of 59318 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Concerndirecteur Inclusieve Samenleving
Plaats:
Katwijk
Organisatie:
Wesselo & Partners namens Gemeente Katwijk
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
466284

Concerndirecteur Inclusieve Samenleving

Concerndirecteur Inclusieve Samenleving 

Het uitgangspunt van de gemeente Katwijk is dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners is een maatschappelijke agenda opgesteld over wat er nodig is aan zorg, werk, opgroeien en ontwikkelen. De resultaten die de gemeente Katwijk heeft geboekt zijn positief en moeten de komende jaren verder worden uitgebouwd en verbeterd.

De uitvoering van de Jeugdwet, WMO en participatiewet ligt sinds enkele jaren bij lokale overheden. Omdat er steeds meer behoefte is aan zorg, maar de financiële middelen niet evenredig meegroeien, neemt de noodzaak toe om financiële middelen steeds efficiënter te besteden. De wijze waarop zorg wordt verleend verandert. Complexe situaties worden integraal aangepakt en zelfredzaamheid gestimuleerd. De komende jaren zal de gemeentelijke organisatie nadrukkelijker moeten gaan sturen op het maatschappelijk effect van inspanningen en activiteiten. Het inzetten van integrale wijkteams en het direct aansturen van zorgverleners moet leiden tot meer slagvaardigheid, betere samenwerking en efficiency van dienstverlening. 

Het arbeidsmarktbeleid heeft vernieuwing nodig. Katwijk gaat verder op de ingeslagen weg voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, zodat ze uit hun isolement komen en weer gaan participeren.

Verder zal de organisatie - als gevolg van de decentralisatie - het onderzoek naar de rechtmatigheid van verstrekte voorzieningen moeten opschalen en actief beleid ontwikkelen tegen oneigenlijk gebruik en fraude. 

Op bovengenoemde processen bevindt de organisatie zich in transitie. Alhoewel efficiency en taakstellingen urgente kwesties zijn, moeten de kwaliteit en oog voor menselijke maat het uitgangspunt vormen voor verdere ontwikkeling. De voornaamste taak van de concerndirecteur is om deze veranderingen vorm te geven en een integrale zorgverlening te borgen.


Klik hier voor alle informatie en het sollicitatieformulier
Concerndirecteur Inclusieve Samenleving

Het uitgangspunt van de gemeente Katwijk is dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners is een maatschappelijke agenda opgesteld over wat er nodig is aan zorg, werk, opgroeien en ontwikkelen. De resultaten die de gemeente Katwijk heeft geboekt zijn positief en moeten de komende jaren verder worden uitgebouwd en verbeterd.

De uitvoering van de Jeugdwet, WMO en participatiewet ligt sinds enkele jaren bij lokale overheden. Omdat er steeds meer behoefte is aan zorg, maar de financiële middelen niet evenredig meegroeien, neemt de noodzaak toe om financiële middelen steeds efficiënter te besteden. De wijze waarop zorg wordt verleend verandert. Complexe situaties worden integraal aangepakt en zelfredzaamheid gestimuleerd. De komende jaren zal de gemeentelijke organisatie nadrukkelijker moeten gaan sturen op het maatschappelijk effect van inspanningen en activiteiten. Het inzetten van integrale wijkteams en het direct aansturen van zorgverleners moet leiden tot meer slagvaardigheid, betere samenwerking en efficiency van dienstverlening.

Het arbeidsmarktbeleid heeft vernieuwing nodig. Katwijk gaat verder op de ingeslagen weg voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, zodat ze uit hun isolement komen en weer gaan participeren.

Verder zal de organisatie - als gevolg van de decentralisatie - het onderzoek naar de rechtmatigheid van verstrekte voorzieningen moeten opschalen en actief beleid ontwikkelen tegen oneigenlijk gebruik en fraude.

Op bovengenoemde processen bevindt de organisatie zich in transitie. Alhoewel efficiency en taakstellingen urgente kwesties zijn, moeten de kwaliteit en oog voor menselijke maat het uitgangspunt vormen voor verdere ontwikkeling. De voornaamste taak van de concerndirecteur is om deze veranderingen vorm te geven en een integrale zorgverlening te borgen.


Klik hier voor alle informatie en het sollicitatieformulier