of 59318 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Concerndirecteur Leefbaarheid
Plaats:
Katwijk
Organisatie:
Wesselo & Partners namens Gemeente Katwijk
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
466282

Concerndirecteur Leefbaarheid

Concerndirecteur Leefbaarheid

De inhoudelijke focus voor deze directeur is de economische ontwikkeling, de stedelijke gebiedsontwikkeling en de ontsluiting/mobiliteit van de gemeente zoals omschreven in de omgevingsvisie en de duurzaamheidsagenda. 

Katwijk wil een gemeenschap zijn waar je fijn kunt wonen en werken. De economische basis moet op orde zijn. Dit vraagt om een duurzame en gezonde lokale economie. Daarbij wil Katwijk meer dan in het verleden de samenwerking met de regio zoeken. De directeur jaagt dat proces aan en zorgt voor randvoorwaarden.

Samen met de inwoners van wijken en buurten maakt de gemeente afspraken over de openbare ruimte en het duurzaam inrichten van de wijk. 

De toekomstige bouwlocatie Valkenburg vereist veel aandacht van de concerndirectie. Er is een projectdirecteur aangesteld die zich bezighoudt met de ontwikkeling van deze locatie. Valkenburg is een integrale opgave pur sang. Valkenburg is niet alleen een verstedelijkingsopgave van 5.000 woningen. Het is meer dan dat. Projectlocatie Valkenburg past op alle vlakken innovatieve technologieën toe in een aantrekkelijk en divers woningaanbod.

Het realiseren van de energietransitie is een grote opgave. Katwijk zet in op het isoleren van gebouwen, opwekken van duurzame energie, het organiseren van warmte via onder andere warmtenetten en verdere ontwikkeling van aardgas-loos bouwen. Ze heeft hiervoor bij BZK een voorbeeldproject aangemeld. De duurzaamheidsopgaven en de energietransitie vragen een eigentijdse aanpak om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te realiseren, in samenhang met de regionale energiestrategie. 

Katwijk heeft een eigen reinigingsdienst en een milieustraat. Mogelijk dat betere afvalscheiding en efficiënte inzameling kan leiden tot bedrijfseconomische impulsen.

Katwijk werkt aan een slimme en betere ontsluiting van en naar Katwijk. De bereikbaarheid via de Noord-Zuid-as (N206/A44) en de Oost – West-as (Leiden – Alphen a/d Rijn: de oude Rijnlandroute) staat hoog op de agenda. Mobiliteit is een strategisch aandachtspunt voor de komende jaren.

Klik hier voor alle informatie en het sollicitatieformulier 
Concerndirecteur Leefbaarheid

De inhoudelijke focus voor deze directeur is de economische ontwikkeling, de stedelijke gebiedsontwikkeling en de ontsluiting/mobiliteit van de gemeente zoals omschreven in de omgevingsvisie en de duurzaamheidsagenda.

Katwijk wil een gemeenschap zijn waar je fijn kunt wonen en werken. De economische basis moet op orde zijn. Dit vraagt om een duurzame en gezonde lokale economie. Daarbij wil Katwijk meer dan in het verleden de samenwerking met de regio zoeken. De directeur jaagt dat proces aan en zorgt voor randvoorwaarden.

Samen met de inwoners van wijken en buurten maakt de gemeente afspraken over de openbare ruimte en het duurzaam inrichten van de wijk.

De toekomstige bouwlocatie Valkenburg vereist veel aandacht van de concerndirectie. Er is een projectdirecteur aangesteld die zich bezighoudt met de ontwikkeling van deze locatie. Valkenburg is een integrale opgave pur sang. Valkenburg is niet alleen een verstedelijkingsopgave van 5.000 woningen. Het is meer dan dat. Projectlocatie Valkenburg past op alle vlakken innovatieve technologieën toe in een aantrekkelijk en divers woningaanbod.

Het realiseren van de energietransitie is een grote opgave. Katwijk zet in op het isoleren van gebouwen, opwekken van duurzame energie, het organiseren van warmte via onder andere warmtenetten en verdere ontwikkeling van aardgas-loos bouwen. Ze heeft hiervoor bij BZK een voorbeeldproject aangemeld. De duurzaamheidsopgaven en de energietransitie vragen een eigentijdse aanpak om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te realiseren, in samenhang met de regionale energiestrategie.

Katwijk heeft een eigen reinigingsdienst en een milieustraat. Mogelijk dat betere afvalscheiding en efficiënte inzameling kan leiden tot bedrijfseconomische impulsen.

Katwijk werkt aan een slimme en betere ontsluiting van en naar Katwijk. De bereikbaarheid via de Noord-Zuid-as (N206/A44) en de Oost – West-as (Leiden – Alphen a/d Rijn: de oude Rijnlandroute) staat hoog op de agenda. Mobiliteit is een strategisch aandachtspunt voor de komende jaren.

Klik hier voor alle informatie en het sollicitatieformulier