of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Holland
Functie:
Burgemeester
Plaats:
Amsterdam
Organisatie:
Gemeente Amsterdam
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
459758

Burgemeester

 HERNIEUWDE OPENSTELLING
  
 De burgemeestersvacature Amsterdam is eerder in de Staatscourant van 16 april 2018 gepubliceerd. De publicatie van de burgemeestersvacature van Amsterdam vindt nu nogmaals plaats. Degenen die al eerder hebben gereageerd op deze vacature, hoeven niet opnieuw te reageren, tenzij zij zelf kenbaar willen maken af te zien van verdere deelname aan deze procedure. Nieuwe kandidaten worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken.

 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van
  
 burgemeester m/v
  
 in de gemeente Amsterdam (circa 845000 inwoners), vacant per 5 oktober 2017.
  
 De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 11.427,98 bruto per maand. 
  
 Voor onder meer de volledige tekst van de profielschets van de te benoemen burgemeester kunt u de website www.noord-holland.nl raadplegen.
  
 Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.
  
 Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.
  
 Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.
 Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.
 Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. 

 Sollicitatiebrieven kunnen per post gestuurd worden naar:
 Persoonlijk
 De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland
 De heer J.W. Remkes
 Postbus 3007
 2001 DA  HAARLEM
 Onder vermelding van burgemeestersvacature Amsterdam
  
 Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres:  burgemeester@noord-holland.nl
HERNIEUWDE OPENSTELLING
 
De burgemeestersvacature Amsterdam is eerder in de Staatscourant van 16 april 2018 gepubliceerd. De publicatie van de burgemeestersvacature van Amsterdam vindt nu nogmaals plaats. Degenen die al eerder hebben gereageerd op deze vacature, hoeven niet opnieuw te reageren, tenzij zij zelf kenbaar willen maken af te zien van verdere deelname aan deze procedure. Nieuwe kandidaten worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van
 
burgemeester m/v

 
in de gemeente Amsterdam (circa 845000 inwoners), vacant per 5 oktober 2017.
 
De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 11.427,98 bruto per maand.
 
Voor onder meer de volledige tekst van de profielschets van de te benoemen burgemeester kunt u de website www.noord-holland.nl raadplegen.
 
Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.
 
Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.
 
Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.
Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.
Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Sollicitatiebrieven kunnen per post gestuurd worden naar:
Persoonlijk
De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland
De heer J.W. Remkes
Postbus 3007
2001 DA  HAARLEM
Onder vermelding van burgemeestersvacature Amsterdam
 
Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl