of 59220 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Overijssel
Functie:
Burgemeester
Plaats:
Zwolle
Organisatie:
Gemeente Zwolle
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465285

Burgemeester

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van

burgemeester m/v

in de gemeente Zwolle (circa 126000 inwoners), vacant per 1 september 2019.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 10.254,47 bruto per maand. 

De profielschets van de te benoemen burgemeester, het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie is te downloaden via de internetsite www.overijssel.nl/burgemeesterzwolle 
Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel via telefoonnummer: 038-4999343 en 038-4999337 of via een e-mail naar burgemeesterszaken@overijssel.nl 

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.
Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.
Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. 

Sollicitatiebrieven kunnen per post gestuurd worden naar:
De commissaris van de Koning in de provincie Overijssel 
De heer ir. A.P. Heidema 
Postbus 10078 
8000 GB  ZWOLLE 
Onder vermelding van Persoonlijk en Kabinet op de enveloppe.
Het is tevens mogelijk online te solliciteren via de knop “direct solliciteren”  op de internetsite
www.overijssel.nl/burgemeesterzwolle 

Sollicitaties moeten vóór 4 april 2019 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. 

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van

burgemeester m/v

in de gemeente Zwolle (circa 126000 inwoners), vacant per 1 september 2019.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 10.254,47 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester, het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie is te downloaden via de internetsite www.overijssel.nl/burgemeesterzwolle
Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel via telefoonnummer: 038-4999343 en 038-4999337 of via een e-mail naar burgemeesterszaken@overijssel.nl

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.
Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.
Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Sollicitatiebrieven kunnen per post gestuurd worden naar:
De commissaris van de Koning in de provincie Overijssel
De heer ir. A.P. Heidema
Postbus 10078
8000 GB  ZWOLLE
Onder vermelding van Persoonlijk en Kabinet op de enveloppe.
Het is tevens mogelijk online te solliciteren via de knop “direct solliciteren”  op de internetsite
www.overijssel.nl/burgemeesterzwolle

Sollicitaties moeten vóór 4 april 2019 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.