of 59244 LinkedIn
Vakgebied:
Overig overheid
Opleiding:
hbo
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Holland
Functie:
Coördinator Indienststelling Metro & Tram
Plaats:
Amsterdam
Organisatie:
Gemeente Amsterdam
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465562

Coördinator Indienststelling Metro & Tram

Functieomschrijving Gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een
Coördinator Indienststelling Metro & Tram
36 uur
De functie
Binnen het team Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) van de afdeling Eigendom en Beheer (E&B) van Metro en Tram is de Coördinator Indienststelling verantwoordelijk voor het indienstellingsproces met betrekking tot de infrastructuur voor metro en tram (zowel voor het generieke proces als voor het succesvol doorlopen en begeleiden van concrete vergunningaanvragen. De Wet lokaal spoor (Wls) geeft slechts kaders aan waaraan moet worden voldaan. Wat ga je doen? Je draagt er in eerste instantie zorg voor dat deze wettelijke kaders worden vertaald naar de Amsterdamse situatie c.q. naar concrete projecten.
  Je verricht in dit kader onderzoek, stelt procesvoorstellen en procedurebeschrijvingen op, definieert de betrokken stakeholders, stemt procedures en processen af met de verschillende stakeholders en ontwikkelt de noodzakelijke tools.
  Je coördineert het proces en adviseert het hoofd van de afdeling die namens de directeur van Metro en Tram het bevoegd gezag is.
  Je coördineert het proces van indienststelling zowel procesmatig als inhoudelijk. Sinds het moment waarop de Wls van toepassing is, is het indienststellingsproces opgezet, geïmplementeerd en beproefd aan de hand van een aantal concrete aanvragen (waaronder de indienststelling van de infrastructuur van de NZL). Momenteel zijn aanvragen voor indienststelling van de infrastructuur ten aanzien van o.a. de projecten Entree, Amstelveenlijn, Signaling en Control, Zuidas in behandeling.
  Je initieert het proces voor de indienststelling door middel van een plan van aanpak. In dit plan van aanpak worden de verschillende stakeholders, vergunningseisen en de verschillende fasen van indienststelling gedefinieerd. Belangrijke stakeholders zijn hierbij in ieder geval bijvoorbeeld: de Assetmanager als beheerder van de in dienst te stellen infra, V&OR+ als beheerder van de openbare ruimte van de gemeente Amsterdam, GVB als exploitant van de lijn, Vervoersregio Amsterdam, Stadsdelen, Rijksinstanties zoals de Inspectie Leefomgeving Transport, Safety Board (Onderzoeksraad voor Veiligheid), e.d.
  Je organiseert verschillende meetings met de betrokken partijen en adviseert en ondersteunt de verschillende stakeholders over/bij de noodzakelijke vergunningstrajecten en vergunningseisen vanuit de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.
  Je brengt de verschillende betrokken partijen dus bij elkaar en organiseert en coördineert en adviseert inhoudelijk en procesmatig over alle noodzakelijke (wettelijke) stappen om te komen tot een indienststelling van de lijn volgens de wettelijke (veiligheids/vergunnings)eisen en de aangegeven tijdslijn.
  Je plant en monitort het proces en bewaakt de noodzakelijke (besluitvormings) knooppunten.
  Je rappelleert en adviseert richting stakeholders bij knelpunten en fungeert hierbij als spin in het web en als aanjager/gatekeeper van het proces van indienststelling en de daaraan gekoppelde besluitvormingsprocessen.
  Je stelt (voorbeeld) documenten op betreffende governance, procedures en richtlijnen en draagt er zorg voor dat het proces van indienststelling en de daaraan gekoppelde documentatie centraal wordt verzameld, vastgelegd en gearchiveerd. Dit op een dusdanige wijze dat E&B zich, als beheerder Wls, kan verantwoorden over het proces van indienststelling en de wettelijke veiligheidseisen.
  Je bent verantwoordelijk voor totstandkoming en vastlegging van uitgewerkte en geaccordeerde documenten t.b.v. (besluitvorming over) de indiensstellingstappen van de lijn.
  Je organiseert en borgt binnen de organisatie van E&B het kennismanagement m.b.t. het indienststellingsproces en daaraan verbonden deelprocessen en draagt er zorg voor dat het proces transparant en overdraagbaar wordt geankerd in de organisatie.
  Je informeert en instrueert hierover medewerkers en stelt handleidingen en procedurebeschrijvingen op.
Functie-eisen Je beschikt over een hbo+ werk- en denkniveau;
  Je hebt langdurige ervaring binnen het werkveld en met de wettelijke/procedurele kaders betreffende Wet Lokaalspoor;
  Je hebt langdurige ervaring met de bestuurlijke besluitvormingsprocessen betreffende vergunningverlening bij voorkeur in het kader van de Wet Lokaalspoor;
  Je hebt ruime ervaring met procesontwikkeling en procescoördinatie.
Competenties
Omgevingsbewustzijn;
  Samenwerken;
  Relatiebeheer;
  Initiatief;
  Resultaatgerichtheid;
  Overtuigingskracht.
Arbeidsvoorwaarden Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.348,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week.
  De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.
De organisatie
De Directeur Metro en Tram is formeel aangewezen als de beheerder, vergunningverlener en handhaver conform de Wet lokaal spoor (Wls) en is verantwoordelijk voor de veiligheid en het doelmatig gebruik van de lokale (regionale) spoorweginfrastructuur. 
De verantwoordelijkheid met betrekking tot het beheer van het lokaalspoor en de stations is ondergebracht bij de directeur Eigendom en Beheer (E&B) De verantwoordelijkheid met betrekking tot het beschikbaar stellen van het areaal aan de gebruiker, de (Wls) vergunningverlening voor werkzaamheden, infrastructuur en materieel) en het daaraan verbonden toezicht en handhaving van de wettelijke kaders is neergelegd bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Dit team is derhalve kaderstellend voor, verleent toestemming aan de beheerder, gebruiker/vervoerder en derden en zorgt voor de handhaving. De Afdelingsmanager VTH geeft deels namens de beheerder Wls en deels als randvoorwaarde voor de beheerder richting, vorm en uitvoering aan de kaderstellende en handhavingstaken voortkomend uit de Wls. Team VTH
Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) is een klein team (ca 12 fte) dat nog in opbouw en ontwikkeling is en oefent het formele bevoegd gezag uit, op grond van de Wet lokaalspoor. Het team is verantwoordelijk voor het kernproces beschikbaar stellen, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Vanuit die verantwoordelijkheid is VTH kaderstellend ten aanzien van het beheer, het gebruik c.q. het vervoer en voor derden (in geval van werkzaamheden om en nabij het lokaalspoor). Sollicitatieprocedure Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 28 april 2019 onder vermelding van Coördinator Indienststelling Metro & Tram – 19030007 Via onze sollicitatiepagina , door te klikken op de solliciteerbutton. Vragen over deze vacature 
Neem voor meer informatie over deze functie kunt u contact op met Erik Bouma, afdelingshoofd VTH bereikbaar op telefoonnummer 06-10884289 of per mail e.bouma@amsterdam.nl . 
De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Bezoek www.amsterdam.nl voor meer informatie over de vacature Coördinator Indienststelling Metro & Tram of solliciteer online op de vacature Coördinator Indienststelling Metro & Tram .
Functieomschrijving

Gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een


Coördinator Indienststelling Metro & Tram

36 uurDe functie
Binnen het team Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) van de afdeling Eigendom en Beheer (E&B) van Metro en Tram is de Coördinator Indienststelling verantwoordelijk voor het indienstellingsproces met betrekking tot de infrastructuur voor metro en tram (zowel voor het generieke proces als voor het succesvol doorlopen en begeleiden van concrete vergunningaanvragen. De Wet lokaal spoor (Wls) geeft slechts kaders aan waaraan moet worden voldaan.

Wat ga je doen?
 • Je draagt er in eerste instantie zorg voor dat deze wettelijke kaders worden vertaald naar de Amsterdamse situatie c.q. naar concrete projecten.
 • Je verricht in dit kader onderzoek, stelt procesvoorstellen en procedurebeschrijvingen op, definieert de betrokken stakeholders, stemt procedures en processen af met de verschillende stakeholders en ontwikkelt de noodzakelijke tools.
 • Je coördineert het proces en adviseert het hoofd van de afdeling die namens de directeur van Metro en Tram het bevoegd gezag is.
 • Je coördineert het proces van indienststelling zowel procesmatig als inhoudelijk. Sinds het moment waarop de Wls van toepassing is, is het indienststellingsproces opgezet, geïmplementeerd en beproefd aan de hand van een aantal concrete aanvragen (waaronder de indienststelling van de infrastructuur van de NZL). Momenteel zijn aanvragen voor indienststelling van de infrastructuur ten aanzien van o.a. de projecten Entree, Amstelveenlijn, Signaling en Control, Zuidas in behandeling.
 • Je initieert het proces voor de indienststelling door middel van een plan van aanpak. In dit plan van aanpak worden de verschillende stakeholders, vergunningseisen en de verschillende fasen van indienststelling gedefinieerd. Belangrijke stakeholders zijn hierbij in ieder geval bijvoorbeeld: de Assetmanager als beheerder van de in dienst te stellen infra, V&OR+ als beheerder van de openbare ruimte van de gemeente Amsterdam, GVB als exploitant van de lijn, Vervoersregio Amsterdam, Stadsdelen, Rijksinstanties zoals de Inspectie Leefomgeving Transport, Safety Board (Onderzoeksraad voor Veiligheid), e.d.
 • Je organiseert verschillende meetings met de betrokken partijen en adviseert en ondersteunt de verschillende stakeholders over/bij de noodzakelijke vergunningstrajecten en vergunningseisen vanuit de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.
 • Je brengt de verschillende betrokken partijen dus bij elkaar en organiseert en coördineert en adviseert inhoudelijk en procesmatig over alle noodzakelijke (wettelijke) stappen om te komen tot een indienststelling van de lijn volgens de wettelijke (veiligheids/vergunnings)eisen en de aangegeven tijdslijn.
 • Je plant en monitort het proces en bewaakt de noodzakelijke (besluitvormings) knooppunten.
 • Je rappelleert en adviseert richting stakeholders bij knelpunten en fungeert hierbij als spin in het web en als aanjager/gatekeeper van het proces van indienststelling en de daaraan gekoppelde besluitvormingsprocessen.
 • Je stelt (voorbeeld) documenten op betreffende governance, procedures en richtlijnen en draagt er zorg voor dat het proces van indienststelling en de daaraan gekoppelde documentatie centraal wordt verzameld, vastgelegd en gearchiveerd. Dit op een dusdanige wijze dat E&B zich, als beheerder Wls, kan verantwoorden over het proces van indienststelling en de wettelijke veiligheidseisen.
 • Je bent verantwoordelijk voor totstandkoming en vastlegging van uitgewerkte en geaccordeerde documenten t.b.v. (besluitvorming over) de indiensstellingstappen van de lijn.
 • Je organiseert en borgt binnen de organisatie van E&B het kennismanagement m.b.t. het indienststellingsproces en daaraan verbonden deelprocessen en draagt er zorg voor dat het proces transparant en overdraagbaar wordt geankerd in de organisatie.
 • Je informeert en instrueert hierover medewerkers en stelt handleidingen en procedurebeschrijvingen op.


Functie-eisen
 • Je beschikt over een hbo+ werk- en denkniveau;
 • Je hebt langdurige ervaring binnen het werkveld en met de wettelijke/procedurele kaders betreffende Wet Lokaalspoor;
 • Je hebt langdurige ervaring met de bestuurlijke besluitvormingsprocessen betreffende vergunningverlening bij voorkeur in het kader van de Wet Lokaalspoor;
 • Je hebt ruime ervaring met procesontwikkeling en procescoördinatie.

Competenties
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Relatiebeheer;
 • Initiatief;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Overtuigingskracht.


Arbeidsvoorwaarden
 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.348,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
De Directeur Metro en Tram is formeel aangewezen als de beheerder, vergunningverlener en handhaver conform de Wet lokaal spoor (Wls) en is verantwoordelijk voor de veiligheid en het doelmatig gebruik van de lokale (regionale) spoorweginfrastructuur. 

De verantwoordelijkheid met betrekking tot het beheer van het lokaalspoor en de stations is ondergebracht bij de directeur Eigendom en Beheer (E&B) De verantwoordelijkheid met betrekking tot het beschikbaar stellen van het areaal aan de gebruiker, de (Wls) vergunningverlening voor werkzaamheden, infrastructuur en materieel) en het daaraan verbonden toezicht en handhaving van de wettelijke kaders is neergelegd bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Dit team is derhalve kaderstellend voor, verleent toestemming aan de beheerder, gebruiker/vervoerder en derden en zorgt voor de handhaving. De Afdelingsmanager VTH geeft deels namens de beheerder Wls en deels als randvoorwaarde voor de beheerder richting, vorm en uitvoering aan de kaderstellende en handhavingstaken voortkomend uit de Wls. 

Team VTH
Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) is een klein team (ca 12 fte) dat nog in opbouw en ontwikkeling is en oefent het formele bevoegd gezag uit, op grond van de Wet lokaalspoor. Het team is verantwoordelijk voor het kernproces beschikbaar stellen, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Vanuit die verantwoordelijkheid is VTH kaderstellend ten aanzien van het beheer, het gebruik c.q. het vervoer en voor derden (in geval van werkzaamheden om en nabij het lokaalspoor). 

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 28 april 2019 onder vermelding van Coördinator Indienststelling Metro & Tram – 19030007 Via onze sollicitatiepaginadoor te klikken op de solliciteerbutton.

Vragen over deze vacature 
Neem voor meer informatie over deze functie kunt u contact op met Erik Bouma, afdelingshoofd VTH bereikbaar op telefoonnummer 06-10884289 of per mail e.bouma@amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.Bezoek www.amsterdam.nl voor meer informatie over de vacature Coördinator Indienststelling Metro & Tram of solliciteer online op de vacature Coördinator Indienststelling Metro & Tram.