of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Financiën en economie
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Brabant
Functie:
Concerncontroller
Plaats:
Almkerk
Organisatie:
Castanho namens Fusiegemeente Altena
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
459642

Concerncontroller

  Concerncontroller
Fusiegemeente Altena

 Altena 
 De nieuwe gemeente Altena gaat op 1 januari 2019 van start en bestaat uit de huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Met de herindeling ontstaat een uitgestrekte gemeente in Noord-Brabant met 21 kernen waar ook de Biesbosch onderdeel vanuit maakt, die grenst aan Zuid-Holland en Gelderland. De nieuwe gemeente heeft ruim 54.000 inwoners en beslaat een grondgebied van 226,6 km2. 
  
 De nieuwe gemeente vindt het belangrijk om te participeren in maatschappelijke initiatieven en dat de samenleving participeert in gemeentelijke initiatieven. Kernwoorden hierin zijn: zelfredzaamheid, duurzaamheid en veelzijdigheid. Dit hebben wij ook vastgelegd in onze toekomstvisie. Om dit te realiseren stelt Altena de samenleving centraal, werkt men van buiten naar binnen, is de organisatie wendbaar en flexibel én werkt men samen. www.altena2019.nl
  
 Organisatie
 De organisatie zal 325 fte omvatten en bestaat uit een directie, transitieteam en 17 teams aangestuurd door teammanagers en de griffie onder leiding van de griffier. De nieuwe organisatie is eigentijds, effectief en efficiënt, met een dienstverlening die verbindend en op maat is. De organisatie is krachtig en wendbaar om te kunnen anticiperen op veranderingen in de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving. Altena is een aantrekkelijke werkgever en creëert een vitale organisatie waarin het prettig werken is. Belangrijke kenmerken zoals beschreven in de organisatiefilosofie zijn: flexibele en wendbare organisatie, lerende en reflecterende werkomgeving en ondernemende en oplossingsgerichte instelling. Deze waarden worden vertaald naar algemene competenties voor iedereen. 
 
 Stand van zaken fusieproces
 Bestuur en medewerkers werken voortvarend aan de voorbereidingen op de fusie per januari 2019. Namens de raden, de colleges en de drie organisaties wordt ingezet op goede en kwalitatieve besluitvorming. Er is een grote betrokkenheid van bestuur en medewerkers bij het lopende proces. 
  
 Vanuit de organisatie zijn er diverse werkgroepen die de voorbereidingen treffen. Zij rapporteren  aan de projectgroep en aan de gezamenlijke colleges (AB&W). AB&W vergadert om de week over voorstellen voor Altena en over voorstellen van het lopende jaar die gezamenlijk worden voorbereid. Uiteraard zijn ook medewerkers betrokken bij de fusie; naast informatie die medewerkers ontvangen in bijeenkomsten of via het Altena Plein, zijn veel medewerkers actief in een werkgroep. Inmiddels zijn de organisatiefilosofie, de hoofdstructuur en het sociaal statuut vastgesteld, heeft de interne werving en selectie voor de leidinggevenden en sleutelfuncties plaatsgevonden en hebben de drie gemeenteraden een besluit genomen over de huisvesting van de nieuwe gemeente. Gekozen is voor een ‘unilocatie’ in Almkerk, van waaruit het grootste deel van de medewerkers op basis van een flex-concept zal gaan werken naast een dislocatie en drie wijklocaties. De wijklocaties zijn bedoeld voor alle medewerkers om op die manier verbinding met de kernen te blijven houden. Op dit moment loopt de plaatsingsprocedure voor alle medewerkers die voor de zomervakantie afgerond wordt.
  
 Profiel van de concerncontroller
 De concerncontroller maakt deel uit van het transitieteam. Dit team ondersteunt de directie bij de ontwikkelagenda op concernniveau. Tegelijkertijd heeft de concerncontroller een onafhankelijke rol en positie en is het ‘geweten’ van de organisatie. De concerncontroller heeft een bijbehorende escalatiebevoegdheid richting directie en college. Hij/zij is de eerste adviseur die ervoor zorgt dat de directie in control is, in de zin dat gestelde kaders en gemaakte afspraken worden nagekomen in de organisatie. 
  
 Het betreft control in brede zin: financiën, juridisch, ICT, kwaliteits- en risicomanagement (auditrol). Draagt zorg voor de door de directie gevraagde (periodieke en geïntegreerde) voortgangs- en sturingsinformatie vanuit de teams over de realisatie van doelen, de besteding van middelen en de kwaliteit van werkprocessen De concerncontroller is nauw betrokken bij onder meer de planning&control cyclus, interne controle, het HR-instrumentarium en de informatieveiligheid. Hiervoor werkt de concerncontroller nauw samen met diverse functies, zoals business control, financiën, juristen, personeel, ICT en ook de concernadviseur informatiemanagement.
  
Profiel van de kandidaat 
 Wij zijn op zoek naar een professional die veel ervaring heeft op het terrein van concerncontrolling, die in staat is dit op organisatieniveau in te zetten en die bovendien in staat is de functie vorm te geven in de nieuwe organisatie.
 Een strategisch denker die overzicht heeft en gevraagd en ongevraagd adviseert en initieert. Een stevige gesprekspartner richting bestuur en collega’s die over goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden beschikt en die de vraagstukken rondom control in heldere taal kan duiden en vertalen naar activiteiten. 
  
 Competenties 
 Analytisch vermogen, visie, inlevingsvermogen, overtuigingskracht, initiatief.
  
 Functie-eisen 

 HBO+/WO denk- en werkniveau
 Kennis en ervaring als (concern) controller bij voorkeur in het publieke domein
 Ervaring in organisatieontwikkeling en met verandertrajecten op complexe en meerdere vakgebieden op concernniveau
 Zelfstartend vermogen, resultaatgerichte houding en verbindend vermogen
 Op de hoogte van landelijke ontwikkelingen in het publieke domein en in staat om deze te vertalen naar de gemeente Altena  
 Persoonskenmerken 
 Energiek, vasthoudend, integer, accuraat en communicatief
  
 Arbeidsvoorwaarden en procedure 
 De vacature wordt extern opengesteld. De functie wordt ingeschaald in schaal 13 met een maximaal salaris van € 83.871,- inclusief emolumenten op basis van een fulltime dienstverband. De beoogd gemeentesecretaris, de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR),het nieuwe management en transitieteam zijn betrokken bij de selectie. De adviseur van Castanho ondersteunt de sollicitatiecommissie. De sollicitatierondes met de selectiecommissie en de adviescommissie zijn in de maand juni. Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.
  
 Solliciteren of meer informatie?
 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ellen Bruin, telnr. 06-20303256. U kunt solliciteren tot maandag 28 mei 2018 via www.castanho.nl/vacatures . Als u uw CV en motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw sollicitatie. Na het verstrijken van de reactietermijn informeren wij u over het vervolg van de procedure.
Concerncontroller
Fusiegemeente Altena

Altena

De nieuwe gemeente Altena gaat op 1 januari 2019 van start en bestaat uit de huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Met de herindeling ontstaat een uitgestrekte gemeente in Noord-Brabant met 21 kernen waar ook de Biesbosch onderdeel vanuit maakt, die grenst aan Zuid-Holland en Gelderland. De nieuwe gemeente heeft ruim 54.000 inwoners en beslaat een grondgebied van 226,6 km2.
 
De nieuwe gemeente vindt het belangrijk om te participeren in maatschappelijke initiatieven en dat de samenleving participeert in gemeentelijke initiatieven. Kernwoorden hierin zijn: zelfredzaamheid, duurzaamheid en veelzijdigheid. Dit hebben wij ook vastgelegd in onze toekomstvisie. Om dit te realiseren stelt Altena de samenleving centraal, werkt men van buiten naar binnen, is de organisatie wendbaar en flexibel én werkt men samen. www.altena2019.nl
 
Organisatie
De organisatie zal 325 fte omvatten en bestaat uit een directie, transitieteam en 17 teams aangestuurd door teammanagers en de griffie onder leiding van de griffier. De nieuwe organisatie is eigentijds, effectief en efficiënt, met een dienstverlening die verbindend en op maat is. De organisatie is krachtig en wendbaar om te kunnen anticiperen op veranderingen in de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving. Altena is een aantrekkelijke werkgever en creëert een vitale organisatie waarin het prettig werken is. Belangrijke kenmerken zoals beschreven in de organisatiefilosofie zijn: flexibele en wendbare organisatie, lerende en reflecterende werkomgeving en ondernemende en oplossingsgerichte instelling. Deze waarden worden vertaald naar algemene competenties voor iedereen.

Stand van zaken fusieproces
Bestuur en medewerkers werken voortvarend aan de voorbereidingen op de fusie per januari 2019. Namens de raden, de colleges en de drie organisaties wordt ingezet op goede en kwalitatieve besluitvorming. Er is een grote betrokkenheid van bestuur en medewerkers bij het lopende proces.
 
Vanuit de organisatie zijn er diverse werkgroepen die de voorbereidingen treffen. Zij rapporteren  aan de projectgroep en aan de gezamenlijke colleges (AB&W). AB&W vergadert om de week over voorstellen voor Altena en over voorstellen van het lopende jaar die gezamenlijk worden voorbereid. Uiteraard zijn ook medewerkers betrokken bij de fusie; naast informatie die medewerkers ontvangen in bijeenkomsten of via het Altena Plein, zijn veel medewerkers actief in een werkgroep. Inmiddels zijn de organisatiefilosofie, de hoofdstructuur en het sociaal statuut vastgesteld, heeft de interne werving en selectie voor de leidinggevenden en sleutelfuncties plaatsgevonden en hebben de drie gemeenteraden een besluit genomen over de huisvesting van de nieuwe gemeente. Gekozen is voor een ‘unilocatie’ in Almkerk, van waaruit het grootste deel van de medewerkers op basis van een flex-concept zal gaan werken naast een dislocatie en drie wijklocaties. De wijklocaties zijn bedoeld voor alle medewerkers om op die manier verbinding met de kernen te blijven houden. Op dit moment loopt de plaatsingsprocedure voor alle medewerkers die voor de zomervakantie afgerond wordt.
 
Profiel van de concerncontroller
De concerncontroller maakt deel uit van het transitieteam. Dit team ondersteunt de directie bij de ontwikkelagenda op concernniveau. Tegelijkertijd heeft de concerncontroller een onafhankelijke rol en positie en is het ‘geweten’ van de organisatie. De concerncontroller heeft een bijbehorende escalatiebevoegdheid richting directie en college. Hij/zij is de eerste adviseur die ervoor zorgt dat de directie in control is, in de zin dat gestelde kaders en gemaakte afspraken worden nagekomen in de organisatie.
 
Het betreft control in brede zin: financiën, juridisch, ICT, kwaliteits- en risicomanagement (auditrol). Draagt zorg voor de door de directie gevraagde (periodieke en geïntegreerde) voortgangs- en sturingsinformatie vanuit de teams over de realisatie van doelen, de besteding van middelen en de kwaliteit van werkprocessen De concerncontroller is nauw betrokken bij onder meer de planning&control cyclus, interne controle, het HR-instrumentarium en de informatieveiligheid. Hiervoor werkt de concerncontroller nauw samen met diverse functies, zoals business control, financiën, juristen, personeel, ICT en ook de concernadviseur informatiemanagement.
 
Profiel van de kandidaat
Wij zijn op zoek naar een professional die veel ervaring heeft op het terrein van concerncontrolling, die in staat is dit op organisatieniveau in te zetten en die bovendien in staat is de functie vorm te geven in de nieuwe organisatie.
Een strategisch denker die overzicht heeft en gevraagd en ongevraagd adviseert en initieert. Een stevige gesprekspartner richting bestuur en collega’s die over goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden beschikt en die de vraagstukken rondom control in heldere taal kan duiden en vertalen naar activiteiten.
 
Competenties
Analytisch vermogen, visie, inlevingsvermogen, overtuigingskracht, initiatief.
 
Functie-eisen
  • HBO+/WO denk- en werkniveau
  • Kennis en ervaring als (concern) controller bij voorkeur in het publieke domein
  • Ervaring in organisatieontwikkeling en met verandertrajecten op complexe en meerdere vakgebieden op concernniveau
  • Zelfstartend vermogen, resultaatgerichte houding en verbindend vermogen
  • Op de hoogte van landelijke ontwikkelingen in het publieke domein en in staat om deze te vertalen naar de gemeente Altena
 
Persoonskenmerken
Energiek, vasthoudend, integer, accuraat en communicatief
 
Arbeidsvoorwaarden en procedure
De vacature wordt extern opengesteld. De functie wordt ingeschaald in schaal 13 met een maximaal salaris van € 83.871,- inclusief emolumenten op basis van een fulltime dienstverband. De beoogd gemeentesecretaris, de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR),het nieuwe management en transitieteam zijn betrokken bij de selectie. De adviseur van Castanho ondersteunt de sollicitatiecommissie. De sollicitatierondes met de selectiecommissie en de adviescommissie zijn in de maand juni. Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.
 
Solliciteren of meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ellen Bruin, telnr. 06-20303256. U kunt solliciteren tot maandag 28 mei 2018 via www.castanho.nl/vacatures. Als u uw CV en motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw sollicitatie. Na het verstrijken van de reactietermijn informeren wij u over het vervolg van de procedure.