectgroep zijn samen met medewerkers bezig om de grootste opgaven te definiëren voor de organisatie. De sturing van de organisatie is een opgave die verder uitgewerkt is. Om deze sturing te optimaliseren, is er gekozen voor een compacte strategische directie van drie mensen inclusief de gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Primair dragen de directieleden een concernverantwoordelijkheid en daarnaast hebben ze ieder eigen aandachtsgebieden. De directie heeft vier sturingsinstrumenten: programmasturing; projectmatig werken; procesregie en lijnsturing. Binnen de lijn geven afdelingshoofden leiding aan de teams en dragen zij zorg voor samenhang en integraliteit. De afdelingshoofden vallen onder de directie.

De opgave

De gemeente Nissewaard wil beter samenwerken - over de grenzen van teams en afdelingen heen - om de opgaven integraal en in samenhang te kunnen realiseren. Zo wil de gemeente aan kracht winnen om te voldoen aan de eisen die de samenleving, partners en het bestuur van de organisatie vragen.

In dat kader wijzigt de structuur van de organisatie en ontstaat er een driehoofdige directie.  In de ontwikkeling naar een organisatie die opgaven integraal oppakt, vervult de directie een sleutelrol. Zij stuurt op een manier die meer passend is bij een flexibel en transparant werkende organisatie. Als directeur ben je verantwoordelijk voor de verandering, verbinding en samenhang. Je kijkt van buiten naar binnen, over grenzen heen en je draagt bij aan:

 1. Het uitdragen van het concernplan en het richting geven aan de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk brede strategische beleid en de realisatie van bestuurlijke ambities en opgaven;
 2. Het verbeteren van processen en beheer: je zorgt voor het samenhangend functioneren van de organisatie en monitort en stuurt op de realisatie van doelstellingen, ook op het gebied van de bedrijfsvoering;
 3. Het bevorderen van samenwerken: je bevordert de samenwerking en afstemming tussen managementlagen, organisatieonderdelen, werkvelden en (externe) stakeholders.

De directeur realiseert en onderhoudt actieve werkrelaties met het college en het management, voert de dialoog over de ambities van het bestuur, de trends in de samenleving en de (on)mogelijkheden van de organisatie. Binnen de directie is de aan te stellen directeur vooral verantwoordelijk voor: Nissewaard naar 2040; duurzaamheid; omgevingswet; bereikbaarheid en innovatie.

Functie-eisen

Je hebt:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • ruime leidinggevende ervaring op strategisch niveau;
 • ruime ervaring in een grotere overheids- of maatschappelijke organisatie;
 • kennis van organisatieontwikkeling en veranderkunde;
 • bij voorkeur ervaring met programma- en projectmanagement;
 • affiniteit met de thema’s van het ruimtelijke en economische domein.

Je profiel

Je speelt als directeur een cruciale rol in een continu ontwikkelproces. Je vervult actief opdrachtgeverschap en bent het voorbeeld van afdeling overstijgend  en integraal werken. Jij bent als verbinder herkenbaar en toegankelijk voor medewerkers, afdelingen en partners.

Je voelt je verantwoordelijk voor het handelen van de organisatie, geeft ruimte en kunt delegeren. Je hebt een coachende stijl, gecombineerd met besluitvaardigheid en een onafhankelijke houding. Je hebt een visie op lokaal bestuur en hebt strategisch inzicht op politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Je visie vertaal je naar duidelijke ideeën over de te varen koers en zet die om in concrete plannen en implementatie.

Je bent overtuigend, hebt een actieve houding en beschikt over een breed sturings- en interventierepertoire om anderen in beweging te brengen. Je stelt prioriteiten, hebt kritische denkkracht en bent een realist.

Door jouw omgevingsbewustzijn en politieke sensitiviteit speel je proactief in op ontwikkelingen uit de omgeving die van invloed kunnen zijn op de organisatie. Zo anticipeer je op wensen vanuit het bestuur en voer je constructieve gesprekken met belangenpartijen en stakeholders.

Meer over jouw toekomstige werkomgeving

De topstructuur van de gemeente Nissewaard bestaat uit een algemeen directeur/gemeentesecretaris en twee directeuren. De directeur vormt een team met de andere directieleden, is een teamspeler, heeft aanvullende en uitwisselbare kwaliteiten en is gericht op het professionele samenspel.

Het aanbod

Nissewaard biedt de nieuwe directeur een fulltime (36 uur/week) functie. Het salaris is, afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring, max. € 7.921, - bruto per maand (schaal 16 CAR UWO) op basis van een 36-urige werkweek;

 • Een Individueel Keuze Budget met daarin vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof en levenslooptoelage. Dit is een vrij besteedbaar budget van circa 17,05 % van je bruto jaarsalaris;
 • Ruimte voor plaats en tijd onafhankelijk werken.

Solliciteren of meer informatie?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met drs. Ellen Bruin, telnr. 06-20303256. U kunt solliciteren tot en met maandag 16 september 2019 via www.castanho.nl/vacatures. Als u uw CV en motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw sollicitatie. Spoedig na uw reactie nodigen wij kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek met de adviseur van Castanho. De procedure wordt in- en extern tegelijkertijd open gesteld.

De adviseur van Castanho verricht de voorselectie en draagt kandidaten voor aan de opdrachtgever. Directie, management, College en Ondernemingsraad van Nissewaard nemen deel aan de sollicitatieprocedure. Een assessment, het maken van een casus en het opvragen van referenties  kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

De gesprekken bij Nissewaard vinden plaats op 11 en 31 oktober 2019.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...