of 59281 LinkedIn
Vakgebied:
Juridisch,
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Chief Privacy Officer
Plaats:
Rotterdam
Organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465756

Chief Privacy Officer

Chief Privacy Officer:

Functieomschrijving CPO
Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zoeken wij een ter zake deskundige Chief Privacy Officer (CPO) die in opdracht van de Chief Information Officer (CIO) functioneel de EUR privacy organisatie aanstuurt. De CPO heeft aantoonbare kennis van de AVG, de privacy principes, gegevensbescherming en de privacy rechten van betrokkenen. De Chief Privacy Officer is verantwoordelijk voor de organisatorische implementatie van de AVG bij de EUR.

De privacy organisatie bestaat uit jonge enthousiaste CIPP/e gekwalificeerde Privacy Officers, aangesteld bij de verschillende faculteiten en stafdiensten of bij het CIO office. Hij/zij stelt voor de EUR relevant privacy beleid en richtlijnen op vanuit het CIO office en stemt hierover inhoudelijk af met de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van de EUR. De CPO implementeert het EUR privacy beleid vanuit de privacy organisatie, samen met de faculteiten en de stafafdelingen. 
De EUR hanteert het accountability model van het Centre for Information Policy Leadership (CIPL) als privacy governance model en de CPO heeft het 2019 Privacy en Security jaarplan opgesteld in samenwerking met de Chief Information Security Officer (CISO)en de FG, op basis van dit model, waarbij resultaten worden gerealiseerd op de componenten:

1. Leiderschap en toezicht.
2. Risicobeoordeling.
3. Beleid en Procedures. 
4. Transparantie.
5. Awareness en training.
6. Monitoring en beoordeling.
7. Adequaat reageren en handhaving.

De CPO organiseert de logisch opgebouwde privacy dienstverlening ten behoeve van de faculteiten en stafdiensten en geeft invulling aan het privacy jaarplan. De CPO is de go-to persoon voor de privacy officers als het gaat om juridische en praktische kennis van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) in de context van verwerkingen van persoonsgegevens bij de Erasmus Universiteit Rotterdam in de domeinen onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering.

De FG is gemachtigd om binnen de EUR de AVG uit te leggen. De CPO ondersteunt de FG hierbij. Tevens ondersteunt de CPO de FG bij de juridische aspecten onderzoeken naar aanleiding van potentiële datalekken, en, meer algemeen, in gevallen waarbij wetgeving en regelgeving anders dan (U)AVG van kracht zijn.

Taken:

Coördinatie (en functioneel aansturen) van de werkzaamheden van de Privacy Officers. Prioritering van aandachtspunten bij deze werkzaamheden, ingegeven door het EUR privacy beleid, de aanvullende richtlijnen vanuit de stafafdelingen/faculteiten en de aandachtsgebieden in het Privacy en Security jaarplan.
Inrichting en beheer van het register van verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in de AVG. De verantwoordelijkheid voor de adequate registratie van verwerking van persoonsgegevens ligt bij stafafdelingen/faculteiten.
Inrichting van het proces van 1e, 2e en 3e lijns privacy incident management
Inrichting en coördinatie van het proces van Data Protection Impact Assesments (DPIA’s) bij de EUR. Verantwoordelijk voor de uitvoering van de DPIA’s van de meer complexe verwerkingen van persoonsgegevens. De FG wordt tijdig betrokken bij DPIA’s.
Inrichting en coördinatie van het proces van ontvangst en afhandeling van verzoeken van betrokkenen die hun privacy rechten uitoefenen, in de zin van hoofdstuk 3 van de AVG.
Het borgen van een privacy awareness en trainingsprogramma voor de EUR-gemeenschap, gericht op de praktijk van verwerkingen van persoonsgegevens bij de stafafdelingen en faculteiten. 
Het toezien op de kennisdeling binnen de privacy organisatie en de inhoudelijke ontwikkeling van de privacy officers.
Het juridisch adviseren en ondersteunen van de FG.
Regie over de inhoud van het privacy awareness en trainingsprogramma ligt bij de FG.
Positionering van de functie
De CPO geeft in opdracht van de Chief Information Officer (CIO)leiding aan de EUR privacy organisatie en rapporteert aan de CIO. De CPO is voorzitter van het wekelijks privacy officers overleg, waar ook de FG aanwezig is.

Context van de functie
Digitalisering is de afgelopen jaren onverbrekelijk verbonden geraakt met maatschappelijke ontwikkeling. Dit heeft bedrijven en zelfs hele branches getransformeerd; denk aan boodschappen doen, een taxi bestellen of een vakantiereis samenstellen. De huidige studenten en de nieuwe generaties medewerkers zijn opgegroeid in een digitale wereld. Daarom gaat de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) een ‘smart’ campus bouwen die voorziet in de behoeften van studenten, docenten en onderzoekers.

·    De student - persoonlijk en toegankelijk onderwijs 
De EUR Smart Campus van 2021 geeft studenten (binnen kaders) maximale vrijheid bij het deelnemen aan onderwijs. Naast fysieke vormen van onderwijs biedt de EUR Smart Campus een variëteit aan digitale onderwijsvormen aan, zodat studenten zelf kunnen kiezen hoe zij willen studeren. 
 
·    De wetenschapper - ruimte dankzij digitalisering  
In 2021 plukken wetenschappers de vruchten van de investering die zij hebben gedaan in de digitalisering van leerstof. Hierdoor ontstaat meer tijd en ruimte voor onderzoeksactiviteiten. Om onderzoek vanuit IT beter te faciliteren, zal gewerkt worden aan profilering van wetenschappers, onderzoeksrichtingen en onderzoeksresultaten. Effectief betekent dit dat we werken aan een onderzoeksplatform, waar datagericht, snel en flexibel onderzoek kan plaatsvinden. 
 
·    De bedrijfsvoering - samen maken we ondersteuning eenvoudig 
Dankzij de introductie van een nieuw eenvoudig en toegankelijk tool voor de architectuur van processen, informatievoorziening (IV) en systemen, begrijpen docenten, onderzoekers, bedrijfsvoerders en informatieprofessionals elkaar beter en hebben zij een gedeeld inzicht in de structuur van diensten, processen, informatievoorziening en IT in hun organisatie. 

Innovatief werken:
Bij de EUR proberen we door innovatief te werk te gaan deze strategische verandering tot stand te brengen. Bijgaand filmpje is een mooi voorbeeld van hoe we dit hebben gedaan bij het opstellen van het sourcingskader in de vorm van co-creatie.

Link:  https://www.eur.nl/cocreatie-bij-het-cio-office 

Wie zoeken wij?
Onderstaande profielschets is gebaseerd op het nieuwe Europese Competentie Framework voor IT-professionals. 

Taken en resultaatsgebieden

Strategisch advies aan Stakeholders op het gebied van Privacy 
Coördinatie (en functioneel aansturen) van de werkzaamheden van de Privacy Officers. Prioritering van aandachtspunten bij deze werkzaamheden, ingegeven door het EUR privacy beleid, de aanvullende richtlijnen vanuit de stafafdelingen/faculteiten en de aandachtsgebieden in het Privacy en Security jaarplan.
Inrichting van (operationeel) privacy beleid en bepalen van de uitgedragen lijn met betrekking tot privacy vraagstukken
Inrichting en beheer van het register van verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in de AVG. 
Inrichting van het proces van 1e, 2e en 3e lijns privacy incident management
Inrichting en coördinatie van het proces van DPIA’s bij de EUR. 
Inrichting en coördinatie van het proces van ontvangst en afhandeling van verzoeken van betrokkenen die hun privacy rechten uitoefenen, in de zin van hoofdstuk 3 van de AVG.
Ontwikkelen en toezicht houden op organisatorische en technische maatregelen voor de borging van privacyrechten van betrokkenen binnen en buiten de EUR. 
Vergroten security- en privacy bewustzijn bij faculteiten en stafafdelingen
Benodigde ervaring
Voor deze functie wordt een kandidaat met ervaring op het gebied van privacy management gezocht, in het bijzonder op onderstaande gebieden:

Ervaring in het werken in decentrale organisatie, bij voorkeur onderzoeks- of onderwijsinstellingen
Actuele kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en aanverwante en naderende wetgeving.
Minimaal 8 jaar werkervaring met minimaal 3 jaar ervaring op het terrein van privacy en/of compliance bij een IT-organisatie of overheid 
Sterke communicatieve en schriftelijke vaardigheden
Beheer van bedrijfsinformatie/gegevens (weten waar welke privacy informatie zich op hoofdlijnen bevindt)
P-Competenties
De CPO is naast een ervaren privacy specialist bovenal iemand die privacy weet over te brengen aan betrokkenen (architecten, beheerders, informatiemanagers, decanen, etc.) De volgende competenties zijn dan ook zeer belangrijk om deze functie succesvol te kunnen vervullen:

Hoog niveau integriteit 
Hoog niveau sensitiviteit, inlevingsvermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk); initiatiefrijk
Hoog niveau conflictpreventie en -beheersing, sterke mate van klantgerichtheid en uitstekend kunnen samenwerken in teamverbanden
Hoog niveau analytisch vermogen en oordeelsvorming
Hoog niveau besluitvaardigheid en overtuigingskracht
Hoog niveau stressbestendigheid
Hoog niveau plannen en organiseren
Functiekwalificatie
Je bent in het bezit van HBO of academisch werk- en denkniveau. Volgens het European Competence Framework niveau NLQF-6 of 7.

Wij bieden 
Een afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een verlenging of vast dienstverband bij goed functioneren. Het salaris bedraagt minimaal € 4.406,- en maximaal € 5.656,- bruto per maand (schaal 12) bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van ervaring. De startdatum wordt bepaald in overleg. 

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder een vakantie uitkering van 8,0%, een eindejaarsuitkering van 8,3% en ruime verloffaciliteiten (o.a. 41 vakantiedagen bij een voltijdse werkweek) voor een goede balans tussen werk en privé. Verder is de EUR aangesloten bij het pensioenfonds ABP en biedt gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van een aantal faciliteiten, zoals de sportaccommodatie en bibliotheek.
Diversiteit is een van onze strategische prioriteiten. Alle groepen uit de samenleving worden aangemoedigd om te solliciteren. Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten. 

De Erasmus Universiteit Rotterdam
De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Qua onderzoeksimpact en studiekwaliteit draait de EUR mee in de top van de Europese universiteiten. De EUR integreert academisch toponderzoek met excellent onderwijs en is succesvol in het valoriseren van kennis.
De wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam, dat daarbij veelal fungeert als een levend stadslaboratorium. Het onderwijs is kleinschalig, activerend en intensief. Het onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. 
De EUR is een universiteit met lef en streeft excellentie na, om aantrekkelijk te zijn voor toptalent, maar tegelijkertijd ook toegankelijk te blijven voor brede groepen.
De universiteit telt ruim 27.000 studenten (waarvan ongeveer 5.500 met een niet-Nederlands paspoort), circa 2.800 medewerkers, meer dan 500 hoogleraren en een jaaromzet van ongeveer € 550 miljoen.

De Algemene Bestuursdienst (ABD)
De Algemene Bestuursdienst (ABD) is als centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau. De ABD ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiering van onderwijs en onderzoek. De ABD zorgt voor het gezamenlijk ontwerpen van integraal beleid, het beleid tijdig tot besluitvorming voorleggen, zorgt (mede) ervoor dat het beleid wordt uitgevoerd en onderneemt continue monitoring en evaluatie met het oog op verbeteringen. De dienst wordt gevormd door de afdelingen Academische Zaken (AZ), Corporate Planning & Control (CPC), Bestuurlijke Zaken (BZ), Juridische Zaken (JZ) en het Chief Information Office (CIO). Onder de ABD valt organisatorisch ook nog het onafhankelijke Erasmus Magazine. 
De bestuursdienst wordt geleid door de directeur Algemene Bestuursdienst (tevens Secretaris College van Bestuur). Meer informatie over de Erasmus Universiteit is te vinden op www.eur.nl

Solliciteren? 
Om onze ambities te realiseren, zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die deze visie samen met de CIO en Chief Information Security Officer (CISO) gaat realiseren. Heb jij sterke verandervaardigheden, hou je van complexe vraagstukken in een politiek landschap en heb je een visie over hoe je dat wilt realiseren, solliciteer dan op deze functie. Wij ontvangen graag je sollicitatie met je cv per e-mail ( werving.cioo@eur.nl ). 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
Chief Privacy Officer:

Functieomschrijving CPO

Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zoeken wij een ter zake deskundige Chief Privacy Officer (CPO) die in opdracht van de Chief Information Officer (CIO) functioneel de EUR privacy organisatie aanstuurt. De CPO heeft aantoonbare kennis van de AVG, de privacy principes, gegevensbescherming en de privacy rechten van betrokkenen. De Chief Privacy Officer is verantwoordelijk voor de organisatorische implementatie van de AVG bij de EUR.

De privacy organisatie bestaat uit jonge enthousiaste CIPP/e gekwalificeerde Privacy Officers, aangesteld bij de verschillende faculteiten en stafdiensten of bij het CIO office. Hij/zij stelt voor de EUR relevant privacy beleid en richtlijnen op vanuit het CIO office en stemt hierover inhoudelijk af met de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van de EUR. De CPO implementeert het EUR privacy beleid vanuit de privacy organisatie, samen met de faculteiten en de stafafdelingen.
De EUR hanteert het accountability model van het Centre for Information Policy Leadership (CIPL) als privacy governance model en de CPO heeft het 2019 Privacy en Security jaarplan opgesteld in samenwerking met de Chief Information Security Officer (CISO)en de FG, op basis van dit model, waarbij resultaten worden gerealiseerd op de componenten:

1. Leiderschap en toezicht.
2. Risicobeoordeling.
3. Beleid en Procedures.
4. Transparantie.
5. Awareness en training.
6. Monitoring en beoordeling.
7. Adequaat reageren en handhaving.

De CPO organiseert de logisch opgebouwde privacy dienstverlening ten behoeve van de faculteiten en stafdiensten en geeft invulling aan het privacy jaarplan. De CPO is de go-to persoon voor de privacy officers als het gaat om juridische en praktische kennis van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) in de context van verwerkingen van persoonsgegevens bij de Erasmus Universiteit Rotterdam in de domeinen onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering.

De FG is gemachtigd om binnen de EUR de AVG uit te leggen. De CPO ondersteunt de FG hierbij. Tevens ondersteunt de CPO de FG bij de juridische aspecten onderzoeken naar aanleiding van potentiële datalekken, en, meer algemeen, in gevallen waarbij wetgeving en regelgeving anders dan (U)AVG van kracht zijn.

Taken:
 • Coördinatie (en functioneel aansturen) van de werkzaamheden van de Privacy Officers. Prioritering van aandachtspunten bij deze werkzaamheden, ingegeven door het EUR privacy beleid, de aanvullende richtlijnen vanuit de stafafdelingen/faculteiten en de aandachtsgebieden in het Privacy en Security jaarplan.
 • Inrichting en beheer van het register van verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in de AVG. De verantwoordelijkheid voor de adequate registratie van verwerking van persoonsgegevens ligt bij stafafdelingen/faculteiten.
 • Inrichting van het proces van 1e, 2e en 3e lijns privacy incident management
 • Inrichting en coördinatie van het proces van Data Protection Impact Assesments (DPIA’s) bij de EUR. Verantwoordelijk voor de uitvoering van de DPIA’s van de meer complexe verwerkingen van persoonsgegevens. De FG wordt tijdig betrokken bij DPIA’s.
 • Inrichting en coördinatie van het proces van ontvangst en afhandeling van verzoeken van betrokkenen die hun privacy rechten uitoefenen, in de zin van hoofdstuk 3 van de AVG.
 • Het borgen van een privacy awareness en trainingsprogramma voor de EUR-gemeenschap, gericht op de praktijk van verwerkingen van persoonsgegevens bij de stafafdelingen en faculteiten.
 • Het toezien op de kennisdeling binnen de privacy organisatie en de inhoudelijke ontwikkeling van de privacy officers.
 • Het juridisch adviseren en ondersteunen van de FG.
 • Regie over de inhoud van het privacy awareness en trainingsprogramma ligt bij de FG.

Positionering van de functie
De CPO geeft in opdracht van de Chief Information Officer (CIO)leiding aan de EUR privacy organisatie en rapporteert aan de CIO. De CPO is voorzitter van het wekelijks privacy officers overleg, waar ook de FG aanwezig is.

Context van de functie
Digitalisering is de afgelopen jaren onverbrekelijk verbonden geraakt met maatschappelijke ontwikkeling. Dit heeft bedrijven en zelfs hele branches getransformeerd; denk aan boodschappen doen, een taxi bestellen of een vakantiereis samenstellen. De huidige studenten en de nieuwe generaties medewerkers zijn opgegroeid in een digitale wereld. Daarom gaat de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) een ‘smart’ campus bouwen die voorziet in de behoeften van studenten, docenten en onderzoekers.

·    De student - persoonlijk en toegankelijk onderwijs
De EUR Smart Campus van 2021 geeft studenten (binnen kaders) maximale vrijheid bij het deelnemen aan onderwijs. Naast fysieke vormen van onderwijs biedt de EUR Smart Campus een variëteit aan digitale onderwijsvormen aan, zodat studenten zelf kunnen kiezen hoe zij willen studeren.
 
·    De wetenschapper - ruimte dankzij digitalisering 

In 2021 plukken wetenschappers de vruchten van de investering die zij hebben gedaan in de digitalisering van leerstof. Hierdoor ontstaat meer tijd en ruimte voor onderzoeksactiviteiten. Om onderzoek vanuit IT beter te faciliteren, zal gewerkt worden aan profilering van wetenschappers, onderzoeksrichtingen en onderzoeksresultaten. Effectief betekent dit dat we werken aan een onderzoeksplatform, waar datagericht, snel en flexibel onderzoek kan plaatsvinden.
 
·    De bedrijfsvoering - samen maken we ondersteuning eenvoudig
Dankzij de introductie van een nieuw eenvoudig en toegankelijk tool voor de architectuur van processen, informatievoorziening (IV) en systemen, begrijpen docenten, onderzoekers, bedrijfsvoerders en informatieprofessionals elkaar beter en hebben zij een gedeeld inzicht in de structuur van diensten, processen, informatievoorziening en IT in hun organisatie.

Innovatief werken:
Bij de EUR proberen we door innovatief te werk te gaan deze strategische verandering tot stand te brengen. Bijgaand filmpje is een mooi voorbeeld van hoe we dit hebben gedaan bij het opstellen van het sourcingskader in de vorm van co-creatie.

Link:  https://www.eur.nl/cocreatie-bij-het-cio-office

Wie zoeken wij?
Onderstaande profielschets is gebaseerd op het nieuwe Europese Competentie Framework voor IT-professionals.

Taken en resultaatsgebieden
 • Strategisch advies aan Stakeholders op het gebied van Privacy
 • Coördinatie (en functioneel aansturen) van de werkzaamheden van de Privacy Officers. Prioritering van aandachtspunten bij deze werkzaamheden, ingegeven door het EUR privacy beleid, de aanvullende richtlijnen vanuit de stafafdelingen/faculteiten en de aandachtsgebieden in het Privacy en Security jaarplan.
 • Inrichting van (operationeel) privacy beleid en bepalen van de uitgedragen lijn met betrekking tot privacy vraagstukken
 • Inrichting en beheer van het register van verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in de AVG.
 • Inrichting van het proces van 1e, 2e en 3e lijns privacy incident management
 • Inrichting en coördinatie van het proces van DPIA’s bij de EUR.
 • Inrichting en coördinatie van het proces van ontvangst en afhandeling van verzoeken van betrokkenen die hun privacy rechten uitoefenen, in de zin van hoofdstuk 3 van de AVG.
 • Ontwikkelen en toezicht houden op organisatorische en technische maatregelen voor de borging van privacyrechten van betrokkenen binnen en buiten de EUR.
 • Vergroten security- en privacy bewustzijn bij faculteiten en stafafdelingen

Benodigde ervaring
Voor deze functie wordt een kandidaat met ervaring op het gebied van privacy management gezocht, in het bijzonder op onderstaande gebieden:
 • Ervaring in het werken in decentrale organisatie, bij voorkeur onderzoeks- of onderwijsinstellingen
 • Actuele kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en aanverwante en naderende wetgeving.
 • Minimaal 8 jaar werkervaring met minimaal 3 jaar ervaring op het terrein van privacy en/of compliance bij een IT-organisatie of overheid
 • Sterke communicatieve en schriftelijke vaardigheden
 • Beheer van bedrijfsinformatie/gegevens (weten waar welke privacy informatie zich op hoofdlijnen bevindt)

P-Competenties
De CPO is naast een ervaren privacy specialist bovenal iemand die privacy weet over te brengen aan betrokkenen (architecten, beheerders, informatiemanagers, decanen, etc.) De volgende competenties zijn dan ook zeer belangrijk om deze functie succesvol te kunnen vervullen:
 • Hoog niveau integriteit
 • Hoog niveau sensitiviteit, inlevingsvermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk); initiatiefrijk
 • Hoog niveau conflictpreventie en -beheersing, sterke mate van klantgerichtheid en uitstekend kunnen samenwerken in teamverbanden
 • Hoog niveau analytisch vermogen en oordeelsvorming
 • Hoog niveau besluitvaardigheid en overtuigingskracht
 • Hoog niveau stressbestendigheid
 • Hoog niveau plannen en organiseren

Functiekwalificatie
Je bent in het bezit van HBO of academisch werk- en denkniveau. Volgens het European Competence Framework niveau NLQF-6 of 7.

Wij bieden
Een afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een verlenging of vast dienstverband bij goed functioneren. Het salaris bedraagt minimaal € 4.406,- en maximaal € 5.656,- bruto per maand (schaal 12) bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van ervaring. De startdatum wordt bepaald in overleg.

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder een vakantie uitkering van 8,0%, een eindejaarsuitkering van 8,3% en ruime verloffaciliteiten (o.a. 41 vakantiedagen bij een voltijdse werkweek) voor een goede balans tussen werk en privé. Verder is de EUR aangesloten bij het pensioenfonds ABP en biedt gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van een aantal faciliteiten, zoals de sportaccommodatie en bibliotheek.
Diversiteit is een van onze strategische prioriteiten. Alle groepen uit de samenleving worden aangemoedigd om te solliciteren. Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

De Erasmus Universiteit Rotterdam
De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Qua onderzoeksimpact en studiekwaliteit draait de EUR mee in de top van de Europese universiteiten. De EUR integreert academisch toponderzoek met excellent onderwijs en is succesvol in het valoriseren van kennis.
De wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam, dat daarbij veelal fungeert als een levend stadslaboratorium. Het onderwijs is kleinschalig, activerend en intensief. Het onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken.
De EUR is een universiteit met lef en streeft excellentie na, om aantrekkelijk te zijn voor toptalent, maar tegelijkertijd ook toegankelijk te blijven voor brede groepen.
De universiteit telt ruim 27.000 studenten (waarvan ongeveer 5.500 met een niet-Nederlands paspoort), circa 2.800 medewerkers, meer dan 500 hoogleraren en een jaaromzet van ongeveer € 550 miljoen.

De Algemene Bestuursdienst (ABD)
De Algemene Bestuursdienst (ABD) is als centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau. De ABD ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiering van onderwijs en onderzoek. De ABD zorgt voor het gezamenlijk ontwerpen van integraal beleid, het beleid tijdig tot besluitvorming voorleggen, zorgt (mede) ervoor dat het beleid wordt uitgevoerd en onderneemt continue monitoring en evaluatie met het oog op verbeteringen. De dienst wordt gevormd door de afdelingen Academische Zaken (AZ), Corporate Planning & Control (CPC), Bestuurlijke Zaken (BZ), Juridische Zaken (JZ) en het Chief Information Office (CIO). Onder de ABD valt organisatorisch ook nog het onafhankelijke Erasmus Magazine.
De bestuursdienst wordt geleid door de directeur Algemene Bestuursdienst (tevens Secretaris College van Bestuur). Meer informatie over de Erasmus Universiteit is te vinden op www.eur.nl

Solliciteren?

Om onze ambities te realiseren, zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die deze visie samen met de CIO en Chief Information Security Officer (CISO) gaat realiseren. Heb jij sterke verandervaardigheden, hou je van complexe vraagstukken in een politiek landschap en heb je een visie over hoe je dat wilt realiseren, solliciteer dan op deze functie. Wij ontvangen graag je sollicitatie met je cv per e-mail (werving.cioo@eur.nl).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.