Domeinmanager Fysiek Domein

Opleidingsniveau WO
Contract Fulltime
Niveau Ervaren, Leidinggevend
Branche Gemeente
Functiecategorieën Bestuur en Management
Organisatie Castanho in opdracht van gemeente Overbetuwe

Domeinmanager Fysiek Domein gemeente Overbetuwe

Betrokken leider en resultaatgerichte manager die het overzicht behoudt en een visie op het fysieke domein heeft

Over Overbetuwe
Binnen de gemeente Overbetuwe met ruim 48.000 inwoners in 11 kernen werken ruim 400 medewerkers ten dienste van de inwoners en organisaties in de gemeente. Overbetuwe typeert zich als een zelfbewuste en coöperatieve gemeente. Het nieuwe College van B &W is recent gestart en uit het Coalitieakkoord ‘Samen aan zet!’ blijken de ambities van het aangetreden College.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur geeft samen met de drie domeinmanagers leiding aan de organisatie. Er is op dit moment een ad interimmanager actief die begin 2023 vervangen gaat worden door reguliere invulling. De domeinmanager neemt deel in het MT en heeft naast de verantwoordelijkheid voor het fysieke domein een opgave om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. De domeinmanager geeft zelf direct leiding aan de medewerkers van het team strategie en projecten en daarnaast aan de vier teammanagers van de teams: beleid fysiek, omgeving, vastgoed en ruimte. Onder ruimte valt ook het team openbare werken. Binnen het domein zijn ongeveer 160 medewerkers actief.

Opgave voor het fysiek domein
Voor de komende periode kent het domein een aantal grote doelstellingen gerelateerd aan de bestuurlijke ambities van Overbetuwe en aan de ambities van de organisatie:

 • Aanbrengen van focus op de grote vraagstukken en het voeren van regie op de grote projecten en opgaven binnen het ruimtelijk domein: denk hierbij aan de bouw van een groot aantal woningen, het vraagstuk van duurzaamheid, gebiedsontwikkeling, invoering omgevingswet en het kernenbeleid.
 • Leggen van verbindingen en verzorgen van samenhang, coöperatie en integraliteit tussen de domeinen en binnen het domein.
 • Bevorderen van de sturing op projecten, budgetten en middelen en verbeteren van borging van de ingezette ontwikkelingen, het verder verzorgen dat de basis op orde komt.
 • Ontwikkelen van de professionals en ruimte bieden voor leren en het bevorderen van eigenaarschap en aan het uitbouwen van de strategische kracht van het domein.
 • Ontwikkelen en uitbouwen van participatief werken: samen met inwoners en maatschappelijk veld relaties aangaan en samen tot resultaten komen.
 • Positioneren van fysiek domein in de regionale netwerken.

Naar wie is Overbetuwe op zoek?
De domeinmanager heeft als lid van het management van Overbetuwe de (gezamenlijke) opdracht om sturing te geven aan de organisatie. We zoeken een domeinmanager met inzicht in de complexiteit van het fysieke domein en een visie hoe met de vraagstukken om te gaan. De domeinmanager is in staat richting te geven en de collega’s mee te nemen in de ontwikkelingen. Op basis van deze koers brengt de domeinmanager focus aan, bevordert integraliteit en stuurt daarop.

De nieuwe domeinmanager creëert de randvoorwaarden zodat de professionals hun werk goed kunnen doen met een optimaal resultaat. Is rolvast en stuurt op rolzuiverheid. Spreekt mensen aan op houding en gedrag en vervult een voorbeeldfunctie qua leiderschap. De domeinmanager stimuleert de verdere ontwikkeling en professionalisering van de collega’s zodat zij in staat zijn om de bestuurlijke ambities waar te maken. De domeinmanager is een netwerker die in staat is om Overbetuwe en het fysieke domein binnen en buiten de organisatie te representeren.

Jouw profiel

 • Je toont leiderschap door te bouwen op vertrouwen, je draagt je visie op een inspirerende manier uit en houdt vast aan de ingezette lijn.
 • Je bent in staat om de stip aan de horizon en de focus te formuleren en daarin van visie naar implementatie te komen.
 • Je stuurt op processen en resultaten en hebt oog voor realisatie.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring als manager in een complexe omgeving, bij voorkeur binnen een publieke organisatie.
 • Je geeft ruimte aan de professionals, legt verantwoordelijkheden daar waar ze horen.
 • Je bent duidelijk in je verwachtingen naar de collega’s, formuleert heldere doelen en spreekt aan indien nodig.
 • Je luistert goed en bent een verbindende en benaderbare persoonlijkheid.
 • Je hebt kennis (op hoofdlijnen) van het fysiek domein en hebt een visie op deze ontwikkelingen, daarnaast heb je kennis van projectmatig werken.
 • Je beweegt je gemakkelijk in relevante lokale, regionale en landelijke netwerken.
 • Je laveert soepel in een politiek bestuurlijke omgeving en bent gesprekspartner voor het bestuur.

Je bent een gedreven professional die spiegelt, stimuleert en coacht. Je bent een toegankelijk gesprekspartner en reflecteert op het eigen functioneren. Je kan tegen een stootje, bent stressbestendig en geeft en ontvangt feedback. Wij verwachten dat je nu reeds werkzaam bent in een managementfunctie bij voorkeur maar niet persé binnen het publieke domein en je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Je bent in staat het overzicht te bewaren in complexe vraagstukken, hebt kennis van bedrijfsvoering vraagstukken en je bent een teamspeler die gericht is op een constructieve samenwerkingsrelatie.

Arbeidsvoorwaarden
Overbetuwe biedt de nieuwe manager een fulltime (36 uur/week) functie in een loyale organisatie en daarnaast:

 • Een salaris, afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring, van max. € 7.269, - bruto per maand (schaal 14 CAO gemeenten) op basis van een 36-urige werkweek;
 • Een Individueel Keuze Budget met daarin vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof en levenslooptoelage. Dit is een vrij besteedbaar budget van circa 17,05 % van je bruto jaarsalaris;
 • Er wordt gewerkt volgens het hybride werken, er is alle ruimte voor plaats- en tijdonafhankelijk werken en flexibele werktijden.

Je bent welkom in een betrokken en hardwerkende organisatie! Overbetuwe is een inclusieve en diverse organisatie en besteedt hier aandacht aan in het HRM beleid.

Procedure-informatie
De werving en selectie is in handen van Ellen Bruin van Castanho Selectie & Advies. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. De opdrachtgever hecht aan diversiteit binnen de organisatie. Na de brievenselectie en een selectiegesprek door het bureau vindt de voordracht plaats aan de opdrachtgever. Een delegatie van de directie, management en je domein, is betrokken bij de selectie.

De planning is als volgt:

 • De gespreksrondes bij Overbetuwe met kandidaten zijn op 20 januari en 25 januari gepland.
 • Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Een referentiecheck en een aanvraag VOG maken deel uit van de procedure.
 • Eind januari 2023 vindt de aanstelling plaats.

Solliciteren of meer informatie?
Voor meer informatie kan je contact opnemen met drs. Ellen Bruin, tel.nr. 06-20303256. Je kunt solliciteren tot maandag 5 december 2022 via www.castanho.nl/vacatures.

Als je jouw CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvang je vervolgens een bevestiging van de sollicitatie. Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek met de adviseur van Castanho.