Vakgebied:
Financiën
Opleiding:
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Financiën en economie
Plaats:
Hardenberg
Organisatie:
Gemeente Hardenberg
Dienstverband:
Fulltime

Concerncontroller

De gemeente Hardenberg is voor het team Concernstaf op zoek naar een:

Concerncontroller

36 uur per week

Hardenberg stapt stevig op de toekomst af:

Hardenberg is een grote en sterke plattelandsgemeente die volop ruimte biedt voor wonen, werken en leven. Meer dan 60.000 inwoners ervaren elke dag hoe plezierig dat is. Volop bedrijvigheid, maar ook prachtige natuur om tot rust te komen. De gemeente Hardenberg heeft een regionale functie die we samen met onze partners willen benutten en verder willen versterken.

De concerncontroller en het team (concern)Staf:

De Staf bestaat uit de onderdelen directiestaf en concernstaf. Hier werken medewerkers samen ten behoeve van de gehele organisatie. De directiestaf bestaat uit de volgende taakvelden: bestuurssecretariaat, bestuursondersteuning, directieondersteuning, advisering college en openbare orde & veiligheid. Ook het secretariaat van de OR is hier ondergebracht.

De concerncontroller werkt in het team concernstaf. Tot de taakvelden van de concernstaf behoren daarnaast: concerncontrol, AO/IC, informatieveiligheid (CISO) en bescherming persoonsgegevens (FG).

Wat ga je doen?

Van een concerncontroller verwachten wij dat deze meedenkt, richting geeft en vinger aan de pols houdt in hoeverre plannen en de manier waarop deze plannen worden uitgevoerd, bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelen. Je weet dit zowel bestuurlijk als in de ambtelijke organisatie zichtbaar te maken. Als concerncontroller adviseer je gevraagd en ongevraagd aan het bestuur, de concerndirectie en afdelingshoofden over (strategische) knelpunten. Je neemt als adviseur van de directie deel aan de directievergaderingen. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor de accountant.

De concerncontroller trekt nauw op met de afdelingshoofden, financieel adviseurs en andere betrokkenen. In de advisering wordt aantoonbaar gebruik gemaakt van de kennis van maatschappelijke en politiek strategische ontwikkeling en de vertaling hiervan naar beleid en instrumenten.  De ideale kandidaat is een stevige persoon die samenwerkingsgericht vorm weet te geven aan de functie. 

Als concerncontroller heb je aandacht voor de brede business control met bijzondere aandacht voor:

 • Het vertalen van strategische doelen en afgeleide plannen in concrete, niet louter financiële KPI’s en het bewaken van doelrealisatie;
 • Het participeren in de P&C-cyclus en de daarbij behorende producten;
 • De kwaliteit van besluitvorming in de concerndirectie bewaken en verder vergroten;
 • Bedrijfseconomische analyses;
 • Ontwikkeling en verbetering van het bedrijfsvoering instrumentarium;
 • Periodieke audits gericht op de bedrijfsvoering;
 • De uitvoering van project control, juridische control en control op investeringsplannen;
 • Verbijzonderde Interne Controle;
 • Structureel onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid (bijvoorbeeld ook inkoopbeleid);
 • Inrichten van risicomanagement en het coördineren van de implementatie ervan;
 • Implementeren van de rechtmatigheidsverantwoording college – 2021.

De afdelingshoofden zijn integraal eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke doelen, resultaten en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling. Daarnaast ook voor een goede afstemming daarover met andere afdelingshoofden en met de directie. De concerncontroller adviseert gevraagd en ongevraagd aan het bestuur, de concerndirectie en afdelingshoofden over (strategische) knelpunten ten aanzien van de hierboven genoemde onderwerpen.

De Concerncontrol is daarnaast op concernniveau verantwoordelijk voor de invulling van de dienstverlening aan Ommen, waar die is ontstaan uit de ontvlechting van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, daarbij ondersteund door een Financial controller vanuit Financiën.

Jouw profiel

Als geschikte kandidaat voor de functie ben je:

 • Een stevige persoon die samenwerkingsgericht vorm weet te geven aan de functie
 • In staat om met een brede blik over de grenzen van het eigen organisatieonderdeel heen te kijken en op basis van een sterk bindend vermogen anderen te bewegen en te verleiden om tot een succesvolle samenwerking te komen.
 • Een kenner en vaandeldrager voor procesgericht werken, je weet hierin anderen te faciliteren.
 • In staat om met overtuigingskracht en met oog voor andermans belangen draagvlak te creëren voor onafhankelijke adviezen.

En beschik je over:

 • Een sterk analytisch vermogen en weet je in een complexe omgeving het overzicht te bewaren.
 • Een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Een helicopterview, je scheidt hoofd- van bijzaken en je hebt gevoel voor timing.
 • Een op samenwerking gerichte stijl inclusief vaardigheden en van hieruit ben in staat leidinggevenden en medewerkers mee te nemen in een integrale manier van (samen)werken.
 • Uitstekende empathische en communicatieve vaardigheden.
 • Een goede verhouding tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid.

Bij de uitvoering horen de volgende rollen:

 • Toetser.
 • (Strategisch) adviseur met integrale blik.
 • Signaleerder.
 • Toezichthouder/bewaker.
 • Ondersteuner (van bestuur, directie en afdelingshoofden)


Competenties:

 • Analytisch
 • Teamspeler
 • Gericht op de toekomst
 • Resultaatgericht
 • Gericht op prestatieverbetering
 • Omgevingsbewust
 • Bestuurs- en organisatiesensitiviteit

Wat vragen we van je?

 • Academische opleiding (MBA, RC)
 • 5 – 10 jaar ervaring in een complexe omgeving.
 • Opereert zelfstandig in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Natuurlijk topadviseur en verbinder die in staat is om nieuwe verbindingen te leggen en ontwikkelingen te stimuleren.

Wat bieden we jou?

 • Een veelzijdige, interessante en dynamische functie.
 • Werken bij een organisatie die volop in beweging is en waar voldoende loopbaanmogelijkheden zijn.
 • Een lerende omgeving, veel ruimte voor ontwikkeling en eigen initiatief
 • Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 3.348 (aanloopschaal 11) en maximaal € 5.984 bruto per maand op fulltime basis (uitloopschaal 13).
 • Daarnaast prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals onder meer een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05%.

Inlichtingen en procedure:

Als je vragen hebt over deze vacature kun je contact opnemen met Vanessa Gosselink- van Dijk, Directeur Bedrijfsvoering, op telefoonnummer 06-52634627

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met de afdeling P&O via het telefoonnummer 0523 289333.

Solliciteren:

Mail je sollicitatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 8 september 2019 naar solliciteren@hardenberg.nl onder vermelding van vacaturenummer 201954.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste voor deze functie.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...