Concernmanager Samenleving

Opleidingsniveau WO
Contract Fulltime
Niveau Ervaren, Leidinggevend
Branche Gemeente
Functiecategorieën Bestuur en Management
Organisatie Castanho in opdracht van Gemeente Capelle aan den IJssel

Concernmanager Samenleving
Dienende en benaderbare leidinggevende met visie op het sociaal domein en met politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit.

Capelle aan den IJssel
Werken voor de gemeente Capelle aan den IJssel met ruim 67.500 inwoners, betekent werken in een gemeente vol stadse dynamiek. Op steenworp afstand van Rotterdam kent Capelle aan den IJssel grootstedelijke uitdagingen. Samen werken de collega’s aan een uitdagende ambitie. Snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn van grote invloed op het samenleven en werken in de stad. Daarom is het werk dynamischer dan ooit, want de collega’s anticiperen op wat er op hen af komt. Zorgen voor een duurzame ontwikkeling van de stad en het vormgeven van de maatschappelijke taak is belangrijk zodat iedere Capellenaar mee kan doen.

Capelle kent een aantrekkelijke omvang: groot genoeg om te werken met de uitdagingen en onderwerpen die bij een grote stad horen. Klein genoeg om op individueel niveau echt verschil te maken. Dit alles vraagt om een wendbare organisatie, met inspirerend leiderschap, waarin de basis op orde is. Kenmerken van de organisatie zijn: lef en daadkracht, vakmanschap en de drive om te blijven leren en ontwikkelen, met aandacht voor talentontwikkeling.

Het Capels Management Team (CMT)
Samen met je collega-managers van Stadsontwikkeling; Stadsbeheer; Bestuurs- en concernondersteuning; Dienstverlening en Financiën en de gemeentesecretaris/algemeen directeur vorm je het Capels Management Team. Met elkaar draagt dit team de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de ambities uit het Capels bestuurlijke akkoord 2022-2026 ‘Voor vandaag en morgen’. Daarnaast is het team samen verantwoordelijk voor de aansturing en doorontwikkeling van de organisatie.

Over Samenleving
Als leidinggevende van Samenleving ben je lid en boegbeeld van een club kundige en betrokken collega’s. Een hechte groep van ongeveer 95 medewerkers die vorm geeft aan het sociaal domein. Dat gebeurt binnen de staf en de vier units: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Frontlijn, Maatschappelijke Zorg, Participatie én Jeugd, Educatie en Vrije tijd. De collega’s zorgen ervoor dat iedereen in Capelle kan meedoen aan de samenleving. De kerncompetenties zijn: eigenaarschap, verbinden, flexibiliteit en deskundigheid.

Opdracht voor de concernmanager Samenleving
Jouw functie heeft effect omdat jij als verbindende concernmanager Samenleving een positieve invloed hebt op het leven van Capellenaren en je de vrijheid hebt om daar zelf vorm aan te geven. Ben jij een mensgericht en dienend leider? Die niets leuker vindt dan de collega’s en de unithoofden van de afdeling te helpen om hun werk nog beter te doen? Die vertrouwen geeft, lef heeft en ergens voor durft te staan? En die samen met collega’s verder wil bouwen aan een toekomstbestendige afdeling? Dan zijn we op zoek naar jou!

Als concernmanager Samenleving:

 • Voer je regie op strategische opgaven in het sociaal domein. Jouw afdeling adviseert en ondersteunt het college. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van jeugd, welzijn, onderwijs(huisvesting), sport, cultuur, armoede en schulden, wonen op maat en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Je geeft richting en coacht je collega’s in het maken van strategische keuzes op hun beleidsterrein. Ook ben je ambtelijk opdrachtgever voor verbonden partijen zoals bijvoorbeeld het CJG en de GR IJsselgemeenten. Hiervoor werk je samen met externe partners.
 • Geef je leiding aan de stafeenheid van de afdeling. Die bestaat uit strategisch adviseurs en het secretariaat. Je ondersteunt hen bij de uitvoering van hun taken en stimuleert hun (professionele) ontwikkeling.
 • Stimuleer je het leiderschap en de (professionele) ontwikkeling van de vier unithoofden van de afdeling. Samen vormen jullie het management team (MT) van de afdeling. In strategisch opzicht ben je sparringpartner voor de unithoofden. Je ondersteunt hen bij de vertaling van strategische besluiten naar tactische en operationele keuzes binnen de units. Je werkt planmatig en voert regie op formatie en voortgang van de gemaakte plannen.
 • Neem je actief deel aan het Capels Management Team (CMT). Als lid van het CMT ben je medeverantwoordelijk voor de gezamenlijke puzzel van de gemeente, de doorontwikkeling van de organisatie en de concernbrede kaders en randvoorwaarden op het gebied van bedrijfsvoering. Jij levert een actieve en inspirerende bijdrage aan de ontwikkeling van het team en draagt als CMT-lid bij aan de realisatie van de ambities.
 • Motiveer en enthousiasmeer je de collega’s om het beste uit zichzelf te halen. Je bent mensgericht en verbindend. Je weet een afdeling te creëren die de medewerkers als thuisbasis ervaren. Je hebt een stevige persoonlijkheid met daadkracht en visie die de afdeling goed kan representeren en positioneren.
 • Ben je ambassadeur van Samenleving binnen en buiten de organisatie. Je bent niet die onbereikbare vergadertijger en het toetsenbord is zeker niet jouw enige maatje, want je bent veel op de werkvloer te vinden, maar gaat ook naar buiten, vaak samen met collega’s van de afdeling.

Wat neem je mee?
Iedereen heeft talenten en bij Capelle kan en mag je die altijd inzetten. Zo werken de collega’s samen aan een inclusieve samenleving. Dat doe je door jouw belangstelling in de mens.

Verder neem je mee:

 • Academisch werk,- en denkniveau
 • een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • leidinggevende ervaring in een complexe organisatie
 • visie op en ervaring met beleidstrends en -ontwikkelingen binnen sociaal domein
 • kennis van het bedrijfsmatig leiden van een afdeling of organisatie binnen het publieke domein.

En daarnaast doen we een beroep op de volgende competenties: dienend leiderschap, sturing, organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit en organisatieontwikkeling.

 • Dienend leiderschap: je bent een toegankelijke en verbindende leider met natuurlijk gezag. Je hebt aandacht voor de medewerkers en bent in staat verbindingen te leggen en samenwerking te bevorderen. Je bent benaderbaar, durft je kwetsbaar op te stellen, coacht en geeft en ontvangt feedback. Je stuurt op rolvastheid en heldere kaderstelling.
 • Sturing: je bent een besluitvaardige en doortastende persoonlijkheid die in staat is om visie te (laten) vertalen naar implementatie. Je geeft richting en koers, maakt keuzes en legt deze uit. Je stuurt op de uitgezette lijn en zorgt ervoor dat de collega’s in het management ook zorgdragen voor deze resultaatgerichte sturing. Afspraak is afspraak past bij je. Je geeft ruimte en verantwoordelijkheid aan de professionals.
 • Organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit: je onderkent de soms tegengestelde belangen, zowel binnen de bestuurlijke gremia, de regio, de samenwerkingsverbanden als binnen de organisatie. Je bent maatschappelijk geïnteresseerd en ondernemend. Je pikt signalen op en handelt daarnaar en kunt op grond van maatschappelijke of landelijke tendensen bestuurders ondersteunen en adviseren.
 • Organisatieontwikkeling: je hebt een visie op het ontwikkelen van een organisatie en hebt aandacht voor zowel structuur als cultuur. Je stuurt op integraliteit, samenhang en samenwerken en zorgt mede voor het bouwen aan een toekomstbestendige afdeling die wendbaar is en opgavegericht werkt. Je draagt samen met je collega’s zorg voor het verder vormgeven van een eigentijdse werkgever waar collega’s met plezier werken.

Persoonskenmerken
Teamspeler, lef, nuchter, integer, helicopterview, verbindend, besluitvaardig en resultaatgericht.

Arbeidsvoorwaarden

 • salaris binnen schaal 15, maximaal € 8.779,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, met een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% bovenop je salaris
 • een modern kantoor waar je kan werken met flexibele werkplekken
 • een bedrijfsrestaurant met heerlijke, gezonde én verse lunches

Procedure-informatie
De werving en selectie van de concernmanager is in handen van Ellen Bruin van Castanho Selectie & Advies. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. De opdrachtgever hecht aan diversiteit en inclusie. Na een voorselectie door het bureau vindt de voordracht plaats aan de opdrachtgever.
Een delegatie van het CMT, management en de OR, is betrokken bij de selectie.

 • De eerste gespreksronde met kandidaten is op donderdag 14 maart 2024 en de tweede gespreksronde op maandag 18 maart 2024.
 • Een (ontwikkel) assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Een referentiecheck en een aanvraag VOG maken deel uit van de procedure.
 • Voor 1 april 2024 ronden we de procedure af.

Solliciteren of meer informatie?
Voor meer informatie kan je contact opnemen met drs. Ellen Bruin, telefoonnummer 06-20303256. Je kunt solliciteren tot 26 februari 2024 via www.castanho.nl/vacatures.
Als je jouw CV en motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvang je vervolgens een bevestiging van de sollicitatie. Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek met de adviseur van Castanho.