of 59123 LinkedIn
Vakgebied:
ICT
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Brabant
Functie:
Concernadviseur informatiemanagement
Plaats:
Almkerk
Organisatie:
Castanho voor fusiegemeente Altena
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
462333

Concernadviseur informatiemanagement

Concernadviseur informatiemanagement
 Fusiegemeente Altena
 
 
Altena 
 De nieuwe gemeente Altena gaat op 1 januari 2019 van start en bestaat uit de huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Met de herindeling ontstaat een uitgestrekte gemeente in Noord-Brabant met 21 kernen waar ook de Biesbosch onderdeel vanuit maakt, die grenst aan Zuid-Holland en Gelderland. De nieuwe gemeente heeft ruim 54.000 inwoners en beslaat een grondgebied van 226,6 km2. 
 
 De nieuwe gemeente vindt het belangrijk om te participeren in maatschappelijke initiatieven en dat de samenleving participeert in gemeentelijke initiatieven. Kernwoorden hierin zijn: zelfredzaamheid, duurzaamheid en veelzijdigheid. Dit hebben wij ook vastgelegd in onze toekomstvisie. Om dit te realiseren stelt Altena de samenleving centraal, werkt men van buiten naar binnen, is de organisatie wendbaar en flexibel én werkt men samen. www.altena2019.nl
 
 Organisatie
 De organisatie omvat 325 fte en bestaat uit een directie, transitieteam en 17 teams aangestuurd door teammanagers en de griffie onder leiding van de griffier. De nieuwe organisatie is eigentijds, effectief en efficiënt, met een dienstverlening die verbindend en op maat is. De organisatie is krachtig en wendbaar om te kunnen anticiperen op veranderingen in de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving. Altena is een aantrekkelijke werkgever en creëert een vitale organisatie waarin het prettig werken is. Belangrijke kenmerken zoals beschreven in de organisatiefilosofie zijn: flexibele en wendbare organisatie, lerende en reflecterende werkomgeving en ondernemende en oplossingsgerichte instelling. Deze waarden worden vertaald naar algemene competenties voor iedereen. 
 
 
 Stand van zaken fusieproces
 Bestuur en medewerkers werken voortvarend aan de voorbereidingen op de fusie per januari 2019. Namens de raden, de colleges en de drie organisaties wordt ingezet op goede en kwalitatieve besluitvorming. Er is een grote betrokkenheid van bestuur en medewerkers bij het lopende proces. 
 
 Vanuit de organisatie zijn er diverse werkgroepen die de voorbereidingen treffen. Zij rapporteren aan de projectgroep en aan de gezamenlijke colleges (AB&W). AB&W vergadert om de week over voorstellen voor Altena en over voorstellen van het lopende jaar die gezamenlijk worden voorbereid. Uiteraard zijn ook medewerkers betrokken bij de fusie; naast informatie die medewerkers ontvangen in bijeenkomsten of via het Altena Plein, zijn veel medewerkers actief in een werkgroep. Inmiddels zijn de organisatiefilosofie, de hoofdstructuur en het sociaal statuut vastgesteld, heeft de interne werving en selectie voor de leidinggevenden en sleutelfuncties plaatsgevonden en hebben de drie gemeenteraden een besluit genomen over de huisvesting van de nieuwe gemeente. Gekozen is voor een ‘unilocatie’ in Almkerk, van waaruit het grootste deel van de medewerkers op basis van een flex-concept zal gaan werken naast een tijdelijke locatie en vier wijklocaties. De wijklocaties zijn bedoeld voor alle medewerkers om op die manier verbinding met de kernen te blijven houden. Juist voor de zomervakantie is de plaatsingsprocedure voor alle medewerkers afgerond.
 
 Profiel van de concernadviseur informatiemanagement
 De concernadviseur informatiemanagement maakt deel uit van het transitieteam. Dit team ondersteunt de directie bij de ontwikkelagenda op concernniveau.
 De concernadviseur informatiemanagement ondersteunt en adviseert de directie bij alle zaken die raken aan de vele data en bijbehorende (met name digitale) informatiestromen in de organisatie. Juist van de concernadviseur informatiemanagement wordt een vernieuwende rol verwacht. Hij/zij kan inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen, maar volgt ook de nieuwe wet- en regelgeving op het vakgebied en weet dit te vertalen naar consequenties voor de organisatie. Je hebt een visie op de digitalisering en doorontwikkeling van de dienstverlening aan de inwoners, organisaties en bedrijven en ondersteunt dit vanuit je vakgebied. De concernadviseur informatiemanagement werkt nauw samen met de teammanagers Informatie en Publiek, ICT-adviseurs en de concerncontroller.
 
 Profiel van de kandidaat 
 Wij zijn op zoek naar een professional die veel ervaring heeft op het terrein van informatiemanagement en die in staat is dit op organisatieniveau in te zetten.
 Een strategisch denker die overzicht heeft en gevraagd en ongevraagd adviseert en initieert. Een stevige gesprekspartner die over goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden beschikt en die in staat is de vraagstukken rondom informatiemanagement in heldere taal te duiden en te vertalen naar activiteiten.
 
 Competenties 
 Analytisch vermogen, visie, inlevingsvermogen, overtuigingskracht, initiatief.
 
 Functie-eisen 

HBO+/WO denk- en werkniveau
Ervaring met verandertrajecten op complexe en meerdere vakgebieden op concernniveau
Innovatief en vernieuwend zonder de realiteitszin uit het oog te verliezen
Zelfstartend vermogen, resultaatgerichte houding en verbindend vermogen
Op de hoogte van landelijke ontwikkelingen op het terrein van informatiemanagement en in staat om deze te vertalen naar de gemeente Altena 
 Persoonskenmerken 
 Ondernemend, netwerker, toegankelijk en communicatief.
 
 Arbeidsvoorwaarden en procedure 
 De vacature wordt extern opengesteld. De functie wordt ingeschaald in schaal 12 met een maximaal salaris van € 77.368,- inclusief emolumenten op basis van een fulltime dienstverband. De gemeente Altena heeft de gewoonte nieuwe medewerkers een aanstelling van een jaar te geven met uitzicht op een vast dienstverband.
 De beoogd gemeentesecretaris, de nieuwe directie en naaste collega’s zijn betrokken bij de selectie. De adviseur van Castanho ondersteunt de sollicitatiecommissie. De sollicitatierondes met de selectiecommissie en de adviescommissie zijn in de maand september. Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.
 
 Solliciteren of meer informatie?
 Voor meer informatie kunt u vanaf 20 augustus contact opnemen met drs. Ellen Bruin,
 telnr. 06-20303256. U kunt solliciteren tot en met dinsdag 28 augustus 2018 via www.castanho.nl/vacatures . Als u uw CV en motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw sollicitatie. Na het verstrijken van de reactietermijn informeren wij u over het vervolg van de procedure.
Concernadviseur informatiemanagement
Fusiegemeente Altena


Altena
De nieuwe gemeente Altena gaat op 1 januari 2019 van start en bestaat uit de huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Met de herindeling ontstaat een uitgestrekte gemeente in Noord-Brabant met 21 kernen waar ook de Biesbosch onderdeel vanuit maakt, die grenst aan Zuid-Holland en Gelderland. De nieuwe gemeente heeft ruim 54.000 inwoners en beslaat een grondgebied van 226,6 km2.

De nieuwe gemeente vindt het belangrijk om te participeren in maatschappelijke initiatieven en dat de samenleving participeert in gemeentelijke initiatieven. Kernwoorden hierin zijn: zelfredzaamheid, duurzaamheid en veelzijdigheid. Dit hebben wij ook vastgelegd in onze toekomstvisie. Om dit te realiseren stelt Altena de samenleving centraal, werkt men van buiten naar binnen, is de organisatie wendbaar en flexibel én werkt men samen. www.altena2019.nl

Organisatie
De organisatie omvat 325 fte en bestaat uit een directie, transitieteam en 17 teams aangestuurd door teammanagers en de griffie onder leiding van de griffier. De nieuwe organisatie is eigentijds, effectief en efficiënt, met een dienstverlening die verbindend en op maat is. De organisatie is krachtig en wendbaar om te kunnen anticiperen op veranderingen in de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving. Altena is een aantrekkelijke werkgever en creëert een vitale organisatie waarin het prettig werken is. Belangrijke kenmerken zoals beschreven in de organisatiefilosofie zijn: flexibele en wendbare organisatie, lerende en reflecterende werkomgeving en ondernemende en oplossingsgerichte instelling. Deze waarden worden vertaald naar algemene competenties voor iedereen.


Stand van zaken fusieproces
Bestuur en medewerkers werken voortvarend aan de voorbereidingen op de fusie per januari 2019. Namens de raden, de colleges en de drie organisaties wordt ingezet op goede en kwalitatieve besluitvorming. Er is een grote betrokkenheid van bestuur en medewerkers bij het lopende proces.

Vanuit de organisatie zijn er diverse werkgroepen die de voorbereidingen treffen. Zij rapporteren aan de projectgroep en aan de gezamenlijke colleges (AB&W). AB&W vergadert om de week over voorstellen voor Altena en over voorstellen van het lopende jaar die gezamenlijk worden voorbereid. Uiteraard zijn ook medewerkers betrokken bij de fusie; naast informatie die medewerkers ontvangen in bijeenkomsten of via het Altena Plein, zijn veel medewerkers actief in een werkgroep. Inmiddels zijn de organisatiefilosofie, de hoofdstructuur en het sociaal statuut vastgesteld, heeft de interne werving en selectie voor de leidinggevenden en sleutelfuncties plaatsgevonden en hebben de drie gemeenteraden een besluit genomen over de huisvesting van de nieuwe gemeente. Gekozen is voor een ‘unilocatie’ in Almkerk, van waaruit het grootste deel van de medewerkers op basis van een flex-concept zal gaan werken naast een tijdelijke locatie en vier wijklocaties. De wijklocaties zijn bedoeld voor alle medewerkers om op die manier verbinding met de kernen te blijven houden. Juist voor de zomervakantie is de plaatsingsprocedure voor alle medewerkers afgerond.

Profiel van de concernadviseur informatiemanagement
De concernadviseur informatiemanagement maakt deel uit van het transitieteam. Dit team ondersteunt de directie bij de ontwikkelagenda op concernniveau.
De concernadviseur informatiemanagement ondersteunt en adviseert de directie bij alle zaken die raken aan de vele data en bijbehorende (met name digitale) informatiestromen in de organisatie. Juist van de concernadviseur informatiemanagement wordt een vernieuwende rol verwacht. Hij/zij kan inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen, maar volgt ook de nieuwe wet- en regelgeving op het vakgebied en weet dit te vertalen naar consequenties voor de organisatie. Je hebt een visie op de digitalisering en doorontwikkeling van de dienstverlening aan de inwoners, organisaties en bedrijven en ondersteunt dit vanuit je vakgebied. De concernadviseur informatiemanagement werkt nauw samen met de teammanagers Informatie en Publiek, ICT-adviseurs en de concerncontroller.

Profiel van de kandidaat
Wij zijn op zoek naar een professional die veel ervaring heeft op het terrein van informatiemanagement en die in staat is dit op organisatieniveau in te zetten.
Een strategisch denker die overzicht heeft en gevraagd en ongevraagd adviseert en initieert. Een stevige gesprekspartner die over goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden beschikt en die in staat is de vraagstukken rondom informatiemanagement in heldere taal te duiden en te vertalen naar activiteiten.

Competenties
Analytisch vermogen, visie, inlevingsvermogen, overtuigingskracht, initiatief.

Functie-eisen
  • HBO+/WO denk- en werkniveau
  • Ervaring met verandertrajecten op complexe en meerdere vakgebieden op concernniveau
  • Innovatief en vernieuwend zonder de realiteitszin uit het oog te verliezen
  • Zelfstartend vermogen, resultaatgerichte houding en verbindend vermogen
  • Op de hoogte van landelijke ontwikkelingen op het terrein van informatiemanagement en in staat om deze te vertalen naar de gemeente Altena

Persoonskenmerken
Ondernemend, netwerker, toegankelijk en communicatief.

Arbeidsvoorwaarden en procedure
De vacature wordt extern opengesteld. De functie wordt ingeschaald in schaal 12 met een maximaal salaris van € 77.368,- inclusief emolumenten op basis van een fulltime dienstverband. De gemeente Altena heeft de gewoonte nieuwe medewerkers een aanstelling van een jaar te geven met uitzicht op een vast dienstverband.
De beoogd gemeentesecretaris, de nieuwe directie en naaste collega’s zijn betrokken bij de selectie. De adviseur van Castanho ondersteunt de sollicitatiecommissie. De sollicitatierondes met de selectiecommissie en de adviescommissie zijn in de maand september. Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren of meer informatie?
Voor meer informatie kunt u vanaf 20 augustus contact opnemen met drs. Ellen Bruin,
telnr. 06-20303256. U kunt solliciteren tot en met dinsdag 28 augustus 2018 via www.castanho.nl/vacatures. Als u uw CV en motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw sollicitatie. Na het verstrijken van de reactietermijn informeren wij u over het vervolg van de procedure.