of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Financiën en economie
Opleiding:
hbo
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Coördinator Financiële en Salaris administratie
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
Avalex
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
460963

Coördinator Financiële en Salaris administratie

Avalex is een maatschappelijke onderneming in afval- en grondstoffenmanagement en verzorgt de inzameling van grondstoffen voor de zes aangesloten gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar.
Avalex voert voor haar gemeenten het gemeenschappelijk afvalbeleid om “Van Afval naar Grondstof” te gaan uit. Dit is in lijn met de landelijke doelstelling om in 2020 75% van het huishoudelijk afval te scheiden. Avalex draagtop deze manier bij aan een schone en duurzame samenleving. We zijn een ambitieuze, relatief jonge organisatie, waar rond de 220 enthousiaste medewerkers werkzaam zijn. Je komt te werken bij de directie Bedrijfsvoering, die ondersteunend is aan het primaire proces. Je bent werkzaam onder verantwoordelijkheid van het directielid
Bedrijfsvoering. Wij zoeken een

Coördinator Financiële en Salaris administratie

Als Coördinator Financiële en Salaris administratie ben je verantwoordelijk voor het efficiënt en kundig voeren van de financiële administratie. Je bent hét aanspreekpunt voor de medewerkers van de Financiële en Salaris administratie en coördineert de dagelijkse werkzaamheden. In je rol als coördinator ben je proactief in de aansturing, alsmede motivering en coaching van de medewerkers binnen het team.

Wat ga je doen:
Personeelsprestaties
Functioneel leidinggevende taken: voert werkoverleg, ziekteverzuimgesprekken en beoordeelt prestaties van medewerkers en beziet met hem eventuele maatregelen ter verbetering. Hanteert een managementstijl die het kwaliteitsbewustzijn en de klantgerichtheid van medewerkers bevordert.

Administratieve orde
Je borgt dat documenten en werkmethoden van de financiële bedrijfsvoering voldoen aan wet- en regelgeving en een integere uitvoering. Richt de administratieve informatiestructuur en applicaties in, zodanig dat deze aansluiten op de informatiestructuur van de organisatie. Geeft vorm en invulling aan de verplichtingenadministratie vanuit financieel perspectief. Is als key-user vraagbaak voor gebruikers en draagt verbetervoorstellen aan bij ICT.

Grootboek
Je maakt afspraken met alle teams binnen de organisatie over de tijdige aanlevering van juiste en volledige financiële gegevens. Bedenkt manieren om te zorgen dat de procedures ten aanzien van boekingen door financieel medewerkers worden nageleefd.

Vennootschapsbelasting 
Verantwoordelijk voor het verzorgen van de aangiften in overeenstemming met de accountant en de administratieve vastleggingen.

Interne controles
Je bewaakt in hoeverre de financiële doelstellingen gehaald worden. Voert controle berekeningen uit op de betrouwbaarheid van de financiële gegevens en het informatiesysteem en bewaakt de financiële rechtmatigheid. Je voert controles uit op de balans- en de resultaatrekening en ziet erop toe dat deze sluitend zijn en zo min mogelijk afwijken van vastgestelde budgetten en gemaakte prognoses. Oorzaken van afwijkingen analyseer je en je geeft toelichting op deze afwijkingen. Je stemt af met de accountant en coördineert activiteiten rondom de planning & control cyclus.

Rapportages
Je signaleert structurele patronen in bestedingen en opbrengsten in relatie tot de begroting en analyseert achterliggende oorzaken. Je bent sparringpartner voor Control bij de diverse analyses en rapportages. Borgt de aansluiting tussen de financiële administratie en de afvalstoffenrapportage. Houdt de feitelijke verplichtingen en opbrengsten van de organisatie in beeld. Beheert geldstromen door middel van het opstellen van liquiditeitsprognoses.

Rapportage belastingdienst en CBS
Beoordeelt de juistheid van BTW-aspecten bij het te versturen en reeds ontvangen facturen. Beoordeelt welke onderdelen van de financiële administratie bij de belastingaangifte moeten worden betrokken. Je draagt zorg voor tijdige en juiste aanlevering van gegevens, formulieren en enquêtes aan het CBS.

Kwaliteit van informatie
Je maakt een inschatting van de informatie die benodigd is ten aanzien van opbrengsten of kosten en wisselt informatie uit over de uitvoeringskwaliteit. Controleert de informatie op juistheid en volledigheid en houdt documentatie actueel.


Competenties:
Wij vinden voor deze functie belangrijk:

Analytisch
Proactief
Communicatief vaardig
Dynamisch
Kritisch
Teamspeler
Klantgericht
Resultaatgerichtheid
De ideale kandidaat:

Afgeronde relevante financiële HBO-opleiding (bijvoorbeeld SPD of Bedrijfseconomie); voor het voeren van de financiële administratie en het bevorderen van de efficiëntie van de organisatie.
Kennis van het besluit begroting & verantwoording (BBV), belastingwetgeving, financieel/salaristechnischadministratieve en operationele software, functioneel applicatiebeheer en rapportagetools. Je hebt kennis in en ervaring met het opstellen van financiële rapportages; het maken van analyses en managementrapportages;
Kennis van Excel; ervaring in het werken met boekhoudpakketten/reporting tools (AFAS en/of Clickview/-sense is een pré);
Sociale vaardigheid voor het maken van afstemmingsafspraken http:// met de accountant en het functioneel leidinggeven aan medewerkers;
Aantal jaren ervaring in voorgenoemde taken; voorkeur heeft ervaring met het werken binnen een verbonden partij en/of de afvalbranche.

Wij bieden:

een functie met uitzicht op vast dienstverband
een uitdagende en zelfstandige functie
salariëring passend bij de zwaarte van de functie (inschaling thans schaal 10 CAO-gemeenten);
een Individueel Keuzebudget van 16,8%
een pensioenregeling bij het ABP
Interesse?
Voor meer informatie kun je terecht bij Govert Schermers, Directielid Bedrijfsvoering/controller a.i.
telefoonnummer 06-40031834.

Enthousiast geworden?
Stuur dan je sollicitatiebrief en C.V. uiterlijk 25 juni 2018 naar Teun van Genderen, via onze website .
Kijk voor meer informatie en/of om te solliciteren op onze website: https://werkenbij.avalex.nl/ . 
Voor deze functie wordt de interne en externe werving tegelijkertijd opgestart.

Procedure
Op woensdagmiddag 4 juli is de eerste ronde sollicitatiegesprekken gepland.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van de selectieprocedure.
Er kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck en eventueel een assessment.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.
Avalex is een maatschappelijke onderneming in afval- en grondstoffenmanagement en verzorgt de inzameling van grondstoffen voor de zes aangesloten gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar.
Avalex voert voor haar gemeenten het gemeenschappelijk afvalbeleid om “Van Afval naar Grondstof” te gaan uit. Dit is in lijn met de landelijke doelstelling om in 2020 75% van het huishoudelijk afval te scheiden. Avalex draagtop deze manier bij aan een schone en duurzame samenleving. We zijn een ambitieuze, relatief jonge organisatie, waar rond de 220 enthousiaste medewerkers werkzaam zijn. Je komt te werken bij de directie Bedrijfsvoering, die ondersteunend is aan het primaire proces. Je bent werkzaam onder verantwoordelijkheid van het directielid
Bedrijfsvoering. Wij zoeken een

Coördinator Financiële en Salaris administratie

Als Coördinator Financiële en Salaris administratie ben je verantwoordelijk voor het efficiënt en kundig voeren van de financiële administratie. Je bent hét aanspreekpunt voor de medewerkers van de Financiële en Salaris administratie en coördineert de dagelijkse werkzaamheden. In je rol als coördinator ben je proactief in de aansturing, alsmede motivering en coaching van de medewerkers binnen het team.

Wat ga je doen:
Personeelsprestaties
Functioneel leidinggevende taken: voert werkoverleg, ziekteverzuimgesprekken en beoordeelt prestaties van medewerkers en beziet met hem eventuele maatregelen ter verbetering. Hanteert een managementstijl die het kwaliteitsbewustzijn en de klantgerichtheid van medewerkers bevordert.

Administratieve orde
Je borgt dat documenten en werkmethoden van de financiële bedrijfsvoering voldoen aan wet- en regelgeving en een integere uitvoering. Richt de administratieve informatiestructuur en applicaties in, zodanig dat deze aansluiten op de informatiestructuur van de organisatie. Geeft vorm en invulling aan de verplichtingenadministratie vanuit financieel perspectief. Is als key-user vraagbaak voor gebruikers en draagt verbetervoorstellen aan bij ICT.

Grootboek
Je maakt afspraken met alle teams binnen de organisatie over de tijdige aanlevering van juiste en volledige financiële gegevens. Bedenkt manieren om te zorgen dat de procedures ten aanzien van boekingen door financieel medewerkers worden nageleefd.

Vennootschapsbelasting 
Verantwoordelijk voor het verzorgen van de aangiften in overeenstemming met de accountant en de administratieve vastleggingen.

Interne controles
Je bewaakt in hoeverre de financiële doelstellingen gehaald worden. Voert controle berekeningen uit op de betrouwbaarheid van de financiële gegevens en het informatiesysteem en bewaakt de financiële rechtmatigheid. Je voert controles uit op de balans- en de resultaatrekening en ziet erop toe dat deze sluitend zijn en zo min mogelijk afwijken van vastgestelde budgetten en gemaakte prognoses. Oorzaken van afwijkingen analyseer je en je geeft toelichting op deze afwijkingen. Je stemt af met de accountant en coördineert activiteiten rondom de planning & control cyclus.

Rapportages
Je signaleert structurele patronen in bestedingen en opbrengsten in relatie tot de begroting en analyseert achterliggende oorzaken. Je bent sparringpartner voor Control bij de diverse analyses en rapportages. Borgt de aansluiting tussen de financiële administratie en de afvalstoffenrapportage. Houdt de feitelijke verplichtingen en opbrengsten van de organisatie in beeld. Beheert geldstromen door middel van het opstellen van liquiditeitsprognoses.

Rapportage belastingdienst en CBS
Beoordeelt de juistheid van BTW-aspecten bij het te versturen en reeds ontvangen facturen. Beoordeelt welke onderdelen van de financiële administratie bij de belastingaangifte moeten worden betrokken. Je draagt zorg voor tijdige en juiste aanlevering van gegevens, formulieren en enquêtes aan het CBS.

Kwaliteit van informatie
Je maakt een inschatting van de informatie die benodigd is ten aanzien van opbrengsten of kosten en wisselt informatie uit over de uitvoeringskwaliteit. Controleert de informatie op juistheid en volledigheid en houdt documentatie actueel.


Competenties:
Wij vinden voor deze functie belangrijk:
 • Analytisch
 • Proactief
 • Communicatief vaardig
 • Dynamisch
 • Kritisch
 • Teamspeler
 • Klantgericht
 • Resultaatgerichtheid

De ideale kandidaat:
 • Afgeronde relevante financiële HBO-opleiding (bijvoorbeeld SPD of Bedrijfseconomie); voor het voeren van de financiële administratie en het bevorderen van de efficiëntie van de organisatie.
 • Kennis van het besluit begroting & verantwoording (BBV), belastingwetgeving, financieel/salaristechnischadministratieve en operationele software, functioneel applicatiebeheer en rapportagetools. Je hebt kennis in en ervaring met het opstellen van financiële rapportages; het maken van analyses en managementrapportages;
 • Kennis van Excel; ervaring in het werken met boekhoudpakketten/reporting tools (AFAS en/of Clickview/-sense is een pré);
 • Sociale vaardigheid voor het maken van afstemmingsafspraken http:// met de accountant en het functioneel leidinggeven aan medewerkers;
 • Aantal jaren ervaring in voorgenoemde taken; voorkeur heeft ervaring met het werken binnen een verbonden partij en/of de afvalbranche.


Wij bieden:

 • een functie met uitzicht op vast dienstverband
 • een uitdagende en zelfstandige functie
 • salariëring passend bij de zwaarte van de functie (inschaling thans schaal 10 CAO-gemeenten);
 • een Individueel Keuzebudget van 16,8%
 • een pensioenregeling bij het ABP

Interesse?
Voor meer informatie kun je terecht bij Govert Schermers, Directielid Bedrijfsvoering/controller a.i.
telefoonnummer 06-40031834.

Enthousiast geworden?
Stuur dan je sollicitatiebrief en C.V. uiterlijk 25 juni 2018 naar Teun van Genderen, via onze website.
Kijk voor meer informatie en/of om te solliciteren op onze website: https://werkenbij.avalex.nl/.
Voor deze functie wordt de interne en externe werving tegelijkertijd opgestart.

Procedure
Op woensdagmiddag 4 juli is de eerste ronde sollicitatiegesprekken gepland.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van de selectieprocedure.
Er kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck en eventueel een assessment.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.