of 59220 LinkedIn
Vakgebied:
ICT
Opleiding:
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
DevOps Engineer Zaakgericht werken
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465248

DevOps Engineer Zaakgericht werken

Tijdelijke opdracht: 
DevOps Engineer Zaakgericht werken

(opdrachtnummer:19.061) 

Aanvullende informatie 
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl .
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is 1 april, doch uiterlijk 1 mei 2019. Dit betreft een nieuwe uitvraag.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over de Unit Architectuur & Standaarden
De unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA  - Gemeentelijke Model Architectuur.

Over Common Ground
Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd.
Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Een voorbeeld daarvan is te vinden op https://github.com/VNG-Realisatie/nlx .

Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team, op afstand of op een kantoor in Den Haag of Utrecht en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Ook zijn er veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren. Het aantal uren inzet per week wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van wat nodig is voor de lopende projecten. Overleg vindt voornamelijk plaats via Slack en in wekelijkse sprint reviews.

Doel van de opdracht
Ontwikkelen van een set generieke API open standaarden voor zaakgericht werken en een bijbehorende referentie implementatie w.o. Zaakregistratiecomponent, Documentregistratiecomponent, Zaaktypecataloguscomponent. Bij eventueel centraal aangeboden voorzieningen worden deze API's ontsloten via NLX.

Daarbinnen het uitvoeren van experimenten en demo’s die bijdragen aan realisatie van Zaakgericht werken.

Bijdrage leveren aan relevante projecten zoals doorontwikkelen voor Common Ground componenten.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Borgen van een set standaarden voor het Zaakgericht werken en referentie-implementatie;
Vormen van een effectieve brug tussen development en deployment;
Zorgdragen voor beschikbaarheid;
Vraagbaak op het gebied van DevOps;
Opstellen van technische en functionele documentatie;
Participeren in overleggen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van Zaakgericht werken;
Opstellen van systeemspecificaties;
Verzorgen van de technische realisatie van experimenten en demo’s.
Kennis- en ervaringsvereisten

WO-werk- en denkniveau, op basis van opleiding en/of ervaring op het terrein van computerscience of aanverwant;
Aantoonbaar zeer ruime ervaring met softwareontwikkeling;
Ervaring in de rol van DevOps Engineer met het inrichten van systemen met veel concurrency en hoge  beschikbaarheid;
Hands-on kennis en ervaring met informatiemodellen (RGBZ 2.0, ImZTC 2.2) en Zaakgericht werken;
Diepgaande kennis van Python of .NET en bijbehorende frameworks
Diepgaande kennis van APIs die gebruik maken van JSON, REST en OAS 3.0;
Aantoonbaar ruime ervaring met de ontwikkeling van schaalbare systeemarchitecturen;
Aantoonbaar ruime ervaring met het inrichten van CI/CD ontwikkelomgevingen;
Aantoonbaar ruime ervaring met het inrichten van logging en monitoring van hoog beschikbare (high availability) gedistribueerde deploymentomgevingen met Ansible;
Aantoonbaar ervaring met gebruik van gereedschappen als: Git, een automationserver (zoals Jenkins), Kubernetes, Docker en Github
Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 110 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 25 maart 2019, 12.00 uur. 
De eerste gesprekken zijn op vrijdag 29 maart tussen 13.00-16.00 uur. 

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied ICT ontwikkeling en Beheer.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

Registreer op CTMsolutions.nl
Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Tijdelijke opdracht:
DevOps Engineer Zaakgericht werken

(opdrachtnummer:19.061)

Aanvullende informatie

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is 1 april, doch uiterlijk 1 mei 2019. Dit betreft een nieuwe uitvraag.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over de Unit Architectuur & Standaarden
De unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA  - Gemeentelijke Model Architectuur.

Over Common Ground
Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd.
Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Een voorbeeld daarvan is te vinden op https://github.com/VNG-Realisatie/nlx.

Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team, op afstand of op een kantoor in Den Haag of Utrecht en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Ook zijn er veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren. Het aantal uren inzet per week wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van wat nodig is voor de lopende projecten. Overleg vindt voornamelijk plaats via Slack en in wekelijkse sprint reviews.

Doel van de opdracht
Ontwikkelen van een set generieke API open standaarden voor zaakgericht werken en een bijbehorende referentie implementatie w.o. Zaakregistratiecomponent, Documentregistratiecomponent, Zaaktypecataloguscomponent. Bij eventueel centraal aangeboden voorzieningen worden deze API's ontsloten via NLX.

Daarbinnen het uitvoeren van experimenten en demo’s die bijdragen aan realisatie van Zaakgericht werken.

Bijdrage leveren aan relevante projecten zoals doorontwikkelen voor Common Ground componenten.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Borgen van een set standaarden voor het Zaakgericht werken en referentie-implementatie;
 • Vormen van een effectieve brug tussen development en deployment;
 • Zorgdragen voor beschikbaarheid;
 • Vraagbaak op het gebied van DevOps;
 • Opstellen van technische en functionele documentatie;
 • Participeren in overleggen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van Zaakgericht werken;
 • Opstellen van systeemspecificaties;
 • Verzorgen van de technische realisatie van experimenten en demo’s.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO-werk- en denkniveau, op basis van opleiding en/of ervaring op het terrein van computerscience of aanverwant;
 • Aantoonbaar zeer ruime ervaring met softwareontwikkeling;
 • Ervaring in de rol van DevOps Engineer met het inrichten van systemen met veel concurrency en hoge  beschikbaarheid;
 • Hands-on kennis en ervaring met informatiemodellen (RGBZ 2.0, ImZTC 2.2) en Zaakgericht werken;
 • Diepgaande kennis van Python of .NET en bijbehorende frameworks
 • Diepgaande kennis van APIs die gebruik maken van JSON, REST en OAS 3.0;
 • Aantoonbaar ruime ervaring met de ontwikkeling van schaalbare systeemarchitecturen;
 • Aantoonbaar ruime ervaring met het inrichten van CI/CD ontwikkelomgevingen;
 • Aantoonbaar ruime ervaring met het inrichten van logging en monitoring van hoog beschikbare (high availability) gedistribueerde deploymentomgevingen met Ansible;
 • Aantoonbaar ervaring met gebruik van gereedschappen als: Git, een automationserver (zoals Jenkins), Kubernetes, Docker en Github

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 110 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 25 maart 2019, 12.00 uur.
De eerste gesprekken zijn op vrijdag 29 maart tussen 13.00-16.00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied ICT ontwikkeling en Beheer.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
 1. Registreer op CTMsolutions.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.