of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Flevoland
Functie:
Burgemeester
Plaats:
Emmeloord
Organisatie:
Gemeente Noordoostpolder
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
460852

Burgemeester

Openstelling burgemeestersvacature Noordoostpolder, Ministerie van Binnenlandse 
 Zaken en Koninkrijksrelaties
 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van
 
 burgemeester m/v
 
 in de gemeente Noordoostpolder (circa 46000 inwoners), vacant per 1 oktober 2018.
 
 De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 8.660,52 bruto per maand. 
 
 De profielschets van de te benoemen burgemeester, de notulen van profielschetsvergadering en andere relevante informatie staan op de internetsite: www.flevoland.nl/burgemeesternoordoostpolder 
 
 Een assessment op één of enkele selectiecriteria en of een media analyse kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.
 
 Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.
 
 Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.
 Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.
 Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. 
 Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.
 Sollicitaties moeten vóór 22 juni 2018 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Flevoland.
 
 Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres:
 secretariaatcdk@flevoland.nl 
 
 Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.
 
 
 
  
Openstelling burgemeestersvacature Noordoostpolder, Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van

burgemeester m/v

in de gemeente Noordoostpolder (circa 46000 inwoners), vacant per 1 oktober 2018.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 8.660,52 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester, de notulen van profielschetsvergadering en andere relevante informatie staan op de internetsite: www.flevoland.nl/burgemeesternoordoostpolder

Een assessment op één of enkele selectiecriteria en of een media analyse kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.
Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.
Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.
Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.
Sollicitaties moeten vóór 22 juni 2018 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Flevoland.

Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres:
secretariaatcdk@flevoland.nl

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.